5 Μαΐου 2012

ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1964-1965-1966 - β μέρος

ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 1964-1965-1966

Υπέρτατο Μήνυμα Χριστουγέννων 1965 1966

Κεφάλαιο

Τίτλος

Σελίδα

1

Η μουσική


2

Ο Μποχάριος δερβίσης HΑDJIΑSVΑTZTRΟOV


3

Ο νόμος του τρία


4

Η κοσμική υλικότητα


5

Η φύση


6

Η επανάσταση της συνείδησης


Υπέρτατο Μήνυμα Χριστουγέννων 1965 1966

Κεφάλαιο 1

Η μουσική

Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω θεώ και θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω θεώ. Πάντα δι’ αυτού έγιναν· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέ εν το οποίον έγινεν. Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως, εν την σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.

Σε όλο το σύμπαν υπάρχει η ηχητική σκάλα των επτά τόνων· σε ολόκληρο το σύμπαν απηχούν οι επτά τόνοι της μεγάλης σκάλας με τους θαυμάσιους ρυθμούς της φωτιάς.

Το MAHAVAN και το CHOTABAN είναι οι ρυθμοί της φωτιάς που στηρίζουν το Σύμπαν σταθερά στη πορεία του.

Οι επτά Κοσμοκράτορες της Aυγής της Δημιουργίας, τελετούργησαν τις Τελετουργίες της Φωτιάς τραγουδώντας στους ναούς.

Χωρίς τον Δημιουργικό Λόγο, χωρίς την μαγεία του Λόγου, χωρίς την μουσική, το σύμπαν δεν θα υπήρχε. «Στην αρχή ήταν ο Λόγος».

Οι παλιές αρχαϊκές παραδόσεις λένε πως η Γνώση σχετίζεται με το ιερό HEPTAPARAPARSHINOΚH, (ο Νόμος του Επτά), αναβίωσε πολλούς αιώνες μετά από την καταστροφή της Ατλαντίδας, από τους δύο Άγιους Μυημένους ονομαζόμενους CHOONKILTEZ και CHONTROPEL, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στον Πλανήτη Καθαρτήριο ετοιμαζόμενοι για να μπουν στο Απόλυτο.

Στην ανατολική γλώσσα λέγεται πως ο Πλανήτης Καθαρτήριο είναι η περιοχή της ATALA, η πρώτη Αναθυμίαση του Απόλυτου.

Αυτοί οι δύο άγιοι που αναφέραμε ήταν δίδυμοι αδελφοί. Ο παππούς αυτών των δύο μυημένων ήταν ο βασιλιάς Konusion, που κυβέρνησε σοφά την παλιότερη ασιατική χώρα, που εκείνη την εποχή ονομαζόταν ΜΑRΑLPΕICIΕ.

Ο παππούς βασιλιάς Κοnusiοn καταγόταν από έναν σοφό Μυημένο Άτλαντα, διακεκριμένο μέλος της κοινότητας της ΑΚHΑLDΑNSΜ. Αυτή η κοινότητα Σοφών υπήρχε στην βυθισμένη Ατλαντίδα πριν την Δεύτερη Yπεράλπια Καταστροφή.

Οι δύο σοφοί άγιοι αδελφοί έζησαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην αρχαϊκή πόλη του Γκόμπ, στη χώρα ονομαζόμενη ΜΑRΑLPΕICIΕ, αλλά λίγο μετά κατέφυγαν σε εκείνη την χώρα που αργότερα ονομάστηκε Κίνα.

Οι δύο Μυημένοι αδελφοί βρέθηκαν στην ανάγκη να μεταναστεύσουν από το χωριό που γεννήθηκαν όταν η άμμος άρχισε να το θάβει. Το Γκόμπ θάφτηκε από την άμμο και σήμερα αυτό το μέρος είναι η έρημος Γκόμπι.

Στην αρχή οι δύο αδελφοί ειδικεύτηκαν μόνο στην ιατρική, αλλά μετά έγιναν μεγάλοι σοφοί και έζησαν σε εκείνο το μέρος που αργότερα ονομάστηκε Κίνα.

Αυτοί οι δύο μυημένοι αδελφοί είχαν την ύψιστη τιμή να είναι οι πρώτοι ερευνητές του οπίου.

Οι δύο αδελφοί ανακάλυψαν πως το όπιο αποτελείται από επτά υποκειμενικές ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις με ακριβώς ορισμένες ιδιότητες.

Επόμενες δουλειές τους απόδειξαν πως κάθε μία από τις επτά ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις συνίστατο με την σειρά της από άλλες επτά ιδιότητες ή ανεξάρτητες υποκειμενικές κρυσταλλώσεις και αυτές με την σειρά τους από άλ­λες επτά και έτσι απροσδιόριστα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία εσωτερική ομοιότητα ανάμεσα στη μουσική και στο χρώμα. Παραδείγματος χάριν, μια αντίστοιχη χρωματισμένη ακτίνα κατευθυνόμενη πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο του οπίου, το μετέτρεπε σε άλλο δραστικό στοιχείο.

Το ίδιο αποτέλεσμα επετυγχάνετο εάν αντί για τις χρωματισμένες ακτίνες κατευθύνονταν οι αντίστοιχες ηχητικές δονήσεις των χορδών ενός μουσικού οργάνου γνωστού εκείνη την εποχή με το όνομα DZENDVOKH.

Διαπιστώθηκε επιστημονικά ότι εάν κάνουμε να περνάει οποιαδήποτε χρωματισμένη ακτίνα μέσω οποι­ουδήποτε δραστικού στοιχείου του οπίου, αυτή η ίδια ακτίνα παίρνει άλλο χρώμα, δηλαδή το χρώμα των δονήσεων που αντιστοιχούν στις δονήσεις του δραστικού στοιχείου.

Εάν κάνουμε να περάσει οποιαδήποτε χρωματισμένη ακτίνα μέσω των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων των χορδών του DZENDVOKH, αυτή παίρνει άλλο χρώμα που αντιστοιχεί στις δονήσεις που εκδηλώθηκαν μέσω της συγκεκριμένης χορδής.

Το DZENDVOKH ήταν ένα καταπληκτικό μουσικό όργανο, με το οποίο διαπιστώθηκε η δύναμη των μουσικών νοτών πάνω στο όπιο και γενικά πάνω σε όλα τα δημιουρ­γημένα.

Εάν μία συγκεκριμένη χρωματισμένη ακτίνα και ηχητικές δονήσεις, συγκεκριμενοποιημένες με πλήρη ακρί­βεια, κατευθύνονταν πάνω σε οποιοδήποτε δραστικό στοιχείο του οπίου, που εκλέχτηκε ανάμεσα σε αυτά που κατείχαν μικρότερο αριθμό δονήσεων από την ολότητα των δονήσεων της χρωματισμένης ακτίνας και του αναφερθέντος ήχου, το δραστικό στοιχείο του οπίου μετατρεπόταν σε άλλο δραστικό στοιχείο.

Καταλήγει ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι στις επτά υποκειμενικές κρυσταλλώσεις του οπίου αντιστοιχούν άλ­λες επτά και σε αυτές άλλες επτά και έτσι διαδοχικά.

Επίσης είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι η επταδική μουσική σκάλα αντιστοιχεί με τις επταδικές υποκειμενικές κρυσταλλώσεις του οπίου.

Πολλά πειράματα επίσης ήρθαν να επαληθεύσουν ότι σε κάθε επταδική υποκειμενική ταξινόμηση του οπίου αντιστοιχούν επταδικές υποκειμενικές σκάλες του ανθρώπινου υποσυνείδητου.

Εάν η μουσική μπορεί να δρα πάνω στις επταδικές κρυσταλλώσεις του οπίου, είναι λογικό να σκεφτόμαστε ό­τι επίσης μπορεί να δρα πάνω στις αντίστοιχες επταδικές υποκειμενικές ταξινομήσεις του ανθρώπου.

Είναι καταπληκτικό ότι το όπιο συλλαμβάνει τις ισχυρές δονήσεις του άφατου Πρωτόκοσμου. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το όπιο με βλαβερό και ε­πιζήμιο τρόπο για τους οργανισμούς. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει το όπιο για να δυναμώσουν τις καταχθόνιες ιδιότητες του βδελυρού οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ.

Πολλούς αιώνες μετά από τον ιερό RΑSCΟΑRNΟ (θάνατο) των Αγίων αδελφών, υπήρξε ένας πολύ σοφός βασιλιάς, που βασισμένος στις ίδιες θεωρίες των δύο αναφερόμενων μυημένων, έφτιαξε ένα μουσικό όργανο ονομαζόμενο LΑV­ΜΕRZNΟΚH, με το οποίο μπόρεσε να βεβαιώσει. πολλά θαύματα σχετικά με την μουσική.

Το καταπληκτικό από εκείνο το μουσικό όργανο είναι ότι είχε 49 χορδές, επτά φορές επτά, που αντιστοιχούν στις επτά φορές επτά εκδηλώσεις της παγκόσμιας ενέργειας.

Αυτό το μηχάνημα ήταν καταπληκτικό. Είχε επτά μουσικές οκτάβες που σχετίζονταν με τις επτά φορές επτά μορφές της κοσμικής ενέργειας. Έτσι ήταν το πως η ανθρώπινη φυλή εκείνης της εποχής γνώρισε με σάρκα και οστά το ιερό ΗΑΝΖΙΑΝΟ, τον Nirioonossiano ήχο του Κόσμου.

Όλες οι κοσμικές ουσίες, που αναβλύζουν από επτά ανεξάρτητες πηγές, είναι κορεσμένες από την Ολότητα των ηχητικών δονήσεων, που το αναφερόμενο μηχάνημα μουσικής μπορούσε να κάνει να αντηχούν στο διάστημα.

Ας μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το δικό μας Σύμπαν αποτελείται από επτά διαστάσεις και κάθε μία από αυτές αποτελείται από επτά υπο-επίπεδα ή περιοχές.

Το μουσικό μηχάνημα που έφτιαξε ο Βασιλιάς ΤΟΟΤΟΖ έκανε να δονούνται εντατικά όλες οι επτά διαστάσεις και όλες οι 49 ενεργειακές περιοχές.

Τώρα ήδη έχουμε επαναστατική μουσική, καταπληκτική και θαυμάσια βασιζόμενη στον «ήχο 13», αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως μουσικά μηχανήματα σαν αυτό του βασιλιά ΤΟΟΤΟΖ.

Χρειάζεται να αναζωογονούμε τις ΔΟΝΗΣΕΙΣ του ΝIRIΟΟNΟSSIΑNΟ ήχου του δικού μας κόσμου για να αναζωογονούμε τις κοσμικές πηγές των παγκόσμιων ουσιών και να αρχίσουμε με επιτυχία μια καινούργια Εποχή.

Ο κόσμος δημιουργήθηκε με την μουσική, με τον Λόγο και πρέπει να τον στηρίζουμε με την μουσική, με τον Λόγο και να τον αναζωογονούμε με την μουσική με τον Λόγο.

Ο άγιος ιερός νόμος του HΕPTΑPΑRΑPΑRSHINΟΚH χρησιμεύει σαν βάση για όλη την επταδική μουσική σκάλα.

Είναι επείγον να καταλαβαίνουνε όλοι οι Γνωστικοί αδελφοί, σ’ αυτά τα Χριστούγεννα του 1965, την ανάγ­κη να μελετάνε μουσική.

Είναι επείγον όλοι οι Γνωστικοί αδελφοί να τραγουδάνε πάντα τα πέντε φωνήεντα Ι.Ε.Ο.ΟΥ.Α.

Είναι αναγκαίο να καταλαβαίνουμε την αξία του Λόγου και να μην τον βεβηλώνουμε με ανάξιες σκέψεις.

Τόσο κακό είναι να μιλάμε όταν πρέπει. να σω­παίνουμε όπως και να σωπαίνουμε όταν πρέπει να μιλάμε. Υπάρχουν φορές που το να μιλάς είναι ένα έγκλημα· υπάρχουν φορές που το να σωπαίνεις είναι επίσης ένα έγκλημα.

Υπάρχουν εγκληματικές σιωπές, υπάρχουν άτιμα λόγια.

Οι Θεοί δημιουργούν με την δύναμη του Λόγου, διότι στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον Θεό και ο Λόγος ήταν ο Θεός.

Υπάρχει μία Παγκόσμια γλώσσα της ζωής, που την μιλάνε μόνο οι Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Σεραφείμ κλπ.

Όταν η Ιερή Φωτιά ανθίζει στα γόνιμα χείλη μας, γινόμενη Λόγος, ο Λόγος γίνεται σάρκα σε μας.

Όλα τα Μάντραμ που γνωρίζουν οι αποκρυφιστές, είναι απλώς συλλαβές, γράμματα, απομονωμένα λόγια της γλώσσας του φωτός.

Σ’ όποιον ξέρει, ο Λόγος του δίνει εξουσία, κανένας δεν τον πρόφερε, κανένας δεν θα τον προφέρει, πα­ρά μόνον εκείνος που τον έχει ενσαρκωμένο.

Κεφάλαιο 2

Ο Μποχάριος δερβίσης HΑDJIΑSVΑTZTRΟOV

Κάποτε, ένας μεγάλος σοφός ερχόμενος από άγνωστα μέρη, ενώ ταξίδευε στην Ασιατική ήπειρο, σε εκείνη την περιοχή που ονομαζόταν Μποχάρα, δημιούργησε καλές σχέσεις με ένα Χορευτή Δερβίση ονομαζόμενο HΑDJIZΕPHIR­ ΒΟGGΑΕDDIN.

Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενθουσιώδης με τον Ιερό Εσωτερισμό, και κάθε φορά που συναντούσε κάποιον στον δρόμο του, του μίλαγε για αυτές τις σπουδές. Όταν συνάντησε τον σοφό μας, η χαρά του ήταν μεγάλη, χαμογελούσε ευτυχισμένος και το θέμα της συζήτησής τους ήταν σχετικά με αυτήν την αρχαία Κινεζική επιστήμη ονομαζόμενη «SHΑTCHΑIΜΕRNIS».

Αυτά που σήμερα ξέρουμε σχετικά με αυτήν την μυστηριώδη επιστήμη γνωστή στους δίδυμους Κινέζους Μυημένους, για τους οποίους μιλούσαμε στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του Μηνύματος, είναι μόνο αποσπάσματα από μία κατα­πληκτική ολότητα.

Σε άλλες εποχές, όταν ακόμα ζούσαν στην Κίνα οι δίδυμοι Μυημένοι, εκείνη η επιστήμη ονομαζόταν:

«Ολότητα της αληθινής πληροφορίας σχετικά με τον νόμο της NΟNΑPΊICIDΑD.

Ορισμένα αποσπάσματα από αυτήν την σεβαστή επιστήμη παρέμειναν απείραχτα και πέρασαν από γενιά σε γε­νιά, μέσω πολλών Αδελφών μυημένων στα Μεγαλύτερα Μυστήρια.

Ο σοφός της ιστορίας μας αισθάνθηκε πολύ ευτυχισμένος με το να μπορεί να μιλάει με τον Δερβίση για την Αρχαϊκή Κινεζική Επιστήμη, για την οποία τίποτε δεν ξέρουν οι μοντέρνοι δοκησίσοφοι δυτικού τύπου.

Ο σοφός μας έφτασε στο αποκορύφωμα του ενθουσιασμού του όταν πληροφορήθηκε από τον Δερβίση σχετικά με έναν άλλον Δερβίση φίλο του, ο οποίος σύμφωνα με κάτι πληροφορίες κατοικούσε στην «Ανώτερη Μποχάρα» απομακρυσμένος από όλους και αφοσιωμένος σε ορισμένα μυστηριώδη πειράματα σχετικά με αυτήν την ίδια επιστήμη.

Ο Δερβίσης κάλεσε τον σοφό μας να κάνει μια βόλτα σε εκείνα τα βουνά της «Ανώτερης Μποχάρας» με τον υγιή και όμορφο σκοπό να επισκεφθούν τον Αναχωρητή.

Τρεις ημέρες ταξίδι ανάμεσα σε απόκρημνα βουνά και απόμερους δρόμους, οδήγησαν τους δύο άντρες μέχρι ένα μικρό φαράγγι, τοποθετημένο ανάμεσα στα βουνά της «Ανώτερης Μποχάρας».

Σύμφωνα με την διήγηση που έφτασε μέχρι εμάς, σε εκείνο το βουνό ο Δερβίσης ζήτησε από τον σοφό να τον βοηθήσει να μετακινήσει μια μικρή πέτρινη πλάκα και ό­ταν το έκαναν μπροστά στους δύο άντρες εμφανίστηκε ένα μικρό άνοιγμα και από τις άκρες του ξεκινούσαν δύο σιδερένιες μπάρες.

Το διήγημα λέει ότι ο Δερβίσης ένωσε τις δύο μπάρες και άρχισε να ακούει πολύ προσεκτικά.

Συνεχίζει το διήγημα λέγοντας ότι μετά από λίγες στιγμές, από τις αναφερόμενες μπάρες ανάβλυσε ένας παράξενος ήχος και για έκπληξη του σοφού αυτής της ιστορίας, ο Δερβίσης πρόφερε τότε πάνω στο άνοιγμα μερικά λόγια σε μία γλώσσα που για αυτόν ήταν εντελώς άγνωστη.

Όταν ο Δερβίσης σταμάτησε να μιλάει, οι δύο άντρες αυτού του διηγήματος τοποθέτησαν την πέτρινη πλάκα στη θέση της και συνέχισαν να προχωράνε.

Ακόμα περισσότερο έπρεπε να περιπατάνε οι δύο άντρες ανάμεσα σε πεδιάδες και βαθιά βουνά μέχρι να φθάσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος όπου σταμάτησαν μπροστά σε έναν μεγάλο βράχο.

Ο Δερβίσης σε μια κατάσταση μεγάλης έντασης φαινόταν να περιμένει κάτι πολύ ειδικό. Ξαφνικά αυτός ο τρομερός βράχος ανοίγει και σχηματίζεται μια μυστηριώδης είσοδος που οδηγεί σε ένα είδος σπηλιάς.

Οι δύο άντρες εισήλθαν μέσα στην σπηλιά και προ­χώρησαν προς το μυστηριώδες βάθος της, παρατηρώντας ότι ο δρόμος ήταν φωτισμένος διαδοχικά από υγραέριο και ρεύμα.

Το διήγημα λέει ότι οι δύο άντρες αφού περπάτησαν αρκετή απόσταση μέσα στη σπηλιά συνάντησαν έναν γέρο ακαθόριστης ηλικίας και με σώμα αρκετά λεπτό και ψηλό, ο οποίος τους καλωσόρισε με τους συνηθισμένους χαιρετισμούς και τους οδήγησε μέχρι το εσωτερικό της σπη­λιάς.

Αυτός ήταν ο φίλος του Δερβίση και το όνομά του ήταν HΑDJIΑSΝΑTZTRΟOV. Ο γέρος ερημίτης οδήγησε τους δύο άντρες σε μία πολύ άνετη περιοχή της σπηλιάς και κάθισαν όλοι σε μια τσόχα που σκέπαζε το πάτωμα και έφαγαν αυτό που στην Ασία λέγεται SHILΑPLΑV (Κρύο της Μποχαρίας)σερβιρισμένο σε χύτρες πηλού που έφερε ο γέρος.

Κατά την διάρκεια του φαγητού οι δύο άντρες συζήτησαν με τον γέρο ερημίτη. Το θέμα φυσικά ήταν η ενδιαφέρουσα Κινεζική επιστήμη ονομαζόμενη SHΑTCHΑIΜΕRNIS.

Η επιστήμη αυτού του Γέρου είναι η επιστήμη των Δονήσεων. Όλα όσα είναι, όλα όσα ήταν, όλα όσα θα είναι, είναι υποταγμένα στην επιστήμη των δονήσεων. Ο Ερημίτης είχε αφιερώσει την ζωή του στην μελέτη των δονήσεων το CHΑTCHΑIΜΕRNIS.

Ο Ερημίτης είχε μελετήσει πολύ βαθιά την Ασσυριακή θεωρία του Μέγα ΜΑLΜΑNΑSH, την Αραβική θεωρία του διάσημου σοφού SΕLNΕHHΕΑΝΑZ, την Ελληνική του Πυθαγόρα και γενικά όλες τις Κινεζικές θεωρίες.

Αυτός ο άνθρωπος είχε φτιάξει τροποποιημένο το Μονόχορδο του Πυθαγόρα, το διάσημο μουσικό μηχάνημα με το οποίο ο Πυθαγόρας πραγματοποιούσε τα πειράματά του.

Αυτό το μηχάνημα είναι πολύ περίπλοκο και είναι γεμάτο από διαπασών που του χρησιμεύουν για να μετράνε τις δονήσεις των χορδών.

Ο γέρο Ερημίτης ήταν ένας αληθινός Σοφός και είχε φτιάξει πολλά μηχανήματα για να μετράει με ακρίβεια τις δονήσεις. Ο γέρος έλεγε πως στον αρχαϊκό πολιτισμό του TINΚLIΑNISH υπήρχαν πάρα πολλά ειδικά μηχανήματα για να μετράνε τις δονήσεις.

Ο Ερημίτης έκανε μετά μερικές επιδείξεις με τις μουσικές δονήσεις.

Με ένα μικρό φυσερό φύσηξε αέρα πάνω στους σωλήνες ενός πνευστού μουσικού μηχανήματος και οι σωλήνες άρ­χισαν μία μονότονη μελωδία πέντε τόνων. Τα διαπασών έδειξαν με ακρίβεια τον αριθμό των δονήσεων. Δίπλα στο μουσικό μηχάνημα τοποθετήθηκε μια γλάστρα με λουλούδια.

Όταν ο Ερημίτης τέλειωσε την μονότονη μουσική του, τα λουλούδια της γλάστρας ήταν απείραχτα.

Μετά ο γέρο Ερημίτης μετακόμισε από το παλιό μο­νόχορδο στο πιάνο έχοντας επίσης διαπασών για να μετρήσει τις δονήσεις και άρχισε να χτυπάει ορισμένα πλήκτρα του πιάνου προκαλώντας την ίδια μονότονη μελωδία.

Όταν ο γέρος έπαψε να παίζει δεν έμειναν στην γλάστρα παρά τα μαραμένα υπολείμματα των λουλουδιών που πριν ήταν γεμάτα ζωντάνια και ομορφιά. Με αυτόν τον τρόπο ο γέρο Ερημίτης απόδειξε την δονητική δύναμη των μουσικών κυμάτων πάνω στην ύλη.

Εκείνος ο γέρο Ερημίτης διαιρούσε τις δονήσεις σε δύο είδη: δημιουργικές Δονήσεις και ορμητικές Δονήσεις. Έλεγε ο γέρο Ερημίτης πως με έντερα κατσικιών μπορούσε κάποιος να κατασκευάσει ειδικές χορδές για την παραγωγή Δημιουργικών Δονήσεων και. ότι με τα πνευστά όργανα, όπως τρομπέτες, φλάουτα κλπ παράγονταν Ορμητικές Δονήσεις.

Σύμφωνα με το διήγημα που έχει φθάσει. μέχρι εμάς, και αφού έδωσε μερικές άλλες εξηγήσεις, ο γέρο Ερημίτης έφερε ένα φάκελο, χαρτί και μολύβι για άλλο πείραμα.

Έγραψε κάτι στο χαρτί και μετά το έβαλε μέσα στον φάκελο. Μετά κρέμασε τον κλειστό φάκελο με το χαρτί μέσα του από ένα γάντζο μπροστά στους δύο επισκέπτες και κάθισε στο πιάνο.

Διηγείται η παράδοση, πως ο γέρος έπαιζε πάλι μια μονότονη μελωδία, αλλά τώρα δύο ήχοι της χαμηλότερης οκτάβας του πιάνου επαναλαμβάνονταν μαζί και συνεχώς στην μελωδία.

Μετά από μερικές στιγμές ο επισκέπτης Δερβίσης δεν μπορούσε να παραμένει ακίνητος και στριφογύριζε κουνώντας το αριστερό πόδι στο οποίο αισθανόταν έναν τρομερό και τρομακτικό πόνο.

Ο Ερημίτης έπαψε να παίζει μετά από λίγο την μονότονη μελωδία και απευθυνόμενος στον Σοφό επισκέπτη είπε:

«Φίλε του φίλου μου, έχετε την καλοσύνη να σηκωθείτε και να βγάλετε τον φάκελο από τον γάντζο και να διαβάσετε αυτό που είναι γραμμένο μέσα;».

Ο σοφός έκανε αυτό που του είπε και όταν διάβα­σε το χαρτί που ήταν μέσα στον φάκελο είδε ότι έλεγε:

«Σε κάθε έναν από εσάς, εξαιτίας των δονήσεων που προέρχονται από το πιάνο με ουρά, θα δημιουργηθεί ένα εξόγκωμα στο αριστερό πόδι, μία ίντσα κάτω από το γόνατο και μισή ίντσα προς τα αριστερά από το μέσον του ποδιού».

Ο γέρος τους είπε να αποκαλύψουν το αριστερό του πόδι και για έκπληξή τους αποκάλυψαν στο αριστερό πόδι του επισκέπτη Δερβίση το αναφερόμενο εξόγκωμα! Εκεί ήταν δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, όμως έλειπε από το αριστερό πόδι του σοφού επισκέπτη.

Αυτός ο τελευταίος είχε μία διαφορετική δόνηση διότι ήταν ένας Δάσκαλος που ήρθε στην γη από άλλον πλανήτη και είναι φανερό πως η δόνηση αυτού του είδους είχε άλλη διαφορετική συχνότητα από αυτήν που ο σοφός είχε στο σώμα του.

Όταν ο Ερημίτης πείστηκε ότι έλειπε το εξόγκωμα από το αριστερό πόδι του σοφού, πήδηξε αμέσως από το κάθισμά του λέγοντας: ΔΕΝ Είναι ΔΥΝΑΤΟΝ! και κοιτούσε έκπληκτος με μάτια σαν τρελού. Τότε ήταν απαραίτητο για τον σοφό που είχε έρθει από άλλον πλανήτη να τον κάνει να καταλάβει πως σε τίποτα δεν είχε σφάλλει και μετά όταν θα ήταν μόνοι τους θα του έλεγε το μυστικό του.

Σε πολλούς αναγνώστες θα τους φαίνεται απίστευτο να περπατάνε στη γη μας κάτοικοι άλλων Πλανητών και το πιο πιθανό είναι να γελάνε τώρα σκεπτικιστικά, όμως έτσι είναι. Σε όλες τις εποχές, έχουν επισκεφθεί την γη μας κάτοικοι άλλων πλανητών.

Παλιές παραδόσεις λένε πως ο Δάσκαλος SΑNΑT ΚUΜΜΑRΑ, ιδρυτής του Μεγάλου Κολεγίου Μυημένων της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας, ήρθε από την Αφροδίτη με το φυσικό του σώμα.

Ο σοφός της ιστορίας μας ήταν ένας Δάσκαλος που ήρθε από άλλον πλανήτη αλλά κρατούσε το μυστικό του.

Σε άλλους καιρούς υπήρχαν καταπληκτικά μουσικά όργανα με τα οποία έγιναν καταπληκτικά πειράματα.

Ξέροντας να χειριζόμαστε τα δονητικά κύματα του ήχου μπορούμε να δράμε πάνω στην κάθε ουσία, πάνω σε όλη την ζωή.

Στην αρχή ήταν ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης, και ο Λόγος ήταν με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν ο Θεός.

Πραγματικά χωρίς τον ήχο, χωρίς τον Λόγο, το η­λιακό σύστημα στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι, δεν θα υπήρχε.

Στην αυγή της Ζωής οι Κοσμοκράτορες δούλεψαν στους ναούς τους με την Σεξουαλική Μαγεία του Λόγου.

Οι δύο θεμελιώδεις δυνάμεις από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργούν· χρειάζεται μία τρίτη δύναμη σύμφωνα με την Σεξουαλική Μαγεία του Λόγου.

Οποιοσδήποτε Δάσκαλος, δυνατός στον Διαλογισμό, μπορεί να μελετήσει την Κοσμογέννεση στα Ακασικά αρχεία και να βεβαιώσει από μόνος του την λειτουργική εργασία των Κοσμοκρατόρων στην αυγή της ζωής.

Μπροστά στον κάθε Φωτισμένο παρουσιάζονται στα Ακασικά αρχεία οι ναοί των Κοσμοκρατόρων και η εργασία τους με τις Δονήσεις.

Μέσα σε κάθε Ναό εμφανίζονται καθισμένοι στους Θρόνους της Εσωτερικής Δύσης ένας Ιερέας και μία Ιέρεια.

Σε κάθε Ναό υπάρχει ένα ισόγειο στο οποίο βρίσκονται όλες οι επίσημες έδρες και όλες οι κολόνες του Ναού.

Οι αναφερόμενοι στις ιερές γραφές Ελοΐμ καταλαμ­βάνουν το ισόγειο.

Αυτή είναι η Πρωτόγονη Μασονία, αυτά είναι τα Εργαστήρια των Κοσμοκρατόρων.

Τραγουδάει ο Ιερέας και τραγουδάει η Ιέρεια και τραγουδάνε όλοι οι Ελοΐμ του ναού και οι φωνές τους αντηχούν στο Χάος.

Έτσι πραγματοποιούνται οι Τελετουργίες της Φωτιάς στην αυγή της ζωής και οι τρεις δυνάμεις ονομαζόμενες, Αρσενική, Θηλυκή και Ουδέτερη, δονούν επιστημονικά προκαλώντας πολλαπλά φαινόμενα στην Αρχέγονη Ύλη.

Γονιμοποιείται η Μεγάλη Μητέρα, η Πρωταρχική Ύλη του Μεγάλου Έργου και αναβλύζουν τα σπέρματα της κάθε δημιουργίας. Έτσι είναι το πως γεννιέται το σύμπαν του PLΕRΟΜΑ (ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ), έτσι γεννιέται το κάθε ηλιακό σύστημα.

Η Σεξουαλική Μαγεία του Λόγου δημιούργησε αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι.

Το δικό μας ηλιακό σύστημα στην αρχή ήταν ρευστό και μετά γινόταν κάθε φορά όλο και πιο πυκνό μέχρι που πήρε την τωρινή φυσική σύσταση.

Τότε αυτό το Σύμπαν είναι ένα προϊόν των Δονήσεων, του Λόγου, της Μουσικής.

Κεφάλαιο 3

Ο νόμος του τρία

Αγαπητοί: Είναι αναγκαίο, αυτά τα Χριστούγεννα του 1965, να γνωρίσουμε σε βάθος τον Νόμο του Τρία.

Είναι επείγον να ξέρουμε ποια είναι η θέση που έχουμε σε αυτήν την καταπληκτική ακτίνα της Δημιουργίας.

Ο Υιός ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει και είναι αναγκαίο να ξέρουμε τι είναι ο ΠΑΤΗΡ, τι είναι. ο ΥΙΟΣ και το τι είναι το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

Όλες οι ιερές TRIΜURTIS όλων των θρησκειών αντιστοιχούν στις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις του σύμπαντος.

Ο ΠΑΤΗΡ, Ο ΥΙΟΣ και. το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ συνιστούν μία τριάδα μέσα στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Η ΙΣΙΣ, ο ΟΣΙΡΙΣ, ο ΩΡΟΣ· ο ΒRΑHΑTΜΑ, ο ΝISHNU και ο SHIVΑ κλπ είναι οι Ιερές TRIΜURTIS που πάντα αντιπροσωπεύουν τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις.

Όλα τα κοσμικά φαινόμενα, όλες οι δημιουργίες, έχουν την βάση τους στις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις.

Οι σύγχρονοι επιστήμονες αναγνωρίζουν την δύναμη και την αντίσταση, την θετική και την αρνητική δύναμη, τα θετικά και αρνητικά κύτταρα, δηλαδή τα αρσενικά και θηλυκά κύτταρα κλπ, αλλά αγνοούν ότι χωρίς μια τρίτη ουδέτερη δύναμη είναι αδύνατον να γίνει κάθε φαινόμενο, κάθε δημιουργία.

Είναι αλήθεια και χωρίς καμιά αμφιβολία ότι μία ή δύο δυνάμεις δεν μπορούν να προκαλούν κανένα φαινόμενο, όμως οι επιστήμονες πιστεύουν πως οι θετικές και αρνητικές δυνάμεις μπορούν να προκαλούν όλα τα φαινόμενα.

Εάν μελετήσουμε σε βάθος τον ίδιο τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις τρεις δυνάμεις σε δράση.

Ο ηλεκτρισμός δεν είναι μόνο αρνητικό ή θετικό. Υπάρχει ο ηλεκτρισμός στην ΟΥΔΕΤΕΡΗ μορφή του.

Μία ή δύο δυνάμεις δεν μπορούν ποτέ να προκαλούν κανένα φαινόμενο και κάθε φορά που παρατηρούμε ένα σταμάτημα στην ανάπτυξη οποιουδήποτε πράγματος, μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά πως εκεί λείπει η τρίτη δύναμη.

Οι τρεις πρωταρχικές δυνάμεις χωρίζονται και ενώνονται ξανά, διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται κοσμικά.

Στο Ανεκδήλωτο Απόλυτο οι τρεις Πρωταρχικές δυνάμεις συνιστούν με ακέραιο τρόπο μια ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ και ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Κατά την διάρκεια της ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ οι τρεις πρωταρχικές δυνάμεις χωρίζονται και ενώνονται και στα σημεία όπου συναντιούνται, δημιουργούνται φαινόμενα, Κόσμοι, Σύμπαντα κλπ, κλπ, κλπ.

Στην Ακτίνα της Δημιουργίας αυτές οι τρεις δυνάμεις φαίνονται σαν τρεις θελήσεις, τρεις συνειδήσεις, τρεις ενότητες. Κάθε μία από αυτές τις τρεις δυνάμεις περιέχει στον εαυτό της όλες τις πιθανότητες των τριών. Αλλά στο σημείο που συνδέονται, η κάθε μία από αυτές εκδηλώνει μόνο μία αρχή: την θετική, την αρνητική ή την ουδέτερη.,

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις τρεις δυνά­μεις σε δράση. Αυτές χωρίζονται, απομακρύνονται και με­τά συναντιούνται ξανά για να σχηματίσουν καινούργιες διαφορετικές τριάδες οι οποίες δημιουργούν καινούργιους κόσμους, καινούργιες κοσμικές δημιουργίες.

Στο Απόλυτο οι Τρεις Δυνάμεις είναι ο Μοναδικός ΛΟΓΟΣ, η Ποικιλία μέσα στην Ολική Ενότητα. Ο ΠΑΤΗΡ, ο ΥΙΟΣ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ συνιστούν ένα ΟΛΟΝ, Παντογνώστη και Πανεύσπλαχνο.

Ο δάσκαλος G έλεγε στους μαθητές του σχετικά με τον νόμο του τρία: «Ας φανταστούμε το Απόλυτο σαν ένα κύκλο στον οποίο υπάρχει ένας αριθμός άλλων κύκλων, δηλαδή κόσμοι δευτέρας τάξεως. Ας πάρουμε έναν από αυτούς. Ας ορίσουμε το Απόλυτο με τον αριθμό 1, διότι οι τρεις δυνάμεις συνιστούν σε αυτόν ένα όλον. Ας ορίσουμε τους μικρούς κύκλους με τον αριθμό 3, διότι σε έναν κόσμο δευτέρας τάξεως οι τρεις δυνάμεις είναι διαιρεμένες.

Οι τρεις δυνάμεις διαιρεμένες σε κόσμους δευτέρας τάξεως δημιουργούν (κατασκευάζουν) καινούριους Κόσμους, κόσμους τρίτης τάξεως όταν μαζεύονται σε κάθε έναν από αυτούς.

Ας πάρουμε έναν από αυτούς τους κόσμους. Οι κόσμοι τρίτης τάξεως, δημιουργημένοι (κατασκευασμένοι) από τρεις δυνάμεις που ήδη δρουν ημι-μηχανικά, παύουν να εξαρτώνται από την μοναδική θέληση του Απόλυτου και εξαρτώνται από τους τρεις μηχανικούς νόμους.

Αυτοί οι κόσμοι δημιουργηθήκαν από τις τρεις δυνάμεις και αφού δημιουργηθήκανε εκδηλώνουν τρεις καινούργιες και δικές τους δυνάμεις. Έτσι έχουμε ότι ο αριθμός δυνάμεων που δρουν στους κόσμους τρίτης τάξεως είναι συνολικά έξι. Στο διάγραμμα ορίζεται ο κύκλος της τρίτης τάξεως με τον αριθμό 6 (3+3).

Αυτοί οι κόσμοι με την σειρά τους δημιουργούν καινούργιους κόσμους, κόσμους τετάρτης τάξεως. Στους κόσμους τετάρτης τάξεως δρουν τρεις δυνάμεις του κόσμου την δεύτερης τάξης, έξι δυνάμεις του κόσμου της τρίτης τάξεως και τρεις δικές τους δυνάμεις, συνολικά 12 δυνάμεις.

Ας πάρουμε έναν από αυτούς τους κόσμους και ας τον ορίσουμε με τον αριθμό 12 (3+6+3). Εφ’ όσον είναι υποταγμένοι σε μεγαλύτερο αριθμό νόμων αυτοί οι κόσμοι βρίσκονται ακόμα πιο απομακρυσμένοι από την θέληση του Απόλυτου και είναι ακόμα πιο μηχανικοί.

Οι κόσμοι που δημιουργηθήκανε μέσα από αυτούς τους τελευταίους θα βρίσκονται κάτω από την διακυβέρνηση των 24 δυνάμεων (3+6+12+3).

Οι κόσμοι που δημιουργηθήκανε μέσα από αυτούς, θα κυβερνιούνται με την σειρά τους από 48 δυνάμεις και αυτό το σύνολο των 48 βγαίνει από το εξής: 3 δυνάμεις αποτέλεσμα του κόσμου του αμέσως μετά το Απόλυτο, 6 από τον επόμενο, 12 από αυτόν που έρχεται μετά, 24 από τον επόμενο και 3 δικές τους (3+6+12+24+3), δηλ. συνολικά 48 δυνάμεις.

Οι κόσμοι οι δημιουργημένοι μέσα από τους κό­σμους των 48, θα είναι κάτω από την κυβέρνηση των 96 δυνάμεων (3+6+12+24+48+3). Οι κόσμοι της επόμενης τάξης θα είναι κάτω από την κυβέρνηση των 192 δυνάμεων και έτσι διαδοχικά.

Αν αναλύσουμε σε βάθος αυτούς τους μαθηματικούς υπολογισμούς του δασκάλου G, θα καταλάβουμε ότι ο κόσμος των 96 Νόμων είναι το πρώτο βυθισμένο επίπεδο της αβύσ­σου και ο κόσμος των 192 νόμων αντιστοιχεί στο δεύτερο βυθισμένο επίπεδο της αβύσσου.

Η άβυσσος είναι το ορυκτό βασίλειο και είναι­ τοποθετημένη κάτω από την επιφάνεια της γης.

Η άβυσσος είναι τα Ελληνικά ΤΑΡΤΑΡΑ, το ινδοστανικό ΑΝITCHI, το ρωμαϊκό ΑVΕRNΟ, η χριστιανική Κόλαση κλπ, κλπ, κλπ.

Στην άβυσσο υπάρχουν απτά βυθισμένες ατομικές περιοχές, αυτές είναι οι Ατομικές Κολάσεις της Φύσης.

Ο Νόμος του Τρία μας επιτρέπει να ξέρουμε πόσοι νόμοι κυβερνούν την κάθε βυθισμένη περιοχή της ΚόλασηΣ.

Στον Κόσμο των 48 νόμων, που είναι ο Κυτταρι­κός Κόσμος όπου ζούμε, ήδη όλα είναι μηχανικά και ούτε καν γίνεται η Θέληση του Απόλυτου, τι θα λέγαμε τότε για το Ορυκτό Βασίλειο;

Στο Ορυκτό Βασίλειο ζουν οι χαμένοι. Η ζωή στο Ορυκτό Βασίλειο είναι πολύ μακριά από την Θέληση του Απόλυτου.

Στο βυθισμένο Ορυκτό Βασίλειο ούτε καν θυμούνται­ την Θέληση του Απόλυτου.

Η ακτίνα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ αρχίζει στο Απόλυτο και τελειώνει στην Κόλαση. Η τάξη της ακτίνας της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ είναι η εξής:

Το Απόλυτο

Όλοι οι Κόσμοι

Όλοι οι Ήλιοι

Ο Ήλιος

Όλοι οι Πλανήτες

Η Γη

Η Κόλαση

Λυπούμαστε που πρέπει να διαφωνήσουμε με τον δάσκαλο G σε εκείνο το ζήτημα της Σελήνης. Ο δάσκαλος G πιστεύει πως η Ακτίνα της Δημιουργίας αρχίζει στο Απόλυτο και τελειώνει στην Σελήνη.

Ο δάσκαλος G υποθέτει ότι η Σελήνη είναι ένα κομμάτι αποσπασμένο από την γη σε ένα πολύ μακρινό και­ αρχαϊκό παρελθόν.

Ο δάσκαλος G πιστεύει πως η Σελήνη είναι ένας Κόσμος που γεννιέται τώρα και τρέφεται από την γήϊνη ζωτικότητα.

Αυτοί που είμαστε δραστήριοι στην περασμένη ΚΟΣΜΙΚΗ ΗΜΕΡΑ, ξέρουμε πολύ καλά πως η Σελήνη ήταν ένας κόσμος σαν την γη, ένας κόσμος υποταγμένος σε πολλές διαδικασίες ανοδικής και καθοδικής εξέλιξης, ένας κόσμος που είχε άφθονη ζωή και ότι ήδη έχει πεθάνει. Η Σελήνη είναι ένα πτώμα.

Η Σελήνη ανήκει στην περασμένη Ακτίνα της Δημιουργίας. Η Σελήνη δεν ανήκει στην δική μας τωρινή Ακτίνα της Δημιουργίας.

Η σεληνιακή επίδραση του Βυθισμένου Υποσυνείδητου τύπου ελέγχει τις καταχθόνιες περιοχές της γήινης αβύσσου. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτές οι περιοχές ονομάζονται στον Εσωτερισμό: Βυθισμένες Υποσυνείδητες Περιοχές. Αυτά είναι τα σκοτάδια τα εξωτερικά, όπου θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.

Εμείς ζούμε κανονικά σε αυτόν τον κυτταρικό κόσμο των 48 Νόμων και είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πως το σπερματικό κύτταρο από το οποίο προέρχεται μέσω γονιμοποίησης ο ανθρώπινος οργανισμός, έχει 48 χρωματοσώματα.

Εάν στον κόσμο και σε όλους τους Κόσμους της τρίτης τάξεως, τους δημιουργημένους από τις Τρεις Δυνάμεις, που ήδη δρουν ΗΜΙΜΗΧΑΝΙΚΑ, δεν γίνεται η Θέληση του Απόλυτου, ακόμα λιγότερο θα γίνεται αυτή η Θέληση στον κόσμο των 48 νόμων στον οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι.

Μόνο μία παρηγοριά μας μένει, αν και αυτή είναι λίγο τρομαχτική, ότι κάτω από εμάς, κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχουν οι κόσμοι των 96 και 192 δυνάμεων και ακόμη περισσότερο ότι είναι τρομερά πιο πολύπλοκοι και τρομακτικά υλιστικοί, όπου ούτε καν θυμούνται ότι υπάρχει η Θέληση του Απόλυτου.

Το Απόλυτο δημιουργεί το κοσμικό σχέδιό του, στον Κόσμο των Τριών Δυνάμεων και μετά από αυτό όλα συνεχίζονται μηχανικά.

Εμείς είμαστε χωρισμένοι από το Απόλυτο, από 48 μηχανικούς Νόμους που μας κάνουν την ζωή τρομερά μηχανική και τρομερά βαρετή.

Εάν κατασκευάσουμε ένα Αυθεντικό Αστρικό Σώμα (ας μην μπερδευτεί αυτό με το Σώμα Επιθυμιών για το οποίο μιλάει ο Μάξ Χέντελ), απελευθερωνόμαστε από τους μισούς νόμους και μένουμε υποταγμένοι στις 24 τάξεις νόμων που κυβερνούν σοφά τον Πλανητικό Κόσμο.

Το να κατασκευάζει κανείς ένα Ηλιακό Σώμα δηλαδή ένα Αυθεντικό Αστρικό Σώμα σημαίνει πράγματι ότι βρίσκε­ται ένα βήμα πιο κοντά στο Απόλυτο.

Εάν, αφού έχουμε κατασκευάσει το Αστρικό Σώμα, μετά δίνουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια να κατασκευάσει το Διανοητικό Σώμα (ας μη μπερδευτεί αυτό με το διανοητικό που χρησιμοποιούν κανονικά οι ζωντανοί και οι νεκροί, το οποίο είναι του Ζωικού Σεληνιακού τύπου), κάνουμε άλλο ένα μεγάλο βήμα προς το Απόλυτο και μένουμε υποταγμένοι στους 12 Ηλιακούς Νόμους.

Εάν κατασκευάσουμε το Σώμα της Συνειδητής Θέλησης ή Αιτιατό Σώμα (ας μη μπερδευτεί αυτό με την Ψυχική Ουσία, την τοποθετημένη μέσα στον Σεληνιακό Νου), τότε απε­λευθερωνόμαστε από τους 12 Hλιακούς Νόμους και μένουμε υποταγμένοι σε 6 τάξεις Κοσμικών Νόμων. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ένα τρίτο βήμα προς το Απόλυτο.

Το τέταρτο βήμα μας πηγαίνει στο ίδιο το Απόλυτο, στον θεϊκό Πρωτόκοσμο, ο οποίος κυβερνάται μόνο από τρεις νόμους.

Ο Πρωτόκοσμος είναι Θεϊκό Πνεύμα και βρίσκεται βυθισμένο στην αγκαλιά του Απόλυτου.

Όλοι οι ήλιοι και οι κόσμοι του Πρωτόκοσμου αποτελούνται από την Θεϊκή Ουσία του Θεϊκού Πνεύματος.

Εμείς μπορούμε να ανεβούμε ή να κατεβούμε, να επιστρέφουμε στο Απόλυτο ή να κατεβαίνουμε στο Ορυκτό Βασίλειο.

Οι Ψυχές που μπαίνουν στο Ορυκτό Βασίλειο πρώτα μένουν υποταγμένες στις 96 τάξης νόμων, μετά στις 192 και σύμφωνα με το πως εξελίσσονται καθοδικά σε αυτό το βυθισμένο βασίλειο, γίνονται πιο πολύπλοκες με μεγαλύτερο αριθμό Νόμων.

Όποιοι μπαίνουν στην Ορυκτή Άβυσσο εξελίσσονται καθοδικά οπισθοδρομούν περνώντας από τα ζωικά, φυτικά και ορυκτά βασίλεια.

Όταν οι χαμένοι φθάσουν στην Ορυκτή κατάσταση, όταν απολιθώνονται τελείως κάτω από’ την επιφάνεια της γης, τότε πράγματι καταστρέφονται, ελαττώνονται σε σκόνη.

Η Κόλαση είναι η χοάνη όπου λειώνουν. Είναι αναγκαίο να καταστραφούν οι καταχθόνιοι στην κόλαση για να απελευθερωθεί η Ουσία, η ΨΥΧΗ και να επιστρέψει στο Θεϊκό Πνεύμα της, από όπου μια μέρα βγήκε.

Στη χοάνη της τήξης οι πετρωμένες ΨΥΧΕΣ «λειώνουν» από την κοσμική διαδικασία που συμβόλισε ο ΙΒSΕΝ στον «Peer Gynt» σαν την υψικάμινο των μετάλλων.

Αυτό το «λιώσιμο» των πετρωμένων και αλύγιστων μορφών που έχουν χάσει την ικανότητα να αναπτύσσονται, είναι φανερό πως φέρνει μαζί του τρομακτικούς πόνους και τρομερές και απερίγραπτες πίκρες.

Αυτή η χοάνη της τήξης έχει σαν σκοπό να παλινορθεί το ελαττωματικό ψυχικό προϊόν, να το φέρνει στην φυσική κατάσταση της αρχικής αγνότητας και να το απελευθερώνει από τα Σεληνιακά σώματα, αφού έχει καταστρέψει το Εγώ μέσω της Βυθισμένης Καθοδικής Εξέλιξης.

Στην Κοσμική Χοάνη της τήξης τα Σεληνιακά Σώματα και το Εγώ ελαττώνονται σε σκόνη. Μόνο αφού το Εγώ και τα Σεληνιακά Σώματα ελαττω­θούν σε σκόνη, μπορεί η Ουσία, η ΨΥΧΗ, η ψυχική αρχή να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ από την άβυσσο.

Ένας σοφός συγγραφέας έλεγε: «η κάθοδος στην Κόλαση είναι ένα ταξίδι προς τα πίσω στην ΕΞΕΛΙΞΗ, ένα βύθισμα στην πάντα αυξανόμενη πυκνότητα, στο σκοτάδι, στην ακαμψία και σε μια ασύλληπτη πλήξη του χρόνου, μια πτώση προς τα πίσω στο αρχικό χάος μέσω των αιώνων, από όπου το άπειρο ανέβασμα προς την γνώση του Θεού πρέπει να αρχίζει ξανά από την αρχή».

Το Θιβετιανό βιβλίο των Νεκρών αναφερόμενο στην ΑΒΥΣΣΟ λέει: «όταν θα πέσεις εκεί, θα πρέπει να υποφέρεις ανυπόφορες οδύνες, εκεί όπου δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που θα ξεφύγεις».

Ο Δάντης τοποθετεί την Κόλαση μέσα στο εσωτερικό της γης και την θεωρεί φτιαγμένη από σφαίρες που έ­χουν το ίδιο κέντρο και μια αυξανόμενη πυκνότητα. Αυτές οι σφαίρες είναι ΥΠΟΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ τύπου.

Η κάθε μια από αυτές τις βυθισμένες σφαίρες κυβερνάται από μια καταθλιπτική ποσότητα νόμων που μπορούν να αρχίζουν από το 96, να συνεχίζουν με 192 και να πολλαπλασιάζονται διαδοχικά σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ του ΤΡΙΑ.

Ένας Δάσκαλος έλεγε σχετικά με την Κόλαση:

«Αυτή είναι το Ινδικό ΝΑRΑΚΑ τοποθετημένο κάτω από την γη και κάτω από τα νερά· αυτή είναι το Βαβυλωνιακό ARALU, η ΓΗ της ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, η περιοχή του σκοταδιού· η γη στην οποία όποιος μπει δεν προχωράει μπροστά... ο δρόμος από τον οποίο ο ταξιδιώτης ποτέ δεν επιστρέφει... το σπίτι του οποίου οι κάτοικοι δεν βλέπουν το φως... η περιοχή όπου η σκόνη είναι το ψωμί τους και η λάσπη η τροφή τους· αυτά είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ στα οποία οδηγεί το στόμα της γης, από όπου ρέει μια ποσότητα φωτιάς και όπου υπάρχουν τεράστια ποτάμια φωτιάς και πολ­λά ποτάμια λάσπης... αυτά είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ, μια σπηλιά στην γη, η μεγαλύτερη από όλες και η οποία διασχίζει ολόκληρη την γη.

Αυτοί οι οποίοι θεωρούνται αθεράπευτοι τους ρίχνουν στα ΤΑΡΤΑΡΑ και από εκεί δεν φεύγουν πια. Αυ­τό είναι το Αιγυπτιακό ΑΜΕΝΤΕΤ αντιπροσωπευμένο στο κοσμικό επίπεδο της μεγάλης πυραμίδας από μια σκοτεινή και πέτρινη κάμαρα 10Ο πόδια κάτω από την επιφάνεια της γης, που το πάτωμα της είναι αδιαμόρφωτο και ξεκινά από εκεί ένας διάδρομος που δεν οδηγεί πουθενά».

Το INFERNO προέρχεται από την λατινική λέξη INFERNUS η οποία σημαίνει κατώτερη περιοχή.

Η κατώτερη περιοχή δεν είναι η κυτταρική περιο­χή στην οποία ζούμε. Η κατώτερη περιοχή είναι ο υπο-Κόσμος, το βυθισμένο Ορυκτό Βασίλειο κάτω από την επιφάνεια του γήινου φλοιού.

Η κόλαση είναι λοιπόν ένας υπο-Κόσμος με επτά περιοχές μέσα στην γη. Η λιθόσφαιρα είναι το βασίλειο των Ορυκτών και η βαθύσφαιρα είναι το βασίλειο των Μετάλλων.

Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, αργά ή νωρίς, ταυτίζονται με το Ορυκτό Βασίλειο εξ αιτίας της εμμονής στο έγκλημα και στο τέλος μπαίνουν στο Ορυκτό Βασίλειο για να πάρουν την πορεία προς την ορυκτή μορφή.

Οι γεωλογικές διαδικασίες και ο γεωλογικός χρόνος είναι τρομακτικά αργοί και οδυνηροί.

Σπάνια είναι τα ανθρώπινα όντα που αποφασίζουν να απελευθερωθούν από τους 48, 24, 12 και 6 νόμους για να μπουν στο Απόλυτο.

Η ανθρωπότητα στο σύνολό της προτιμά πάντα να περάσει από τους 48 νόμους στους 96.

Είναι πιο εύκολο να μπει κανείς στον κόσμο των 96 νόμων παρά να απελευθερωθεί από τους 48 και η ανθρω­πότητα προτιμάει πάντα το πιο εύκολο.

Η ανθρωπότητα γοητεύεται να έχει πυρόλιθη καρδιά, πέτρινη καρδιά κλπ. Η ανθρωπότητα γο­ητεύεται, με το να ταυτίζεται με το Ορυκτό Βασίλειο και με το να μοιράζεται την τύχη του ορυκτού.

ΟΛΕΣ οι θρησκευτικές κολάσεις είναι σύμβολα του ορυκτού βασιλείου. Οι ατομικές κολάσεις της Φύσης αποτελούν τον ζωικό υποΚόσμο.

Το κανονικό, το φυσικό είναι σχεδόν όλη η ανθρω­πότητα να μπει στο Ορυκτό Βασίλειο.

Το ΠΑΡΑΞΕΝΟ, το ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ είναι να αυτο-πραγματοποιούνται μερικοί και μετά αφού απελευθερωθούν από όλους τους νόμους να μπουν στο Απόλυτο.

Το να απελευθερώνεται κάποιος από τους 48, από τους 24, από τους 12 και από τους 6 Νόμους σημαίνει να κάνει ΤΡΟΜΕΡΕΣ υπερπροσπάθειες και στους ανθρώπους δεν αρέσουν αυτές οι υπερπροσπάθειες.

Οι άνθρωποι πάντα θέλουν το πιο βολικό, το πιο εύκολο και γι’ αυτό σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα, νωρίς ή αργά, παύουν να γεννιούνται για να μπουν στον υπο-Κόσμο των 96 νόμων.

Μόνο μέσω της Επανάστασης της Συνείδησης μπορούμε να απελευθερωθούμε από τους 48, 24, 12 και 6 νόμους· αλλά στους ανθρώπους δεν αρέσει η Επανάσταση της Συνείδησης.

Οι άνθρωποι προτιμούν να χορεύουν, να πίνουν, να πορνεύονται, να μοιχεύουν, να κάνουν πολλά λεφτά, να μεθούν, κλπ, κλπ, κλπ. Αυτό είναι πιο βολικό από την Επανάσταση της Συνείδησης.

Η Επανάστασης της Συνείδηση έχει τρεις παράγον­τες που δεν αρέσουν στους ανθρώπους:

1. ΘΑΝΑΤΟΣ.

2. ΓΕΝ­ΝΗΣΗ.

3. ΘΥΣΙΑ προς την Ανθρωπότητα.

Στους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολα αυτά. Σπάνιος είναι εκείνος που θέλει να ΠΕΘΑΙΝΕΙ, δηλαδή να καταστρέφει το αγαπημένο του Εγώ. Σπάνιος είναι εκείνος που αληθινά αποφασίζει να κάνει την σεξουαλική ένωση χωρίς εκ­σπερμάτωση με το σκοπό να κατασκευάσει το αυθεντικό Α­στρικό Σώμα, το αυθεντικό Διανοητικό, και το αληθινό Αιτιατό ή Σώμα της Συνειδητής Θέλησης. Σπάνιος είναι εκείνος που είναι αποφασισμένος να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου.

Οι άνθρωποι προτιμούν να απολαμβάνουν τις απολαύσεις της γης και να μπουν μετά στον ΟΡΥΚΤΟ ΥΠΟΚΟΣΜΟ για να πάρουν την πορεία προς τα ορυκτά. Αυτό είναι πιο εύκολο, πιο βολικό, πιο ελαφρύ.

Η Επανάσταση της Συνείδησης απαιτεί τρομερές ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ και στους ανθρώπους δεν αρέσει τίποτα που να τους ενοχλεί.

Κεφάλαιο 4

Η κοσμική υλικότητα

Η επιστήμη της μουσικής με τον σωστό επιστημονικό και μαθηματικό συνδυασμό των δονήσεων, δρώντας πάνω στην πρωταρχική ύλη του μεγάλου έργου, πάνω στο Χαοτικό και προΧαοτικό Ens Seminis, δημιουργεί επτά τάξεις κόσμων με επτά καταστάσεις της υλικότητας.

Οι εσωτεριστικές σχολές διδάσκουν πως στον Κόσμο υπάρχουν επτά επίπεδα της κοσμικής συνείδησης.

Επίσης δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι μέσα στον δικό μας κόσμο, κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχουν επτά βυθισμένες ατομικές περιοχές. Αυτές είναι οι Ατομικές Κολάσεις της Φύσης.

Το Άγιο HEPTAPARAPARSINOKH (ο Νόμος του Επτά) είναι θεμελιώδες σε όλα τα δημιουργήματα.

Οι ηχητικές δονήσεις από επτά κέντρα βαρύτητας προκάλεσαν όλες τις Τρωγω-Αυτο-Εγω-Κρατικές διαδικασίες (αμοιβαία διατροφή όλων όσων υπάρχουν).

Στο τέλος αυτές οι διαδικασίες έρχονται να κρυσταλλώσουν όλες αυτές τις Συγκεντρώσεις Κόσμων.

Η μουσική, ο λόγος, δημιουργούν τις ονομαζόμενες διαδοχές των διαδικασιών της αμοιβαίας συγχώνευσης των δονήσεων.

Χάρις σε αυτόν τον Νόμο της αμοιβαίας διατροφής όλων όσων υπάρχουν, κάτω από την επιστημονική ορμή των ηχητικών δονήσεων, μερικές δονήσεις απορρέουν από άλλες και οι κοσμικές ουσίες διαφορετικής πυκνότητας και αναζωογόνησης ενώνονται και χωρίζονται μεταξύ τους δημιουργώντας μεγάλες και μικρές συγκεντρώσεις σχετικά ανεξάρτητες, έχοντας σαν αποτέλεσμα από όλα αυτά το Σύμπαν.

Η πρώτη τάξη κόσμων έχει μια υλικότητα πολύ πνευματική και βρίσκεται στην αγκαλιά εκείνου που δεν έχει όνομα.

Η δεύτερη τάξη κόσμων έχει ένα είδος μεγαλύτερης υλικότητας. Στην τρίτη τάξη κόσμων η υλικότητα αυξάνεται και έτσι διαδοχικά, σε κάθε μία από τις επτά τάξεις υπάρχει μία επταδική βαθμολόγηση.

Ο Κόσμος και το Σύμπαν γενικά αποτελούνται από δονήσεις και ύλη. «Η ενέργεια είναι ίση με την μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός. Η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια, η ενέργεια μετατρέπεται σε μάζα».

Η ύλη βρίσκεται σε δονούμενη κατάσταση. Η ταχύτητα της δόνησης βρίσκεται σε αντίστροφη αναλογία με την πυκνότητα της ύλης.

Κάθε άτομο της πρώτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του μόνο ένα άτομο του Απόλυτου και γι’ αυτό η πρώτη τάξη κόσμων είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ εκατό τα εκατό.

Κάθε άτομο της δεύτερης τάξης κόσμων περιέχει τρία άτομα του Απόλυτου και γι’ αυτό έχει λίγη παραπάνω υλικότητα αν και ακόμα είναι πολύ πνευματική.

Κάθε άτομο της τρίτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του έξι άτομα του Απόλυτου και είναι φανερό πως η υλικότητα είναι ακόμα περισσότερη.

Κάθε άτομο της τέταρτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του δώδεκα αρχέγονα μόρια δηλαδή δώδεκα άτομα του Απόλυτου και γι’ αυτό είναι λογικό να πούμε πως η τέταρτη τάξη κόσμων έχει μεγαλύτερη υλικότητα από τις τρεις προηγούμενες τάξεις.

Κάθε άτομο της πέμπτης τάξης κόσμων έχει μέσα του 24 άτομα του Απόλυτου και γι’ αυτό είναι φανερό πως η υλικότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Εμείς, φτωχά διανοητικά ζώα, καταδικασμένοι δυστυχώς στην ποινή να ζούμε, πραγματικά έχουμε την κακή τύχη να υπάρχουμε σε αυτή την απομακρυσμένη και σκοτεινή γωνιά του Σύμπαντος που ανήκει σε μία έκτη τάξη κόσμων.

Κάθε άτομο του δικού μας κόσμου των 48 νομών, περιέχει μέσα του 48 άτομα του Απόλυτου.

Η υλικότητα του δικού μας κόσμου είναι τρομερή και όλα όσα από μόνα τους πετυχαίνονται με υπέρτατη ευκολία στους 12, 6 και 3 κόσμους εδώ πετυχαίνονται μόνο ματώνοντας και με άφατους πόνους.

Κάτω από μας είναι ο υπο-Κόσμοι οπού η υλικότητα είναι τρομακτικά φρικτή.

Η πρώτη περιοχή της ΑΒΥΣΣΟΥ έχει άτομα που το κάθε ένα από αυτά περιέχει μέσα του 96 νόμους, 96 πρωταρχικά μόρια, 96 άτομα του Απόλυτου.

Στην δεύτερη περιοχή του Ορυκτού Βασιλείου κάθε άτομο έχει, 192 άτομα του Απόλυτου και έτσι διαδοχικά.

Το Ορυκτό Βασίλειο είναι λοιπόν τρομακτικά υλιστικό και, γι’ αυτό η ζωή κάτω από την γη είναι πραγματικά μια Κόλαση.

Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η κόλαση έχει την αποστολή της, είναι το κοσμικό κρεματόριο και γι’ αυτό γίνεται αναγκαία.

Κάποιος του οποίου το όνομα δεν αναφέρω είπε: «Inferno (κόλαση) προέρχεται, από την λατινική λέξη Infernus (κατώτερη περιοχή) και γι’ αυτό η κόλαση είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε».

Αυτός ο κάποιος έκανε λάθος διότι αυτή η κυτταρική περιοχή στην οποία ζούμε δεν είναι η κατώτερη περιοχή.

Ζούμε στην έκτη τάξη κόσμων κυβερνώμενη από 48 νόμους και η κατώτερη περιοχή είναι, σύμφωνα με τον Νόμο του Επτά, ο έβδομος κόσμος. Ήδη ξέρουμε ότι ο έβδομος κόσμος είναι ο υπο-Κόσμος, του οποίου η πρώτη περιοχή κυβερνάται από 96 νόμους.

Η Κόλαση δεν είναι ένα μέρος με φλόγες, η Κόλαση είναι ο υπο-Κόσμος, όμως είναι λογικό να πούμε πως στον υπο-Κόσμο καίνε οι φλόγες των παθών.

Όλες οι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ είναι μόνο σύμβολα του υπο-Κόσμου. Ο χρόνος στο Ορυκτό Βασίλειο είναι ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΑΧΩΝ, χρόνος τρομακτικά αργός και τρομερά βαρετός.

Το κάθε μικρό γεγονός στον υπο-Κόσμο ισοδυναμεί με 80 ή 800 ή 8.000 ή 80.000 χρόνια.

Οι χαμένοι της Αρχαίας Γης-Σελήνης ονομαζόμενοι Lusifers, Αhrimanes, και Anagarikas με κόκκινο τουρμπάνι, ζουν ακόμα σε αυτό το βυθισμένο ορυκτό βασίλειο και πιστεύουν πως πάνε πολύ καλά και ότι προοδεύουν.

Οι χαμένοι πάντα πιστεύουν πως πάνε πολύ καλά και είναι γεμάτοι από πολύ καλές προθέσεις.

Κεφάλαιο 5

Η φύση

Το φτωχό διανοητικό ζώο, το λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, μπορεί να αναπτύξει όλες τις κρυφές δυνατότητες του, εάν έτσι το θέλει, αλλά η ανάπτυξη όλων αυτών των δυνατοτήτων πραγματικά δεν είναι ένας ΝΟΜΟΣ.

Ο Νόμος για τον άνθρωπο-μηχανή είναι να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να πολλαπλασιασθεί και να πεθάνει μέσα στον φαύλο κύκλο των μηχανικών νόμων της Φύσης.

Ο Ιησούς, ο Χριστός, την γέννηση του οποίου γιορτάζουμε απόψε με τελετουργίες και γιορτές έλεγε το έξης:

Προσπαθήστε να μπείτε από την στενή πόρτα, διότι σας λέω ότι πολλοί θα προσπαθούν να μπουν και δεν θα μπορούν.

Στενή είναι η πόρτα και στενός ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου, αλλά πολύ λίγοι είναι, εκείνου που βρίσκουν αυτήν την πόρτα και αυτόν τον δρόμο.

Ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των κρυφών δυνατοτήτων του ανθρώπου πηγαίνει πράγματι εναντίον της φύσης, εναντίον του κόσμου, εναντίον της κανονικής και συνηθισμένης κοινωνικής ζωής, εναντίον του εαυτού μας, εναντίον όλων και όλων.

Αυτό εξηγεί το γιατί ο Δρόμος είναι τόσο δύσκολος και αποκλειστικός και γι’ αυτό ονομάστηκε Το Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού.

Αυτός είναι ένας δρόμος πολύ πικρός, πιο πικρός και από την χολή. Είναι το αντίθετο της κανονικής ζωής, της καθημερινής ζωής· βασίζεται σε αρχές άλλης τάξης, βρίσκεται υποταγμένος σε άλλους νόμους.

Το φτωχό Διανοητικό Ζώο, το λανθασμένα ονομαζόμενο Άνθρωπος, μπορεί να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του εάν έτσι το θέλει, αλλά επίσης αυτές οι δυνατότητες του μπορεί να μένουν χωρίς καμία ανάπτυξη και μέχρι που μπορεί να χαθούν ΕΝΤΕΛΩΣ.

Πολλοί ψευδο-εσωτεριστές και ψευδο-αποκρυφιστές υποθέτουν λανθασμένα ότι αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσω των Σοφών Νόμων της Ανοδικής Εξέλιξης, αλλά αυτή η ιδέα είναι εντελώς ψεύτικη διότι καμία μηχανικότητα δεν μπορεί να αναπτύξει όλες τις λανθάνουσες ικανότητές μας.

Η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου ποτέ δεν είναι προϊόν καμιάς μηχανικής αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής εργασίας φτιαγμένης με πάρα πολύ υπομονή και πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας και μέσα από μας τους ίδιους.

Μόνο μέσω αδιάκοπων και διαδοχικών ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ εργασιών μέσα σε μας τους ίδιους, μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις κρυφές δυνατότητές μας.

Ο νόμος της Ανοδικής Εξέλιξης και προόδου και ο νόμος της Καθοδικής Εξέλιξης και οπισθοδρόμησης είναι δύο μηχανικοί Νόμου που δουλεύουν αρμονικά και μεθοδικά σε όλη την φύση.

Όλα εξελίσσονται ΑΝΟΔΙΚΑ και ΚΑΘΟΔΙΚΑ, προχωρούν και οπισθοδρομούν. Υπάρχει Ανοδική Εξέλιξη σε όλους τους οργανισμούς που γεννιούνται και αναπτύσσονται. Υπάρχει Καθοδική Εξέλιξη σε όλους τους οργανισμούς που γερνούν και πεθαίνουν.

Στην συνηθισμένη ζωή της κάθε μέρας με όλες τις ψευδο-εσωτεριστικές και ψευδο-αποκρυφιστικές πνευματικές επιστημονικές σχολές, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει τις πιθανότητες του ΔΡΟΜΟΥ και αργά η γρήγορα μπορούν μόνο να μας οδηγούν στον θάνατο, δεν μπορούν να μας οδηγούν πουθενά αλλού.

Το ΜΟΝΟΠΑΤΙ της ΚΟΨΗΣ του ΞΥΡΑΦΙΟΥ είναι γεμάτο κινδύνους μέσα και έξω.

Είναι πολύ σπάνιος εκείνος που βρίσκει τον δρόμο, άλλα είναι ακόμα πιο σπάνιο να βρεθεί κάποιος που να μην εγκαταλείψει τον Δρόμο και να φθάσει στο τέρμα.

Στον κόσμο υπάρχουν πολλές ψευδο-εσωτεριστικές και ψευδο-αποκρυφιστικές σχολές με πολύ καλές προθέσεις και αξιόλογες σπουδές που κανένα δεν βλάπτουν και όλους ωφελούν, αλλά αυτά δεν είναι ο Δρόμος.

Πραγματικά ο Δρόμος είναι αρκετά κρυμμένος, στενός και ακόμα χειρότερα τρομακτικά δύσκολος.

Ο Δρόμος δεν αρέσει παρά σε λίγους. Τα ψευδο-εσωτεριστικά και ψευδο-αποκρυφιστικά μέλη πολλών πολύ όμορφων Αδελφοτήτων, απεχθάνονται τον Δρόμο και τον χαρακτηρίζουν Μαύρη Μαγεία.

Η μηχανική εξέλιξη του διανοητικού ζώου, του λανθασμένα ονομαζόμενου Άνθρωπος, είναι αναγκαία για την Φύση μέχρι ένα σημείο πολύ καλά ορισμένο· πιο πέρα από αυτό το σημείο η μηχανική εξέλιξη του ανθρώπινου δίποδου γίνεται όχι μόνο μη αναγκαία για την Φύση αλλά επίσης βλαβερή για την ίδια.

Οι διαδικασίες της Ανοδικής και Καθοδικής Εξέλιξης της ανθρωπότητας αντιστοιχούν με τις περιόδους της Ανοδικής και Καθοδικής Εξέλιξης των πλανητών στο διάστημα.

Μιλώντας ουσιαστικά θα λέγαμε ότι στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα δεν εξελίσσεται. Γίνονται πολλές αλλαγές στην περιφέρεια της ανθρώπινης συνείδησης αλλά καμία στο κέντρο της.

Τα πλήθη που ζητωκραύγαζαν τον Νέρωνα και ζητούσαν την σταύρωση του Χριστού Ιησού, τα πλήθη που απολάμβαναν να λιθοβολούν τους προφήτες, είναι ακόμη τα ίδια· έχουν αλλάξει μόνο στόματα και συνήθειες, η Ουσία παραμένει η ίδια, δεν έχει προοδεύσει.

Οι πλανήτες προκαλούν αλλαγές στην περιφέρεια του διανοητικού ζώου μερικές φορές της ανοδικής εξέλιξης και άλλες φορές της καθοδικής· πέφτουν και σηκώνονται καινούργιοι πολιτισμοί, αλλά η Ψυχή, η Ουσία, παραμένει η ίδια.

Αυτή η θλιβερή ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά ζει πάνω στην επιφάνεια της γης για να εκπληρώσει τους σκοπούς και τις ανάγκες της φύσης.

Η Γη δεν πετάει τίποτα διότι θέλει να ζήσει και χρησιμοποιεί τα ίδια τα προϊόντα της Ανοδικής Εξέλιξης όσο και τα προϊόντα του εκφυλισμού, ακόμα και αν στην κάθε περίπτωση οι σκοποί είναι τελείως διαφορετικοί.

Το διανοητικό ζώο μπορεί να μετατραπεί σε αληθινό Άνθρωπο μέσω της Εσωτερικής Αυτοπραγμάτωσης, αλλά η Αυτοπραγμάτωση όλων των ανθρώπινων μαζών όχι μόνο είναι κάτι αδύνατο αλλά επίσης κάτι βλαβερό για τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.

Η Φύση δεν έχει ανάγκη από την Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου. Αυτό είναι μέχρι και αντίθετο στα ίδια τα συμφέροντα της· γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις πολύ ειδικές, δυστυχώς μαύρες, που αντιστέκονται βίαια στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση του ανθρώπινου πλήθους.

Από την εποχή του διάσημου πολιτισμού ΤΙΚLΙΑΜΙSΗΙΑΝΑ, που υπήρξε πολλά χρόνια πριν από την γέννηση της Βαβυλωνίας, όλη η ζωή της ανθρωπότητας διαιρέθηκε σε δύο ρεύματα.

Το Χριστιανικό Ευαγγέλιο μας μιλάει για τα δύο κοπάδια, το κοπάδι των προβάτων και το κοπάδι των εριφίων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα, που κατοικούν την γη, ανήκουν πράγματι και από δικό τους δικαίωμα στο βασίλειο των εριφίων.

Η Φύση καταπίνει τα δικά της παιδιά. Η Φύση τρώει τα κατσίκια της που είναι τόσο πολυάριθμα σαν την άμμο της θάλασσας.

Η ανθρώπινη ζωή στην γη ρέει σε δύο ρεύματα, το των προβάτων και το των κατσικιών.

Ο άνθρωπος που κατέχει πραγματικά και αληθινά το Είναι, το Ίντιμο, ακολουθεί το ρεύμα του ποτάμιου της ζωής.

Ο άνθρωπος που δεν κατέχει το Είναι ακολουθεί το ρεύμα του καταχθονίου ποταμιού του θανάτου. Το ποτάμι της ζωής χάνεται στον Ωκεανό του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ της ΖΩΗΣ.

Το ποτάμι του θανάτου χάνεται ανάμεσα στις ρωγμές των βαθιών περιοχών της γης.

Η γη έχει ανάγκη από τροφή και το ποτάμι του θανάτου την παίρνει μέσα στα μαύρα νερά του.

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ΟΙΚΟΔΟΜΗ της Καθοδικής Εξέλιξης, που γίνεται στο εσωτερικό του πλανήτη γη, χωρίς την δραστηριότητα των ανθρώπων με δέρμα εριφίων που μπαίνουν στον υπόγειο κόσμο.

Πίσω από όλον αυτόν τον ζωτικό μηχανισμό του κόσμου, πίσω από όλες αυτές τις χημικές διαδικασίες που κατατάσσουν τον σκληρό βράχο, βρίσκεται ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ των ανθρώπων με δέρμα ΕΡΙΦΙΩΝ.

Οι καταχθόνιοι δίνουν φυσική σταθερότητα στο σίδερο, στον πυρόλιθο και στον γρανίτη.

Εάν μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας βγάζαμε από την Κόλαση (ορυκτό βασίλειο), όλους τους καταχθόνιους που την κατοικούν, ο σκληρός βράχος θα έχανε την σταθερότητά του, την σκληρότητα του και θα γινότανε ελαστικός, πλαστικός, άχρηστος. Τότε το τέλος του θα ήταν ένα αναπόφευκτο γεγονός.

Η πρώτη απελευθέρωση του Ανθρώπου βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την πιθανότητα του να περάσει από το καταχθόνιο ρεύμα, το οποίο είναι προορισμένο να εξαφανισθεί μέσα στα βάθη της γης, στο φωτεινό ρεύμα που πρέπει να χυθεί μέσα στον ωκεανό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Δεν είναι εύκολο να περάσει κάποιος από το ΜΑΥΡΟ ρεύμα στο ΑΣΠΡΟ ρεύμα. Για αυτό το πέρασμα είναι αναγκαίο να απαρνηθούμε όλα εκείνα που μας αρέσουν και μας φαίνονται σαν ευλογία, όλα εκείνα που μας φαίνονται πολύ ρομαντικά, αξιόλογα κλπ.

Είναι αναγκαίο να πεθαίνουμε για τον κόσμο, να διαλύουμε το Εγώ, να εγκαταλείπουμε εκείνο που έχει γεύση ηδονής , πάθους κλπ.

Είναι αναγκαίο να ΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ και αυτή είναι μια εργασία με τον ΣΠΟΡΟ, με την σπορά, ένα σεξουαλικό πρόβλημα.

Είναι απαραίτητο να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και να θυσιαζόμαστε τελείως για αυτούς.

Ο δρόμος είναι πιο πικρός από την χολή και δεν συμφέρει την Φύση γιατί είναι αντίθετος στα σχέδια της.

Το ορυκτό βασίλειο (κόλαση) τρέφεται με την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι μέρος της οργανικής ζωής της γης, η τροφή της γης. Εάν θα αυτo-πραγματοποιείτο ΟΛΗ η ανθρωπότητα, αυτό θα ήτανε μοιραίο για το ορυκτό βασίλειο.

Η Φύση αντιστέκεται στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση του ανθρώπου, διότι είναι αντίθετη στα δικά της συμφέροντα. Το κανονικό, το φυσικό είναι το Ορυκτό Βασίλειο να Καταπίνει όλη την ανθρωπότητα.

Ο Ιησούς, ο Χριστός είπε: «από χίλιους που με ψάχνουν ένας με βρίσκει, από χίλιους που με βρίσκουν ένας με ακολουθεί και από χίλιους που με ακολουθούν ένας είναι δικός μου».

Κεφάλαιο 6

Η επανάσταση της συνείδησης

Η Επανάσταση της Συνείδησης είναι το ΠΕΜΠΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ. Εμείς χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ μία ριζική, ολική και οριστική αλλαγή και αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω της Επανάστασης της Συνείδησης.

Η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση είναι δυνατή μόνο σε μεμονωμένα άτομα με την βοήθεια κατάλληλων γνώσεων και μεθόδων.

Παρόμοια Εσωτερική Επανάσταση μπορεί να συμβεί μόνο μέσα στο άτομο και πράγματι είναι ενάντια στα συμφέροντα της φύσης.

Η ανάπτυξη όλων των κρυμμένων δυνατοτήτων του διανοητικού ζώου, δεν είναι αναγκαία παρά μόνο και αποκλειστικά για τον ίδιο τον εαυτό του. Ούτε την φύση, ούτε κανέναν άλλον ενδιαφέρει η ανάπτυξη αυτών των ατομικών δυνατοτήτων.

Το πιο σοβαρό από όλα αυτά είναι να ξέρουμε ότι κανένας δεν έχει υποχρέωση να βοηθήσει, το επαναστατικό άτομο, ότι κανένας δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να βοηθάει ένα επαναστατικό άτομο τέτοιου είδους. Είμαστε εντελώς μόνου και εάν ένας Επαναστατικός Δάσκαλος αποφασίζει να μας προσανατολίσει είναι ότι πραγματικά έχουμε πολλή τύχη.

Οι καταχθόνιες δυνάμεις αντιστέκονται αποφασιστικά στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση των μεγάλων ανθρώπινων μαζών, επίσης αντιστέκονται αποφασιστικά και μέχρι και με βίαιο τρόπο στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση του επαναστατικού ατόμου.

Κάθε επαναστατικός άνθρωπος πρέπει να είναι τόσο πανούργος όσο για να κοροϊδεύει τις καταχθόνιες δυνάμεις· δυστυχώς οι ανθρώπινες μάζες δεν μπορούν να είναι. Μόνο το επαναστατικό άτομο μπορεί να καταφέρνει να είναι πιο έξυπνο από αυτές τις καταχθόνιες δυνάμεις.

Δεν υπάρχει ούτε αναγκαστική ούτε μηχανική αυτοπραγμάτωση. Η εσωτερική αυτοπραγμάτωση του ατόμου είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής μάχης. Η Φύση δεν χρειάζεται την εσωτερική αυτοπραγμάτωση του ανθρώπινου όντος, δεν την θέλει, την απεχθάνεται και μάχεται εναντίον της με τα καλύτερα όπλα της.

Η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση μπορεί να είναι μόνο μία επείγουσα ανάγκη για το επαναστατικό άτομο, όταν αυτό καταλαβαίνει πλήρως την φρικώδη κατάσταση του και την βδελυρή τύχη που του περιμένει να καταβροχθισθεί από το αδηφάγο Ορυκτό Βασίλειο.

Η Επανάσταση της Συνείδησης είναι δυνατή μόνο με την έννοια του να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε τις δικές μας λανθάνουσες δυνατότητες, τους δικούς μας κρυμμένους θησαυρούς.

Εάν όλο το ανθρώπινο γένος θα ήθελε να αποκτήσει αυτό που του αναλογεί από προσωπικό δικαίωμα, η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση θα ξαναγινότανε αδύνατη, διότι αυτό που είναι δυνατό για το επαναστατικό άτομο είναι αδύνατο για τις μάζες.

Το πλεονέκτημα που έχει το μεμονωμένο επαναστατικό άτομο είναι ότι πραγματικά καταλήγει πολύ μικρό και για τους σκοπούς της ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΥΣΗΣ· δεν έχει την παραμικρή σημασία η ύπαρξη μιας μηχανής περισσότερο ή λιγότερο.

Εάν ένα μικροσκοπικό κύτταρο του δικού μας σώματος θα επαναστατούσε εναντίον μας, αυτό δεν θα είχε την παραμικρή σημασία, αλλά εάν επαναστατούσαν όλα τα κύτταρα του δικού μας σώματος, τότε το πράγμα θα ήταν σοβαρό και θα πηγαίναμε στον γιατρό και θα πολεμάγαμε εναντίον αυτής της επανάστασης με όλα τα όπλα της επιστήμης.

Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με ένα μεμονωμένο άτομο· καταλήγει, να είναι αρκετά μικρό για να επηρεάζει όλη την ζωή του πλανητικού οργανισμού στον οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι.

Εκείνοι που βεβαιώνουν ότι όλα τα ανθρώπινα όντα θα φθάσουν αργά ή γρήγορα στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση μέσω της Ανοδικής Εξέλιξης της φύσης, είναι τρομεροί ΨΕΥΤΕΣ και ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, διότι ποτέ δεν υπήρχε και ποτέ δεν θα υπάρξει ΜΗΧΑΝΙΚΗ Αυτοπραγμάτωση.

Η εσωτερική αυτοπραγμάτωση είναι η Επανάσταση της Συνείδησης· και αυτή ποτέ δεν μπορεί να επαναστατήσει ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.

Η επανάσταση του ανθρώπου είναι η επανάσταση της Συνείδησής του και ποτέ δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία ΑΚΟυσία Επανάσταση μηχανικού τύπου.

Η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση είναι το αποτέλεσμα υπέρτατων θεληματικών αυτοπροσπαθειών, τελείως αυτοσυνειδητών.

Η Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση απαιτεί τρομερές ατομικές υπερπροσπάθειες και αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω της Επανάστασης της Συνείδησης.

Ο Ιησούς, ο Χριστός, την γέννηση του οποίου γιορτάζουμε αυτό το βράδυ του 1969, ποτέ δεν υποσχέθηκε το Βασίλειο σε όλα τα ανθρώπινα όντα· ο Ιησούς δίνει ΕΜΦΑΣΗ στην δυσκολία του να μπούμε στο Βασίλειο.

-Πάν ούν δένδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται καί εις πύρ βάλλεται.

-Πολλοί γάρ εισι κλητοί, ολίγοι δέ εκλεκτοί.

-Πάλιν oμοία εστίν η βασιλεία τών ουρανών σαγήνη βληθείση εις τήν θάλασσαν καί εκ παντός γένους συναγαγούση· ήν, ότε επληρώθη, αναβιβάσαντες αυτήν επί τον αιγιαλόν καί καθίσαντες συνέλεξαν τά καλά εις αγγεία, τά δέ σαπρά έξω έβαλον. ούτως έσται εν τή συντελεία τού αιώνος. εξελεύσονται οι άγγελοι καί αφοριούσι τούς πονηρούς εκ μέσου τών δικαίων, καί βαλούσιν αυτούς εις τήν κάμινον τού πυρός· εκεί έσται o κλαυθμός καί o βρυγμός τών οδόντων.

ΜΟΝΟ ο αληθινά επαναστατικός άνθρωπος μπορεί να μπει στο Βασίλειο της Λευκής Μαγείας, στο Βασίλειο του Εσωτερισμού, στο Μαγικό Βασίλειο, στο Βασίλειο του Θεού.

Ο Ιησούς το είπε: «Το βασίλειο των ουρανών παίρνεται με έφοδο, οι τολμηροί το έχουν πάρει».

Το κανονικό, το φυσικό είναι η φυλή των διανοητικών ζώων, των λανθασμένα ονομαζόμενων Ανθρώπων να πέφτει στην άβυσσο και να καταβροχθίζεται από τον ΑΜΜΙΤ, «Αυτόν που καταβροχθίζει τους νεκρούς», τα κροκοδείλια σαγόνια του οποίου είναι μία αναπαράσταση όλων των στομάτων της κόλασης του μεσαίωνα.

Αυτό το βδελυρό τέρας (σύμβολο του Ορυκτού Βασιλείου) με τις επτά βυθισμένες ατομικές περιοχές, ένα μέρος ερπετό, ένα μέρος λιοντάρι και ένα μέρος ιπποπόταμος, που σύμφωνα με τους Αιγυπτίους αναδύεται από μία λίμνη αναμμένης φωτιάς, είναι αυτός που καταβροχθίζει τις καρδιές, αυτός που καταβροχθίζει τους μη εκδικημένους. Συμβολιζότανε από τους Αιγυπτίους με ένα είδος τρομερού κοσμικού γύπα, οι λειτουργίες του οποίου ήταν να καταναλώνει τα απομεινάρια της ανθρωπότητας.

Δεν είναι σπάνιο να μπει κάποιος στο Ορυκτό Βασίλειο, αυτό είναι το κανονικό και το Ορυκτό Βασίλειο τον χρειάζεται για την ΨΥΧΙΚΗ τροφή του. Αυτό που είναι σπάνιο είναι να μπει κάποιος στο Βασίλειο της Υψηλής Μαγείας γιατί έχει ειπωθεί ότι: στο Βασίλειο θα μπουν μόνο οι Επαναστάτες της Συνείδησης, φλογεροί σαν την φωτιά.