5 Μαΐου 2012

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΟ 1 - ζ μέρος

Η ιδέα της μεταβολής των ενεργειών

Πώς να δημιουργούμε τον άνθρωπο μέσα μας

Η θυσία προς την ανθρωπότητα

Η εντατική πράξη και οίκτος για τους ανθρώπους

Ομιλία του Α Δασκάλου Σαμαέλ Αούν Βεόρ

ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ

Μπορούμε πραγματικά να μάθουμε την ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ από δύο διαφορετικές απόψεις: η μια από την επίσημη σκοπιά, όπως σπουδάζεται στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο και η άλλη από την σκοπιά του Γνωστικισμού. Θα αντιμετωπίσω την Σεξολογία κάτω από το φως του Παγκόσμιου Γνωστικισμού.

Η λέξη Γνώσις είναι επίσης στην επίσημη επιστήμη: διάγνωσις, διαγνωστικός. Να δείτε εσείς την Γνώση στην εθιμολογία. Σε τελική ανάλυση τα γνωστικά ρεύματα γνωρίζουν βαθειά την Σεξολογία.

Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να σας πω ότι ο Φρόιντ με την ψυχανάλυση άρχισε μια εποχή με καταπληκτικές μεταμορφώ­σεις στον χώρο της Σεξολογιας. Ο Φρόιντ έφερε μια καινοτομία στον χώρο της ιατρικής, και αυτό το ξέρουνε όλοι αυτοί που έχουν μελε­τήσει τον Φρόιντ. Ο Άντλερ Ήταν πραγματικά ένας από τους καλύ­τερους μαθη­τές του. Μαθητές του Ήτανε ο Γιούνγκ και πολλοί άλλοι ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές και παραψυχολόγοι.

Το σεξ είναι το κέντρο της βαρύτητας όλων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, γύρω από το σεξ γυρίζουν όλες οι απόψεις της κοι­νωνικής ζωής. Ας δούμε για παράδειγμα ένα χορό, μια γιορτή, γύρω από το σεξ γυρίζει όλη η γιορτή. Σε ένα καφενείο γυρίζουν όλα γύρω από το σεξ, σήμερα το σεξ, έχουν αρχίσει να το μελετούν με­ρικοί σοφοί με υπέροχους σκοπούς. Δυστυχώς, και είναι αλήθεια, αφθονεί πολύ η πορνογραφία που εκτρέπει το σεξ προς απλές αι­σθησιακές δραστηριότητες.

Υπάρχουνε διαφορετικές τάξεις του σεξ: υπάρχει το συνηθι­σμένο σεξ, υπάρχει το υποσέξ και υπάρχει το υπερσέξ.

Τι εννοείται σαν κανονική Σεξουαλικότητα; Εννοείται σαν κανονική Σεξουαλικότητα η δραστηριότητα που φέρνει στην αναπα­ραγωγή του είδους.

Η Υποσεξουαλικότητα είναι διαφορετική, και υπάρχουν δυο τάξεις των υποσεξουαλικών. Στην Καμπάλα λέγεται ότι ο Αδάμ είχε δύο γυναίκες, την Λιλίτ και την Ναεμά. Η Λιλίτ αντιπροσωπεύει μια από τις υποσεξουαλικές σφαίρες και βρίσκουμε σε αυτήν όλους τους παιδεραστές, ομοφυλόφιλους, λεσβίες κλπ. Από την πλευρά της Ναεμά βρίσκουμε τους ανθρώπους που καταχρώνται το σεξ, πορνογράφοι, εκείνοι που δίνονται στο σεξ χωρίς κανενός είδους φρένο και χωρίς να το κοντρολάρουν. Αυτές είναι οι δυο σφαίρες της υποσεξουαλικότητας. Έτσι λοιπόν το κανονικό σεξ μας οδηγεί στην αναπαραγωγή του είδους.

Σε ότι αναφέρεται στην ίδια σεξουαλική απόλαυση, είναι μια νόμιμη απόλαυση του ανθρώπου. Εκείνοι που θεωρούν την σεξουαλική απόλαυση σαν αμαρτία, εκείνοι που το θεωρούν σαν ταμπού, ή εκείνοι που έχουν την τάση να το θεωρούν σαν λόγο ντρο­πής, προσποιήσεως κλπ. είναι εντελώς λανθασμένοι. Η σεξουα­λική απόλαυση, επαναλαμβάνω, είναι μία νόμιμη απόλαυση του αν­θρώ­που. Με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να είναι περιφρονημένη ή αναξιοπρεπής ή θεωρούμενη σαν ταμπού. Έχουμε δικαίωμα από την φύση στην σεξουαλική απόλαυση.

Ας περάσουμε τώρα στο υπερσέξ, στην υπερσεξουαλι-κότητα. Αναντίρρητα η υπερσεξουαλικότητα είναι για τις μεγαλο-φυΐες, για τους υπέροχους άντρες, για τις άρρητες γυναί­κες κλπ.

Υπερσεξουαλικοί Ήτανε ένας Ιησούς της Ναζαρέτ, ένας Βού­δας, ένας Ερμής Τρισμέγιστος, ένας Μωάμεθ, ένας Λάο Τσέ στην Κίνα, ένας Κουετζαλκοάτλ, για μας τους Μεξικάνους, ένας Πυθαγό­ρας κλπ.

Πώς θα μπορούσαμε να μπούμε στην βασιλεία της υπερσε-ξουαλικότητας; Για να μπαίνουμε στην βασιλεία του υπερσεξου-αλικού, στην σφαίρα της υπερσεξουαλικότητας, χρειάζεται πρώτα από όλα το κανονικό σεξ.

0 υποσεξουαλικός επί παραδείγματι, οι λεσβίες, ομοφυλόφι­λοι, παιδεραστές, αυνανιζόμενοι, δεν είναι έτοιμοι για να μπαίνουν στο βασίλειο της υπερσεξουαλικότητας. Ο υποσεξουαλικός πρέπει πρώτα από όλα, αν θέλει να αναγεννηθεί, να αρχίσει να φθάνει πρώτα την κανονική σεξουαλικότητα, μόλις την έχει πετύχει τότε μπορεί να μπαίνει στον δρόμο του υπερσεξουαλικού.

Είναι δύσκολη για τους ομοφυλόφιλους και για τις λεσβίες, που ανήκουν στην σφαίρα του υποσεξουαλικού, η αναγέννηση. Πριν λίγο ήρθε να με επισκεφθεί ένας ομοφυλόφιλος, ήρθε από την χώρα του, την Ονδούρα. Αυτός ο άνθρωπος κατείχε μια διανοητική μόρ­φωση αρκετά μεγάλη, του άρεσαν πολύ οι επαναστατικές ιδέες της σεξολογίας έτσι όπως τις αναφέρει ο Παγκόσμιος Γνωστικιομός, και μιλώντας με ειλικρίνεια, μου ανέφερε την τραγική ιστορία της ομο­φυλοφιλίας του. Όμως μου εκδήλωσε την επιθυμία να αναγεννηθεί, να μπει στον χώρο της κανονικής σεξουαλικότητας και μετά να μπει στον δρόμο της υπεσεξουαλικότητας. Φίλε, του είπα, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να εισέλθετε στον δρόμο της κανονικής σεξουαλικό­τητας. Είστε ένας θηλυπρεπής, θα πρέπει να βρείτε μια γυναίκα, πρώτα από όλα, και να παντρευτείτε, να αναγεννηθείτε, να αποκτή­σετε την κανονική σεξουαλικότητα, να γίνετε ένας κανονικός άντρας. Και την ημέρα που θα είστε ένας κανονικός άντρας, την ημέρα στην οποία θα σας αρέσουνε οι γυναίκες αληθινά, ειλικρινά, τότε θα είστε έτοιμος για να εισέλθετε στον χώρο της ΥπερΣεξουαλικότητας. Πριν δεν είναι δυνατόν, σήμερα πηγαίνετε από το δρόμο του εκφυλισμού, είστε ένας εκφυλισμένος. Καλά, ο άνθρωπος δεν πληγώθηκε, ειλι­κρινά κατάλαβε ότι είχα δίκιο, είπε ότι θα έβρισκε μια γυναίκα που θα παντρευόταν. Ότι θα προσπαθή­σει να γυρίσει στο κανονικό σεξ, διότι αυτός ήθελε να εισέλθει κά­ποια μέρα στις υπέροχες σφαίρες του Υπερσεξουαλικού. Μακάρι να αναγεννηθεί αυτός ο φίλος, μακάρι!

Σε μια άλλη περίπτωση ήρθε σε εμένα μια λεσβία, μου είπε ότι ήθελε να την συμβουλέψω, διότι ειλικρινά της άρεσαν πολύ οι γυναί­κες και είχε ένα δύσκολο πρόβλημα. Αυτή ξόδευε πολλά λεφτά με μια συγκεκριμένη κυρία που Ήταν από εκεί, αλλά αυτή η κυρία της έβαλε «κέρατα», έτσι όπως λέμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η αγα­πημένη κυρία της πήγαινε στον δρόμο με άλλες κυρίες, και τότε, της προκάλεσε «ζηλοτυπία». Και υπόφερε εκείνη η λεσβία σαν να Ήτανε ένας άντρας, έκλαιγε την παρακαλούσε και μου ζήτησε συμ­βουλές σαν να Ήταν ένας άντρας. Μέσα σε παρένθεση, Ήτανε μια φρικτή γριά δεν θα σας το αρνηθώ, ΕΓΩ δεν μπορούσα παρά να την κοιτάζω με φρικτή αποστροφή. Καλά, της έδωσα μερικές συμβου­λές, της είπα ότι το καλύτερο Ήτανε να αναγεννηθεί να βρει έναν άντρα, να μπει στον δρόμο της κανονικής σεξουαλικότητας. Δεν ξέρω εάν εκείνη η καημένη γριά θα έχει αναγεννηθεί, δεν φαινότανε να έχει πολλή όρεξη να αναγεννηθεί διότι Ήταν αρκετά ζηλότυπη, με τις άλλες γυναίκες που πήγαιναν με την «κυρία της» φαινότανε ένας αρσενικός, ένας αρσενικός και μισός.

Ας δείτε εσείς τι φρικτός είναι ο δρόμος του εκφυλισμού, ο υποσεξουαλικός δρόμος. Αλλά, όχι μόνο είναι πραγματικά υποσεξουαλικές οι λεσβίες, οι αυνανιζόμενοι, οι ομοφυλόφυλοι κλπ. Όχι, υποσεξουαλικοί είναι επίσης αυτοί που καταχρώνται του σεξ, εκείνοι που σε κάθε στιγμή αλλάζουν γυναίκα, εκείνοι που κάνουν έρωτα μέχρι δέκα ή δεκαπέντε φορές την ημέρα και υπάρχουνε, ΕΓΩ τους γνωρίζω. Άνθρωποι τέτοιοι, αναμφισβήτητα είναι εκφυλισμέ­νοι, υποσεξουαλικοί αν και θεωρούνται πολύ αρσενικοί, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι εκφυλισμένοι.

Να εισερχόμαστε τώρα στον δρόμο της κανονικής σεξουαλι­κό­τητας. Η κανονική σεξουαλικότητα είναι όμορφη. Ενώνεται ο άντρας με την γυναίκα, αγαπιούνται, αναπαράγουν το είδος τους, ζούνε μια μετριοπαθή ζωή κλπ. Αλλά ζούνε σύμφωνα με τα ενδια­φέροντα της φύσης, σύμφωνα με την οικονομία της φύσης. Ο καθέ­νας από μας είναι ένα μηχανάκι (αυτό δεν μπορούμε να το αρνη­θούμε) που παίρ­νει διαφορετικούς τύπους και τύπους της κοσμικής ενέργειας. Κάθε μηχανάκι, δηλαδή ο καθένας από μας, μπορεί να λάβει αυτά τα είδη ενέργειας αυτόματα, υποσυνείδητα και τα ανα­μεταδίδει στους εσω­τερικούς μανδύες της Γης. Έτσι, λοιπόν, η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας οργανισμός που ζει από εμας. Δεν θέλω να σας πω ότι τα φυτά δεν εκτελούν αυτήν την λειτουργία. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φυτό σύμφωνα με το είδος του, λαμβάνει αυτού ή εκείνου του είδους κοσμικές δονήσεις και μετά τις μεταβι­βάζει και αναμεταδίδει στους εσωτερικούς μανδύες της Γης. Σε ότι αναφέρεται στους οργα­νισμούς των ζώων συμβαίνει το ίδιο, αυτοί λαμβάνουν αυτού ή εκεί­νου του είδους τις ενέργειες που μεταβιβά­ζουν και αναμεταδίδουν στους εσωτερικούς μανδύες της Γης, του πλανητικού οργανισμού. Τελικά, η Γη είναι ένας ζωντανός οργανι­σμός.

Εμείς αναπαραγόμαστε συνέχεια με την κανονική σεξουαλι­κότητα, αυτό είναι αναγκαίο για την οικονομία της φύσης. Επίσης η σεξουαλική απόλαυση είναι μια νόμιμη απόλαυση των ανθρώπων. Δεν είναι ένα έγκλημα, δεν είναι ένα κακούργημα όπως νομίζουνε πολλοί υποκριτές, πολλοί ευήθεις, πολλοί υπερευσεβείς, κλπ. Αλλά σήμερα εμείς, με την δική μας κανονική σεξουαλικότητα, ζούμε σύμ­φωνα με τα οικονομικά ενδιαφέροντα της φύσης.

Άλλο πράγμα είναι η ΥπερΣεξουαλικότητα, αυτό είναι απο­φασιστικό. Να εισερχόμαστε στον χώρο της ΥπερΣεξουαλικότητας είναι να εισερχόμαστε στον δρόμο των καταπληκτικών μεταμορφώ­σεων. Ο Νίτσε, στο έργο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρας» μιλάει με ειλικρίνεια για τον Υπεράνθρωπο και λέει: «Έχει φτάσει η ώρα του Υπεράνθρωπου. Ο Άνθρωπος δεν είναι τίποτα παρά μια γέφυρα απλωμένη μεταξύ του ζώου και του Υπεράνθρωπου. Ένα επικίνδυνο βήμα στον δρόμο, ένα επικίνδυνο βλέμμα προς τα πίσω, όλα σε Αυ­τόν είναι επικίνδυνα. Έχει φτάσει η ώρα του Υπεραθρώπου». Ο Χίτλερ το ερμήνευσε με το δικό του τρόπο. Κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, μέχρι και ο πιο ασήμαντος Γερμα­νός αστυνό­μος Ήτανε ένας Υπεράνθρωπος. Κανένας δεν αισθανό­τανε μικρός σε εκείνη την εποχή του Χίτλερ στην Γερμανία, όλοι Ήτανε Υπεράνθρω­ποι. Φαίνεται ότι ο Χίτλερ, αν και με πολύ καλές προθέσεις, δεν ήξερε να ερμηνεύει το Νίτσε. ΕΓΩ πιστεύω στον Υπεράνθρωπο, ειλι­κρινά σας το λέω, αλλά μου φαίνεται ότι ο Χίτλερ έκανε λάθος στον δρόμο.

Μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος του Υπερανθρώπου, αλλά αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω της ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥ­ΑΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, και αυτό ανήκει στον χώρο του Υπερσεξουαλικού.

Στο ανθρώπινο πλάσμα υπάρχουνε 5 βασικά κέντρα. Πρώτα από όλα είναι το διανοητικό, που είναι αυτό που περισσότερο χρησι­μοποιείτε εσείς για το διάβασμα. Δεύτερο, το συγκινησιακό, τρίτο το κινητικό, που είναι στο ανώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης. Το συγκινησιακό, το έχουμε στην καρδιά. Το τέταρτο, το ένστικτο κέ­ντρο, που είναι στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης, και πέ­μπτο το σεξουαλικό. Επαναλαμβάνω για να μπορείτε εσείς να το συ­γκρατήσετε καλύτερα. Τελικά, τα Κέντρα είναι βασικά για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σε ότι αναφέρεται στο σεξουαλικό θέλω να σας πω σε σας ότι είναι το κέντρο γύρω από το οποίο γυρίζουν όλες οι ανθρώπινες δρα­στηριότητες.

Η σκέψη, προφανώς είναι πολύ γρήγορη αλλά δυστυχώς εί­ναι πολύ ΑΡΓΉ. Εάν εσείς οδηγείτε ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά σε μια στιγμή κινδύνου αρχίζετε να αναλύετε αν πρέπει να κάνετε αυτό ή εκείνο, να το περάσετε, να πάτε πίσω, να στρίψετε στα δεξιά ή στα αριστερά, τότε θα τρακάρετε και θα έχετε μια καταστροφή. Το κινη­τικό κέντρο είναι πιο γρήγορο. Όταν κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο δεν έχει και πολύ χρόνο για να σκέπτεται, αντιδρά γρήγορα και συνεχίζει. Αλλά εάν σε εκείνη την στιγμή θα αντιδρούσε η σκέψη, θα μπερδευόταν, θα τράκαρε... Πόσες φορές όταν οδηγούμε ένα αυτοκί­νητο συμβαίνει σε μια στιγμή να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, εάν πρέπει να γυρίσουμε, εάν είναι στα δεξιά ή στα αριστερά, και στο τέ­λος είναι μια αποτυχία. Τότε λοιπόν, είναι πολύ αργό το κέντρο της σκέψης, πιο γρήγορο είναι το κέντρο της κίνησης, το κινητικό κέντρο.

Το συγκινησιακό επίσης είναι ένα γρήγορο κέντρο, αλλά δεν υπάρχει κέντρο τόσο γρήγορο όσο το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Εμείς σαν άνδρες, βλέπουμε μια γυναίκα, και σε χιλιοστά του δευτε­ρόλεπτου ξέρουμε αν είναι το συμπλήρωμα μας ή όχι, αν είναι σύμφωνα με τον τρόπο μας ή όχι. Αυτό γίνεται σε χιλιοστά του δευ­τερόλεπτου εσείς σαν νέοι το ξέρετε. Μπορείτε να είστε μπροστά σε μια κοπέλα αλλά από ένστικτο, στιγμιαία ξέρετε αν πάει σύμφωνα με τον τρόπο σας ή όχι, αυτό είναι υπερταχύ. Τότε λοιπόν, είναι ένα κέ­ντρο που μας επιτρέπει να ελέγχουμε με ανήκουστη ταχύτητα το άλλο φύλο. Είναι το πιο γρήγορο κέντρο που κατέχουμε.

Ας δούμε μερικούς παράγοντες με λεπτομέρειες.

Πολλές φορές ένας άντρας ζει ευτυχής με την γυναίκα του, όμως νοιώθει πως κάτι του λείπει. Πραγματικά, μπορεί να συμβεί πως με την γυναίκα του δεν αισθάνεται πλήρης, μπορεί να συμβεί αυτή να του καλύπτει τις δραστηριότητες του Συγκινησιακού Κέ­ντρου, αλλά ίσως η γυναίκα δεν τον καλύπτει σεξουαλικά. Και τότε αν βρει έξω μια άλλη γυναίκα, μπορεί να συμβεί αυτή η άλλη να τον καλύπτει σεξουαλικά, και τότε έρχεται αυτό που λέγεται ΜΟΙΧΕΙΑ.

Δεν έχω έρθει για να επαινώ την μοιχεία. Σε μια συγκεκρι­μένη περίπτωση κάπου υπήρχε ένα σαλόνι στο οποίο βρισκόντου­σαν μερι­κές μοιχές γυναίκες, πίνανε και ξαφνικά μια από αυτές με­θυσμένη είπε: «Ζήτω η μοιχεία», Ήταν μια πολύ όμορφη κυρία. Δεν έρχομαι για να επαινώ τις γυναίκες αυτές, γιατί αυτό θα Ήτανε πα­ράλογο, αλλά βλέπω τις αιτίες της μοιχείας.

Πολλές φορές ένας από ένα ζευγάρι δεν επιτυγχάνει να καλύ­ψει τον εαυτό του στα 5 Κέντρα ολικώς με τον άλλο. Πιθανόν τότε να βρει συμπλήρωμα με έναν άλλον άνθρωπο, και από εκεί προέρχε­ται αυτό που ονομάζεται ΜΟΙΧΕΙΑ.

Ας φανταστούμε ότι συγκινησιακά ένας άντρας καλύπτεται με την γυναίκα του, αλλά όχι σεξουαλικά. Μπορεί να συμβεί να βρει μια άλλη γυναίκα με την οποία γίνεται αυτό το σεξουαλικό συμπλήρωμα. Ας φανταστούμε ότι ένας άντρας έχει σεξουαλικό συ­μπλήρωμα με την γυναίκα του, αλλά όχι συγκινησιακό, μπορεί να συμβεί να βρει άλλη γυναίκα με την οποία να έχει συγκινησιακό συμπλήρωμα. Μπορεί να συμβεί ότι στον κόσμο των συνηθειών δεν αλληλοσυμπληρώνονται ο άντρας με την γυναίκα του, και τότε μπο­ρεί να συμβεί επίσης, ότι στον κόσμο των συνηθειών, που σχετίζονται με το κινητικό κέντρο, να βρει άλλη γυναίκα με την οποία συμπληρώνεται, με την οποία έχει κάλυψη. Αυτή είναι η εσω­τερική αιτία σε πολλές μοιχείες που δημιουργεί το χωρισμό.

Όπως σας έλεγα, δεν έχω έρθει για να επαινώ την μοιχεία ούτε συμφωνώ με εκείνη την κυρία που φώναζε στο όργιο: «Ζήτω η μοι­χεία», όχι ΕΓΩ δεν συμφωνώ με αυτό φίλοι μου, μόνο που εδώ μαζί σας, σε συντροφιά, μελετάμε τις αίτιες της μοιχείας, το σεξου­αλικό ζήτημα.

ΕΓΩ νομίζω ότι για έναν άντρα, το καλύτερο είναι να βρει μια γυναίκα με την οποία να έχει το συμπλήρωμα στο διανοητικό, στο συγκινησιακό, στο κινητικό κέντρο ή στον κόσμο των συνη­θειών, στο κέντρο των ενστίκτων, και στο σεξ, δηλαδή, το ιδανικό ζευγάρι, το τέλειο ζευγάρι. Και επίσης πιστεύω, πως το ιδανικό για μια γυ­ναίκα, θα Ήτανε να βρει έναν άντρα με τον οποίο να συμπλη­ρώνεται εντελώς, τότε θα υπάρχει πραγματική ευτυχία.

Άλλες από τις σοβαρότερες αιτίες για τις οποίες δεν μπορεί να υπάρχει ευτυχία είναι το ζήτημα αυτό των ΚΡΑΣΕΩΝ. Ένας άντρας με φλογερή κράση, είναι δυνατό να είναι ευτυχής με μια γυ­ναίκα που είναι ένα παγόβουνο; Απλώς όχι. Το απλό γεγονός του να πάει ο άντρας να την φυλάει και την στιγμή του φιλιού ανακαλύπτει ότι αυτή δεν έχει όρεξη για φιλί, αυτό είναι σοβαρότερο. Τώρα, πολύ περισσό­τερο τι θα λέγαμε κατά την διάρκεια της σεξουαλικής ένωσης, στην στιγμή της ένωσης να είναι μια παγωμένη γυναίκα.

Ας θυμηθείτε αυτό το βιβλίο που τιτλοφορείται: «Ο Σινού ο Αιγύπτιος», το έχετε δει σε ταινία. Υπήρχαν στην Αίγυπτο μέρη μου­μιοποίησης, μέρη ακαθαρσίας στα οποία τακτοποιουσανε πτώ­ματα για να τα μουμιοποιήσουν, και εκείνοι που δούλευαν σε εκείνα τα μέρη μουμιοποίησης μύριζαν άσχημα. Όπου περνούσανε δεν άρεσαν σε καμμιά γυναίκα αυτού του είδους οι άνδρες που μύριζαν τόσο άσχημα, μύριζαν σαπίλα. Ξέρετε εσείς τι κάνανε αυτοί οι μουμιοποιητές; Κάνανε την σεξουαλική πράξη με τα θηλυκά πτώ­ματα που φέρνανε εκεί. Σας φαίνεται εσάς πολύ ευχάριστο αυτό, να κά­νουν την σεξουαλική πράξη με μακαρίτισες; Αυτό συνέβαινε στην Αί­γυπτο.

Έτσι λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς για έναν άνδρα με φλογερή κράση που να πρέπει να κάνει την σεξουαλική ένωση με μια γυναίκα παγόβουνο, με ένα πτώμα; Αυτό είναι τρομερό, φρικτό.

Επίσης είναι αλήθεια ότι υπάρχει η φλεγματική κράση, κου­ραστικοί άνθρωποι, αδέξιοι. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, με βαρύ χαρακτήρα, αδέξια στις κινήσεις της, είναι αδύνατο να μπορεί να συ­νεννοηθεί με έναν άνδρα με νευρική κράση, ΑΔΥΝΑΤΟ. Αδύ­νατο είναι επίσης ένας άνδρας με νευρική κράση να μπορεί να συ­νεννοη­θεί με μια φλογερή γυναίκα. Έτσι λοιπόν το ζήτημα των κράσεων είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο χρειάζεται να υπάρχει συ­νάφεια με τα διάφορα κέντρα, με την Οργανική Μηχανή: διανοη­τικό, συγκινη­σιακό, κινητικό, ένστικτο και σεξουαλικό, αλλά να υπάρχουνε συγγενείς κράσεις. Μόνο όταν υπάρχουνε συγγενείς κράσεις και τέ­λεια επικοινωνία μεταξύ των διαφορών κέντρων της μηχανής, μπορεί να υπάρχει μια αυθεντική συγγένεια η οποία θα έδινε την ευτυχία.

Όμως, μέχρι τώρα, μιλάω για την κανονική σεξουαλικότητα. Η Υπερσεξουαλικότητα είναι διαφορετική φίλοι μου. Για να εισερ­χόμαστε στον χώρο της Υπερσεξουαλικότητας χρειάζεται πρώτα από όλα να ξέρουμε να μετατρέπουμε την δημιουργική ενέργεια. Αλλά πρέπει να σκεπτόμαστε το σεξ, όχι μόνο σαν φυσιολογικό ζήτημα. Πρέπει να ξέρετε ότι στο σεξ υπάρχει ενέργεια. Τελικά ο Αϊνστάιν το είπε: «η ενέργεια είναι ίση προς την μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο (Ε=ΜC2). Επίσης είπε: «η ενέργεια μετατρέ­πεται σε μάζα, η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια». Είναι δυνατόν να μετατρέ­πεται η μάζα σε ενέργεια; Βεβαίως είναι. Ας δείτε εσείς ένα πηγάδι με νερό στον δρόμο, από την ζέστη του ηλίου το νερό γίνεται ατμός, τελικά μετατρέπεται σε σύννεφα, κεραυνούς, βροντές. Όλα τα νερά των θαλασσών, των ποταμών, μετατρέπονται σε σύννεφα και στο τέ­λος σε κεραυνούς και βροντές, δηλαδή σε ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με το Ενς Σέμινις. Τι εννοείται σαν Ενς Σέμινις; Η οντότητα του σπέρματος, δηλαδή το Ιερό Σπέρμα. Σήμερα υπάρχει η τάση να θεωρούμε το Ιερό Σπέρμα μόνο σαν μια ουσία που εκκρί­νουν οι σε­ξουαλικοί ενδοκρινείς αδένες μας. Η λέξη «Ιερό» που βάζουμε στο σπέρμα φαίνεται έξω από τα συνήθη, όμως αν εσείς μελετάτε προσεκτικά την ψυχανάλυση του Φρόιντ θα δείτε ότι λέει το εξής: «οι θρησκείες σε τελική ανάλυση έχουνε σεξουα­λική καταγωγή». ΕΓΩ συμφωνώ με τον Φρόιντ σε αυτήν την άποψη. Εάν εσείς συμφωνείτε εντάξει και εάν δεν συμφωνείτε πάλι εντάξει. ΕΓΩ από την δική μου σκοπιά συμφωνώ.

Όταν παρατηρούμε τις θρησκείες των ιθαγενών, τις θρη­σκείες των διαφορετικών φυλών της Αμερικής, της Αφρικής ή της Ασίας μπορούμε να δούμε σε άμεση μορφή από μόνοι μας ότι σε όλες τις θρησκείες, σε όλες αυτές τις ομάδες, υπάρχει ένα μίγμα του σεξουα­λικού με το μυστικιστικό, δηλαδή, του θρησκευτικού με το ερωτικό.

Το Σπέρμα είναι Ιερό, γιατί στο Σπέρμα περιέχεται η δική μας προσωπικότητα. Οι Αλχημιστές του Μεσαίωνα βλέπανε στο Σπέρμα το VITRIOLO. Αυτή η λέξη συντίθεται έτσι: «VISIΤΑ ΙΝΤΕRΙΟRΕ ΤΕRRΑ RΕCΤΙFICΑΤUΜ ΙΝVΕΝΙΑΜ ΟCULΤUΜ LAPIDUM». Δηλαδή «Επισκέψου το εσωτερικό της δικής μας γης που διορθώνο­ντας θα βρεις την Κρυμμένη Πέτρα». Αλλά σε τι πέ­τρα αναφέρθηκαν οι αλχημιστές του Μεσαίωνα; στην διάσημη Φιλο­σοφική Πέτρα.

Αυτήν την πέτρα πρέπει να την κατασκευάσουμε, υπάρχουνε φόρμουλες για την κατασκευή της. ΕΓΩ πιστεύω στην Φιλοσοφική Πέτρα αλλά πρέπει να την κατασκευάζουμε μέσω του Ιερού Σπέρμα­τος. Από την μετατροπή του, είναι δυνατόν να επιτυγχά­νουμε την Φι­λοσοφική Πέτρα.

Η μετατροπή του σεξουαλικού λίμπιντο, το να μετατρέπουμε το Σπέρμα σε ενέργεια είναι δυνατόν όταν γνωρίζουμε το κλειδί, το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το κλειδί. Αν με το Ενς Σέμινις μπο­ρούμε να δίνουμε ζωή σε ένα γυιό. Αν με το Ενς Σέμινις μπορούμε να αναπαράγουμε το είδος. Αν με το Ενς Σέμινις μπορούμε να γεμί­σουμε από εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα τον κόσμο τότε είναι αλήθεια ότι με το Ενς Σέμινις μπορούμε να δίνουμε ζωή στον εαυτό μας και να μετατρεπόμαστε σε αληθινούς Υπερανθρώπους στην πιο πλήρη έννοια της λέξης. Αλλά, το σημαντικό θα Ήτανε να επιτυγχά­νουμε την μετατροπή του σεξουαλικού λίμπιντο. Μέσω της μετατρο­πής επιτυγχάνουμε να εγκεφαλοποιούμε το σπέρμα και να σπερ-ματοποιούμε τον εγκέφαλο. Γίνεται αναγκαίο να σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο κύριοι, διότι είναι πολύ γνωστό στους σημερινούς επιστήμονες πως όλα τα μέρη του εγκεφάλου δεν δουλεύουν. Σήμερα στην Ιατρική ξέρουνε πως μόνο ένα ελάχιστο μέρος δουλεύει, ασκεί τις λειτουργίες του. Αναντίρρητα έχουμε πολλά μέρη του εγκέφαλου αδρανή.

Εάν με το λίγο του εγκεφάλου έχουμε επιτύχει να δημιουρ­γούμε πυραύλους που ταξιδεύουν στην σελήνη, έχουμε επιτύχει να δημιουργούμε ατομικές βόμβες σαν και αυτές που κατάστρεψαν την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, υπερηχητικά αεροπλάνα που ταξιδεύουνε με μια καταπληκτική ταχύτητα τι θα γινότανε εάν ανα­γεννούσαμε τον εγκέφαλο; Αν βάζαμε σε δραστηριότητα όλα τα μέρη του εγκέφαλου; Εάν θα δούλευε η ολότητα της εγκεφαλικής μάζας; Τότε θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τον κόσμο, να τον αλλά­ξουμε, να τον κάνουμε καταπληκτικό. Αλλά πρέπει να το ανα­γεν­νούμε, πρέπει να το σπερματοποιούμε, να εγκεφαλοποιούμε το σπέρμα και να σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο, να εκεί είναι το κλειδί. Είναι δυνατό να οπερματοποιούμε τον εγκέφαλο.

Οι μεγάλοι μουσικοί, ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, ο Σοπέν, ο Λίστ Ήταν άνθρωποι που είχανε τον εγκέφαλο πολύ σπερματο-ποιημένο, άνθρωποι που έδωσαν στον εγκέφαλο τους κατα­πλη-κτικές ικανότητες, που χρησιμοποίησαν περισσότερο πο­σοστό του εγκεφάλου τους.

Σήμερα όμως το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό, ο ανθρώ-πινος εγκέφαλος έχει εκφυλιστεί αρκετά και δεν το έχουμε δει. Αν είμαστε σε μια διασκέδαση χαρούμενοι, αν είμαστε σύμ­φωνα με την τελευταία μόδα, αν είμαστε στο Ρόκ εν Ρόλ και ξαφ­νικά κάποιος αλλάξει το δίσκο και βάλει την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, πώς θα αισθανθείτε; Είστε σίγουροι πως θα συνεχίζατε την διασκέδαση; Τι θα κάνατε; Μήπως θα πηγαίνατε να βρίζετε τον κύριο του σπιτιού, πραγματικά όχι, αλλά πολύ ευγενικά θα φεύγατε αλήθεια;

Στην παλαιά Εποχή όταν ο εγκέφαλος δεν είχε εκφυλιστεί τόσο πολύ όσο τώρα, το πράγμα Ήτανε διαφορετικό. Χόρευαν κα­θαρό Βαλς στον ρυθμό της κλασικής μουσικής, στο φαγητό Ήτανε οι μουσικοί παίζοντας τις πιο εξαίσιες συμφωνίες .Η μόδα Ήταν ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Σοπέν, ο Λίστ, αυτό Ήτανε στην παλαιά εποχή κύριοι, αλλά τώρα δεν είμαστε στην παλαιά εποχή. Εάν τώρα στην διασκέδαση μας βάλουνε τέτοια μουσική, απλώς αποχαιρετάμε και αντίο! Φεύγουμε, είναι ξεκάθαρο, γιατί; Γιατί βαριόμαστε και γιατί βαριόμαστε;

Να είμαστε αναλυτικοί, εδώ είμαστε για να αναλύουμε: απλώς γιατί ο εγκέφαλος είναι εκφυλισμένος, ήδη υπάρχουνε μερικά μέρη που δεν μπορούν να εκτιμούν την καλή μουσική. Γιατί έχει εκ­φυλιστεί ο εγκέφαλος; Έχει εκφυλιστεί απλώς γιατί εμείς κατά την διάρκεια των αιώνων έχουμε εξάγει από τον οργανισμό μας την Οντότητα του Σπέρματος. Δεν την έχουμε εξάγει απλώς για να δί­νουμε ζωή σε άλλα πλάσματα. Όχι, την έχουμε εξάγει διότι μας άρεσε, διότι είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, αυτό είναι όλο. Με αυτό έχουμε ευχαριστηθεί με την λαγνεία σε κρεβάτια ευχαρίστησης για απόλαυση. Αλλά αυτός που το πλήρωσε Ήταν ο εγκέφαλος. Δηλαδή αυτός είναι που «έπρεπε» να πληρώνει το πιάτο. Τώρα συμβαίνει πολλά μέρη του να μη δουλεύουνε. Είναι δυνατόν, ναι, να τον αναγεννήσουμε, αλλά για να τον αναγεννήσουμε πρέπει να μετατρέ­ψουμε την Οντότητα του Σπέρματος. Να την μετατρέψουμε σε ενέρ­γεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εγκεφαλοποιήοουμε το Σπέρμα.

Αυτό που θα έλειπε εδώ, σε αυτήν την ομιλία είναι να πούμε πώς. ΕΓΩ πολύ ευχαρίστως θα σας εξηγήσω ένα τέχνασμα πολύ ει­δικό που οι αλχημιστές του Μεσαίωνα δίδαξαν στους μαθητές τους. Το τέχνασμα που θα σας διδάξω το δίδαξαν επίσης οι άνθρωποι της νεώτερης επιστήμης όπως ο Μπράουν, το δίδαξε ο ιατρός Κρούμ Χέλερ ιατρός συνταγματάρχης του δικού μας ευκλεούς μεξικανικού στρατού. Το δίδαξε επίσης ο Γιούνγκ, το δίδαξαν οι ταντρικές σχο­λές του ανατολικού ταντρισμού, δεν είναι δική μου συγκομιδή, ιδιαίτερη. ΕΓΩ το έχω μάθει από όλους αυτούς τους σοφούς και ταυτοχρόνως σας το μεταδίδω, όχι σαν άρθρο της πίστης ούτε σαν ένα αναμφισβή­τητο δόγμα, όχι. Εάν εσείς θέλετε να το αποδεχτείτε, αποδεχτείτε το. Αν δεν θέλετε να το αποδεχτείτε, μην το αποδέχεστε.

Πολλές σχολές το έχουν αποδεχθεί, πολλές σχολές το έχουνε απωθήσει, ο καθένας είναι ελεύθερος στο να σκεφθεί όπως θέλει, ΕΓΩ μόνο σας δίνω την ταπεινή γνώμη μου.

Το τέχνασμα συνίσταται σε αυτό: Ένωση των LINGAM και YONI ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ. (ήδη ξέρετε ότι το LINGAM είναι ο φαλός και ΥΟΝΙ η μήτρα, ο αιώνιος θηλυκός, το σεξουαλικό όργανο της γυ­ναίκας)

Ο ιατρός Κρούμ Χέλερ έδινε στα λατινικά την φόρμουλα, έλεγε: «ΙΝICIUΜ ΜΙΕΜΒΡUΜ VΙRΙLΙΝ ΙΝ VΑGΙΝΑ FΕΜΙΝΑ SIΝ ΕVΑCULΑΤΙUΜ SΕΜΙΝIS». Μερικοί επιστήμονες τον έχουνε δεχθεί. Η Ονέιντα κοινωνία στις ΗΠΑ πειραματίσθηκε με αυτήν την φόρμουλα. Ας δείτε τι κάνανε στην Ονέιντα κοινωνία: συ­γκεντρώθηκαν 25 ζευγάρια, άνδρες και γυναίκες για να δουλεύουνε με το σεξ. Ένα χρονικό διάστημα τους διέτασσαν να κάνουνε την σε­ξουαλική πράξη, αλλά χωρίς εκσπερμάτωση της οντότητας του σπέρματος. Μετά τους υπόβαλλαν σε κλινικές μελέτες. Επέτυχαν να παρατηρούν την σπερματοποίηση του εγκεφάλου, την αύξηση των ορμονών στο αίμα, την ολόκληρη βελτίωση του οργανισμού, την οχύρωση της σεξουαλικής δύναμης και ότι πολλές αρρώστιες εξαφα­νίστηκαν κλπ. Όταν αποφάσισαν πως Ήταν αναγκαίο να κά­νουνε παι­διά, τότε οι επιστήμονες τους έδιναν ελευθερία για να κά­νουνε την σε­ξουαλική πράξη με εκσπερμάτωση του σπέρματος τότε επετύγχαναν την αναπαραγωγή. Έτσι έκαναν πολλούς πειραματι­σμούς στην Ονέιντα κοινωνία.

Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό σε αυτό το παλιό τέχνα­σμα που συνιστά το «Μυστικό των Μυστικών» στους αλχημιστές του Μεσαίωνα, συνιστάται στο ότι ΠΟΤΕ δεν φτάνουνε να εκφυλί­ζονται οι σεξουαλικοί αδένες.

Εσείς ξέρετε πολύ καλά πως όταν οι σεξουαλικοί αδένες εκ­φυλίζονται, εκφυλίζεται επίσης η επίφυσις, και εκφυλίζεται επίσης η υπόφυσις. Εκφυλίζονται επίσης όλοι οι αδένες εσωτερικής έκκρισης όλο το υγρό νευρικό σύστημα περνάει από διαδικασίες εκφυλισμού. Τότε έρχεται το βαθύ γήρας και ο θάνατος.

Γιατί υπάρχουν τα γηρατειά; Απλώς οι σεξουαλικοί αδένες μπαίνουνε ή εισέρχονται σε βαθύ γήρας. Τότε μπαίνουν σε βαθύ γή­ρας και όλοι οι ενδοκρινείς αδένες και τότε διαδικάζεται το ζήτημα των γηρατειών και των βαθειών γηρατειών. Αλλά εάν υπήρχε ένα σύστημα που δεν θα επέτρεπε να εκφυλίζονται οι σεξουαλικοί αδέ­νες, να μην εισέρχονται σε βαθύ γήρας, θα μπορούσαμε να διατηρή­σουμε όλο το υγρό νευρικό σύστημα σε τέλεια ισορροπία. Τότε δεν θα υπήρχε βαθύ γήρας ούτε γηρατειά, αυτό είναι φανερό.

Τώρα μέσα από αυτό το λεπτό τέχνασμα, ένωσης του LIN­GAM ΥΟΝΙ χωρίς εκσπερμάτωση του ΕΝS SΕΜΙΝIS, όπως λένε οι διάσημοι ιατροί: ο Χέλερ και ο Μπράουν, τότε είναι δυνατό να δια­τηρούμε τους σεξουαλικούς αδένες ενεργητικούς κατά την διάρκεια όλης της ζωής. Αυτό σημαίνει πως ένας άνθρωπος που θα έκανε πρα­κτική με αυτό το σύστημα, θα έφτανε στην ηλικία 90 ή 100 χρό­νων, με την ικανότητα να κάνει ακόμα σεξουαλική πράξη, για να απολαμ­βάνει ελεύθερα την σεξουαλική ευχαρίστηση, που είναι μια νόμιμη ευχαρίστηση του ανθρώπου, που δεν είναι αμαρτία, που δεν είναι τα­μπού, που δεν είναι λόγος ντροπής, ή προσποίησης, αλλά, επαναλαμ­βάνω, ένα νόμιμο δικαίωμα του ανθρώπου.

Καλά τώρα, μέσα στην μετατροπή της οντότητας του σπέρμα­τος σε ενέργεια, διαδικάζονται καταπληκτικές ψυχολογικές αλλαγές, αναπτύσσεται ο αδένας της επίφυσης. Αυτός ο αδένας σε άλλο καιρό Ήτανε ενεργητικός, σε πολύ παλιούς καιρούς της Ιστορίας, τότε το ανθρώπινο πλάσμα κατείχε εκείνο το μάτι για το οποίο μας μιλάει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Το μάτι των Αcetidos, το μάτι που είδε σε εκείνο τον τρομερό γίγαντα που προσπάθησε να τον καταβροχθίσει. Αυτό το μάτι δεν είναι ένας απλός μύθος χωρίς καμμιά βάση. Μέσα από την σεξουαλική μετατροπή αυτός ο αδένας αναπτύσσεται, εισέρ­χεται σε δραστηριότητα, εδώ είναι αυτό το μάτι που επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται το υπερφυσικό όλων των πραγμάτων.

Ο δικός μας κόσμος δεν είναι μόνο από τρεις διαστάσεις όπως νομίζουν οι αγνοούντες μορφωμένοι, στον δικό μας κόσμο υπάρχει μια τέταρτη κάθετη, ακόμα περισσότερο, μπορούμε να βε­βαιώσουμε με μεγάλη έμφαση ότι υπάρχει μια πέμπτη κάθετη, μια έκτη και μια έβδομη. Έτσι λοιπόν, εμείς ποτέ δεν έχουμε δει το δικό μας κόσμο όπως πραγματικά είναι, και δεν τον έχουμε δει γιατί οι δικές μας πέ­ντε αισθήσεις είναι εκφυλισμένες η επίφυσή μας είναι ατροφική. Έτσι λοιπόν υπάρχουνε άλλες αισθήσεις που από έχουν εκφυλιστεί. Αν επιτύχουμε να τις αναγεννήσουμε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τον κόσμο όπως είναι, με τις επτά διαστάσεις.

Έτσι λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα των γεγονότων είναι ότι μέσω της σεξουαλικής μετατροπής μπορεί να αναγεννηθεί η επί­φυση και οι άλλες αισθήσεις που βρίσκονται ατροφικές.

Έτσι θα είχαμε είσοδο σε έναν κόσμο με καταπληκτικές γνώ­σεις, έτσι θα είχαμε είσοδο επίσης στις ανώτερες διαστάσεις της φύ­σης και του κόσμου.

Έτσι θα μπορούσαμε να βλέπουμε, να ακούμε, να αγγίζουμε και να ψηλαφίζουμε τις μεγάλες πραγματικότητες της ζωής και του θανάτου, θα μπορούσαμε να συλλαμβάνουμε όλα τα φυσικά φαινό­μενα έτσι όπως είναι και όχι όπως προφανώς είναι.

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ είναι το κλειδί να αλλάξουμε το σπέρμα, να το μεταβάλλουμε σε ενέργεια, να εκεί το θεμελιώδες. Έχει φτά­σει η ώρα λοιπόν να καταλάβουμε όλα αυτά σε βάθος, ολοκληρω­τικά.

Εάν ένας άνθρωπος προτίθεται να δουλεύει με αυτήν την τόσο απλή φόρμουλα που μας δίδαξαν ο Μπράουν, ο Κρούμ Χέλερ και οι αλχημιστές του μεσαίωνα, θα μπορούσα να σας πω με μεγάλη έμφαση, ότι στο τέλος αυτός ο άνθρωπος θα γινότανε ένας υπεράν­θρωπος.

Όλοι νοιώθουμε την ανάγκη να αλλάξουμε, να μετατρα­πούμε σε κάτι διαφορετικό, αν δεν είμαστε αντιδραστικοί, διότι οι συντηρη­τικοί, οι καθυστερημένοι δεν επιθυμούν να αλλάξουν. Αλλά όταν κά­ποιος είναι επαναστατικός πραγματικά θέλει να είναι διαφο­ρετικός, θέλει να αλλάζει θεμελιωδώς, να μετατρέπεται σε κάτι δια­φορετικό, θέλει να μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό, να κάνει τις δι­δασκαλίες του Νίτσε μια πραγματικότητα.

Είναι δυνατό να αλλάξουμε μέσω της σεξουαλικής μετατρο­πής. Η σεξουαλική δύναμη μας έφερε στην ζωή, και αυτό δεν μπο­ρείτε να μου το αρνηθείτε. Εμείς υπάρχουμε, ζούμε διότι ευτυχώς είχαμε έναν πατέρα, ευτυχώς είχαμε μια μητέρα, και σε τελική σύν­θεση, η ρίζα της ζωής μας βρίσκεται στην σεξουαλική πράξη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Τώρα λοιπόν, αν η σεξουαλική δύναμη, αν η ενέργεια του σεξ είχε την ικανότητα να μας φέρει στην ζωή, είναι φανερό ότι είναι η μόνη που έχει πραγματική εξουσία να μας μετα­τρέπει ριζικά.

Στον κόσμο υπάρχουνε πολλές ιδεολογίες, στον κόσμο υπάρ­χουνε πολλές θρησκείες και ο καθένας είναι ελεύθερος να πι­στεύει ό,τι θέλει. Αλλά η μόνη δύναμη που έχει εξουσία για να μας μετα­τρέψει είναι αυτή που μας δημιούργησε, αυτή που μας έφερε στην ζωή, αναφέρομαι με εμφαντικό τρόπο στην σεξουαλική δύναμη. Να μάθουμε να οδηγούμε αυτήν την καταπληκτική ενέργεια του σεξ ση­μαίνει να είμαστε κύριοι της δημιουργίας.

Όταν το Ιερό Σπέρμα μετατρέπεται σε ενέργεια, προκαλεί κα­ταπληκτικές ψυχοσωματικές αλλαγές. Ξέρουμε καλά εμείς αυτό που είναι τα ορμονικά ποτήρια των δικών μας όρχεων, πώς δουλεύ­ουνε, πώς περνάνε οι ορμόνες από ποτήρι σε ποτήρι, και πώς τελικά κατά μήκος των κορδονιών φτάνουν μέχρι τον προστάτη. Ξέρουμε καλά πόσο αξιόλογος είναι ο προστάτης, εκεί γίνονται οι πιο μεγά­λες μετα­τροπές της Οντότητας του Σπέρματος και εν τέλει οι ορμό­νες εισέρ­χονται στον αιματώδη χείμαρρο. Η λέξη ορμόνη προέρχε­ται από τα Ελληνικά που σημαίνει ΛΑΧΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΔΥ­ΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ.

Οι δικοί μας άνθρωποι της επιστήμης έχουν μελετήσει τις ορ­μόνες, είναι καταπληκτικές. Οι σεξουαλικές ορμόνες π.χ. μπαίνο­ντας στον αιματώδη χείμαρρο πραγματοποιούν θαύματα. Όταν όλοι οι εν­δοκρινείς αδένες (όπως είναι ο θυρεοειδής, ο παραθυρεοειδής, τα επινεφρίδια ή ο θυμοειδής κλπ) ερεθίζονται, κάνουνε από αυτές μι­κρά εργαστήρια που παράγουν περισσότερες ορμόνες. Και με αυ­τές τις ορμόνες από όλους τους αδένες γενικά πλουτίζει ο αιματώδης χεί­μαρρος με καταπληκτικό τρόπο. Τότε εξαφανίζουνε τους πόνους, εξαφανίζουνε τις αρρώστιες.

Δυστυχώς, σήμερα, το σπέρμα που είναι προετοιμασμένο από τους όρχεις και μετά ανεβαίνει ή ανέρχεται μέχρι τον προστάτη, είναι δυστυχώς σπαταλημένο και ούτε αφήνεται να αποσυντεθεί στα διά­σημα σπερματοωάρια, στις ορμόνες όταν ήδη το στέλνουν έξω από τον οργανισμό, όταν το ρίχνουν. Πολλές φορές ούτε φτάνει να ανε­βαίνει μέσα από τους όρχεις μέχρι τον προστάτη, η Οντότητα του Σπέρματος, όταν ήδη είναι αφαιρεμένο.

Σε ότι αναφέρεται στους αυνανιζόμενους ξέρετε καλά εσείς αυτό που είναι το βίτσιο του αυνανισμού. Όταν κάποιος αυνανίζεται διαπράττει ένα έγκλημα εναντίον της φύσης. Μετά αφού εκσπερματώσει την Οντότητα του Σπέρματος, γίνεται μια καθορι­σμένη περισταλτική κίνηση στον φαλό, και αυτό το ξέρει οποιοσδή­ποτε άνδρας. Με αυτήν την κίνηση ο φαλός συλλέγει από τον πυρήνα της γυναίκας την ενέργεια που χρειάζεται για να τρέφει τον εγκέ­φαλο. Αλλά με τον αυνανισμό το πράγμα είναι διαφορετικό. Ο φαλλός μέσα από τον αυνανισμό το μόνο που συλλέγει με την περι­σταλτική κίνηση είναι κρύος αέρας που πηγαίνει στον εγκέφαλο, έτσι εξαντλεί πολλές εγκεφαλικές ικανότητες.

Αναρίθμητοι άνθρωποι έχουνε πάει στο τρελοκομείο από το απαίσιο βίτσιο του αυνανισμού. Ένας εγκέφαλος γεμάτος αέρα είναι ένας ανόητος εγκέφαλος εκατό τοις εκατό. Έτσι καταδικάζουμε αυτό το βίτσιο.

Διαφορετικό είναι αν ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ το Ιερό Σπέρμα σε ενέργεια. Αλλά αυτό είναι δυνατόν μόνο κατά την διάρκεια της σε­ξουαλικής ένωσης ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ αναγκαστικά, από την ΕΚ­ΣΠΕΡ­ΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ, διότι όπως είπανε οι καλύ­τεροι με­σαιωνικοί σοφοί: «Σε αυτό βρίσκεται όλο το ΕΝΣ ΒΙΡ­ΤΟΥΤΙΣ της φωτιάς», δηλαδή, η πυρογενής οντότητα της φωτιάς.

Να πλουτίζουμε το αίμα με ορμόνες δεν μου φαίνεται ένα έγκλημα. Το να μετατρέπουμε το Σπέρμα σε ενέργεια είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο από ανθρώπους σαν τον Φρόιντ και άλλους. Το σημα­ντικό είναι να εκμεταλλευόμαστε όλη την σεξουαλική δύναμη για να σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο και να αναπτύσσουμε τον αδένα της επίφυσης και μέχρι την υπόφυση και άλλα, και θα επιτυγ­χάνουμε μια καταπληκτική οργανική μετατροπή.

Το ψυχοσωματικό είναι οικείως σχετισμένο με το σεξουα­λικό. Μια Υπερσεξουαλικότητα περιλαμβάνει πραγματικά κάτι Υπερσεξουαλικό μέσα από το ψυχοσωματικό. για αυτό θα σας έλεγα ΕΓΩ με αποκλειστική σαφήνεια ότι Υπερ-σεξουαλικοί Ήτανε παρα­δείγματος χάρι: ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Κουετζαλκοάτλ, ο Βού­δας, ο Τζέσουα Μπεν Παντίρα που δεν είναι άλλο πράγμα παρά ο Μεγάλος Καβίρ Ιησούς. Αυτοί Ήτανε Υπερσεξουαλικοί, και ο Υπερσεξουαλικός είναι ο Υπεράνθρωπος του Νίτσε.

Μπορούμε να φτάσουμε την Υψηλότητα του Υπεράνθρωπου μπαίνοντας στον χώρο της Υπερσεξουαλικότητας, ξέροντας να απο­λαμβάνουμε από την αγάπη, ξέροντας να απολαμβάνουμε από την γυ­ναίκα, ξέροντας να ζούμε με χαρά, με περισσότερη συγκίνηση και λιγότερους άχρηστους συλλογισμούς, η συγκίνηση είναι αυτό που μετράει και αυτό αξίζει περισσότερο από όλα.

Έτσι λοιπόν, από μια επαναστατική άποψη, εμείς μπορούμε να μετατρεπόμαστε σε αληθινούς θεανθρώπους αν έτσι το θέλουμε. Θα έφτανε να αναγεννούμε μερικές περιοχές του εγκεφάλου, να βά­λουμε τον εαυτό μας να δουλεύει και τότε έτσι θα κάναμε έναν καλύ­τερο κόσμο. Εν πάση περιπτώσει είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως το κλειδί που δώσαμε για την Μετατροπή σημαίνει επίσης το κλειδί για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Οι σοφοί της Αρχαιότητας μας μίλησαν για μια Ηλιακή φω­τιά που υπάρχει πάντα σε όλα τα οργανικά και ανόργανα υλικά. Αυτή η φωτιά είναι κλεισμένη σε κάθε άνθρωπο στο σπερματογόνο σύστημα. Δεν είναι απλώς μια φυσική φωτιά αλλά είναι ας πούμε μια φωτιά είδους υπερδιαστατικού, ψυχολογικού ή μεταφυσικού. Αυτή η FOHAT (λέξη που σημαίνει φωτιά είδους αυστηρώς σεξουαλικού και που όλοι την νοιώθουμε μέσα από την σεξουαλική ένωση) μπορεί να αναπτύσσεται και να ξετυλίγεται για να ανεβαίνει από το σπερματογόνο σύστημα κατά μήκος του νωτιαίου μυελού.

Όταν αυτή η φωτιά ανεβαίνει, ξυπνάει σε μας εξουσίες που αγνοούμε, καταπληκτικές εξουσίες της τελειότητας ή ας πούμε καλύ­τερα, εξουσίες της υπεραντίληψης, υπεραίοθησης, εξουσίες που θεο­ποιούν. Αλλά πρέπει να τις αφυπνίσουμε μέσα από την Μετατροπή της Λίμπιντο, ξέροντας να απολαμβάνουμε την αγάπη. Η γυ­ναίκα επίσης μπορεί να τις ξυπνήσει ξέροντας να απο­λαμβάνει τον άνδρα της. Με αυτή την φωτιά πραγματοποιούμε τέ­ρατα και σημεία.

Οι ανατολικοί αυτή την φωτιά την ονομάζουν Κουνταλίνη, και είναι καταπληκτικό.

Οι μεξικάνοι προγονοί μας την ονόμασαν το ΦΙΔΙ, γιατί υπάρχει, λέγανε αυτοί, έχει μορφή Ιερού Φιδιού και ανεβαίνει κατά μήκος του νωτιαίου μυελού.

Στην Ανατολή μιλάνε για 7 κέντρα που υπάρχουν στην σπον­δυλική στήλη, 7 μαγνητικά κέντρα, που μπορούν να μελετηθούν με ειδικές πλάκες και με μαγνητισμένες βελόνες και άλλα συστήματα της έρευνας.

Το πρώτο κέντρο είναι στον κόκυγα. Όταν αρχίσει να λει­τουργεί μας δίνει συγκεκριμένες εξουσίες σχετικά με το στοιχείο Γη.

Το δεύτερο είναι στο ύψος του προστάτη, ο οποίος μας δίνει εξουσίες σχετικά με τα υγρά στοιχεία του δικού μας οργανισμού.

Το τρίτο στο ύψος του ομφαλού, ο οποίος αφυπνισμένος μας επιτρέπει να οδηγούμε την δική μας φλογερή κράση και μέχρι να ενεργούμε πάνω στην Παγκόσμια Φωτιά.

Το τέταρτο είναι στο ύψος της καρδιάς και είναι φανερό ότι μας δίνει συγκεκριμμένες καταπληκτικές ικανότητες όπως είναι η τηλεπάθεια, η διαίσθηση και άλλες.

Το πέμπτο είναι στο ύψος του θυρεοειδούς αδένος, που εκ­κρίνει το βιολογικό ιώδιο, μας δίνει μια καταπληκτική ψυχική εξου­σία, η ονομαζόμενη διακοή, η εξουσία να μπορούμε να ακούμε τους ήχους του υπερφυσικού.

Το έκτο στο ύψος του μεσόφρυδου, που μας δίνει την εξου­σία να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις ανώτερες διαστάσεις της φύ­σης και του κόσμου.

Το έβδομο στο ύψος της επίφυοης που μας δίνει την εξουσία να δούμε εμείς οι ίδιοι τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου.

Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι ικανότητες βρίσκονται σε κοιμισμένη κατάσταση, μέσα στον δικό μας οργανισμό και μπορούν να είναι αφυπνισμένες με αυτήν την καταπληκτική φωτιά (που οι Ινδοί ονομάζουν Κουνταλίνη) που ανεβαίνει από το κανάλι του νωτιαίου μυελού μέσω της σεξουαλικής μετατροπής. Για να φτάσουμε σε αυτά τα ύψη χρειάζεται να δουλεύουμε με αυτό το Σεκρέτο Σεκρετόρουμ κατά την διάρκεια όλης μας της ζωής. Όποιος προχωράει έτσι θα μετατρέπεται σε υπεράνθρωπο και θα μπορεί να μπει στο αμφιθέατρο της κοσμικής Επιστήμης. Θα μπορεί να μπει στο Πανεπιστήμιο της Αγνής Επιστήμης και νά λύσει προβλήματα που η επίσημη επιστήμη ακόμα δεν είναι ικανή να τα λύσει.

Μέχρι εδώ η συνομιλία για αυτό το απόγευμα, αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει ερωτήσεις, μπορεί να το κάνει με την πιο μεγάλη ελευθερία.

ΕΡ: Ποιος είναι ο σκοπός ή το αντικείμενο που ψάχνουμε με το να κάνουμε την σεξουαλική ένωση χωρίς να εκσπερματώνουμε;

ΑΠ: Απλώς αυτό που ψάχνετε (με αυτό το τόσο απλό τέχνα­σμα που έχει διδαχθεί από τον Μπράουν Σίκουαρντ και το σύλλογο Ονέιντα) είναι να κάνετε την σεξουαλική ένωση χωρίς να εκσπερματώνετε η οντότητα του σπέρματος. Διότι υποστηρίζουν αυ­τοί οι σοφοί ότι μέσω αυτού του τεχνάσματος επιτυγχάνεται η με­τα­τροπή του ιερού σπέρματος σε ενέργεια. Με τέτοιον τρόπο ώστε αυτό που ανεβαίνει στον εγκέφαλο δεν είναι το σπέρμα διότι θα τρελαινό­μαστε αλλά η ενέργεια από αυτό το σπέρμα, που είναι δια­φορετικό, αυτό ονομάζεται ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ. Μπορούμε να απολαμ­βάνουμε την σεξουαλική ευχαρίστηση χωρίς να εξασθενούμε. Κανο­νικά μετά από την σεξουαλική πράξη νοιώθετε κάποια αποστροφή. Αλλά αν δεν εκσπερματώνεται η οντότητα του σπέρματος μετά την σεξουαλική πράξη, μένει στον άνθρωπο η διάθεση να την επανα­λαμβάνει ένα εκατομμύριο φορές και πάντα μακάριος και ευτυχής, απολαμβάνει χωρίς να εξασθενεί ποτέ. Αυτό το έχει διδάξει ο σύλ­λογος Ονέιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δίδαξε επίσης Γιούνγκ, το δίδαξε ο Μπράουν Σίκουαρντ, αυτό το διδάσκουνε τώρα οι καλύ­τεροι σοφοί σε όλες τις γωνιές της γης, αυτό είναι όλο.

ΕΡ: Σε τι αναφέρεστε όταν μιλάτε γύρω από την «Οντότητα του Σπέρματος;».

ΑΠ: Καλά όταν μιλάμε γύρω από την «Οντότητα του Σπέρ­ματος» αναφερόμαστε με συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο στο ΙΕΡΟ ΣΠΕΡΜΑ, στο ίδιο το σπέρμα, μόνο που σε μια γλώσσα λίγο πιο λε­πτή λέγεται η «ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ». Και ακόμα λίνο πιο λεπτή για να μην τρομάζει ο κόσμος λέγεται το Ενς Σέμινις, αυτό είναι ήδη κάτι για να μη φοβούνται.

ΕΡ: Μερικά άτομα στην ψυχολογία τα ονομάζουνε μαζοχιστές, αυτά τα άτομα τι είδους σεξουαλικότητα θα μπορούσαν να έχουνε;

ΑΠ: Ο μαζοχιστής έχει κάποια ομοιότητα με το σαδιστή, μόνο που αντί να κακομεταχειρίζεται τους άλλους όπως κάνει ο σα­διστής. Ή όπως εκθείαζε τόσο χαρούμενα ο Μαρκήσιος Ντε Σάδ, απολαμβάνει απονεκρώνοντας τον εαυτό του με έναν τρομερό τρόπο. Πραγματικά είναι ένας υποσεξουαλικός, που ανήκε στην υποσεξουαλική σφαίρα της Λιλίτ, μιλώντας στην γλώσσα των αρχαίων σοφών.

Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε την ιδέα της δουλειάς που πραγματοποιούμε. Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να πούμε ότι κάθε σημείο κλειδί της Γνωστικής Διδασκαλίας έχει σταθερές βά­σεις. Ας εξετάσουμε μερικά σημεία. Αν αναλύσουμε λίγο την επι­στήμη της σεξουαλικής μεταβολής θα δούμε ότι η βάση της βρίσκε­ται στην δια­στολή και συστολή, στον Ιερό και Απόλυτο Ήλιο.

Καλά, ξέρουμε ότι στην μεγάλη Πραλάγια (δηλαδή στην διάρ­κεια της κοσμικής νύχτας) μετά την διάλυση των πλανητών της σελη­νιακής αλυσίδας, ο ιερός και απόλυτος ήλιος (όπου κατοικεί ο Ελοχίμ, ο αιώνιος κοσμικός κοινός πατέρας, μαζί με τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ) απειλούσε να διαλυθεί. Δεν είναι παράξενο το ότι όλοι οι κόσμοι του περασμένου ηλιακού συστήματος διαλύθηκαν μέσω της πραλάγιας. Υπήρξε στο παρελθόν η τάση να διαλυθεί ο ίδιος ο ιερός απόλυτος ήλιος. Και αυτό έγινε τότε που ο Ανύπαρ­κτος, ο αιώ­νιος κοσμικός κοινός Πατέρας αποφάσισε να δημιουρ­γήσει αυτό το ηλιακό σύστημα του ΟΡΣ στο οποίο ζούμε, κινούμα­στε και έχουμε το δικό μας ΕΙΝΑΙ.

Σαφώς, έγινε μια ριζική αλλαγή, που επέτρεψε στον ιερό από­λυτο ήλιο να συνεχίζει να υπάρχει. Διότι σε άλλους καιρούς ο ιερός απόλυτος ήλιος Ήταν αυτό.ΕΓΩ.κρατικός (δηλαδή αρκείτο στον εαυτό του) αλλά όπως σας είπα κινδύνευε να διαλυθεί στην Πραλά­για. Τότε δημιουργήθηκε το σύμπαν για να στηρίζεται στο ίδιο και πέρασε στο να εξαρτάται από εξωτερικές δυνάμεις. Τότε έγινε τρώγω.αυτό.ΕΓΩ.κρατικός, είναι καλό να ξεχωρίζουμε τι είναι αυτό.ΕΓΩ.κρατικό, δηλαδή να είναι ικανό να αρκείται στον εαυτό του, με εκείνο που είναι τρώγω.αυτό.ΕΓΩ.κρατικό.

Αν αναλύσουμε προσεκτικά αυτό το σημείο, θα ανακαλύ­ψουμε ότι όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από τον ιερό απόλυτο ήλιο συγκρούονται με τις πλανητικές μάζες του ηλιακού συστήμα­τος. Με την σύγκρουση γίνεται ένα σοκ με μεταβολή ενεργειών. Αυ­τές οι δυνάμεις επιστρέφουν προς τα μέσα και προς τα πάνω, μέχρι να γυ­ρίσουν στον ίδιο τον ιερό ήλιο από όπου ήρθαν. Είναι φανερό ότι όταν επιστρέφουν οι δυνάμεις μετατρεμμένες πια στον πρωταρ­χικό κόσμο από τον οποίο ξεκίνησαν, κάνουν να υπάρχει εκείνος ο ήλιος, τον στηρίζουν, τον τρέφουν. Αν εκείνος ο ήλιος θα συνέχιζε να είναι αυτό.ΕΓΩ.κρατικός και όχι τρώγω-αυτό-ΕΓΩ-κρατικός, είναι σαφές ότι ήδη θα είχε διαλυθεί.

Τώρα λοιπόν, η δημιουργική ενέργεια σε τελική ανάλυση έρ­χεται από τον ιερό και απόλυτο ήλιο. Κατεβαίνει μέσω των 7 μαγνη­τικών κέντρων του σύμπαντος (στον εσωτερισμό λέγεται μέσω των 7 Στοπίντερ). Κατεβαίνει αυτή η κυριαρχική δύναμη από κέντρο σε κέντρο, μετά αποκρυσταλλώνεται στους σεξουαλικούς αδένες, βρί­σκεται στο σπέρμα όσο και στις σεξουαλικές δυνάμεις της γυναίκας, κλπ. Προφανώς αυτή η ενέργεια αν συνεχίζει την διαδικασία της κα­θόδου δημιουργεί άλλα διάφορα ζωντανά πλάσματα.

Είναι σαφές, ότι το σπέρμα ή χρησιμοποιείται για την αναπα­ραγωγή της φυλής ή δεν χρησιμοποιείται. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βασικό ζήτημα, σημαντικό. Αν δεν χρησιμοποιούμε το σπέρμα για την αναπαραγωγή της φυλής, αν μοναδικά ασκούμε την εγκρά­τεια, την αγαμία με το ζόρι, και τίποτα άλλο, τότε το σπέρμα πέφτει σε πτώση, όπως και οι σεξουαλικές εκκρίσεις της γυ­ναίκας. Η πτώση των σεξουαλικών ενεργειών προκαλεί πάχος σε μερικά άτομα, σε άλλα γίνεται κάτι διαφορετικό, προκαλεί αδυνα­μία, ραχίτη, γεμίζουν από σπυριά, κηλίδες στο δέρμα κλπ.

Τώρα από την ψυχολογική σκοπιά, το σπέρμα και οι σεξουα­λικές εκκρίσεις που έχουν πέσει σε καθοδική εξέλιξη εμφανίζονται στον προσωπικό χαρακτήρα σαν εξτρεμιστικός φανατισμός και από την άλλη σκοπιά προκαλεί κυνισμό καλλιεργημένο σε μεγάλο βαθμό. Αν μαθαίνετε την ζωή των ανθρώπων του μεσαίωνα θα δείτε τους με­γάλους ιεροεξεταστές, εγκρατείς, άγαμους, χοντρά άτομα γεμάτα πά­χος, πραγματικά γουρούνια. Άλλοι είναι αδύνατοι, με μα­ζεμένους ώμους, με το σώμα γεμάτο σπυριά, άσχημοι, τρομακτικοί. Μετά που έκαιγαν ένα θύμα στην πυρά ή το βασάνιζαν, εμφανιζό­ταν στους ίδιους ο κυνισμός, στα μάτια τους έλαμπε ο φανατισμός. Τότε σε αυ­τούς βρίσκουμε τον ακραίο φανατισμό και από την άλλη σκοπιά τον ανησυχητικό κυνισμό. Μάζευαν τους ώμους τους μετά που είχαν κά­ψει ένα αθώο πλάσμα, έδιναν δικαιολογίες πραγματικά κυνικές κλπ.

Έτσι λοιπόν η καθοδική εξέλιξη του σπέρματος, η καθοδική εξέλιξη των σεξουαλικών εκκρίσεων, δεν είναι τόσο συνετή. στην φύση όλα έχουν την θέση τους, και προφανώς ή πρέπει το σπέρμα να συνεχίζει το δρόμο του προς την ζωική αναπαραγωγή ή πρέπει να αρ­χίζουμε να μιμούμεθα τον ιερό και απόλυτο Ήλιο, αν θέλουμε την αναγέννηση.

Είπα και επαναλαμβάνω ότι ο ιερός και απόλυτος ήλιος, βγά­ζει ο ίδιος τις δυνάμεις του, τις ενέργειες του. Είπα επίσης ότι αυτές συγκρούονται με τις πλανητικές μάζες, και λαμβάνουν μετά (αυτές οι ενέργειες) από το σοκ μια ορμή προς τα μέσα και προς τα πάνω μέχρι να φτάσουν στο πρωταρχικό σημείο από όπου ξεκίνη­σαν.

Τώρα, αν ο ιερός και απόλυτος ήλιος κάνει αυτό με τις δικές του δημιουργικές ενέργειες, σαφώς εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο με τις δικές μας δημιουργικές ενέργειες αν θέλουμε να αναγεννη­θούμε. Κατεβαίνουν αυτές οι σεξουαλικές και λογοϊκές δυνάμεις μέ­χρι το φυσικό μας κόσμο. Χρειαζόμαστε να προκαλούμε ένα ειδικό σοκ και αυτό είναι δυνατό μέσω του Σαάχα Μαϊτούνα. Τότε αυτές οι ενέργειες διοχετεύονται προς τα μέσα και προς τα πάνω, δη­μιουργώ­ντας οργανισμούς, σώματα, εξουσίες, κλπ. Σε αυτόν το δρόμο θα αναγεννιόμαστε.

Χρειαζόμαστε να μιμούμαστε τον ιερό και απόλυτο ήλιο, διότι είναι αυτός που δίνει την ΝΟΤΑ του Σαάχα Μαϊτούνα, αυτός με­ταβάλλει συνέχεια. Γιατί δεν τον μιμούμαστε; Προφανώς το δικό μας καθήκον είναι να τον μιμούμαστε, και έτσι θα αποκτήσουμε όσα έχει αποκτήσει ο ίδιος. Τί έχει αποκτήσει αυτός; Να τρέφεται, να στηρίζε­ται, να λάμπει κάθε φορά περισσότερο. Εμείς τι θα απο­κτήσουμε; Να αναγεννιόμαστε αποφασιστικά και οριστικά. Έτσι λοιπόν ποια είναι η βάση της σεξουαλικής μεταβολής; Σε τι στηριζόμαστε; Απλά στην με­ταβολή του ίδιου ιερού και απόλυτου ήλιου. Αν προχωράμε σε αρμο­νία με τον ίδιο είναι λογικό πως θα μετασχηματιζόμαστε ριζικά.

Οποιοδήποτε πλάσμα που ποθεί την τελική απελευθέρωση, ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας πλανήτης που ονομάζεται καθαρ­τήριο. Στον πλανήτη καθαρτήριο υπάρχουν ομορφιές, υπάρχουν γύρω στις 12 χιλιάδες είδη εξαιρετικών πουλιών, που γεμίζουν εκείνο τον κόσμο με τα τραγούδια τους, με τις μελωδίες τους. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 χιλιάδες είδη μετάλλων. Όλα τα είδη των ζώων βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένας απόκρυφος πλανή­της, πιο μακρυά από το καλό και το κακό. Όποιος θέλει να φτάσει στην αγκαλιά του ιερού και απόλυτου ήλιου, πρέπει να παραμείνει ένα χρονικό διάστημα στον πλανήτη καθαρτήριο. Σε αυτόν τον κό­σμο υπάρχουν πολλές σπηλιές στα βουνά, μερικές είναι φυσικές όμως άλλες τις έχει φτιάξει το ανθρώπινο χέρι. Σε αυτόν τον πλα­νήτη δεν υπάρχουν πόλεις, όμως στις σπηλιές ζουν τα ιερά άτομα, αφιε­ρωμένα αποκλειστικά στην εξάγνιση, στην εξάλειψη των τελευ­ταίων στοιχείων (υπόλοιπα της καταστροφής των ΕΓΩ) που έχουν μείνει ακόμα στον ψυχισμό τους.

Είναι σαφές ότι ο πλανήτης καθαρτήριο είναι θαυμάσιος, οι κάτοικοι του έχουν διαστημόπλοια με τα οποία μπορούν να ταξιδέ­ψουν από πλανήτη σε πλανήτη, από γαλαξία σε γαλαξία. Ο Ανύπαρ­κτος, ο Κοσμικός Κοινός και Αιώνιος Πατέρας Ελοχίμ συνηθίζει να εκδηλώνεται σε εκείνο τον Κόσμο για να βοηθάει εκείνους που ετομάζονται για την τελική αλήθεια. Δεν μπορούν όλες οι ψυχές να μπουν στο καθαρτήριο, αλλά μόνο εκείνες που έχουν κρυσταλλώσει στον εαυτό τους τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις του σύμπαντος. Μόνο αυτές έχουν το δικαίωμα να κατοικούν αυτόν τον πλανήτη κα­θαρτήριο.

Δεν μπορούν όλες οι ψυχές να ζουν σε αυτόν τον απόκρυφο κόσμο παρά αποκλειστικά εκείνες που έχουν δημιουργήσει τα ανώ­τατα υπαρξιακά σώματα του ΕΙΝΑΙ. Από όσα ακούσατε μπορείτε να καταλάβετε ότι ο πλανήτης καθαρτήριο είναι πολύ απαιτητικός.

Μπορούσε κάποιος από σας να κάνει την εξής ερώτηση, μετά από αυτό που σας έχω πει. Για ποιο λόγο πρέπει να εξαλείφουν δυ­σάρεστα στοιχεία ακόμα όταν σε αυτόν τον πλανήτη είναι όλα τέ­λεια πλάσματα;

Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν τα αμαρτήματα της ψυχής, ή καλλίτερα θα λέγαμε τα αμαρτήματα του σώματος της ψυχής. Εσείς ξέρετε κάτι από ηθική, από κανονισμούς γενικά, από την οργή, λα­γνεία, ζηλοτυπία, περηφάνεια, τεμπελιά, λαιμαργία κλπ.

Όμως δεν ξέρετε τίποτα, γιαπαράδειγμα, από ένα απόκρυφο κείμενο που υπάρχει στο ανατολικό Θιβέτ, με μια ηθική που είναι πιο μακρύα από το καλό και το κακό. Έτσι επίσης τα αμαρτήματα της ψυχής είναι πιο μακρυά από τα δικά μας ηθικά αρχεία, πιο μα­κριά από τις γνωστές ηθικές αρχές. Είναι δηλαδή κάτι που ξεφεύγει από την δική σας κανόηση, όμως εκείνος που θα αποκτήσει την τέ­λεια εξάγνιση μπαίνει οριστικά στον ΙΕΡΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΗΛΙΟ.

Δεν είναι άχρηστο να πω σε σας ότι οποιοδήποτε ηλιακό σύ­στημα έχει το δικό του ιερό και απόλυτο ήλιο. Υπάρχουν τόσοι ιεροί απόλυτοι ήλιοι όσα ηλιακά συστήματα υπάρχουν στο αναλλοίωτο άπειρο. Όλοι οι ήλιοι, οι αναρρίθμητοι του έναστρου χώρου, στηρίζονται με τους ρυθμούς του Μαχαβάν και του Τσοταβάν, οι οποίοι στηρίζουν το σύμπαν σταθερά στην πορεία του, δηλαδή με το ρυθμό της φωτιάς.

Ο δικός μας ιερός απόλυτος ήλιος αδελφοί μου μας δίνει το κλειδί της μεταβολής. Κοιτάξτε πώς μας διδάσκει να μεταβάλλουμε, διότι μόνο μεταβάλλοντας ζει αυτός. Αν δεν Ήταν από την μεταβολή αυτός δεν θα ζούσε, ήδη θα είχε διαλυθεί.

Κοιτάξτε πώς μας διδάσκει το δρόμο της διάλυσης των μη ανθρώπινων στοιχείων και δημιουργεί έναν αρχετυπικό πλανήτη, ει­δικό μοντέλο εξάγνισης, τον πλανήτη καθαρτήριο, όπου πρέπει να περάσουμε από τις τελευταίες εξαγνίσεις. Δεν είναι άχρηστο να σας πω ότι κάθε ηλιακό σύστημα έχει επίσης ένα καθαρτήριο πλανήτη δικό του. Κοιτάξτε πώς ο ιερός απόλυτος μας αγαπάει, μας δείχνει το δρόμο και θυσιάζεται για εμάς.

Κάθε μια από τις αρχές που έχουμε διδάξει στον Γνωστικισμό, έχει θαυμάσιες βάσεις, όλες αυτές τις έχει υποδείξει ο ίδιος ο ιερός απόλυτος ήλιος. Αυτοί οι οποίοι δεν μετέβαλλαν το ιερό σπέρμα φορτώνονται από Βενενιοσκιριάνας ή Αφροδισιοσκι-ριανές δονήσεις τρομακτικές, σατανικές. Αυτές με τον καιρό βάζουν σε δραστηριό­τητα το κτηνώδες όργανο Κουνταρτιγκουαδόρ, φορτώνουν την ουρά του Σατανά, την φωτιά που κατευθύνεται όχι προς τα επάνω, αλλά προς τα ατομικά τάρ­ταρα του ανθρώπου. Ένα άτομο τοποθετημένο στον κόκυγα κατευ­θύνει την δημιουργική δύναμη προς τα κάτω, μετα­τρέποντας την σε ένα είδος ουράς ή σατανικής προσφύσεως.

Έτσι λοιπόν αδελφοί είναι αναγκαίο να μεταβάλλουμε, να μι­μούμαστε τον ιερό απόλυτο ήλιο που μεταβάλλει σε όλες τις ώρες και σε κάθε αναπνοή. Μόνο έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούμε να βαδίσουμε το δρόμο της αναγέννησης.

Ο ιερός απόλυτος ήλιος χρησιμοποιεί τις τρεις δυνάμεις για να δημιουργεί: Η πρώτη είναι η αγία βεβαίωση, η δεύτερη είναι η αγία άρνηση, και η τρίτη είναι η αγία συμβίβαση. Έτσι είναι πώς το ένα γίνεται τρία. Το τρία δεν θα μπορούσε να γίνεται ένα, όμως το ένα γίνεται τρία. Εάν το τρία γινόταν ένα θα ερχόταν η καθοδική εξέλιξη του σύμπαντος. Θα μπορούσε να γινόταν το τρία ένα, αλλά μόνο μέσω της θελήσεως του Απόλυτου. Και εάν δεν είναι έτσι, κά­νετε εσείς την μαθηματική επιχείρηση. Κάνετε μια διαίρεση με το τρία και θα δείτε ότι πάντα θα μένει ένα πηλίκον από το τρία και εάν ξανακά­νετε την διαίρεση θα σας δίνει τρία, και ξανά τρία, και τόσα τρία μπο­ρούν να γίνονται που θα φτάσουν στο άπειρο.

Δεν είναι δυνατόν το τρία να το κάνουμε ένα. Έτσι λοιπόν το ένα γίνεται τρία. Ο ιερός απόλυτος ήλιος ξεχωρίζεται στις τρεις με­γάλες του δυνάμεις για να δημιουργεί και να ξαναδημιουργεί.

Είναι αναγκαίο να μάθουμε εμείς πώς εκδηλώνονται αυτές οι τρεις δυνάμεις στον καθέναν από εμάς. Έτσι θα δούμε ότι σε οποια­δήποτε θετική δύναμη εναντιώνεται πάντα μια αρνητική. Ας το παρητηρούμε αυτό προσεκτικά όταν πρόκειται να πραγματοποιούμε μια ειδική δράση, μια ειδική δουλειά ή να εκτελούμε ένα ορισμένο πρόγραμμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίσταση. Διότι από την φύση του ο κόσμος πρέπει να προκαλεί μια αντίσταση και αυτή η αντίσταση είναι η δεύτερη όψη του. Όσο γιγαντιαία είναι η επιχεί­ρηση, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η αντίσταση.

Αν μαθαίνουμε να υπολογίζουμε την αντίσταση, τότε θα μπο­ρούμε να εξελίσσουμε επίσης με επιτυχία οποιοδήποτε πρόγραμμα. Εκεί είναι όπου βρίσκεται η ικανότητα του εύστροφου.

Πρέπει να προσέχουμε πού έχει γίνει μια αλλαγή των δικών μας ενεργειών σε εκείνο το αντικείμενο που πάντα βρίσκεται στην δική μας αντίσταση. Πρέπει να μάθουμε, να γνωρίσουμε πώς δου­λεύουν οι τρεις δυνάμεις μέσα από εμάς εάν για παράδειγμα χρειάζε­ται να κάνουμε μια δημιουργία, σαφώς γίνονται αναγκαίες τρεις δυ­νάμεις.

Νομίζετε εσείς ότι η θετική δύναμη μοναδικά θα μπορούσε να κάνει μια δημιουργία; Σαφώς όχι. Πιστεύετε σεις ότι η αρνητική δύ­ναμη θα μπορούσε να κάνει από μόνη της μια δημιουργία; Ασυ­ζητητί όχι. Πιστεύετε εσείς ότι η ουδέτερη δύναμη από μόνη της μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε δημιουργία; Είναι σαφές ότι όχι.

Για να υπάρχει δημιουργία χρειάζεται η θετική δύναμη, η αρ­νητική και η ουδέτερη, να κάνουν επαφή μεταξύ τους, να συγκε­ντρώνονται σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου.

Ο άντρας είναι ένα φορτίο θετικής δυνάμεως και η γυναίκα είναι αρνητική. Για να υπάρχει μια δημιουργία χρειάζεται η σεξουα­λική ένωση του άντρα και της γυναίκας. Όμως αν η αρνητική δύ­ναμη εναντιώνεται στην θετική, με τι τρόπο μπορούσε να πραγματο­ποιείται η ένωση;

Μόνο μέσω ενός ειδικού μαγνητικού πεδίου, μέσω μιας τρί­της δυνάμεως που μπορεί να συμβιβάζει τις πρώτες δύο. Ποια είναι η τρίτη δύναμη; Η ουδέτερη δύναμη. Αυτές οι τρεις δυνάμεις πραγ­μα­τικά μπορούν να κάνουν μια δημιουργία.

Οποιοδήποτε σύμπαν που υπάρχει στον ιερό απόλυτο ήλιο το έχει δημιουργήσει το άγιο Τρια.μαζι.κάνω, δηλαδή από τις τρεις πρω­ταρχικές δυνάμεις, από την Τριμούλτη για να μιλάμε πιο φα­νερά. Και καταλήγει ενδιαφέρον το να δούμε πώς οι πρωταρχικές δυνάμεις εξε­λίσσονται σε άλλες τρεις και έτσι διαδοχικά.

Ο άνδρας για παράδειγμα είναι μια δύναμη η γυναίκα είναι άλλη δύναμη, ο γιος είναι άλλη δύναμη. Ο γιος μεγαλώνει, παντρεύε­ται και από εκεί δημιουργείται ένα καινούργιο πλάσμα. Κοιτάξτε λοιπόν πώς από την ουδέτερη δύναμη βγαίνουν καινούρ­γιες τριάδες. Αν ο άνδρας είναι το θετικό, η γυναίκα είναι το αρνη­τικό. στην συγκε­κριμένη περίπτωση της δημιουργίας ο γιος είναι η τρίτη δύναμη δη­λαδή η κεντρική άποψη. Είναι σαφές ότι αυτός ο Τρίτος, ο γιος σαν συγχρόνως θετική δύναμη θα πάρει μια γυναίκα σαν αρνητική δύ­ναμη και από εκεί θα δημιουργηθεί άλλος γιος, να άλλη τριάδα.

Πόσες τριάδες γίνονται από εκεί; Άπειρες. Έτσι είναι πώς δη­μιουργεί ο απόλυτος ιερός ήλιος. Την πρώτη δύναμη την έχουν ονο­μάσει πάντα ο πατέρας, την δεύτερη ο γιος και την τρίτη το άγιο πνεύμα.

Στην Ινδία η πρώτη δύναμη ονομάζεται Μπραάμα, η δεύ­τερη Βισνού και η τρίτη Σίβα.

Ο ιερός απόλυτος ήλιος λοιπόν δημιουργεί μέσω των τριών πρωταρχικών δυνάμεων ο ιερός απόλυτος ήλιος λοιπόν δημιούρ­γησε τούτο το ηλιακό σύστημα του ΟΡΣ με τις τρεις δυνάμεις, στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το ΕΙΝΑΙ μας.

Αν το σύμπαν δεν το είχε δημιουργήσει, θα Ήταν σε χαώδη κατάσταση, τότε δεν θα γνωρίζαμε εμείς τους κοσμικούς νόμους, τους νόμους της ύλης, τους νόμους του πνεύματος κλπ.

Όλα τα όντα ζούμε σε έναν κόσμο, και η λέξη κόσμος σημαί­νει τάξη, τάξη των κόσμων αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξε­χάσουμε ποτέ. Μέσω των τριών δυνάμεων ο ιερός απόλυτος ήλιος δημιουργεί και ξαναδημιουργεί.

Όμως για να υπάρχει τάξη, για να υπάρχει ένας κόσμος, χρει­άζεται η δημιουργία που έχουν οι τρεις άγιες δυνάμεις. Από αυ­τές τις τρεις θελήσεις πατήρ, υιός και άγιο πνεύμα πρέπει να πραγ­ματοποιεί­ται η δημιουργία σύμφωνα με άλλο νόμο αναγνωρισμένο με το όνομα της αιώνιας επταπαραπαρσινόκ, δηλαδή το νόμο του επτά.

Έτσι όπως ο καθένας μας φέρνει στο εσωτερικό του, επτά μα­γνητικά κέντρα, έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν επτά κό­σμοι, όπως επίσης υπάρχουν επτά βασικοί κόσμοι στο ηλιακό μας σύ­στημα.

Έτσι λοιπόν εάν δεν Ήταν από το νόμο του επτά, δεν θα υπήρχε τάξη στην δημιουργία. Οι τρεις μπορούν να δημιουργούν, όμως χρειά­ζεται το επτά για να είναι τέλεια η πράξη. Το νόμο του επτά πρέπει να ξέρουμε να τον εννοούμε. Αυτή η δύναμη, η γραμμή της δύναμης που διαιρείται σιγά σιγά στην κάθοδο της μέσω των 7 Στοπίντερς (τα 7 μαγνητικά κέντρα του σύμπαντος) για να ενώνεται μετά στις άκρες τους και τότε θα έχει γίνει η δημιουργία.

Αν κοιτάμε τον τέλειο άνθρωπο θα ανακαλύψουμε ότι είναι επταδικός. Από την κατώτερη άκρη βρίσκουμε τον άνθρωπο με την ανθρώπινη ή φυσική προσωπικότητα και από την άλλη ανώτερη άκρη τον άνθρωπο πνεύμα. Και όλο το σύνολο είναι διαμορφωμένο από επτά σώματα, να ο επταδικός άνθρωπος. Επίσης λέγεται για επτά κόσμους του απείρου. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου εάν δεν Ήταν από το επτά δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος, δεν θα υπήρχε ο κόσμος.

Το σύμπαν δημιουργήθηκε με τις εξουσίες του άγιουΤρία και οργανώθηκε και ταξινομήθηκε με τις εξουσίες του άγιου επτά. Και είναι μέσω αυτής της δημιουργικής ενέργειας που κατεβαίνει από τον ιερό απόλυτο ήλιο το ότι μπορούμε να φτάσουμε εμείς να πραγματοποιούμε μέσα μας ένα τέλειο κόσμο.

Διότι με το Σαάχα Μαϊτούνα δουλεύουμε με το τρία και με το επτά. Ο άντρας επαναλαμβάνω είναι η αγία βεβαίωση, η γυναίκα η αγία άρνηση και η ουδέτερη δύναμη η αγία συμβίβαση. Είναι μέσω των τριών αυτών δυνάμεων το πώς πραγματοποιούμε την μετα­τροπή των ενεργειών και την δημιουργία των ανωτάτων υπαρξιακών σωμάτων του ΕΙΝΑΙ. Όμως τελικά το αποτέλεσμα έρχεται να μας φαίνεται πραγματοποιημένο με τον άγιο επτά, με τον επταδικό και πλήρη άνθρωπο, αγνό και τέλειο.

Έτσι λοιπόν αυτό που ο ιερός και απόλυτος ήλιος κάνει στο μεγάλο, εμείς θα το κάνουμε μέσα μας, με το μικρόκοσμο. Αν ο ιε­ρός απόλυτος ήλιος χρειάστηκε τις πρωταρχικές δυνάμεις για να δη­μιουργεί και να ξαναδημιουργεί, εμείς επίσης χρειαζόμαστε αυτές τις τρεις δυνάμες στην διάρκεια του Σαάχα Μαϊτούνα, δηλαδή στην μετα­βολή των ενεργειών.

Αν ο ιερός απόλυτος ήλιος για να οργανώσει τον κόσμο χρει­άστηκε το νόμο του επτά, εμείς για να μπορούμε να δημιουρ­γούμε το δικό μας εσωτερικό κόσμο χρειαζόμαστε επίσης τον ίδιο νόμο του επτά.

Έτσι ερχόμαστε να μένουμε με ένα φυσικό σώμα, με ένα ζω­τικό σώμα ή Λίνγκαμ Σαρίρα ή αιθερικό σώμα, με ένα τέλειο αστρικό σώμα, με μια διάνοια χρηστή, με μια συνειδητή θέληση, με μια βουδική και θαυμάσια συνείδηση και με ένα πνεύμα αυτοπραγματοποιημένο (ΑΤΜΑΝ). Να ο νόμος του επτά.

Το σύμπαν παρομοίως έχει την ίδια σύσταση: ένα φυσικό πλανήτη, ένα ζωτικό αιθερικό πάτο, ένα πλανητικό αστρικό σώμα, ένα διανοητικό, ένα αιτιατό, ένα βουδικό ή διαισθησιακό, και ένα πα­γκόσμιο πνεύμα της ζωής η Μέγα ΑΤΜΑΝ.

Και είναι σαφές ότι το απειρικά μικρό είναι παρόμοιο με το απειρικά μεγάλο. στην δουλειά της αυτοπραγμάτωσης πρέπει να δου­λεύουμε εμείς με τους νόμους του τρία και του επτά μέσα μας. στην δουλειά της αυτοπραγμάτωσης πρέπει να δουλεύουμε με τα ίδια πράγματα με τα οποία δούλευε ο δημιουργός για να δημιουργεί το σύμπαν. Αν αυτός έκανε το σύμπαν σε 6 μέρες ή περιόδους και την έβδομη ημέρα ξεκουράστηκε και το ευλόγησε, εμείς επίσης πρέπει να το κάνουμε σε έξη ημέρες ή περιόδους και την έβδομη να ξεκουραστούμε. Αυτό που λέω τώρα μπορείτε να το βεβαιώνετε στην γένεση ή στην αποκάλυψη του Ιωάννου, είναι το ίδιο.

ΕΡ: Το σύστημα του ιερού απόλυτου ήλιου Ήταν αυτό.ΕΓΩ.κρατικό και έγινε τρωγω.αυτό.ΕΓΩ.κρατικό. Δεν είναι αυτόνομο;

ΑΠ: Εξαρτάται από την γλώσσα με την οποία συνεννοούμα­στε. Αν μιλάμε στα λατινικά ΕΓΩ σημαίνει «ΥΟ» όμως η λέξη αυτό-ΕΓΩ-κρατικό η τρωγω-αυτό-ΕΓΩ-κρατικό δεν είναι λατινικά. Τώρα μιλάω στην Τουρκομανική γλώσσα ή καλύτερα θα λέγαμε σε εσωτεριστική ορολογία που δεν έχει καμμιά σχέση με τα λατινικά, τότε το πράγμα είναι διαφορετικό.

ΕΡ: Μια Πραλάγια πραγματοποιείται μόνο μέσω του δικού μας ηλιακού συστήματος ή πραγματοποιείται μέσω όλων των ηλιακών συστημάτων, μέσω όλων των Γαλαξιών;

ΑΠ: Ασυζητητί σε μια Πραλάγια αντιστοιχεί μια Μαχαμβαντάρα για το δικό μας ηλιακό σύστημα. Στον άπειρο χώρο υπάρχουν εκατομμύρια γαλαξίες με εκατομμύρια ηλιακά συστή­ματα. Και εκεί εμφανίζεται ένα σύστημα κόσμων βγαίνοντας από μια κο­σμική νύκτα, ξημερώνοντας ένα Μαχαμβαντάρα (κοσμική μέρα). Πιο πέρα μπορούμε να δούμε εμείς ένα ηλιακό σύστημα μπαίνοντας σε μια κοσμική νύκτα, στην Πραλάγια. Ενώ μερικά σύ­μπαντα βρίσκονται σε Μαχαμβαντάρα άλλα βρίσκονται σε Πραλά­για. Δηλαδή μερικά είναι στην ημέρα και άλλα βρίσκονται στην νύ­κτα.

Όμως πιο πέρα από την Κοσμική ημέρα και την Κοσμική νύ­κτα υπάρχει ο υπερήλιος. Τον υπερήλιο τον καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι που ζουν στο Αναλλοίωτο Απόλυτο, εκείνα τα Ιερά Άτομα που γνωρίζονται σαν Παραμαρτασάτιας.

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Για να γίνεται άνθρωπος κανείς χρειάζεται να έχει τα εξής σώματα: Το φυσικό, το αστρικό, το διανοητικό, το αιτιατό και να έχει λάβει τις Ψυχικές και Πνευματικές αρχές.

Αυτά τα σώματα δεν τα κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, και ενώ δεν τα κατέχουμε δεν είμαστε παρά διανοητικά ζώα καταδικασμένα στην ποινή να ζούμε. Πώς δημιουργούνται αυτά τα σώματα; Η βάση για όλο το μεγάλο έργο είναι η επεξεργασία του Υδράργυρου. Για αυτήν την δουλειά είναι απαραίτητο ένα τέχνασμα που είναι το μυ­στικό των μυστικών του Μεγάλου Έργου. Αυτό είναι το μυστικό Α.Ζ.F. Η ένωση του Λίνγκαμ-Γιόνι χωρίς εκσπερμάτωση του ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ. Να μεταβάλλουμε την δημιουργική ενέργεια.

Ο Ερμής είναι η μεταλλική ψυχή του σπέρματος. Στην Αλχη­μεία το σπέρμα είναι ο ακατέργαστος υδράργυρος. Λέγεται ότι με αυτό το σπέρμα μετατρεμμένο, επεξεργάζεται τον Ερμή που είναι η μεταλλική Ψυχή του σπέρματος. Υπάρχουν τρία είδη Ερμή:

α) Ακατέργαστος υδράργυρος, δηλαδή το Εξιοχεχάρι ή Ιερό σπέρμα. β) Η μεταλλική Ψυχή του σπέρματος, που είναι το αποτέλε­σμα της μεταβολής του ίδιου. Η μεταλλική Ψυχή είναι δημιουργική ενέργεια που ανεβαίνει από τις γαγγλιακές κλωστές της σπονδυλι­κής στήλης μέχρι τον εγκέφαλο.

γ) Ο πιο εξελιγμένος, αυτός που έχει γονιμοποιηθεί από το θειάφι.

Υδράργυρος και θειάφι ανεβαίνουνε από το νωτιαίο μυελό του αναχωρητή μέχρι τον εγκέφαλο, αναπτύσσοντας τα Ανώτερα Κέ­ντρα του ΕΙΝΑΙ. Ο υπόλοιπος από αυτόν τον γονιμοποιημένο από το θειάφι Υδράργυρο, είναι αυτός που χρησιμεύει για την δη­μιουργία των Ανώτερων Σωμάτων του ΕΙΝΑΙ. Όταν ο γονιμοποιη­μένος από το θειάφι Υδράργυρος κρυσταλλώνεται μέσα από το δικό μας ψυχισμό και οργανισμό με τις νότες Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι σχηματίζε­ται το Αστρικό σώμα. Αυτό είναι ο γονιμοποιημένος από το θειάφι Υδράργυρος. Μέσω μιας 2ης οκτάβας Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι, αναβλύζει η μορφή του Νοητικού σώματος, αλλά όταν κρυσταλλώ­νεται σε μια τρίτη Ανώτερη οκτάβα σχηματίζεται το Αιτιατό σώμα. Έτσι δημιουργείται ο Αληθινός Άνθρωπος διότι έχει το Φυσικό, Αστρικό, Νοητικό και Αιτιατό σώμα. Επειδή λαμ­βάνει τις Ψυχικές και Πνευματικές αρχές είναι ένας Αληθινός Άν­θρωπος.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Ο πρώτος Υδράργυρος ισούται με AZOGUE και αυτός με την σειρά του ισούται με Σπέρμα.

Ο δεύτερος Υδράργυρος προέρχεται από τον πρώτο υδράρ­γυρο.

Ο τρίτος Υδράργυρος που είναι ο γονιμοποιημένος από το θειάφι. Είναι ο πιο σημαντικός και ονομάζεται ΑΡΧΗ στα Ελλη­νικά. Από εκεί προέρχονται τα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Αυτό το βρίσκουμε στον Μακρόκοσμο, στο Νεφέλωμα που είναι από όπου ει­σέρχονται οι Κόσμοι. Αυτή η Μακροκοσμική Αρχή είναι το μίγμα του Αλατιού, Θειαφιού και Υδράργυρου. Όπως βλέπουμε, εκεί επί­σης βρίσκονται τα Άλατα, το Θειάφι και ο Υδράργυρος. Το αλάτι πε­ριέχεται στο Ιερό Σπέρμα και γίνεται ύψιστο με την μετατροπή. Το Αλάτι περιέχεται στις σεξουαλικές εκκρίσεις. Όταν γίνονται οι μετα­τροπές, επίσης μετατρέπεται το αλάτι. Υπάρχει Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρος στην ΑΡΧΗ του Μικρόκοσμου και Μακρόκοσμου. Τι είναι αυτό το Νεφέλωμα; Από εκεί φεύγουν οι κοσμικές μονάδες και χρειάζεται πρώτες ύλες. Εδώ στον άνθρωπο επίσης επεξεργάζε­ται αυτό το ιδιαίτερο Νεφέλωμα με Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρο. Έτσι εκεί πάνω αναβλύζουν οι κόσμοι, εδώ αναβλύζουν τα Σώματα. Αυτό που ο Μέγας αρχιτέκτονας του κόσμου έκανε στον Μακρόκο­σμο εμείς πρέπει να το κάνουμε εδώ στον Μικρόκοσμο μέσα σε μας. Χρειάζεται να δημιουργούμε την Αρχή μέσα σε μας, που ισούται με Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρο. Έτσι όπως είναι πάνω είναι και κάτω. Η Αρχή κρυσταλλώνεται στα Σώματα. Ένα Σώμα είναι ένα μίγμα από Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρο, τόσο στο φυσικό, όσο και στο αστρικό, διανοητικό και αιτιατό. Η ΑΡΧΗ κατασκευάζεται με τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο Υδράργυρο. Ο τρίτος Υδράργυρος, εί­ναι η ΑΡΧΗ και με αυτήν γίνονται τα Σώματα.

Ήδη κατασκευασμένα τα Σώματα χρειάζεται να τα τελειο­ποιούμε και μόνο τότε το επιτυγχάνουμε όταν εξαλείφουμε τον ξηρό Υδράργυρο (τα ΕΓΩ). Αν δεν αφαιρούμε τα ΕΓΩ, τα Σώματα δεν τε­λειοποιούνται και αν δεν τελειοποιούνται δεν μπορούν να είναι κα­λυμμένα από τα διάφορα μέρη του ΕΙΝΑΙ.

Δεν μπορούν να είναι μετατρεμμένα σε οχήματα από Κα­θαρό Χρυσό, αν δεν αφαιρούμε τον ξηρό Υδράργυρο και το Αρσε­νικό θειάφι, δηλ. την ζωώδη φωτιά, την κτηνώδη των ατομικών κο­λάσεων του ανθρώπου, αυτή που ανταποκρίνεται στο απαίσιο όρ­γανο Κουνταρτιγουαδόρ. Έτσι αλληλοσυμπληρώνονται τα σώματα χωρίς να μπερδεύονται και έτσι δίνονται σαν περιτύλιγμα για το δικό μας Βασιλιά, τον Εσωτερικό Χριστό. Αυτός σηκώνεται από το μνήμα από κρύσταλλο και καλύπτεται με αυτά τα οχήματα του Χρυσού, για να εκδηλώνεται εδώ, μέσω των αισθήσεων, για να δου­λεύει προς την Ανθρωπότητα. Έτσι είναι το πώς ο Κύριος έρχεται στην ζωή, αναβλύ­ζει στην Ύπαρξη ο Εσωτερικός Μαρκήσιος της Αλχημείας.

Ποια είναι η Φιλοσοφική Πέτρα; Είναι ο Εσωτερικός Χρι­στός καλυμμένος με αυτά τα Σώματα του Χρυσού. Αυτό το περιτύλιγμα του Χρυσού είναι το Ηλιακό Σώμα, το Χρυσό Σώμα του Ηλιακού Ανθρώπου. Όταν κάποιος κατέχει την Φιλοσοφική Πέ­τρα, έχει εξου­σίες πάνω στην Φύση, κατέχει το ελιξήριο της μακρο­ζωίας, μπορεί να διατηρεί το σώμα για εκατομμύρια χρόνια και η φύση τον υπακούει. Αυτός είναι ο δρόμος της Αλχημείας.

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ AZOGUES

Μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό συμβαίνουν πράγματα, όπως επί παραδείγματι σε αυτά τα σώματα που ο υδράργυρος είναι γονιμοποιημένος από το θειάφι, πρέπει να εμφανίζονται τα άτομα του Χρυσού. Σε αυτά τα μέρη του Υδράργυρου προσκολλούνται άτομα Χρυσού. Και το τέχνασμα που τα προσκολλάει είναι το ΑΝΤΙΜΟ­ΝΙΟ, μέρος του δικού μας ΕΙΝΑΙ, που είναι φιλικό της μετατροπής του Μολύβδου σε Χρυσό. Έτσι είναι το πώς τα Σώματα του Χρυσού μετατρέπονται σε καθαρό Χρυσό. Όταν λαμβάνουμε τα Σώματα του Καθαρού Χρυσού, λαμβάνουμε το Σπαθί του Χρυσού. Ήδη είμαστε Αρχάγγελοι με Σπαθί Καθαρού Χρυσού, ένα σπαθί που ρίχνει φωτιά και φλόγες, το σπαθί των Αρχαγγέλων. Όλο αυτό γίνεται όταν αφαι­ρεθούν ο ξηρός Υδράργυρος και το Αρσενικό θειάφι. Αν αυτό δεν γί­νεται δεν θα τελειοποιηθεί σε Χρυσό της καλύ­τερης ποιότητας. Όλο το μυστικό του Έργου είναι στο να ξέρουμε να κατασκευάζουμε τον Υδράργυρο μέχρι να δημιουργήσει την ΑΡΧΗ, το ιδιαίτερο Εσωτε­ρικό Νεφέλωμα από το οποίο πρέπει να αναβλύζουν τα διαφορετικά Σώματα.

Όσο είναι ζωντανό το ΕΓΩ δεν υπάρχει επικοινωνία με το Βα­θύτερο Εσωτερικό μας ΕΙΝΑΙ. Σύμφωνα με την δουλειά της αφαίρε­σης προχωράμε σιγά σιγά επικοινωνώντας με το βαθύτερο Εσωτε­ρικό μας ΕΙΝΑΙ. Το προαισθανόμαστε, εκδηλώνεται έξω από το φυ­σικό σώμα, όταν κοιμόμαστε, για να μας εκπαιδεύει, να μας διδάσκει. Σιγά-σιγά ΑΥΤΟ αναβλύζει μέσα από τα βάθη του εαυτού μας.

Οι 3 διακαύσεις από το σίδερο και την φωτιά ανταποκρίνο­νται στο πρώτο, το δεύτερο βουνό και το ανώτερο μέρος του τρίτου βου­νού. Οι 3 διακαύσεις ή βρασίματα του υδράργυρου, είναι 3 εξα­γνι­σμοί με βάση το σίδερο και την φωτιά. Φθάνει κάποιος στην Ανά­σταση του ΧΡΙΣΤΟΥ μέσα του μέσω των 3 εξαγνισμών με βάση το σίδερο και την φωτιά. Αυτό είναι αντιπροσωπευμένο στον Σταυρό από τα 3 καρφιά. Είναι 3 διακαύσεις του υδράργυρου: Πρώτο Βουνό: μύ­ηση. Δεύτερο Βουνό: Συλλογισμός. Τρίτο Βουνό: τα τελευταία 8 χρόνια του Έργου.

Το Βασιλικό Είναι εκδηλώνεται με συμβολισμούς ή κατευ­θείαν όταν κάποιος έχει την κατάλληλη προετοιμασία. Για να εκδη­λώνεται σε εμάς το Βασιλικό Είναι πρέπει να κατέβουμε στο αναμ­μένο σιδηρουργείο του Ηφαίστου για να δουλεύουμε για την ετοιμα­σία του Υδράργυρου. Εκεί είναι το μυστικό του Μεγάλου Έργου. Φτάνει κάποιος στην Ανάσταση. Ο άνθρωπος ενωμένος με την θεϊκότητα είναι ο Υπεράνθρωπος. Οι περισσότεροι φτάνουνε στον Άνθρωπο αλλά όχι στον Υπεράνθρωπο. Στον Άνθρωπο πρέπει να δη­μιουργούμε τα Σώματα. Αν δεν αφαιρείται ο ξηρός Υδράργυ­ρος με­τατρεπόμαστε σε Χανασμούσεν με ΕΓΩ. Αυτοί είναι αποτυ­χίες με δι­πλό κέντρο βαρύτητας, ένα μέρος του ΕΙΝΑΙ τους καλυμμένο με τα Σώματα του Χρυσού και το άλλο μέρος εμφιαλω­μένο στα ΕΓΩ, απο­βολές της Μητέρας Φύσης.

Η Μητέρα Φύση είναι το Αστρικό Σημείο, το Ιερό Σπέρμα, είναι το Αστραφτερό Αστέρι που αναβλύζει μέσα από την θάλασσα, από το χάος, είναι Σπέρμα, είναι το πυρογενές μέρος του Υδράργυ­ρου που οδηγεί και διευθύνει το Μεγάλο Έργο. Η Στέλλα Μάρις η Παρθένα της θάλασσας, της Εσωτερικής θάλασσας. Αυτή είναι η ίδια που οδηγεί τους Μάγους. Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι Μάγοι. Με αυτή, πραγματοποιείται το Μεγάλο Έργο, με τον όρο να αφαιρούμε τον ξηρό Υδράργυρο και το Αρσενικό θειάφι. Έτσι το Αντιμόνιο θα δου­λεύει.

Τις πρώτες 9 Μυήσεις που είναι ασυνείδητες, τις ζει το Βαθύ Εσωτερικό μας ΕΙΝΑΙ, και η προσωπικότητα δεν το αντιλαμβάνε­ται, είναι από τα Μικρά Μυστήρια, το Μονοπάτι της Δοκιμασίας.

Το θεμελιώδες για μας είναι οι 8 μεγάλες μυήσεις των Μεγάλων Μυστηρίων, η δουλειά με το Μεγάλο Έργο. Όλη η Ουσια του Μεγάλου Έργου πάει στην Συνείδηση, ανήκει στις λειτουργίες της Συνείδησης.

Οι 3 Βασιλικοί Μάγοι είναι τα χρώματα που παρουσιάζει ο Υδράργυρος όταν εξαγνίζονται τα σώματα. Η σεξουαλική χοάνη: ο υδράργυρος είναι μαύρος στην αρχή, άσπρος μετά, και συνεχίζει με το κίτρινο και μετά κορυφώνεται με το κόκκινο. Το κόκκινο είναι η πορφύρα που αυτοί σαν βασιλιάδες φορούσαν. Αυτός είναι ο συμβο­λισμός των Βασιλικών Μάγων, και το Αστέρι που τους οδηγεί είναι η Στέλλα Μάρις, αυτή που οδηγεί όλη την Δουλειά.

Όταν θέλουμε να μετατρέπουμε το Αστρικό Σώμα σε ένα όχημα από καθαρό Χρυσό, πρέπει να αφιερωνόμαστε στην αφαί­ρεση του Ξηρού Υδράργυρου. Και όλα αυτά τα ΕΓΩ βυθισμένα στο Αστρικό αναβλύζουν με μια τρομερή δύναμη, αποκρουστική, φρι­κτή, και διαδικάζεται την στιγμή της διαφθοράς, στην οποία όλα αυτά τα ΕΓΩ πρέπει να τα καταστρέφουμε, διότι επιτίθενται στο Βαθύ Εσωτε­ρικό μας Είναι. Και τότε λέγεται ότι έχουμε μεταβεί στο Βασίλειο του Κρόνου για να αρχίσουμε την Δουλειά μας της Φωτιάς, δουλειά με το Μαύρο Κόρακα. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία έχουν καταστραφεί από τον Υδράργυρο, το Αστρικό Σώμα αρχίζει να ασπρίζει και έτσι λαμβάνουμε τον Άσπρο Χιτώνα. Όταν ο Υδράρ­γυρος στο Αστρικό εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, λαμβάνουμε τον κίτρινο χιτώνα.

Υπάρχει μια αρχή πολύ έξυπνη που λέει: «Ένας άνθρωπος μπορεί να πολεμάει πολύ και να μετατρέπεται μέχρι να φτάσει στην ένωση με το θεό. Μέχρι εκεί προχωράει, αλλά μετά που ο θεός εκδη­λώνεται πια δεν υπάρχει περισσότερη προώθηση, πρόοδος, ήδη έφτασε στον θεό». Αν θέλει να προχωράει πρέπει να οπισθοχωρεί, να ρίχνει την ΠΕΤΡΑ στο νερό, και όταν της ξαναδίνει ζωή, τότε είναι πιο δυνατή, πιο διαπεραστική, καταπληκτική. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει μέχρι 7 φορές, περισσότερο είναι επικίνδυνο, μπορεί να πέφτει σε κατάρα. ΕΓΩ το έχω κάνει 3 φορές, όχι περισσό­τερο. Είναι αρκετά οδυνηρό, αργείς αιώνες, για να σηκω­θείς, μέσω οδυνηρών Κάρμα και τρομερών πικριών. Μετά από πολ­λούς πόνους, η φιλοσοφική Πέτρα είναι ξανά έτοιμη να ξαναγεννη­θεί. Στο 1978 θα είναι ξανασηκωμένη, αλλά με τι κόστος;

Μου κόστισε όλες τις φιλίες για να την ξανασηκώσω, είναι μια πρόοδος πολύ επικίνδυνη. Υπάρχουν Μύστες που από πρόθεση «κατεβαίνουν». Παίρνουν γυναίκα όταν ήδη τους είναι απαγορευ­μένο, αλλά δεν εκσπερματώνουν το σπερματικό λικέρ. Κάτω από την διεύθυνση ενός Γκουρού δουλεύουνε με όλους τους κανόνες του ΑΡΚΑΝΟ Α.Ζ.F. Xάνουν την Πέτρα διότι τους απαγόρεψαν την σεξουαλική επαφή. Μετά ορισμένο καιρό, κάτω από την διεύθυνση του ίδιου του Γκουρού, γυρίζουν για να ξαναδώσουν ζωή στην Πέ­τρα, κάνουν ένα Μεγάλο Έργο, μένει πιο δυνατή από πριν. Πρέπει να διαφοροποιούμε μεταξύ μιας πτώσης και μιας καθόδου.

ΣΗΜΑ­ΝΤΙΚΟ: Τα 3 γεγονότα μου, Ήτανε Πτώσεις, όχι Κάθοδοι. Η πρώτη Ήταν στην Λεμουριανή φυλή. Η δεύτερη Ήτανε στην Σελήνη, και στην ίδια την Σελήνη σηκώθηκα. Η τρίτη στο Κεντρικό οροπέδιο της Ασίας. Διέπραξα το ίδιο λάθος του κοντέ Θανόνι. Αγάπησα μια όμορφη και ενάρετη γυναίκα, την έκανα γυναίκα μου αν και μου Ήταν απαγορευμένο και αυτό παρήγαγε μια Πτώση, αλλά μετά από την πείρα των αιώνων πια βρίσκομαι να πραγματοποιώ ένα Μεγάλο Έργο.

Ας θυμηθούμε το πουλί Φοίνικα στεμένο με χρυσό, πόδια από καθαρό χρυσό, η φύση τον λάτρευε. Κουρασμένο να ζει μετά χιλιά­δες χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια φωλιά, λένε ότι με κλαδιά από λιβάνι, νάρκισους, κλαδιά αξιόλογα, ελαττώθηκε σε στάχτη. Η φύση λυπήθηκε, και μετά αναστήθηκε από την ίδια του την στάχτη, πιο δο­ξασμένο από πριν, πιο λαμπερό από πριν.

Όλη η δύναμη ενός μυημένου βρίσκεται στην Φιλοσοφική Πέ­τρα, όταν την ρίχνει στο νερό, μένει ακυρωμένη.

Το ραβδί του Μωυσή είναι η σπονδυλική στήλη: Έτσι όπως ο Μωυσής μετέτρεψε το ραβδί σε φίδι, έτσι χρειάζεται να σηκώ­νουμε εμείς το Γιο του Ανθρώπου μέσα από τον εαυτό μας. Τον Εσωτερικό Χριστό πρέπει να τον σηκώνουμε μέσα από τον εαυτό μας, αλλά πριν πρέπει να δημιουργούμε τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Μόνο έτσι Αυτός θα μπορεί ναρθεί, να ενσαρ­κωθεί, να γεννηθεί, για να αρχίσει μετά να ζει το Κοσμικό Δράμα. Αυτός πρέπει να παίρνει την κατεύθυνση από τις συγκινησιακές, διανοητικές, αισθηματικές και σεξουαλικές διαδικασίες, και να με­τατρέπεται σε άνθρωπο, και να πετυχαίνει να νικήσει τα σκοτάδια. Να αφαιρεί τα ΕΓΩ από τον εαυτό του και να νικήσει τον εαυτό σου, είναι το σημάδι όλων των επαίνων κάθε τιμής και δόξας, κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτό για μας, μόνο ο Σωτήρας. Και οι 24 Γέροι (τα 24 μέρη του δι­κού μας βαθέος εσωτερικού Είναι), και οι 4 Άγιοι ή Πλάσματα (είναι τα 4 Ανώτερα μέρη του Είναι μας σχετιζό­μενα με τα 4 στοιχεία), όλοι ρίχνουν τις κορώνες τους στα πόδια του Αμνού, διότι μόνο Αυτός είναι άξιος όλου του επαίνου, της τιμής και της δόξας, διότι με το αίμα του μας εξαγοράζει. Αυτό το Αίμα είναι η φωτιά, και Αυτός εί­ναι το θυσιασμένο Αρνί. Θυσιάζεται εντελώς και γίνεται κανονικός άνθρωπος, για να πολεμά με τους πειρασμούς, επιθυμίες, σκέψεις, μέχρι να νικήσει. Αυτό το κάνει για μας, για αυτό λέγεται Αμνός του θεού που σβήνει τις αμαρτίες του κόσμου.

Αυτός είναι ο Εσωτερικός Γνωστικός Χριστιανισμός καλά εν­νοούμενος. Κανείς δεν κάνει αυτό για μας, μόνο Αυτός με το Αίμα του μας εξαγοράζει, με την Φωτιά. Αυτός είναι το Πνεύμα της Φωτιάς.

Χρειάζεται ένα ποτήρι από αλάβαστρο, ένα δοχείο για να εκ­δηλωθεί, και αυτό το δοχείο είναι τα Σώματα του ΧΡΥΣΟΥ που πρέ­πει να δημιουργούμε.

Να το καταλαβαίνουμε αυτό είναι καταπληκτικό διότι φτά­νουμε ακριβώς εκεί που πρέπει να φτάνουμε, δηλαδή να μετατρεπό­μαστε σε Αληθινό Ηλιακό Άνθρωπο, στον Άνθρωπο Χριστό. για αυτό πρέπει να πολεμάμε δυνατά, εναντίον όλων των πραγμάτων και ενα­ντίον όλων. Εναντίον του εαυτού μας, εναντίον της Φύσης, εναντίον όλων αυτών που αντιτάσσονται σε μας μέχρι να νική­σουμε, να μετα­τραπούμε σε Ηλιακό Άνθρωπο.

Αυτό δεν είναι ζήτημα ανοδικής και καθοδικής εξέλιξης παρά βαθειάς Εσωτερικής Επανάστασης. Φεύγει από το δόγμα της ανοδι­κής και καθοδικής Εξέλιξης. Ανήκει στο Μεγάλο Έργο και αυτό το Έργο είναι επαναστατικό. Χρειάζεται ΘΕΛΗΣΗ: ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΥΝΕΣ.

Πρέπει να αφιερώνουμε την ζωή στο Μεγάλο Έργο. Αυτό θέ­λει ο Ήλιος. Μια συγκομιδή Ηλιακών Ανθρώπων. Πρέπει να συ­μπράττουμε με τον Ήλιο, αυτό είναι που ενδιαφέρει τον Ήλιο.

Η ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ

Θέλω να πω στους αδελφούς που θα αρχίσουνε αυτά τα μα­θήματα, πως πρέπει να αφαιρούμε το ΕΓΩ με ολόκληρο, πλήρη και συνολικό τρόπο.

Ξέρουμε καλά ότι αν δεν διαλύουμε το ΕΓΩ, θα πάμε στην κα­θοδική εξέλιξη, μέσα στα εντόσθια της φύσης. Με κανένα τρόπο δεν θα Ήτανε πλήρης η βαθειά εσωτερική φώτιση αν η συνείδηση συ­νεχί­ζει εμφιαλωμένη μέσα στο ΕΓΩ. για αυτόν το λόγο, η κατα­στροφή των απάνθρωπων ψυχολογικών ελαττωμάτων, που είναι η ζωντανή προσωποποίηση των δικών μας λαθών γίνεται επείγουσα, απαραί­τητη, μη αναβλητέα με το σκοπό η Ουσία, η συνείδηση, να μένει απε­λευθερωμένη.

Αν οι αδελφοί που θα σπουδάζουν στο «Σούμουμ Σουπρέμουμ Σαντουάριουμ» καταλάβουν την ανάγκη να περάσουνε από την Βουδιστική εξάλειψη, τότε μπορούμε να περιμένουμε από αυ­τούς θαυμάσια αποτελέσματα. Αλλά αν μόνο απασχολούνται για τις κοινωνικές θέσεις, εξουσίες, μυήσεις και χιλιάδες πράγματα και δεν δουλεύουνε πάνω στον εαυτό τους για να εκριζώνουν τα ψυχολο­γικά ελαττώματα τους, τότε πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν μόνο αποτυχίες.

Έτσι για να δίνουν αποτελέσματα αυτά τα καινούργια μαθή­ματα πρέπει πρώτα από όλα να προχωράμε στο ψυχολογικό πεδίο, να πολεμήσουμε για να καταστρέφουμε το ΕΓΩ.

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι η θυσία προς την ανθρωπότητα, διότι υπάρχει η ιδέα ότι μόνο δίνο­ντας τις διδασκαλίες θυσιαζόμαστε για την ανθρωπότητα.

ΑΠ: Είναι φανερό ότι εκείνοι που σηκώνουν τον Πυρσό του Λόγου για να φωτίζουν με αυτόν όλους εκείνους που μένουν στην άγνοια, αναμφισβήτητα συνεχίζουν από το δρόμο της πιο μεγάλης θυσίας. Μιμούνται το Χριστό που έδωσε την ζωή του για την ανθρωπότητα, μιμούνται τους Αποστόλους οι οποίοι κήρυξαν σε όλες τις γωνίες της γης, μιμούνται τους μεγάλους Μάρτυρες. Άνθρωποι, έτσι είναι φανερό πως θα προχωράνε στον δρόμο, «στο δρόμο της κόψης του μαχαιριού».

Έτσι λοιπόν η θυσία είναι μεγαλύτερη. Πραγματικά υπάρχουν υπηρετούν τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους. Θερα­πεύοντας τους αρρώστους, κάνοντας έργα ευσπλαχνίας με το επάγ­γελμα τους, με το αξίωμα τους κλπ. Τότε ο καθένας υπηρετεί σύμ­φωνα με τις ικανότητες του, αλλά εκείνοι που υπηρετούν σαν Διε­θνείς Γνωστικοί απεσταλμένοι πραγματικά βαδίζουν σε ένα δρόμο για μεγάλες Αυτοπραγματοποιήσεις.

Με την θυσία χάριν της ανθρωπότητας ακυρώνουμε τα παλιά χρέη και στο τέλος μένουμε εντελώς καθαροί από το Κάρμα.

Τι μεγαλύτερο... Τι υπέροχο... Έτσι συμβουλεύουμε την θυ­σία για εκείνους που το θέλουν αληθινά να μένουν ελεύθεροι από το Κάρμα. Διότι αν έχουμε με τι να πληρώνουμε, πληρώνουμε και τε­λειώνουμε καλά στις διαπραγματεύσεις, και αν δεν έχουμε με τι να πληρώνουμε πρέπει να πληρώνουμε με πολύ πόνο. Περισσότερο αξί­ζει να έχουμε Κοσμικό Κεφάλαιο για να πληρώνουμε και αυτό το Κοσμικό Κεφάλαιο κερδίζεται μέσα από την θυσία χάριν της ανθρω­πότητας, φέροντας την διδασκαλία σε όλους τους λαούς της Γης.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥΣ

Πριν τον τελικό κατακλυσμό, οι πόνοι θα αυξάνονται τρομα­κτικά, θα πολλαπλασιάζονται μέχρι το άπειρο. Οι σεισμοί θα μαστι­γώνουν τον κόσμο, οι κυκλώνες και οι λαίλαπες θα καταστρέφουν ολόκληρες χώρες, οι αρρώστιες θα πολλαπλασιάζονται και δεν θα υπάρχουν φάρμακα. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ατομικός, θα κα­ταστρέψει τις μεγάλες πόλεις και θα φτάσει στιγμή που σε οποιοδή­ποτε μέρος δεν θα υπάρχουν παρά θρήνοι, θάνατοι και αρρώστιες.

Οι στρατιώτες της Γνωστικής κίνησης πρέπει να δουλεύουν εντατικά, πρέπει να μετατρέπονται σε απεσταλμένους και να φέρουν το Λόγο σε όλα τα μέρη. Πρέπει να πυρπολούν το κόσμο, πρέπει να ανοίγουν σχολές αναγέννησης, αίθουσες διαλογισμού, πρώτες κάμα­ρες παντού, και να φέρουνε την διδασκαλία μέχρι τις πιο βαθιές γω­νιές.

Χρειάζεται Εντατική Πράξη, δεν φτάνουν οι ευγενείς προθέ­σεις, χρειάζεται να πάμε στην πράξη και αυτό, ακριβώς είναι που πρέπει να κάνουν οι επαναστατικοί Γνωστικοί.

Πρέπει να προχωρούμε με σταθερότητα, αποφασισμένοι και ρωμαλέοι, χρειάζεται να βοηθούμε εκατομμύρια ανθρώπους όσο και αν μας κοστίζει, να διοργανώνουμε Γνωστικές ομάδες παντού, στις πόλεις, στα χωριά, σε οποιοδήποτε επίπεδο κοινωνικής ανατροφής, στον κόσμο της Πνευματικής αναζήτησης... Όταν ένας άνθρωπος κα­ταλαβαίνει την στιγμή που ζούμε, όταν αγαπάει πραγματικά τους συ­νανθρώπους του, όταν βεβαίως θέλει να κάνει την Εσωτερική Αυτο­πραγμάτωση, όσο και αν κοστίζει, δεν τον ενδιαφέρουν οι θυ­σίες ούτε οι προσπάθειες. Με πολλή ευχαρίστηση, είναι έτοιμος να προ­σφέρει την ίδια την ζωή του στον βωμό της υπέρτατης αγάπης για την ανθρωπότητα.

Σκεφθήτε τι είναι τόσα εκατομμύρια καταδικασμένων στον θάνατο, στην πείνα, στην απελπισία, στην αθλιότητα, στην πυρκαϊά, στις αρρώστιες. Έχετε οίκτο για τόσους ανθρώπους; Χρειάζεται πραγματικά να πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειες, χρειαζόμαστε περισσότερους Διεθνείς Γνωστικούς απεσταλμένους, εθνικούς απε­σταλμένους κλπ. Χρειάζεται περισσότερη δραστηριότητα, περισσό­τερη αγάπη για την ανθρωπότητα, πρέπει να κρατάμε τον Πυρσό της αλήθειας για να πυρπολήσουμε τον κόσμο, όσο και αν κοστίζει.

Οίκτος για αυτούς που υποφέρουν, οίκτος για τόσους ανθρώ­πους που δεν έχουν δει ποτέ μια ακτίνα φωτός, ποτέ πριν δεν είχαμε δει μια στιγμή τόσο τρομερή όσο η τωρινή.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ

ΕΡ: Δάσκαλε, πολλοί πιστεύουν ότι το ΣΑΜΑΕΛ είναι το ψευδώνυμο σας και ότι το πραγματικό σας όνομα είναι άλλο.

ΑΠ: Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Καταλήγει στο ότι ΣΑΜΑΕΛ δεν είναι το ψευδώνυμο μου. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ψευδώνυμο.

Στην πραγματικότητα ΕΓΩ είμαι ο ΣΑΜΑΕΛ. Θα έχετε διαβάσει στην Καββάλα που αναφέρει τον ΣΑΜΑΕΛ και τον ορίζει σαν Αντιβασιλέα του πλανήτη Άρη, σαν Άγγελο όπως επίσης και σαν ένα Δαίμονα. Λοιπόν η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων εί­ναι ότι ΕΓΩ είμαι ο ΣΑΜΑΕΛ, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Αν έπρεπε να στηθώ μπροστά στον τοίχο των εκτελέσεων προκειμένου να πω ποιος είμαι, ευχαρίστως θα πήγαινα, μιας και ΕΓΩ δεν έχω κα­νένα ψευδώνυμο. Γιατί λένε ότι πρώτα ήμουν άγγελος και μετά δαί­μονας; Απλούστατα διότι στο κεντρικό Οροπέδιο της Ασίας, όταν άρχισε να υπάρχει πάνω στο πρόσωπο της Γης η Άρια φυλή, έκανα το λάθος του Κοντέ Θανόνι. Είχα σώμα αθάνατο, δηλαδή Λεμουριακό. Είδα την Λεμουρία να βυθίζεται, μέσα σε 10.000 χρό­νια, στον Ειρηνικό Ωκε­ανό.

Γνώρισα την Ατλαντίδα να βυθίζεται και συνόδευσα τον ΜΑΝΟΥ ΒΑΪΜΠΑΣΜΠΑΤΑ στο πλευρό του.

Τότε φύγαμε από την Ατλαντίδα, με τον εκλεκτό λαό, το λα­μπρό, μέχρι το Κεντρικό Οροπέδιο της Ασίας. ΕΓΩ διατηρούσα το ίδιο σώμα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έκανα ένα λάθος, στην παλιά Ήπειρο της Ασίας, στα Ιμαλάια. Εκεί υπήρχαν διάφορα βασίλεια και ΕΓΩ πήγα σε ένα από αυτά μαζί με όλους εκείνους που είχα μπορέσει να σώσω από την καταστροφή της Ατλαντίδος.

Μου είχε απαγορευθεί να παντρευτώ, γιατί στους γιους των θεών, απαγορεύεται να νυμφεύονται, δεν το έχουν ανάγκη. ΕΓΩ όμως δεν υπάκουσα στην προαίσθηση και πήρα γυναίκα. Σαν απο­τέλεσμα η θεϊκή μου Μητέρα Κουνταλίνη με κάλεσε σε μια βαθειά σπηλιά και μου έδειξε την τύχη που μου φύλαγε. Είδα βροχή, δά­κρυα, αρρώ­στιες, δυστυχία, είδα τον εαυτό μου σαν περιπλανώμενο Εβραίο σε όλες τις χώρες της γης. Της ζήτησα συγνώμη, όμως δεν άξιζε, «Είχα πια φάει την πίττα».

Αποτέλεσμα της πτώσης μου Ήταν να μου πάρουν εκείνο το λαμπρό αθάνατο Λεμουριακό σώμα και έμεινα να ακολουθώ τον τροχό της γέννησης και του θανάτου, σαν οποιοδήποτε παιδί του γείτονα, σαν οποιονδήποτε.

Γι' αυτό λέω η Πραγματική Εσωτερική μου Ύπαρξη είναι η Μονάδα της Αντιβασιλείας του πλανήτη Άρη. Όσον αφορά εμένα, κατέληξα να είμαι ένας Μποντισάτβα πεσμένος. Ξανααναστήθηκαν τα ΕΓΩ μέσα μου, οπότε έγινα πραγματικός διάβολος, πήγαινα πολύ άσχημα. Όμως σε αυτήν μου την ύπαρξη κατάλαβα την ανάγκη να περιορίσω όλα τα ψυχικά επιπρόσθετα και να πραγματώσω το Με­γάλο Έργο, να γυρίσω στον Πατέρα.

Όμως σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά, είμαι ο Σαμαέλ Αούν Βεόρ, αυτό είναι το όνομα μου όπως Μποντισάτβα. Σαμαέλ είναι το όνομα της Μονάδας μου. Γνωρίζω για το ξημέρωμα, ήμουν παρών την αυγή της δημιουργίας. Βρίσκομαι εδώ με την ανθρωπό­τητα από τότε που πρωτοφάνηκε η αυγή, από τότε που η καρδιά του ηλιακού συστήματος άρχισε να χτυπά, μετά από την βαθιά νύχτα του Μεγάλου Πραλάγια. Ήλθα εδώ γιατί εδώ με έστειλε ο βαθύς εσωτερι­κός μου θεός, ο κρυφός μου Πατέρας, με σκοπό να υπηρε­τήσω την ανθρωπότητα και νομίζω ότι την υπηρετώ, δουλεύω για την ανθρω­πότητα. Έμεινα τόσους αιώνες πεσμένος, πώς όχι; όμως δόξα σοι ο θεός ήδη σηκώθηκα από τον βούρκο της Γης και αφο­σιώθηκα στο Μεγάλο Έργο του Πατέρα.

Έτσι λοιπόν ΕΓΩ λέω ότι δοκίμασα, μπήκα σε αυτό το κορμί για να βοηθήσω την ανθρωπότητα, όμως στο όνομα της αλήθειας σας λέω, είμαι ο αρχάγγελος Σαμαέλ. Αν οι ανόητοι δεν πιστεύουν δεν με ενδιαφέρει, ούτε αν γελούν με νοιάζει, ΕΓΩ τελειώνω λέγοντας ποιος είμαι χωρίς να νοιάζομαι αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, αν γελούν, αν αμφιβάλλουν. Άστους. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να πω είναι αυτό που είμαι όταν με ρωτούν και να διδάξω την επιστήμη, αυτή που υπάρχει για την τάξη του Πατέρα, του μυστικού μου Πατέρα.

Τώρα θα σας πω κάτι εξαιρετικό. Όταν ξανακατάκτηοα την τωρινή μου ύπαρξη (λέω «ξανακατάκτησα» γιατί ήδη σας είπα ήμουν Μποντισάτβα πεσμένος) μετά από αγώνα για να ξανασηκωθώ, ξανακατάκτησα το βαθμό του ίκανού Μύστη. Αμέ­σως έγινα δεκτός στον Αιτιατό Κόσμο, γιατί στον κόσμο αυτόν βρί­σκεται ο Ναός της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας. Ήμουν ΕΓΩ αυ­τός που δέχτηκαν μέσα στον Ναό. Οι Μύστες έκαναν παρελάσεις απόλυτα στρατιωτικοποιημένα, όλοι με χαιρέτησαν με το χαιρετι­σμό των Γνωστικών. Οι κινήσεις μέσα στον Ναό Ήταν απόλυτα στρα­τιωτικές, παρέλαυναν μπροστά από το ανάξιο πρόσωπο μου που τί­ποτα δεν σή­μαινε, μόνο και μόνο για να με καλωσορίσουν, για να με υποδεχθούν, όπως ακριβώς υποδέχονται οποιονδήποτε Μύστη που μπαίνει στην περιοχή αυτή.

Η μεταβίβαση έγινε όλη τηλεπαθητικά. Δεν είδα ούτε ένα χα­μόγελο σε όλους τους Μύστες. Υπήρχαν εκεί Μύστες Κινέζοι, Γερ­μανοί, Άγγλοι, Γάλλοι από όλα τα μέρη του κόσμου, Μύστες που δουλεύουν στο Μεγάλο Έργο του Πατέρα.

Όμως δεν υπήρχε ούτε ένα χαμόγελο στα πρόσωπα τους, παρά μια φοβερή σοβαρότητα. Τηλεπαθητικά μου έγινε όλη η μετα­βίβαση, χωρίς λόγια, μου είπαν για το μεγάλο γεγονός που θα συμ­βεί και που ήδη βρίσκεται έξω από την πόρτα. Για τα εκατομμύρια των ανθρωπίνων υπάρξεων που θα εξαφανισθούν από την φωτιά, τα νερά και τους σεισμούς, από τους πολέμους που πρώτα θα ξεσπά­σουν, για την πείνα πού μας παραμονεύει, τις επιδημίες, για την φο­βερή ερή­μωση. Γενικά, σε αυτούς δεν υπήρχε καμία χαρά, ούτε χα­μόγελα, δεν υπήρχε καιρός για χαμόγελα, παρά μια φοβερή αυστη­ρότητα. Μου έδωσαν να καταλάβω την μεγάλη ευθύνη που βαρύνει τους ώμους μου, που είναι να οδηγήσω το Στρατό της Παγκόσμιας Σωτηρίας, έτσι το κατάλαβα, η μεταβίβαση Ήταν τηλεπαθητική.

Ακόμη μου είπαν «πλοίο που δεν θα φύγει, θα κοπεί» δηλαδή, αν κάποια ομάδα Γνωστικών ξαφνικά εγκατέλειπε, θα λέγαμε, δεν έδινε την κατάλληλη προσοχή στην Διδασκαλία, χαλάρωνε, με λίγα λόγια, η ομάδα αυτή θα κοβόταν, θα της αφαιρούσαν την Ψυχική δύ­ναμη, την φοβερή δύναμη των ανώτατων κόσμων, θα αποτύγχανε η ομάδα αυτή.

Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας Στρατός και πρστού έλθει η τρομερή καταστροφή, πρέπει ο Στρατός αυτός να βγει κρυφά και να πάει σε έναν τόπο. ΕΓΩ ξέρω ποιος είναι ο τόπος αυτός, όμως αν τον πω θα έβλαπτα το έργο του Πατέρα. Στον τόπο αυτό δεν θα συμβεί τίποτα, θα οδηγηθούν οι αδελφοί αυτού του Στρατού, οι αδελφοί που πραγματικά δείξανε ότι δουλεύουν πάνω στον εαυτό τους. Θα οδηγηθούν σε αυτόν τον τόπο στην ώρα τους, στην μέρα τους, στην στιγμή τους και θα τους αναγγείλουν: Αδέλφια έφτασε η στιγμή και θα συγκεντρωθούμε για να πάμε στον τόπο αυτό από όπου θα μελετήσουμε την μονομαχία ανάμεσα στην φωτιά και το νερό για αιώνες, Πατέρες και Γιοι, όλοι πρέπει να μελετή­σουμε αυτήν την φο­βερή μονομαχία. Μετά λοιπόν από δύο αιώνες, όταν από τα βάθη της θάλασσας βγουν καινούργιες στεριές, σε αυτά τα νέα χώματα θα πάει να ζήσει η εκλεκτή αυτή ομάδα, που θα γίνει ο Πυρήνας της μελλο­ντικής Έκτης Μεγάλης Φυλής.

Φυσικά σε αυτό το χρονικό διάστημα η Γη θα είναι σκεπασμένη από Φωτιά και Υδρατμούς. Τότε σε αυτό το χρονικό διάστημα η διάλυση του ΕΓΩ, πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε γιατί στην καινούργια Εποχή, στην Χρυσή Εποχή, δεν θα δοθεί φυσικό σώμα σε ΚΑΝΕΝΑΝ ο οποίος θα έχει ΕΓΩ. Γιατί οποιοσδήποτε που θα είχε ΕΓΩ, αυτός μόνος θα μπορούσε να τελειώσει την Χρυσή Εποχή δια­φθείροντας την, θα την έβλαπτε, αυτή είναι η ωμή αλή­θεια.

Κατά την Χρυσή Εποχή δεν θα υπάρχουν σύνορα, θα είναι μια αλλιώτικη Γη, μια Γη ανανεωμένη. Αυτό που τώρα σας λέω συμβο­λί­ζεται από το φτερωτό Ταύρο, τον Ταύρο με τα φτερά, σύμβολο της ξαναγεννημένης Γης, σύμβολο του Ευαγγελίου κατά τον Άγιο Λουκά. Είναι το ευαγγέλιο του φωτός, το Ηλιακό Ευαγγέλιο, το Ευ­αγγέλιο για την μελλοντική Χρυσή Εποχή.

Η Χρυσή Εποχή δεν είναι μερικά εκατομμύρια χρόνια αργό­τερα, όχι, είναι τώρα την εποχή του Υδροχόου. Ήδη βρισκόμαστε στην εποχή του Υδροχόου. Ο Νοστρόδαμος λέει ότι ναι, την εποχή του Υδροχόου έρχεται η Χρυσή Εποχή και ο Νοστράδαμος δεν λάθεψε ποτέ. Ακόμη τα γεγονότα είναι γεγονότα, ο Ερκόλουμπους (Βάρναρ 1) βρίσκεται ήδη στο οπτικό πεδίο των τηλεσκοπίων, λοι­πόν τι άλλο θέλουμε; Έτσι ο αντικειμενικός σκοπός αυτής μας της διδα­σκαλίας είναι να προετοιμαστεί μια ομάδα ανθρώπων που θα χρησι­μεύσουν για τον Πυρήνα της μελλοντικής Έκτης Φυλής. Αυτό είναι και το βασικότερο.

Αν εσείς συνεργαστείτε με τον Ήλιο, αν δουλέψετε με τον εαυτό σας, θα μπορέσετε να ανήκετε στον Πυρήνα αυτόν. Τι θαύμα να μπορέσετε να πάρετε μέρος σε αυτόν τον Πυρήνα...

Η καταστροφή βρίσκεται έξω από τις πόρτες, όμως οι άνθρω­ποι ακούγοντας δεν ακούν και βλέποντας δεν βλέπουν.

Πάνε πάρα πολλά χρόνια, όταν ΕΓΩ ήμουν πολύ νέος, που στους ανώτατους κόσμους μου έδειξαν αυτά τα οποία σας λέω. Τότε έμαθα ότι μου έπεφτε ο κλήρος για να τελειώσω αυτήν την απο­στολή, είδα τον εαυτό μου έτσι, μπροστά στα πλήθη να τους λέω αυτά που τώρα λέω μπροστά σας, έβλεπα με τις οξείες ικανότητες μου τον Ερκόλουμπους, έβλεπα μέσα από το χρόνο, πόσο θα μου κόστιζε να μιλάω στους ανθρώπους γι αυτό.

Έβλεπα ότι πολλοί με πίστευαν και πολλοί άλλοι με πρόσε­χαν μα δεν με πίστευαν, αμφέβαλλαν για μένα, γελούσαν. Έβλεπα τον εαυτό μου στους δρόμους να τους μιλώ και να μη με πιστεύουν ώσπου ήρθε η καταστροφή και τέλειωσαν όλα. Έτσι όπως σας τα λέω θα γίνουν. Έτσι μιλούσα ΕΓΩ και στους Άτλαντες και γελούσαν και την μέρα που βρίσκονταν «στο χείλος» όπως λέμε εδώ, θέλησαν να μας ακολουθήσουν για να δουν αν θα σωθούν, όμως εμείς φύ­γαμε πρoτού αυτοί ξυπνήσουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πατήστε Ctrl και μετά το + μερικές φορές. Η εικόνα θα μεγαλώσει και θα σας διευκολύνει να γράψετε εύκολα την λέξη της επαλήθευσης.
Έπειτα πατώντας Ctrl και - μπορείτε να μικρύνετε την οθόνη