4 Ιουλίου 2012

Κοσμικά πλοία

Ήταν εκεί, γύρω στο έτος 1950, όταν εμείς μιλήσαμε για πρώτη φορά πάνω στους ιπτάμενους δίσκους.

Εκείνο το έτος επιβεβαιώσαμε εμφατικά πως αυτοί οι ιπτάμενοι δίσκοι είναι πραγματικά Κοσμικά Πλοία με πληρώματα από κατοίκους άλλων πλανητών.

Από εκείνη την εποχή πολλοί γέλασαν για τις δικές μας επιβεβαιώσεις, αλλά σήμερα τα γεγονότα μας έχουν δικαιώσει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα επιστημονικό μέρος, προορισμένο μοναδικά για την έρευνα αυτών των κοσμικών πλοίων.

Ο Νόμος των ατυχημάτων περικλείει επίσης αυτά τα πλοία και διάφορα έχουν συγκρουσθεί ή έχουν διαλυθεί βιαίως σε κομμάτια στον αέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στην κατοχή τους υπολείμματα από μερικά από αυτά τα πλοία.

Δεν σκοπεύουμε να αποδείξουμε σ' αυτό το φυλλάδιο την πραγματικότητα των Διαπλανητικών Πλοίων, επειδή αυτή η πραγματικότητα είναι ήδη ολοκληρωτικά αποδεδειγμένη. Θέλουμε μόνο να επαυξήσουμε τώρα τις πληροφορίες που το έτος 1950 δώσαμε στην ανθρωπότητα, στην πρώτη έκδοση του Τέλειου Γάμου.

Τα κοσμικά πλοία έχουν την ιστορία τους και τις εξηγήσεις τους. Πραγματικά αυτά τα πλοία δημιουργήθηκαν από Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Σεραφείμ κτλ, που κατέχουν σώμα από σάρκα και κόκαλα.

Πολλά κοσμικά κείμενα μνημονεύουν τον άγιο VΕΝΟΜΑ και το σύστημα του της Κοσμικής Ναυσιπλοΐας.

Ο άγιος VΕΝΟΜΑ είναι ένας ΑΓΓΕΛΟΣ με σώμα από σάρκα και κόκαλα.

Ο άγιος VΕΝΟΜΑ γεννήθηκε στον πλανήτη 3ΌΟΚΤ όπου ασχολήθηκε στο να ερευνήσει τον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ.

Έχω εδώ αγαπητέ αναγνώστη την φόρμουλα που ο ίδιος ο άγιος VΕΝΟΜΑ έδωσε πάνω σ' αυτόν τον Κοσμικό Νόμο.

«Όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο πέφτουν μέχρι τον πυθμένα και ο πυθμένας για οποιοδήποτε μέρος του σύμπαντος είναι η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ. Η λεγόμενη ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ είναι ο τόπος ή το σημείο πάνω στο οποίο καταλήγουν όλες οι γραμμές των δυνάμεων, των προερχομένων από όλες τις διευθύνσεις.

Τα Κέντρα όλων των ήλιων και όλων των πλανητών του δικού μας κόσμου είναι ακριβώς αυτά τα σημεία της ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ. Δεν είναι παρά μόνο τα κατώτερα σημεία εκείνων των περιοχών του σύμπαντος μέχρι τις οποίες έχουν καταλήξει οι δυνάμεις οι προερχόμενες από όλες τις διευθύνσεις από εκείνο το μέρος το διδόμενο από το Σύμπαν.

Επίσης συγκεντρώνεται σε αυτά τα σημεία η ισορροπία που επιτρέπει στους Ήλιους και στους πλανήτες να διατηρούν την θέση τους».

Στην διατύπωση της αρχής του, ο άγιος VΕΝΟΜΑ είπε κατόπιν πως με το να πέφτουν τα πράγματα στο διάστημα όπου και αν ήθελαν από εκεί που ήσαν έπρεπε να πέφτουν στον έναν ή στον άλλον ήλιο, στον έναν ή στον άλλον πλανήτη σύμφωνα με το σε ποιον ήλιο ή πλανήτη ανήκε εκείνο το μέρος το διδόμενο από το διάστημα στο οποίο θα έπεφτε το αντικείμενο, συνιστώντας έτσι κάθε ήλιος ή πλανήτης αυτήν την καθορισμένη σφαίρα της ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ σε βάθος.

Ο άγιος VΕΝΟΜΑ, μετά από έρευνες σε βάθος, έμαθε να χρησιμοποιεί αυτήν την κοσμική λεπτομέρεια για την κίνηση των κοσμικών πλοίων.

Τα κοσμικά πλοία τα σχεδιασμένα από τον άγιο VΕΝΟΜΑ βασίζονται στον ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ.

Το μόνο σοβαρό πρόβλημα υπήρξε αυτό των πλανητικών ατμοσφαιρών. Αυτές δεν επιτρέπουν την απευθείας πτώση των σωμάτων στο διάστημα.

Ο άγιος VΕΝΟΜΑ κατόρθωσε να λύσει ευκόλως αυτό το πρόβλημα και κατασκεύασε θαυμάσια κοσμικά πλοία.

Δεν σκοπεύουμε να εξηγήσουμε σε βάθος, σ' αυτό το φυλλάδιο, όλον τον μηχανισμό αυτών των πλοίων επειδή θα είναι υπερβολικά περιπλεγμένο και κουραστικό για τον αναγνώστη. Η προμήθεια της Επιθεωρήσεως καθοδηγούμενη από τον Αρχάγγελο ADOSSIA ευλόγησε και ενέκρινε τις εργασίες του άγιου VΕΝΟΜΑ.

Τα πλοία του άγιου VΕΝΟMΑ εκινούντο με την μαγνητική δύναμη των κόσμων και ήσαν πολύ γρήγορα. Εν τούτοις το πρόβλημα το περισσότερο μεγάλο παρουσιάζεται όταν τα πλοία πλησίαζαν σε κάποιον πλανήτη ή ήλιο του διαστήματος. Εχρειάζοντο τότε δύσκολους χειρισμούς για να αποφύγουν μία καταστροφή. Λίγοι ήσαν οι Άνθρωποι Άγγελοι που μπορούσαν να χειρίζονται αυτά τα πλοία.

Ήταν πολύ δύσκολο να κυβερνήσει κανείς τα πλοία του άγιου VΕΝΟΜΑ και κάθε μέρα χρειάζονταν περισσότερες και περισσότερες τεχνικές για να οδηγήσουν τα αναφερόμενα πλοία. Εν τούτοις το σύστημα του άγιου VΕΝΟΜΑ υπήρξε μία τεχνική επανάσταση του καιρού του, που μετέβαλε τελείως άλλα συστήματα. Μετά από πολλά χρόνια κοσμικής δραστηριότητας, μετεβλήθη το σύστημα του άγιου VΕΝΟΜΑ από το επαναστατικό σύστημα του Αρχάγγελου ΗΑRΙΤΟΝ. Αυτός ο Αρχάγγελος είναι ένας άνθρωπος, με την πιο τέλεια έννοια της λέξεως, και έχει σώμα από σάρκα και κόκαλο, όπως οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι θαυμάσιες εργασίες του Αρχάγγελου ΗΑRΙΤΟΝ υπήρξαν υπερ-εποπτευόμενες από έναν Μεγάλο Σοφό, γνωστό σε όλον τον κόσμο με το όνομα ADOSSIA. Αυτός ο Σοφός είναι επίσης ένας ευπατρίδης που απέκτησε τον βαθμό του Αρχάγγελου.

Τα Σύγχρονα Κοσμικά Πλοία βασίστηκαν στις εργασίες του Αρχάγγελου ΗΑRIΤΟΝ. Όλη η τεχνική λειτουργία των συγκεκριμένων πλοίων γίνεται με βάση την Αέναη Κίνηση.

Αυτό δεν είναι ένα κείμενο μηχανικής και επίσης εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, γι' αυτό δεν πρόκειται να περιγράψουμε ολόκληρο τον μηχανισμό των κοσμικών πλοίων.

Δια μέσου του απείρου κοσμικού διαστήματος ταξιδεύουν εκατομμύρια κοσμικά πλοία τόσο πολυάριθμα, όσο η άμμος της θάλασσας. Τα διαστημικά πλοία είναι γιγάντια και φέρουν μέσα στα γιγαντιαία σπλάχνα τους μικρά πλοία, που τα χρησιμοποιούν για να κατεβαίνουν στους κόσμους.

Αυτά είναι όμοια με τα μεγάλα πλοία που φέρουν στο άκρον μικρές βάρκες που τις χρησιμοποιούν για να αποβιβάζονται στην γη.

Όποια ανθρωπότητα αποτελείται από τελειοποιημένους κόσμους έχει το πλήρες δικαίωμα να λαμβάνει κοσμικά πλοία.

Φυσιολογικά οι Καλύτεροι Αδελφοί βοηθούν τους υποδεέστερους και όταν μια ανθρωπότητα φθάνει στη δική μας ηλικία δέχεται την επίσκεψη άλλων πλανητικών ανθρωποτήτων οι οποίες τους μυούν στα Κοσμικά Ταξίδια και ακόμη τους δωρίζουν μερικά από αυτά τα πλοία, διδάσκοντάς τους να τα κατασκευάζουν.

Στην εποχή της Ατλαντίδας, Κοσμικά Πλοία προσγειώνονταν φυσιολογικά στα αεροδρόμια της πόλεως των SAMLIOS.

Τότε οι κάτοικοι των άλλων πλανητών επισκέπτονταν τους βασιλιάδες και ζούσαν μαζί τους στα ανάκτορα τους.

Όταν η ανθρωπότητα διαφθαρεί ηθικά, αδελφές ανθρωπότητες των άλλων πλανητών την επισκέπτονται.

Από εκείνη την εποχή της ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ όλων των ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, εκ νέου βοηθιόμαστε από τους αδελφούς μας των άλλων κόσμων. Χρειαζόμαστε μία ΕΙΔΙΚΗ βοήθεια, επειδή, έχουμε αποτύχει και είμαστε στο χείλος ενός ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ.

Η γήινη ανθρωπότητα έχει φθάσει στο ΥΨΙΣΤΟ σημείο της διαφθοράς και γίνεται επείγουσα η ΒΟΗΘΕΙΑ των καλύτερων αδελφών μας.

Ήδη διάφοροι κάτοικοι της γης έχουν κάνει περίπατο σε άλλους πλανήτες του απείρου διαστήματος.

Στην δημοκρατία του Μεξικού, δύο άνδρες είχαν φθάσει στην Αφροδίτη, ο ένας μένει στο ΧΑΛΙΣΚΟ και ο άλλος στην πρωτεύουσα της χώρας. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα μιλήσουμε για αυτόν τον τελευταίο.

Ξέρουμε πως στην Βραζιλία υπάρχει ένας άλλος κύριος που έφθασε στον Άρη. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλοι θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε τους άλλους πλανήτες του διαστήματος.

Είμαστε στα πρόθυρα ενός μεγάλου Κοσμικού Κατακλυσμού και είμαστε πληροφορημένοι πριν από την μεγάλη καταστροφή.

Οι αδελφές Ανθρωπότητες των άλλων πλανητών θα προσπαθήσουν να μας σώσουν και θα εισέλθουν επισήμως στις κυριότερες πόλεις μας και θα αναγγείλουν τον κίνδυνο που μας περιμένει.

Αλλά εάν συνεχίσουμε με τις ατομικές εκρήξεις και τα βίτσια και όλες τις τάξεις των κακών πράξεων και πολέμων η καταστροφή θα είναι τότε αναπόφευκτη.

Είναι καλό να ξέρουμε πως μία ομάδα από Θιβετιανούς Λάμα έχουν μερικά από αυτά τα κοσμικά πλοία. Τα έλαβαν από τους αδελφούς μας των άλλων πλανητών και τα έχουν καλά φυλαγμένα σε σίγουρο μέρος των Ιμαλάϊων.

Στους δρόμους των πόλεών μας ήδη βαδίζουν μερικοί πολίτες από άλλους πλανήτες. Ντύνονται όπως οι συμπατριώτες μας και ουδείς τους γνωρίζει. Μελετούν τις γλώσσες μας, τα ήθη και έθιμα με την πρόθεση να μας βοηθήσουν.

Πρέπει να ενδιαφερθούμε για να βοηθηθούμε σε μεγάλη κλίμακα. Χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ αυτήν την βοήθεια επειδή είμαστε ολοκληρωτικά αποτυχημένοι.

Πολλά Κοσμικά Πλοία προσγειώνονται τώρα στην ζούγκλα της Βραζιλίας στον νότο της Αργεντινής κτλ και σε μερικούς άλλους τόπους όπου έχουν μυστικά αεροδρόμια.

Μερικοί από αυτούς τους Κοσμοναύτες συνηθίζουν να ζουν μεταξύ μας.

Απατώνται εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν πως οι ανθρωπότητες που μας επισκέπτονται από τους άλλους πλανήτες προσπαθούν να μας καταστρέψουν. Απατώνται εκείνοι οι οποίοι πλάθουν διαστρεβλωμένες ιδέες για τους επισκέπτες αδελφούς μας.

Είναι βέβαιο πως κατέχουν όπλα με τα οποία μπορούν να ακινητοποιήσουν ανθρώπους και μηχανές. Είναι λογικό να είναι άτρωτοι, επειδή είναι καλά οπλισμένοι και προστατευμένοι .

Εάν θελήσουν να εξουσιάσουν αυτόν τον κόσμο, μπορούν να το κάνουν σε δευτερόλεπτα, επειδή έχουν ειδικά όπλα για να το κάνουν. Επίσης μπορούν να καταστρέψουν αυτόν τον πλανήτη, να τον κάνουν να πετά σε κομμάτια, αλλά πραγματικά δεν είναι αυτό που αυτοί θέλουν. Αυτοί δεν είναι καταστροφείς, σέβονται την ζωή, δεν είναι διεστραμμένοι όπως οι γήινοι.

Οι επισκέπτες αδελφοί μας θέλουν μόνο να μας βοηθήσουν και όλοι και κάθε ένας από τους κατοίκους της γης πρέπει να προπαρασκευαστούμε για να τους δεχτούμε.

Σήμερα ζουν, σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου, κάτοικοι από τον Άρη, την Αφροδίτη, τον Ερμή κτλ, μελετούν τις γλώσσες μας, τα ήθη και έθιμά μας με την πρόθεση να μας βοηθήσουν.

Τα Κοσμικά Πλοία προσγειώνονται σε παράμερους τόπους και αφήνουν μερικούς κοσμοναύτες των άλλων πλανητών, οι οποίοι, ντυμένοι ως κοινοί άνθρωποι, διέρχονται από τους δρόμους της Νέας Υόρκης, του Παρισιού, του Λονδίνου κτλ, χωρίς κανείς να τους γνωρίσει, επειδή είναι πολύ όμοιοι στην εμφάνισή τους με μας, μολονότι πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ όμορφοι και τέλειοι.

Είναι άφθονες οι φαντασίες πολλών συγγραφέων που φαντάζονται πως οι κάτοικοι των άλλων πλανητών έχουν σχήμα διαφορετικό από το του ανθρώπου της γης.

Τα φυσικά μέρη και ο τύπος του φυσικού σώματος των Κόσμων όλων των ανθρώπων είναι πάντοτε όμοια.


ΕΝΑΣ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ Αφροδίτη

Εμείς γνωρίζουμε εδώ στο Μεξικό έναν άνθρωπο που πήγε στον πλανήτη Αφροδίτη· είχαμε την υψηλή τιμή να τον επισκεφτούμε.

Μια κάποια νύχτα του χειμώνα φτάσαμε στην πόρτα του σπιτιού του. Είχαμε την τύχη να μας υποδεχτεί. Η οικογένειά του έβλεπε τηλεόραση, αλλά με τρόπο πολύ ευγενικό έσβησαν την τηλεόραση και μας άφησαν μόνους με αυτόν στο σαλόνι. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής και καλοκάγαθος. Δεν είναι Αποκρυφιστής ούτε Πνευματιστής ούτε τίποτα από αυτά, δεν κατέχεται από σοφία και ενώ έχει ζήσει την πιο εξαιρετική κοσμική περιπέτεια, πραγματικά δεν κατέχεται από καμία υπερηφάνεια.

Δεν προτιθέμεθα σ' αυτό το απλό φυλλάδιο να διηγηθούμε με λεπτομέρεια αυτό που συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο, θέλουμε μόνο να μιλήσουμε σε ΣΥΝΘΕΣΗ και αυτό είναι όλο.

Τον μήνα Αύγουστο του έτους 1953, αυτός ο άνθρωπος ευρέθη, προσωπικά στον πλανήτη Αφροδίτη. Το όνομα του είναι Σαλβαδόρ Βιγιανουέμπλ Μεντίνα.

Το γεγονός συνέβη όταν δεν το περίμενε. Οδηγούσε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι βορειοαμερικανών με κατεύθυνση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το μεξικανικό έδαφος κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου LAREDO.

Είχαν διασχίσει περί τα 494 χιλιόμετρα, όταν χάλασε το αυτοκίνητο. Οι ξένοι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και πήγαν για να βρουν ένα γερανό, για να φέρουν το αυτοκίνητο στο πιο κοντινό χωριό με σκοπό να το επισκευάσουν.

Αυτό λοιπόν υπήρξε η αρχή της περιπέτειας. Ο Σαλβαδόρ μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο για να προσπαθήσει να το επισκευάσει, αμέσως άκουσε βήματα στην άμμο του αυτοκινητόδρομου και κάποιος τον ρώτησε σε τέλεια ισπανικά τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο. Ο Σαλβαδόρ τήρησε σιωπή, βγήκε κάτω από το αυτοκίνητο, και συναντήθηκε με έναν άνθρωπο ντυμένο ξενικά, που είχε ύψος περίπου 1 μέτρο και 20 εκατοστά.

Το σώμα του ανθρώπου είχε μία τελειότητα εξαιρετική, λευκό σαν την ερμίνα και γεμάτο ωραιότητα σε όλο του το σύνολο.

Αυτό που περισσότερο προκάλεσε την προσοχή στον Σαλβαδόρ ήταν η σπάνια ομοιομορφία και η μυστηριώδης απαστράπτουσα ζώνη.

Ο άνθρωπος έφερε μακριά μαλλιά και χρησιμοποιούσε ένα κράνος μεταλλικό, πολύ ειδικό. Υπήρξαν πραγματικά λιγοστά τα λόγια που μεταξύ τους είπαν εκείνη την στιγμή. Ο ξένος άνθρωπος απομακρύνθηκε ευγενικά και αργότερα χάθηκε στο βουνό.

Το πιο σπουδαίο ήρθε μετά, όταν ο Σαλβαδόρ κοιμόταν. Μερικά δυνατά κτυπήματα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του τον ξύπνησαν αιφνιδιασμένο. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ ο Σαλβαδόρ άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του και η έκπληξη του υπήρξε μεγάλη, με το να δει πάλι τον ίδιο άνθρωπο συνοδευόμενο από άλλον, που είχε την ίδια όψη και τα ίδια ρούχα. Ο Σαλβαδόρ τους κάλεσε να εισέλθουν στο αυτοκίνητό του και αργότερα προθυμοποιήθηκε να τους βοηθήσει να κλείσουν την πόρτα, αλλά κατά το τέντωμα του δεξιού του χεριού επάνω σ' αυτούς, αισθάνθηκε ηλεκτρισμό που του παρέλυσε το μπράτσο.

Η συνομιλία στο αυτοκίνητο υπήρξε θαυμάσια. Αυτοί γνωστοποίησαν στον Σαλβαδόρ πως ερχόντουσαν από τον πλανήτη Αφροδίτη, Ο Σαλβαδόρ στην αρχή δεν τους πίστεψε μέχρι που αγανάκτησε πιστεύοντας πως αυτοί οι κύριοι τον ειρωνεύονταν. Ο Σαλβαδόρ συμπέρανε πως μόνο ο πλανήτης γη μπορούσε να έχει κατοίκους, είπε πως έτσι το είχε μάθει από τις επιβεβαιώσεις των σοφών της γης κτλ.

Πως έχουν σκεφτεί αυτοί τέτοιο πράγμα; τον ρώτησαν. Ίσως φταίνε τα ελαττωματικά μέσα που διαθέτουν για τους υπολογισμούς τους. Δεν τους φαίνεται υπερβολική η αξίωση να πιστεύουν πως είναι τα μοναδικά όντα που υπάρχουν στο σύμπαν;

Αυτά τα λόγια φάνηκαν πολύ παράξενα στον Σαλβαδόρ και εκτός των άλλων το χρώμα του προσώπου τους το τόσο λευκό, τα εκφραστικά μάτια, η ξενική τους φωνή, τα ξενικά τους κράνη, οι μυστηριώδεις τους ζώνες κτλ τον έκαναν να σκεφτεί πάρα πολύ.

Πάει πολύ μακριά το να αφηγηθεί κανείς όλη την συνομιλία που ο Σαλβαδόρ είχε με αυτούς τους Αφροδιτινούς. Αυτοί του διηγήθηκαν πώς ήταν η ζωή στην Αφροδίτη, πώς ζούσαν, τι έτρωγαν, πώς ήσαν οι πόλεις τους, οι δρόμοι τους κτλ, κτλ.

Επίσης τον έβγαλαν από τις αμφιβολίες του εξηγώντας του πώς αυτοί μπορούσαν να μετατρέψουν το επιβλαβές σε ενεργητικό και να σχηματίσουν τεχνικό το κλίμα τους, το περιβάλλον τους κτλ.

Εάν ο πλανήτης Αφροδίτη ήταν ακατοίκητος αυτοί θα τον είχαν κατοικήσει επειδή οι επιστημονικές τους δυνατότητες το επιτρέπουν. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές πως η Αφροδίτη είναι πλήρως κατοικημένη.

Έτσι άρχισαν οι Αφροδιτινοί και με τρόπο πολύ ευγενικό κάλεσαν τον Σαλβαδόρ να τους συνοδεύσει μέχρι τον πλανήτη Αφροδίτη.

Ο Σαλβαδόρ βγήκε από το αυτοκίνητο, μετά από αυτούς τους μυστηριώδεις ανθρώπους, και βεβαίως μετά από λίγο βάδισε για να πάει στο βουνό και σταμάτησε μπροστά σε ένα μεγαλοπρεπές πλοίο.

Ήταν μια σφαίρα ζουλιγμένη, μεγαλειώδης και επιβλητική που στηριζότανε σε τρεις σημαδούρες που σχημάτιζαν τρίγωνο. Λέει ο Σαλβαδόρ πως στο σύνολο ήταν εντυπωσιακό και, καθώς λέει, έδινε την εντύπωση ότι ήταν ένα Μεγάλο Φρούριο.

Ο Σαλβαδόρ μπήκε στο πλοίο, έκλεισαν τις πόρτες και αυτό αναχώρησε κατευθείαν για τον πλανήτη Αφροδίτη.

Όλο αυτό που είδε ο Σαλβαδόρ στην Αφροδίτη υπήρξε εξαιρετικό. Ο Πολιτισμός της Αφροδίτης είναι φοβερός.

Στην Αφροδίτη ο πολιτισμός έχει φτάσει στην κορυφή. Εκεί δεν χρειάζονται τα χρήματα. Κάθε πολίτης εργάζεται δύο ώρες την ημέρα και αντί αυτού, έχει δικαίωμα σε όλα όσα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Μεταφορά, διατροφή, ενδυμασία, εξοχή, επιστήμη κτλ, όλα είναι για όλους. Εάν κάποιος χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και μετά το αφήνει στο αμαξοστάσιο. Εάν πεινάει, τρώει σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσει τίποτα, επειδή είναι εργαζόμενος έχει το δικαίωμα σε όλα. Εάν χρειάζεται να ντυθεί, το ζητά σε μια αποθήκη χωρίς να πληρώσει τίποτα, επειδή καθώς εργάζεται έχει το δικαίωμα να ντυθεί κτλ.

Στον πλανήτη Αφροδίτη τα αυτοκίνητα κινούνται με ηλιακή ενέργεια, οι κύριες τροφές παίρνονται από την θάλασσα. Οι λαχανόκηποι είναι πάνω στις ταράτσες των σπιτιών και των κτιρίων.

Στην Αφροδίτη τα ψάρια και τα φρούτα αποτελούν την βασική τροφή. Στην Αφροδίτη δεν υπάρχει κυβερνήτης, ούτε πατρίδες, όλος ο πλανήτης είναι μία πατρίδα και μόνο οι Σοφοί καθοδηγούν και συμβουλεύουν.

Ρωτούσα τον Σαλβαδόρ πάνω στο θρησκευτικό θέμα και η απάντηση ήταν πως στην Αφροδίτη δεν υπάρχουν θρησκείες και κάθε πολίτης συμπεριφέρεται στον δρόμο ως να βρισκότανε μέσα σε έναν Ναό.

Κάθε άτομο στην Αφροδίτη, υπολογίζει πώς ο Ναός είναι μέσα σε εμάς τους ίδιους.

Τα πεζοδρόμια των δρόμων στις πόλεις της Αφροδίτης δεν είναι ακίνητα, αλλά είναι φτιαγμένα με μεταλλικές ταινίες που κινούνται διαρκώς και εξοικονομούν δύναμη στους πεζούς.

Ρυάκια των δρόμων, λέγεται το κέντρο των δρόμων που έχει διάτρητες μεταλλικές κορδέλες που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια με την οποία κινούνται τα αυτοκίνητα.

Στην Αφροδίτη όλα είναι για όλους και όλη η Αφροδιτινή οικογένεια είναι μια μεγάλη οικογένεια.

Τα μωρά γεννιούνται σε εξαιρετικές αίθουσες του Μαιευτηρίου και εκπαιδεύονται και ανατρέφονται σε κοινόβια.

Όταν ένα μωρό γεννιέται, μαρκάρεται στο ένα του πόδι. Αυτό το μαρκάρισμα δείχνει την καταγωγή του και τις δυνατότητες του. Σύμφωνα με αυτά, το μωρό εκπαιδεύεται σε ένα κοινόβιο. Όταν μεγαλώσει, καταλαμβάνει την θέση που του αρμόζει στην κοινωνία.

Υπ' αυτούς τους όρους, μεμονωμένη οικογένεια δεν υπάρχει, όλοι στην οικογένεια είναι μια και μόνη ενωμένη οικογένεια. Δεν υπάρχει ούτε πείνα, ούτε πόλεμος, ούτε κοινωνικές τάξεις. Εκεί μόνο βασιλεύει η Σοφία και η Αγάπη.

Ο Σαλβαδόρ Βιγιανουέμπλ Μεντίνα έζησε στην Αφροδίτη αρκετές μέρες. Σ' αυτόν τον πλανήτη συνάντησε δύο Γάλλους που κατοικούσαν εκεί. Αμφότεροι είναι δίδυμοι αδελφοί και βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτοί υπήρξαν επίσης επισκέπτες στην Αφροδίτη και αργότερα ικέτευσαν και φώναξαν κλαίγοντας στους Αφροδιτινούς να μην τους φέρουν πίσω στην Γη. Τώρα ζουν εκεί ευτυχισμένοι .

Ο Σαλβαδόρ επέστρεψε στον πλανήτη γη. Ήταν συντετριμμένος και με την επιστροφή του γνωστοποίησε στους κατοίκους της γης, πως η Αφροδίτη κατοικείται.

Τα εργαστήρια PHILIPS ανάλυσαν το χώμα και τα φυτά στον τόπο όπου ο Σαλβαδόρ εντόπισε το Κοσμικό Πλοίο και βρήκαν μια μοριακή και ατομική αταξία πολύ εκπληκτική. Ο JORGE ADAMSKI ο Βορειοαμερικανός επιστήμονας που γνώρισε μερικούς Αφροδιτινούς στην έρημο της Νεβάδα, επίσης απαντήθηκε με τον Σαλβαδόρ και έκανε μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέατρο των Επαναστάσεων του Μεξικού.

Μεγάλοι Γερμανοί επιστήμονες έκαναν έρευνες στο χώρο όπου ο Σαλβαδόρ βρήκε το Κοσμικό Πλοίο και το αποτέλεσμα των ερευνών τους ήταν το ίδιο με των εργαστηρίων PHILIPS.

Ένας μεγάλος επιστήμονας ήρθε από τα Ανάκτορα των Βασιλέων της Αγγλίας για να ερευνήσει το θέμα και τα συμπεράσματα είναι τα ίδια με των εργαστηρίων PHILIPS.

Σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε βοηθιόμαστε από τους κατοίκους άλλων πλανητών.

Χρειάζεται να μάθουμε να επικοινωνούμε τηλεπαθητικά με αυτούς. Ο Ιησούς είπε: Ζητείστε και θα σας δοθεί, κτυπήστε και θα σας ανοίξουν. Όλοι μπορούμε να επισκεπτόμαστε τους άλλους πλανήτες εάν ξέρουμε να το ζητάμε.

Οι Γνωστικοί πρέπει να αναπτύξουν την Τηλεπάθεια. Οι Γνωστικοί πρέπει να εξέρχονται στους κάμπους, στο βάθος των δασών και κει σε ειρήνη και βαθύ διαλογισμό, να επικοινωνούν τηλεπαθητικά με τους Αφροδιτινούς ή με τους κατοίκους του Ερμή ή τους Αρειανούς και να τους παρακαλούμε να μας φέρνουν στην Αφροδίτη, στον Άρη ή στον Ερμή.

Στην ειρήνη των βουνών ή στην ερημική ακτή, κάποια μέρα μπορεί να έχουμε την τύχη που είχε ο Σαλβαδόρ Βιγιανουέμπλ Μεντίνα. Ο καθένας μας μπορεί να μεταφερθεί στην Αφροδίτη ή σε άλλους Κόσμους.

Το σύστημα για να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους Αγγέλους είναι η τηλεπάθεια. Η Διεθνής Γνωστική Χριστιανική Κίνηση έχει μεθόδους και συστήματα για να αναπτύξει την Τηλεπάθεια.

Όποιος θέλει να επισκεφθεί άλλους Κόσμους δεν πρέπει να πίνει ούτε να καπνίζει, ούτε να έχει κάποιο βίτσιο. Ο δικός μας Διεθνής Γνωστικός Απεσταλμένος Χοακίν Αμορτεγί επισκέφθηκε ένα διαπλανητικό πλοίο στο καταφύγιό του, του Sumum Supremum Sanctuarium.

Τα κύματα της σκέψης εκείνου που ικετεύει φθάνουν στον πλανήτη Αφροδίτη σε λίγα δευτερόλεπτα και εάν είμαστε τίμιοι και άξιοι σεβασμού, μπορούμε να πάρουμε απάντηση.

Μια κάποια μέρα, στην ερημιά του κάμπου μπορεί να έχουμε την τύχη να δούμε να προσγειώνεται ένα Κοσμικό Πλοίο κοντά μας και τότε να μπορέσουν να μας φέρουν σε επαφή με τους Αρειανούς και τους κατοίκους του Ερμή κτλ που είναι άνθρωποι αληθινοί, με σώμα από σάρκα και κόκαλο, άνθρωποι με αγγελική ψυχή, άνθρωποι-άγγελοι.

Το πληθωρικό εγώ

Υπάρχει Ενέργεια ελεύθερη στην κίνηση της και Ενέργεια σταματημένη. Το ΕΓΩ είναι ένας κόμπος που πρέπει να λυθεί. Το ΕΓΩ είναι Ενέργεια σταματημένη.

Το Παγκόσμιο Πνεύμα της ΖΩΗΣ είναι Ενέργεια Ελεύθερη στην κίνησή της. Το Πνεύμα δεν είναι ΕΓΩ.

Η Ψυχή δεν είναι το ΕΓΩ. Το φυσικό σώμα δεν είναι το ΕΓΩ. Είναι αναγκαίο να ξέρουμε πως το ΕΓΩ είναι ο Σατανάς για τον οποίο μας μιλά η Βίβλος. Το ΕΓΩ είναι ο Αριμάν των Περσών.

Το ΕΓΩ είναι μια χούφτα από αναμνήσεις, επιθυμίες, πάθη, ορέξεις, φόβους κτλ, κτλ, κτλ.

Δεν υπάρχει υπέρτατο ΕΓΩ. Πραγματικά, το πραγματικό μας Είναι, είναι υπεράνω ολοκλήρου του ΕΓΩ. Το πραγματικό μας Είναι, είναι το Είναι και τίποτε περισσότερο από αυτό το Είναι.

Η Ψυχή είναι το Είναι, το Πνεύμα είναι το Είναι, αλλά το ΕΓΩ δεν είναι η Ψυχή ούτε το Πνεύμα. Το ΕΓΩ είναι ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ και αυτό είναι όλο.

ΤΟ ΕΓΩ υπάρχει σε πληθωρική μορφή, με αυτό θέλουμε να πούμε πως το ΕΓΩ είναι μια λεγεώνα από διαβόλους.

Έτσι καθώς το νερό αποτελείται από πολλές σταγόνες, έτσι καθώς η ομιλία έχει πολλούς ήχους, έτσι και το ΕΓΩ αποτελείται από πολλά μικρά ΕΓΩ.

Κάθε επιθυμία αντιπροσωπεύεται από ένα μικρό ΕΓΩ. Κάθε όρεξη αντιπροσωπεύεται ο από άλλα μικρά ΕΓΩ. Τα επτά κύρια αμαρτήματα αντιπροσωπεύονται από άλλα επτά ΕΓΩ για το κάθε ένα χωριστά. Ένα για κάθε κύριο αμάρτημα, επτά για τα επτά κύρια αμαρτήματα.

Όλα τα βίτσια, πάθη και κακίες αντιπροσωπεύονται από μικρά ΕΓΩ που στο σύνολο τους αποτελούν το ΕΓΩ ή το ενσαρκωμένο ΕΓΩ.

Αυτό που ενσαρκώνεται είναι το ΕΓΩ, το ΕΓΩ ενσαρκώνεται για να ικανοποιεί επιθυμίες και να πληρώνει Κάρμα. Στο ΕΓΩ είναι η καταγωγή του πόνου, στο ΕΓΩ είναι η καταγωγή όλων των δικών μας κακών πράξεων.

Όταν το ΕΓΩ ελαττώνεται, σε σκόνη, το μοναδικό που μένει μέσα μας είναι η Ψυχή. Πραγματικά, η Ψυχή έχει την φύση της Ευτυχίας. Η Ψυχή είναι η Ευτυχία.

Είναι απολύτως παράλογο να ψάχνουμε την ευτυχία. Αυτή έρχεται όταν το ΕΓΩ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ. Εφ' όσον υπάρχει το ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ ΕΓΩ, δεν υπάρχει ευτυχία.

Στη ζωή υπάρχουν ώρες χαρούμενες, ευθυμία, αλλά Ευτυχία δεν υπάρχει εφόσον το ΕΓΩ δεν είναι διαλυμένο.

Όταν το ΕΓΩ ελαττώνεται σε σκόνη, μπορούμε να επανενσαρκωθούμε σε άλλους πλανήτες πιο προχωρημένους, για να δουλέψουμε για την Εσωτερική Αυτοπραγμάτωσή μας. Η διάλυση του ΕΓΩ φέρνει την Αληθινή Ελευθερία.

Οι Αφροδιτινοί είναι αληθινά ευτυχείς, επειδή ήδη εκμηδένισαν το ΕΓΩ, δεν έχουν ΕΓΩ.

Οι Αφροδιτινοί δεν χρειάζονται χρήματα επειδή δεν έχουν την ανάγκη να μαζεύουν, δεν ορέγονται τίποτα, δεν έχουν απληστία, αρνιούνται στο ψωμί της ημέρας. Ομοίως, η Συνείδηση είναι κατεξοχήν ιδιότητα των Όντων που ήδη δεν έχουν ΕΓΩ.

Στην Αφροδίτη δεν χρειάζεται Εξουσία επειδή δεν υπάρχει βία. Μόνο το ΕΓΩ είναι βίαιο. Στην Αφροδίτη δεν χρειάζεται Κυβερνήτης επειδή κάθε πολίτης ξέρει να κυβερνάται από τον εαυτό του.

Όταν το ΕΓΩ έχει εξαλειφθεί, κάθε πολίτης μετατρέπεται σε έναν Κυβερνήτη του εαυτού του. Τότε ήδη ποιος θα θέλει να Κυβερνά;

Στην Αφροδίτη δεν υπάρχει η ιδιαίτερη οικογένεια. Όλοι οι Αφροδιτινοί είναι μία μόνο οικογένεια, αυτό είναι δυνατόν μόνο χάρις στο ότι εξάλειψαν το τρομερό ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ ΕΓΩ.

Το ΕΓΩ είναι αυτό που ονομάζουμε η οικογένειά μου, το σπίτι μου, οι ιδιοκτησίες μου, οι λαγνείες μου, οι επιθυμίες μου των μνησικακιών, οι επιθυμίες μου, τα πάθη μου, οι αναμνήσεις μου κτλ, κτλ.

Το ΕΓΩ συνεχίζει στους απογόνους μας, το ΕΓΩ είναι η φυλή, η γέννηση, η κοινωνική μου τάξη, τα χρήματά μου, η οικογένεια μου, η κληρονομιά μου κτλ.

Το ΕΓΩ είναι το Υποσυνείδητο. Όταν το ΕΓΩ εξαλείφεται, το Υποσυνείδητο μετατρέπεται σε Συνείδηση.

Χρειαζόμαστε να εξαλείψουμε το ΕΓΩ για να επιστρέψουμε το Υποσυνείδητο στην Συνείδηση. Μόνο όταν εξαλειφθεί το ΕΓΩ, μπορούμε να επιστρέψουμε το Υποσυνείδητο στην Συνείδηση.

Όταν το Υποσυνείδητο ξαναγίνεται Συνείδηση ήδη δεν χρειάζεται να απασχολούμαστε με το ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ, επειδή, ενώ το φυσικό σώμα κοιμάται, εμείς ζούμε στους εσωτερικούς κόσμους ΑΠΟΛΥΤΩΣ συνειδητοί.

Αυτήν την στιγμή η ανθρωπότητα είναι υποσεινήδητη σε ένα ενενήντα επτά τοις εκατό και συνειδητή μόνο σε ένα τρία τοις εκατό ,Χρειαζόμαστε να είμαστε ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ εκατό τοις εκατό.

Οι κάτοικοι της Αφροδίτης είναι ολοκληρωτικά εκατό τοις εκατό συνειδητοί. Η ανθρωπότητα της Αφροδίτης εξάλειψε το ΕΓΩ.

Πραγματικά το ΕΓΩ μπορεί να εξαλειφθεί με βάση την δυνατή Δημιουργική Κατανόηση. Χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτοανάλυση στο ΕΓΩ με το νυστέρι της ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ.

Αντί να κριτικάρουμε τους άλλους, πρέπει να κριτικάρουμε τους εαυτούς μας. Η πρακτική ζωή είναι ο καθρέφτης που πρέπει να κοιταχτούμε ολόκληροι, μέσα και έξω, όπως είμαστε.

Όταν ο Νους βρίσκεται στο επίπεδο της επάγρυπνης αντίληψης μπορούμε εύκολα να ανακαλύψουμε τα ελαττώματά μας σε δράση με τον πλησίον, επειδή αυτά αφθονούν αυθόρμητα.

Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίον αναπηδούν τα ελαττώματα μας σε σχέση με τους γείτονες, τους φίλους, τους συναδέλφους της δουλειάς, με την γυναίκα, με τα παιδιά, με τον σύζυγο κτλ, και εάν είμαστε επάγρυπνοι και προσεκτικοί, όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου, είναι λογικό πως τότε τα βλέπουμε όπως είναι.

Στην ΔΡΑΣΗ υπάρχει ΑΥΤΟΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, όταν είμαστε στο επίπεδο της ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ.

Κάθε ελάττωμα που ανακαλύπτεται, πρέπει να αναλύεται διανοητικά, αλλά το διανοητικό δεν είναι αυτοσκοπός, το διανοητικό είναι μοναδικά μία αποτυχία του Νου. Χρειάζεται να πάμε πιο βαθιά, χρειάζεται να εξετάσουμε το υποσυνείδητο για να ανακαλύψουμε τα εσώτερα κίνητρα των ελαττωμάτων μας.

Μόνο μέσω του πιο βαθύ Διαλογισμού, μπορούμε στ' αλήθεια να εξετάσουμε το Υποσυνείδητο.

Όταν έχουμε καταλάβει ΠΛΗΡΩΣ ένα ελάττωμα εξαλείφεται το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΓΩ που το προσωποποιεί.

Έτσι είναι το πως πεθαίνουμε ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ.

Χρειαζόμαστε τον ΜΥΣΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ. Χρειαζόμαστε τον ΘΑΝΑΤΟ του ΕΓΩ. Υπενθυμίζουμε πως κάθε ένας από εμάς φέρει μέσα του μία λεγεώνα από ΔΙΑΒΟΛΟΥΣ. Το ΕΓΩ είναι μία ΛΕΓΕΩΝΑ ΔΙΑΒΟΛΩΝ.

Μέσα σε κάθε άτομο υπάρχει το ΣΩΜΑ των ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ και μέσα στο ΣΩΜΑ των ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ το ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ ΕΓΩ.

Το ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ ΕΓΩ ξοδεύει άθλια την ΟΥΣΙΑ, την ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ, την ΥΛΗ της ΨΥΧΗΣ.

Το ΕΓΩ ξοδεύει την πολύτιμη ψυχική ουσία σε ατομικές εκρήξεις ΘΥΜΟΥ, ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ, ΛΑΓΝΕΙΑΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ, ΟΚΝΗΡΙΑΣ, ΛΑΙΜΑΡΓΙΑΣ κτλ, κτλ, κτλ.

Όταν το ΕΓΩ έχει πεθάνει, η ΟΥΣΙΑ συμπυκνώνεται μετατρεμμένη σε ΨΥΧΗ. Χρειαζόμαστε να θανατώσουμε το ΕΓΩ. Χρειαζόμαστε μόνο να ζει μέσα μας αυτό που λέγεται ΕΥΤΥΧΙΑ αυτό που ονομάζεται ΨΥΧΗ.

Όταν το ΕΓΩ πεθάνει, το ΚΑΡΜΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ και πράγματι μένουμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

Οι ΠΙΟ ΒΑΘΙΕΣ αντιδράσεις σε κάθε άτομο οφείλονται στο ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ ΕΓΩ.

Θα διαβάσω μία εφημερίδα, λέει το ΕΓΩ του Διανοητικού Κέντρου, εγώ δεν θέλω να διαβάσω, εγώ θέλω να ανέβω σε ένα ποδήλατο, λέει το ΕΓΩ του Κινητικού Κέντρου.

Θέλω αυτήν την γυναίκα, την αγαπώ, λέει το Συγκινησιακό Κέντρο· εγώ δεν την θέλω, εγώ αυτό που θέλω είναι χρήματα λέει το ΕΓΩ του Νοητικού Κέντρου· στον Διάβολο με αυτές τις έννοιες, θα φάω λέει το ΕΓΩ της λαιμαργίας· θέλω να φάω πολύ, λέει το ΕΓΩ της πλεονεξίας.

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ να είμαι πιστός στη ΓΝΩΣΗ, λέει το ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΕΓΩ· στον διάβολο η ΓΝΩΣΗ, αναφωνεί μανιακό το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΕΓΩ· περισσότερο αξίζει να ασχοληθούμε με τα χρήματα λέει το ΕΓΩ της Απληστίας· θα γίνω μέλος άλλης σχολής καλύτερης από την ΓΝΩΣΗ λέει το ΕΓΩ της περιέργειας.

Έτσι είναι: επειδή δεν έχουμε ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, είμαστε ΛΕΓΕΩΝΑ ΔΙΑΒΟΛΩΝ.

Όταν διαλύεται το ΕΓΩ, μένει μέσα μας μόνο η ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, η ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΗ.

Οι Αφροδιτινοί είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΡΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ. Δεν έχουν ΕΓΩ. Οι Αφροδιτινοί είναι αληθινά τέλειοι άνθρωποι.

Εμείς οι ΓΗΙΝΟΙ είμαστε ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΖΩΑ, δεν έχουμε ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.

Έχω δει πολλά άτομα να ορκίζονται πίστη στην Γνώση, πίστη μπροστά στον Βωμό και αργότερα πηγαίνουν σε άλλη σχολή και γίνονται εχθροί της Γνώσης.

Αυτό δηλώνει πως δεν έχουν ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ. Το ΕΓΩ που σε μια στιγμή δείχνει ενθουσιασμό για την Γνώση, εκτοπίζεται από ένα άλλο ΕΓΩ που απεχθάνεται την Γνώση.

Το Ανθρώπινο Ον δεν μπορεί ακόμη να έχει έναν συνεχή σκοπό επειδή δεν έχει ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, είναι ΛΕΓΕΩΝΑ ΔΙΑΒΟΛΩΝ και κάθε ΔΙΑΒΟΛΟΣ έχει το ιδιαίτερό του κριτήριο, ιδέες, γνώμες κτλ, κτλ.

Το Ανθρώπινο Ον είναι ένα ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ. Ακόμη δεν κατέχουμε το ΕΙΝΑΙ.

Μόνο το ΕΙΝΑΙ μας δίδει αληθινή ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.

Ανοιχτή επιστολή

ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΕ

ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Παρακαλώ, σας ζητώ συγνώμη που δεν αναφέρουμε ονόματα και επώνυμα, δεν ξέρουμε σε ποιον χρόνο μπορεί να φθάσει αυτή η επιστολή στα χέρια σας και καθώς είναι λογικό, οι καιροί αλλάζουν και δεν ξέρουμε εάν σε αυτήν την ημερομηνία θα κατέχετε ακόμη την εξουσία των αντίστοιχων χωρών σας.

Ο σκοπός αυτής της ανοιχτής επιστολής είναι να σας πληροφορήσω πως στην λατινική Αμερική επιτυγχάνεται ήδη η κατάκτηση του διαστήματος.

Είναι φυσικό πως γελάτε σκεπτικοί μπροστά σε αυτήν την πληροφορία, και είναι δυνατόν να εκληφθώ από σας ως αυθάδης.

Εμείς με αυτό εκπληρώνουμε τα πρέποντα, με το να σας συμβουλεύουμε πως δεν πρέπει να ξοδεύετε περισσότερα χρήματα σε κοσμικούς πυραύλους. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε καλύτερα. Οι κοσμικοί πύραυλοι δεν εξυπηρετούν σε τίποτα και είναι αληθινή αποτυχία.

Σήμερα υπάρχει, σε ένα κρυφό μέρος της νοτίου Αμερικής, μέσα στην καρδιά στο βάθος της ζούγκλας, μία επιστημονική κοινότητα με 96 έξοχους επιστήμονες, προερχόμενους από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Αυτή η Κοινωνία, που ακολουθεί τα ίχνη του Μεγάλου Σοφού Guillermo Marconi, έμαθε να χρησιμοποιεί με ύψιστη μαεστρία την δύναμη της ηλιακής ενέργειας.

Σήμερα η Κοινωνία αυτή κατασκευάζει κάτω από την διεύθυνση των Αρειανών σοφών, θαυμάσια διαπλανητικά πλοία με τα οποία, όχι μόνο έχουν μελετήσει όλα τα δικά σας εδάφη, αλλά κατά τα άλλα έχουν επιτύχει να ταξιδεύουν στην ΣΕΛΗΝΗ και στον Άρη.

Δεν είναι υπερβολικό να διασαφηνίσουμε πως η αναφερόμενη Επιστημονική Κοινωνία έχει άφθονα χρήματα για να συνεχίσει τις εργασίες της χάρη στην οικονομική υποστήριξη των Αρειανών.

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΩ: Δεν είναι άγνωστο για μας το ότι δεν θα υπολογίσετε αυτήν την επιστολή, επειδή η υπερηφάνεια σας και ο σκεπτικισμός σας είναι πασίγνωστα στον Πλανήτη Γη.

Εν τούτοις πριν από μερικά χρόνια, είχατε μυστικές εμπειρίες πάνω στις δικές μας επιβεβαιώσεις. Τα υγρά καύσιμα που εσείς χρησιμοποιείτε για τους κοσμικούς πυραύλους, δεν εξυπηρετούν την διαπλανητική ναυτιλία.

Τα κοσμικά πλοία, τα σχεδιασμένα από τους Αρειανούς και κατασκευασμένα από τους Σοφούς της αναφερόμενης Επιστημονικής Κοινωνίας, κάτω από την διεύθυνση των Αρειανών Σοφών ωθούνται από την Ηλιακή Ενέργεια.

Οι επιστήμονες της αναφερόμενης Κοινωνίας είναι εξόχως θρησκευόμενοι και μέχρι που υπάρχει ένας Ιερέας μεταξύ τους, δεν ενδιαφέρει ποιας θρησκείας.

Είμαστε απολύτως σύμφωνοι πως είναι απολύτως αδύνατη η κατάκτηση του διαστήματος, εάν αποκλείουμε την ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Όλοι οι κάτοικοι των κόσμων είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Όλοι ξέρουν πολύ καλά πως η Θεϊκότητα βρίσκεται αφανέρωτη και σε λανθάνουσα κατάσταση σε κάθε άτομο του απείρου.

Η αναφερόμενη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ έχει ιδρύσει ένα υπόγειο Μεγάλο Εργαστήριο στην καρδιά της ζούγκλας. Το εν λόγω Εργαστήριο έχει όλα αυτά που χρειάζονται για έρευνα. Η επαφή με τους Αρειανούς πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του έτους 1955, στις πέντε το απόγευμα.

Πέντε Αρειανές μηχανές πέταξαν αυτήν την ώρα πάνω από το δάσος και μία προσγειώθηκε. Τέσσερα άτομα από τον Άρη κατήλθαν και μεταξύ αυτών ο Αρειανός αρχηγός της αποστολής. Από τότε έχει αποκατασταθεί η επαφή και τα κοσμικά πλοία του Άρη προσγειώνονται φυσιολογικά σε εκείνο το μέρος.

Οι Ενενήντα οκτώ Επιστήμονες κατοικούν σε αυτό το πυκνό δάσος της Νοτίου Αμερικής, συζούν φυσιολογικά με τους Αρειανούς και από αυτούς μαθαίνουν την επιστήμη της Διαπλανητικής Ναυσιπλοΐας.

Οι αναφερόμενοι Επιστήμονες έλαβαν από τα χέρια του Αρχηγού των Αρειανών Εκλαμπρότατου Κυρίου ΤΑGΕ, ένα τυλιγμένο φύλλο χαρτιού από χρυσό, με την ακόλουθη επιγραφή.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ DOOUE (ΓΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΓΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.

Ευχαριστούμε τον Αρχηγό των Αρειανών κύριο TAGE για τα καλά του λόγια, με τρεις λέξεις.

Αυτές οι τρεις λέξεις είναι SUNDI, DOGUE, LOGA, που σημαίνουν. ΘΕΟΣ, ΓΗ, ΆρηΣ, «Με αυτά τα λόγια και το χαρτί από χρυσό, η Συμμαχία μεταξύ Αρειανών και Γήινων έχει επισφραγισθεί.

Στείλαμε επίσης τις ευχαριστίες μας στον κύριο ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΙ, με το χαρακτηριστικό και θαυμάσιο δακτυλίδι χαρισμένο από τον Κύριο ΤΑGΕ.

Στις 12 Οκτωβρίου του έτους 1956, στις 12 η ώρα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε πάνω στην επιφάνεια της γης το πιο ενδιαφέρον κοσμικό γεγονός όλων των αιώνων, μετά τον ερχομό του Κυρίου Μας του Χριστού.

ΚΑΠΟΙΟΣ από τα πιο λαμπρά Μέλη της Αναφερόμενης Επιστημονικής Κοινωνίας, ο εκλαμπρότατος Κύριος NARCISO GENOVESE λέει πως σε αυτήν την συγκεκριμένη ώρα έφυγε η προαναφερθείσα Αποστολή με κατεύθυνση προς τον Πλανήτη Άρη.

Οφείλουμε πάρα πολλά στην πληροφόρηση του κυρίου NARCISO GENOVESE σχετικά με την αναφερόμενη Επιστημονική Αποστολή στον Πλανήτη Άρη. Εάν φθάσει η επιστολή, θα λάβει τις ευχαριστίες μας.

Έτσι, καθώς υπήρξαν τρία πλοία με τα οποία έφθασε ο Χριστόφορος Κολόμβος στην Αμερική, έτσι επίσης ήσαν τρία τα κοσμικά πλοία τα κατασκευασμένα από τους γήινους επιστήμονες υπό την κθοδήγηση των Αρειανών.

Τα ονόματα των τριών κοσμικών πλοίων είναι: LOGA, ΒΟGUΕ, CUNDI. (ΆρηΣ, ΓΗ, ΣΥΜΜΑΧΙΑ).

Το εσωτερικό των πλοίων ήταν διακοσμημένο με την εικόνα του Χριστού και το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία.

Ο σχηματισμός αποτελείτο από τρία γήινα κοσμικά πλοία και έξι Αρειανά, που συμπλήρωναν την αποστολή που συνόδευε τα γήινα πλοία.

Εννέα άτομα σχημάτιζαν το πλήρωμα των Γήινων Πλοίων. Τρεις για κάθε ένα από τα τρία γήινα πλοία.

Ο πρώτος σταθμός της κοσμικής πτήσης ήταν η Σελήνη και κατάλαβαν απολύτως πως η Σελήνη είναι ένας κόσμος ήδη ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ.

Οι αποστολείς ξεκουράστηκαν στην Σελήνη και αργότερα συνέχισαν το ταξίδι τους με κατεύθυνση προς τον Άρη. Δέκα πλοία, μάλλον προερχόμενα από τον Άρη, ενώθηκαν στην Σελήνη με την αποστολή.

Όλοι οι κάτοικοι της πόλεως ΤΑΝΙΟ, πρωτεύουσας του πλανήτη Άρη, εξήλθαν στο αεροδρόμιο για να καλωσορίσουν τους κατοίκους της γης.

Πέντε μέρες παρέμειναν οι αποστολείς στον πλανήτη Άρη αφιερωμένοι στην παρατήρηση και στην μελέτη. Ήταν πάρα πολλά αυτά που έμαθαν εκεί και μετά την επιτυχημένη επιστροφή τους, συνέχισαν τις μελέτες και τις έρευνες τους στην καρδιά του δάσους της Νοτίου Αμερικής.

Οι ενενήντα οκτώ ευρωπαίοι επιστήμονες, αφιερωμένοι σε αυτήν την τάξη των ερευνών και των μελετών, κάτω από την διεύθυνση των Αρειανών Σοφών, θέλουν να μοιραστούν τις γνώσεις τους με όλους τους κατοίκους της Γης. Θέλουν ολόκληρη η ανθρωπότητα να συμμετέχει στην διαπλανητική ναυσιπλοΐα, αλλά η Ρωσία και οι ΗΠΑ με τα ατομικά τους πειράματα και τις πυρηνικές εκρήξεις τους, μας εμποδίζουν, κωλύουν τα Μέλη της μεγαλοπρεπούς επιστημονικής Κοινότητας, να βοηθήσουν ώστε όλοι οι κάτοικοι της Γης να συμμετέχουν στα Κοσμικά Ταξίδια.

ΟΙ δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, που γέμισαν τον κόσμο από πόνο, και τώρα ο Ψυχρός πόλεμος με όλες τις δυνατότητές του να μετατραπεί σε θερμό και να ξαναγεμίσει τον κόσμο με αίμα και ερείπια, είναι οι κατεξοχήν αιτίες που δυσκολεύουν την αμοιβαία ανταλλαγή πολιτισμού με τους Αρειανούς και τα κοσμικά ταξίδια.

Δεν χρειάζονται περισσότεροι κοσμικοί πύραυλοι, ήδη η επαφή με τους Αρειανούς έχει γίνει. Τώρα, αυτό που χρειάζεται για να επιτύχουμε να μετέχουμε στα κοσμικά ταξίδια, είναι η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ.

Ενώ υπάρχει το ΕΓΩ, δεν θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ και ενώ δεν υπάρχει ΕΙΡΗΝΗ, τα διαπλανητικά ταξίδια είναι αδύνατα.

Σ' αυτές ακριβώς τις στιγμές στις οποίες ζούμε, δεν είναι οι κοσμικές ρουκέτες αυτό που χρειάζεται, αλλά η μελέτη του ΕΓΩ και ο ολοκληρωτικός του ΘΑΝΑΤΟΣ, έτσι και μόνο έτσι, θα είναι δυνατά τα ταξίδια στον Άρη.

Είναι αδύνατον να φέρει κανείς στον Άρη ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ, ΚΛΕΦΤΕΣ,
ΜΕΘΥΣΟΥΣ, ΛΑΙΜΑΡΓΟΥΣ, ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ ,ΥΛΙΣΤΕΣ, ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ, ΠΟΡΝΕΣ κτλ, κτλ.

Στον Άρη βασιλεύει μόνο η ΕΙΡΗΝΗ και εκεί δεν χρειάζονται κυβερνήτες, εθνότητες, στρατοί και αστυνομίες. Στον Άρη δεν υπάρχουν εγκληματίες και αν κάποιος θα γεννιότανε, θα τον υπολόγιζαν ως άρρωστο και θα τον έφερναν σε ένα απομονωμένο νοσοκομείο.

Σκεφτείτε, κύριοι πάνω σε αυτό που αυτό εννοούμε. Σκεφτείτε έναν κόσμο έτσι, έναν κόσμο οπού το ΕΓΩ δεν υπάρχει .Φανταστείτε για μια στιγμή έναν στρατό της γης να εισβάλλει στον Άρη. Καταλάβετε αυτό, που σημαίνει παρόμοια φρίκη, παρόμοια βαρβαρότητα.

Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής σας ικετεύει στο όνομα της αλήθειας: τελειώνετε με τις ατομικές εκρήξεις, τελειώνετε με τον ψυχρό πόλεμο και αρχίστε μια παγκόσμια θρησκευτική εποχή.

Με πολύ εξαιρετικό τρόπο, αιτώ από την ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ας σταματήσει την κοινή περιττολογία, να απαγορεύσει την ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ και να εντατικοποιήσει την προπαγάνδα χάριν της ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

ΝΑ ξέρετε Κύριοι πως όλοι οι κάτοικοι των Κόσμων αποδίδουν λατρεία στη Θεϊκότητα και πως η κατάκτηση του διαστήματος είναι αδύνατη χωρίς θρησκευτικότητα.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΥΡΙΟΙ, σας ικετεύω στο όνομα των κατοίκων της γης, να μην μας βλάψετε περισσότερο με τους πολέμους σας, από μίσος προς την θεϊκότητα, με τις πυρηνικές σας εκρήξεις κτλ.

Υπογεγραμμένη στο Μεξικό, στις 29 του μηνός Απριλίου, του τρίτου έτους του Υδροχόου, από τον «κουτό» πρόεδρο της Γνωστικής Κίνησης.

SAMAEL AUN WEOR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πατήστε Ctrl και μετά το + μερικές φορές. Η εικόνα θα μεγαλώσει και θα σας διευκολύνει να γράψετε εύκολα την λέξη της επαλήθευσης.
Έπειτα πατώντας Ctrl και - μπορείτε να μικρύνετε την οθόνη