1 Μαΐου 2013

Αιώρηση: Κόλπο ή πραγματικότητα;

Πολλοὶ ἴσως νὰ μὴν πιστέψουν αὐτὲς τὶς εἰκόνες. Ὅμως τὶς ἔβγαλε μία φίλη μου μὲ τὸ κινητό της. Τὸ γεγονὸς συνέβη στὴν Ἱσπανία πρὶν μερικὲς ἡμέρες. Θὰ μποροῦσε βέβαια νὰ εἶναι τρὶκ μὲ κρυμμένες μπάρες κάτω ἀπὸ τὰ ροῦχα, ἀλλὰ προσωπικά μου φαίνεται ἀδύνατον νὰ ἔχει γίνει τόσο προσεγμένη, λεπτεπίλεπτη καὶ ἰσχυρὴ κατασκευὴ ποὺ νὰ περιλαμβάνει καθίσματα καὶ μία διπλὴ γωνία ποὺ θὰ στήριζε τὰ βάρος τοῦ ἐπάνω ἀτόμου. Τὸ πῶς γίνεται αὐτὸ (ὄχι σὰν τρὶκ ἀλλὰ σὰν πραγματικότητα) εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀπαιτεῖ ἀρκετὴ πληροφόρηση καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ γίνει σὲ μία καταχώρηση. Ἡ ἐξήγηση ἀπὸ μόνη της εἶναι ἐξίσου ἀπίστευτη γιὰ τὸν πολὺ κόσμο, καὶ προφανῶς θὰ προτιμήσετε τὰ «ἀόρατα καλώδια» καὶ τοὺς «ἰσχυροὺς μαγνῆτες» ἀπὸ τὴν ἐναλλακτικὴ λύση ὅτι ὑπάρχουν κρυφὲς δυνάμεις στὴν ἀνθρώπινη κατασκευή, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ ἐλάχιστους «εἰδικούς». Δεῖτε τὶς εἰκόνες καὶ κρίνετε μόνοι σας.Imagen0063Imagen0065Imagen0064