14 Μαΐου 2012

Ναι υπάρχει Κόλαση/Διάβολος/Κάρμα - β μέρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο

Τίτλος

9

ΠΕΜΠΤΟΣ ΔΑΝΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ή ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

10

ΕΚΤΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ή ΤΟΥ ΔΙΑ

11

ΕΒΔΟΜΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ή ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

12

ΟΓΔΟΟΣ ΔΑΝΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ή ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ

5η ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Διακεκριμένοι φίλοι, απόψε θα μελετήσουμε συνειδητά τον τέταρτο Δαντικό κύκλο, ο οποίος βρίσκεται στις φυσικές παραδιαστάσεις, κάτω από την τρισδιάστατη περιοχή του Ευκλείδη.

Όσοι έχουμε περάσει από τις διάφορες εσωτεριστικές υπερβατικές διαδικασίες στις ανώτερες διαστάσεις, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε από μόνοι μας και κατά τρόπον ευθύ, τον ωμό ρεαλισμό του βυθισμένου ηλιακού ορυκτού βασιλείου.

Ασυζητητί στις ηλιακές κολάσεις του περίλαμπρου άστρου που δίνει ζωή σε όλο αυτό το ηλιακό σύστημα του Όρς, δεν βλέπουμε τα αλλόκοτα δαντικά θεάματα των γήινων κολάσεων.

Είναι φανερό πως στο βυθισμένο ηλιακό ορυκτό βασίλειο, υπάρχει η πιο τέλεια ορυκτή αγνότητα.

Αναμφισβήτητα στο λαμπρό άστρο, που είναι αυτή η ίδια η καρδιά αυτού του μεγάλου συστήματος στο όποιο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε την ύπαρξη μας, κατοικούν μόνο τα μακάρια ηλιακά πνεύματα.

Όπως κι’ αν θέλετε εκεί υπάρχουν άτομα ιερά και αιώνια, δεν είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς αποτυχίες ισχυρές και οριστικές, όπως αυτές του δικού μας γήινου κόσμου.

Αποτελεί λοιπόν, απόδειξη το συγκεκριμένο γεγονός, ότι δεν υπάρχουν καταχθόνιοι κάτοικοι στις φυσικές παραδιαστάσεις του ηλιακού κόσμου.

Άλλη περίπτωση πολύ διαφορετική, είναι αυτή των παραδιαστάσεων του δικού μας πλανήτη γη.

Καταλήγει οδυνηρό, διαυγές και έκδηλο για κάθε ερευνητή εσωτεριστή, οι καθοδικά εξελίξιμες καταστάσεις του τέταρτου κύκλου κάτω από τον γεωλογικό φλοιό της γης μας.

Όπως κι’ αν θέλετε ο Ήλιος είναι η πηγή κάθε ζωής και ο υπέροχος πράκτορας που διατηρεί κάθε ύπαρξη σύμφωνα με τον νόμο του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας. Εμφανώς την μοιραία και αρνητική αντίθεση όλου αυτού θα την συναντήσουμε πραγματικά στην, αντίθετη από την ηλιακή, άποψη της τέταρτης βυθισμένης γήινης ζώνης.

Σε αυτήν την καταχθόνια περιοχή, σε αυτές τις ατομικές κολάσεις της φύσης, συναντούμε δύο ειδικούς τύπους ανθρώπων που εξελίσσονται καθοδικά· θέλω να αναφερθώ κατά τρόπο εμφατικό στους σπάταλους και στους φιλάργυρους.

Δύο τάξεις ατόμων που δεν μπορούν ποτέ να συμβιβαστούν μεταξύ τους, και που κάπου κάπου επιτίθενται κατά τρόπο ασταμάτητο.

Αναλύοντας εκ βάθους αυτό το θέμα, οφείλουμε να βεβαιώσουμε επίσημα, πως είναι τόσο παράλογη η σπατάλη όσο και η φιλαργυρία.

Μέσα από την απλή διαδικασία, του αιώνιου νόμου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας, οφείλουμε να παραμείνουμε πιστοί στην ζυγαριά· είναι φανερό πως η παραβίαση του νόμου της ισορροπίας φέρνει οδυνηρές καρμικές συνέπειες.

Στο πεδίο της πρακτικές ζωής, μπορούμε να διαπιστώσουμε συνειδητά τις καταστροφικές συνέπειες που προέρχονται από την παραβίαση του νόμου της ζυγαριάς.

Ο σπάταλος, ο άσωτος, εκείνος που κακοξοδεύει το χρήμα του, αν και στο βάθος αισθάνεται πολύ γενναιόδωρος, είναι αναμφίβολο πως παραβιάζει τον νόμο.

Ο φιλάργυρος, αυτός που δεν αφήνει να κυκλοφορεί το χρήμα, εκείνος που εγωιστικά το συγκρατεί κατά τρόπον ανάρμοστο και πέρα από το φυσιολογικό, ζημιώνει φανερά το σύνολο, αφαιρώντας το ψωμί από πολλούς ανθρώπους, ρίχνοντας στην φτώχεια τους ομοίους του· για αυτόν τον λόγο, παραβιάζει τον νόμο της ισορροπίας, τον νόμο της ζυγαριάς.

Ο σπάταλος, αν και φαινομενικά πράττει καλά κάνοντας να κυκλοφορεί το χρήμα κατά τρόπον εντατικό, είναι λογικό πως δημιουργεί ανισορροπία όχι μόνο στον εαυτό του, άλλα επίσης και στην γενική κίνηση των αξιών· αυτό τελικά προξενεί τρομερές οικονομικές ζημίες στους λαούς.

Σπάταλοι και φιλάργυροι μετατρέπονται σε ζητιάνους, και αυτό είναι αποδεδειγμένο.

Είναι απαραίτητο, είναι επείγον, να συνεργαστούμε με τον νόμο του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας, να μην εμποδίζουμε την οικονομική ισορροπία, να μη βλάπτουμε τον εαυτό μας, να μην ζημιώνουμε τους άλλους.

Όπως κι αν θέλετε πολλοί αγνοούν, αυτό που είναι ο νόμος του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας· είναι κατάλληλο να ξεκαθαρίσουμε το ακόλουθο: Αυτός ο μεγάλος νόμος εκδηλώνεται σαν αμοιβαία τροφή όλων των οργανισμών.

Εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα εντόσθια της Γης, θα συναντήσουμε τον χαλκό σαν κέντρο βαρύτητος όλων των ανοδικών και καθοδικών εξελικτικών διαδικασιών της φύσης.

Αν εφαρμόσουμε την απλή θετική δύναμη σε αυτό το μέταλλο, θα δούμε με την αντικειμενική διορατικότητα, εξαιρετικές εξελικτικές διαδικασίες. Αν εφαρμόσουμε την αρνητική δύναμη, θα μπορέσουμε να βεβαιώσουμε κατά τρόπον ευθύ, καθοδικά εξελιγμένες ορμές σε όλα τα άτομα του αναφερόμενου μετάλλου. Εάν εφαρμόσουμε την ουδέτερη δύναμη, θα δούμε διαδικασίες ατομικής σταθεροποιήσεως σε αυτό το μέταλλο.

Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους εσωτεριστές ερευνητές, να παρατηρούν τις μεταλλικές ακτινοβολίες του χαλκού, μέσα στα ζωντανά εντόσθια του πλανητικού οργανισμού.

Εκπλήσσεται κανείς με το να βλέπει πως οι εκπομπές του αναφερθέντος μετάλλου, αναζωπυρώνουν με την σειρά τους τα άλλα μέταλλα, ταυτόχρονα σαν ανταμοιβή τρέφεται επίσης με τις εκπομπές των ίδιων.

Υπάρχει λοιπόν, ανταλλαγή ακτινοβολιών ανάμεσα στα διάφορα μέταλλα που υπάρχουν στο εσωτερικό της Γης. Υπάρχει αμοιβαία τροφοδοσία ανάμεσα στα μέταλλα και αυτό που περισσότερο εκπλήσσει, είναι η ανταλλαγή ακτινοβολιών μεταξύ των μετάλλων που υπάρχουν στο εσωτερικό της γης, και εκείνων που κείτονται κάτω στο βυθισμένο ορυκτό βασίλειο σε άλλους κόσμους του ηλιακού συστήματος.

Να εκεί ο νόμος του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας σε πλήρη εκδήλωση. Αυτός ο μεγάλος νόμος, επιτρέπει την συνύπαρξη ανάμεσα στους κόσμους, αυτήν την αμοιβαία τροφοδοσία ανάμεσα στους πλανήτες· αυτή η ανταλλαγή πλανητικής ουσίας επανέρχεται δημιουργώντας την ισορροπία των κόσμων γύρω από το κέντρο της βαρύτητάς τους.

Με άλλα λόγια θα πούμε το ακόλουθο: υπάρχει αμοιβαία τροφοδοσία ανάμεσα στα φυτά, ανάμεσα στα ορυκτά, ανάμεσα στους κάθε είδους οργανισμούς κτλ.

Οι ανθρώπινες οικονομικές διαδικασίες, οι διακυμάνσεις του χρήματος, τα οικονομικά έσοδα και έξοδα, η συναλλαγή εμπορευμάτων και νομισμάτων, η προσωπική οικονομία του καθ’ ενός, αυτό που κάθε ένας λαμβάνει και ξοδεύει κτλ. ανήκει επίσης στον μεγάλο νόμο του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας.

Είναι ξεκάθαρο, επαναλαμβάνουμε, είναι φανερό πώς στο ηλιακό μας σύστημα, το λαμπερό άστρο που μας φωτίζει είναι εκ των πραγμάτων ο διαχειριστής αυτού του υπέρτατου κοσμικού νόμου.

Δεν θα ήταν δυνατή η λειτουργία τέτοιου νόμου, όταν παραβιάζουμε κάθε ισορροπία.

Τώρα μπορούμε να εξηγήσουμε διαυγέστατα την βασική αίτια για την όποια, σπάταλοι και φιλάργυροι μεταβάλλουν την ισορροπία των πληρωμών και προξενούν ολέθριες συνέπειες στην κοσμική και ανθρώπινη ισορροπία.

Όποιοι παραβιάζουν τον νόμο, κατά κάποιον τρόπο πρέπει να λάβουν αυτό που τους αξίζει· δεν είναι λοιπόν, παράξενο το να συναντούμε στην ηλιακή αντίθεση, στον τέταρτο Δαντικό κύκλο, τους σπάταλους και τους φιλάργυρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, πραγματικά μας έχετε κάνει μία αφήγηση υπερφυσική όσον αφορά τον τέταρτο Δαντικό κύκλο, πληροφορώντας μας πως εκεί μένουν τόσο οι σπάταλοι όσο και οι Φιλάργυροι. Θα ήταν άτοπο να εξηγήσετε τι είδος οδύνης μπορούν να υποφέρουν οι υπάρξεις που κατοικούν εκεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλε μου, η ερώτησή σου μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και σπεύδω να σας την απαντήσω; Όπως κι αν θέλετε μόνον στους βυθισμένους κόσμους βλέπουμε αποτελέσματα· σας καλώ σε συλλογισμό· ρωτήστε τον εαυτό σας τι είναι η φιλαργυρία, με τι μοιάζουν ένας φιλάργυρος και ένας ζητιάνος, ποια είναι η ζωή των φιλάργυρων, οι αρρώστιες τους, τα βάσανά τους, με ποιον τρόπο πεθαίνουν.

Ας πάμε στο άλλο άκρο, αν σκεφτούμε για μια στιγμή το άτομο που έχει κατασπαταλήσει όλη του την περιουσία, σε τι κατάσταση μένει; ποια είναι η τύχη των παιδιών του; της οικογένειας του γενικά; κτλ.

Στο Καζίνο του Μόντε Κάρλο, υπήρξαν γνωστές πολλές περιπτώσεις αυτοκτονίας. Παίκτες που έμειναν στην αθλιότητα, που έχασαν τα εκατομμύριά τους, αυτοκτόνησαν πριν ξημερώσει. Τι θα πούμε τώρα γι’ αυτούς τους δύο τύπους ανθρώπων; Φίλοι, στους κόσμους των κολάσεων υπάρχουν μόνον αποτελέσματα και αυτά είναι τρομερά καταστροφικά, φοβερά. Στην Κόλαση απελπισμένοι οι σπάταλοι και οι φιλάργυροι βλασφημούν τα θεία, καταριούνται, συγκρούονται αμοιβαία, βυθίζονται σε τρομαχτική απελπισία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτό που δεν καταλαβαίνω Δάσκαλε, είναι ότι εάν ο τέταρτος Δαντικός κύκλος είναι πολύ πιο πυκνός και υλικός από τον δεύτερο, θεωρώντας πως οι υπαίτιοι της λαγνείας είναι οι πιο μεγάλοι αμαρτωλοί έναντι του Αγίου Πνεύματος, όμως οι σπάταλοι και οι φιλάργυροι διαπράττουν τόσο κακό, δεν νομίζετε πως η μεγαλύτερη τιμωρία θα έπρεπε να είναι για τους πρώτους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριε, κύριοι, κυρίες, θέλω να επαναλάβω, τώρα αυτό που κατά τρόπο εμφατικό δήλωσα διαυγέστατα σε μία προηγούμενη ομιλία. Το αρχικό αμάρτημα είναι η λαγνεία και αυτό χρησιμεύει σαν θεμέλιο για όλες τις υποεξελιχτικές καθοδικές διαδικασίες των εννέα βυθισμένων Δαντικών κύκλων μέσα στα σωθικά του κόσμου μας· δίχως άλλο, είναι εμφανές πως μέσα στο ολικό σύνολο όλων των καθοδικών διαδικασιών, υπερέχουν, σε κάθε μία από τις εννέα φυσικές παραδιαστάσεις, ορισμένα καθορισμένα ειδικά ελαττώματα στενά συσχετισμένα κάθε ένα με τον δικό του αντιστοιχούντα κύκλο.

Είναι καλό να γνωρίζουμε, φίλοι, κυρίες και νέοι που με ακούτε, πως στον τέταρτο κύκλο βρίσκονται τελείως προσδιορισμένοι οι σπάταλοι και οι φιλάργυροι, αυτό είναι όλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, όπως και νάναι, τόσο η σπατάλη όσο και η φιλαργυρία, κατά την δική μου άποψη, έχουν απευθείας σχέση με την πείνα των λαών και των ατόμων και πως ο μέγας νόμος του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας σχετίζεται με την ισορροπία· μου φαίνεται πως αυτό μπορεί να μας φέρει κατευθείαν στο πρόβλημα της διατροφής και πως ασφαλώς αυτό έχει σχέση με τα βάσανα που θα υποφέρουμε στον τέταρτο Δαντικό κύκλο, εάν δεν τηρήσουμε μία ισορροπία στην ζυγαριά της διατροφής μας. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι όσον αφορά αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε που κάνετε την ερώτηση· ήδη στην περασμένη μας ομιλία όσον αφορά τον τρίτο κύκλο, δώσαμε έμφαση πάνω στην περίπτωση των λαίμαργων· αναμφίβολα αυτοί από μόνοι τους και αυτοί καθ’ εαυτοί παραβιάζουν τον νόμο του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας, με το να φέρουν στο εσωτερικό του οργανισμού τους υπερβολική τροφή και ποτά. Είναι ξεκάθαρο πως κάθε παραβίαση του νόμου της ζυγαριάς, προκαλεί ανισορροπία και το αποτέλεσμα είναι ο πόνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, αυτές οι υπάρξεις που εισέρχονται στον τέταρτο κύκλο, είναι μόνο αυτοί που έχουν καταναλώσει τον κύκλο των 108 ανθρώπινων υπάρξεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σεβαστή κυρία, που κάνετε την ερώτηση, επιτρέψτε μου να σας πληροφορήσω κατά τρόπο εμφατικό, κατηγορηματικό και οριστικό, πως κάθε ένας που εισέρχεται στην βυθισμένη καθοδική εξέλιξη των κόσμων των κολάσεων, συμπεριλαμβάνοντας τους κατοίκους του τέταρτου Δαντικού κύκλου, ήδη εξάντλησαν πλέον εκ των πραγμάτων τον κύκλο των 108 υπάρξεων.

Δίχως άλλο, ήδη είπα σε μία περασμένη ομιλία πως υπήρχαν εξαιρετικές περιπτώσεις· ήθελα τότε να αναφερθώ κατά ειδικό τρόπο στους τελειωτικά διεστραμμένους, σε εκείνους που με την υπερβολική τους κακία, έπρεπε να εισέλθουν στην βυθισμένη καθοδική εξέλιξη της κόλασης χωρίς εντούτοις να έχουν καταναλώσει τον κύκλο των υπάρξεών τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από όσα έχουν εκτεθεί, φθάνω στην σύνθεση πως στον τέταρτο Δαντικό ηλιακό κύκλο, κατοικούν όλοι εκείνοι που βγάζουν από την ισορροπία της την ζυγαριά της παγκόσμιας οικονομίας, δηλαδή από την καθαρά οικονομική άποψη, σκέπτομαι σωστά, Δάσκαλε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλε κύριε, η ερώτηση σας είναι σωστή, βεβαίως δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει ατιμώρητα τον νόμο της παγκόσμιας οικονομικής ζυγαριάς, χωρίς να λάβει αυτό που του αξίζει. Ο νόμος είναι νόμος και η παραβίαση κάθε νόμου φέρνει πόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, όταν μιλούσατε για τους λαίμαργους, κατά τον σχολιασμό της ανισορροπίας της ζυγαριάς, με την ίδια αναλογία θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο γι’ αυτούς που θεληματικά, από άγνοια, στερούνται της κατάλληλης διατροφής, ειδικά από άγνοια του νόμου του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας. Θα μπορούσαμε λοιπόν, να δεχθούμε πως οι ορθόδοξοι της θρησκείας της κουζίνας, δηλαδή οι χορτοφάγοι, θα κατοικούσαν στον κύκλο τον όποιο αναφέρεται σε αυτή την διάλεξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε που κάνετε την ερώτηση, επιτρέψατέ μου να σας πω με απόλυτη σαφήνεια πως ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να διατρέφεται όπως θέλει· υπάρχουν χορτοφάγοι ανυπόφοροι που έχουν κάνει από το φαγητό μια θρησκεία κατάχρησης τροφών και ποτών. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει και το αντίθετο άκρο, άνθρωποι που τρώνε πολύ κρέας, σχεδόν κανίβαλοι, που έχουν καταστρέψει τον οργανισμό τους.

Υπάρχουν απ’ όλα σε αυτήν την ζωή και όλοι αμαρτάνουν για την έλλειψη ισορροπίας· όλοι παραβιάζουν τον νόμο της ζυγαριάς και το αποτέλεσμα κάθε παραβιάσεως δεν είναι πολύ ευχάριστο.

Εντούτοις, δεν περιττεύει να επαναλάβουμε πως ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να διατρέφεται όπως θέλει· δίχως άλλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε το νόμο, εάν καταστρέφουμε τα σώματα μας, μας μένει να υπομείνουμε τις συνέπειες.

Αρμόζει να διευκρινίσουμε πως στις αβύσσους υπάρχουν επίσης πολλοί χορτοφάγοι· δίχως άλλο, κανείς από αυτούς δεν ζει εκεί για το αμάρτημα του να τρώει χόρτα, παρά για άλλες πολλές αίτιες και κίνητρα.

Σε θέματα διατροφής, κάθε ένας ας τρώει αυτό που θέλει· το σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι να μην παραβιάζη το νόμο, αυτό είναι όλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν υπάρχει κάποια μέθοδος ή σύστημα που θα μπορούσε να μας διδάξει να έχουμε μία τέλεια ισορροπία στην ζυγαριά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένη κυρία, είναι καλό να καταλάβετε πως η εσωτερική σας μονάδα, ο αθάνατος Σπινθήρας σας, ο κρυφός σας Πατέρας, όπως θα έλεγε το Χριστικό Ευαγγέλιο, είναι ο αιώνιος ρυθμιστής της διαδικασίας ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας. Αυτός έχει την εξουσία να μας δίνει και την εξουσία για να μας παίρνει. Εάν εμείς ενεργήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, εάν ζούμε αρμονικά με το άπειρο, εάν μάθουμε να υπακούμε στον Πατέρα που βρίσκεται στο Κρυφό, ως εν ουρανώ και επί της γης, ποτέ δεν θα μας λείψει το καθημερινό ψωμί. Θυμηθείτε την υπέροχη προσευχή του Πάτερ Υμών, συλλογιστείτε βαθειά πάνω σε αυτό, ακούστε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε. πως μπορούμε να κάνουμε την Θέληση του Πατρός αφού είμαστε κοιμισμένοι, αφού δεν μπορούμε να τον δούμε, ούτε να τον ακούσουμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κυρία, κύριοι, φίλοι, ο νόμος είναι γραμμένος. Θυμηθείτε τον δεκάλογο του Μωυσή. Μην παραβιάζετε τις γραμμένες εντολές, ζήστε τις, σεβαστείτε τις.

Εάν καθ’ ένας από τους εδώ παρόντες, εάν κάθε πρόσωπο με καλή θέληση προτίθεται να ζήση σύμφωνα με τον νόμο και τους προφήτες, θα κάνει την Θέληση του Πατέρα τόσο στον ουρανό όπως και στην γη.

Θα έρθει μία ήμερα που ο αφοσιωμένος στον πραγματικό δρόμο θα αφυπνίσει συνείδηση· τότε θα μπόρεση να δη τον Πατέρα και να δεχθεί τις απευθείας εντολές του και να τις υπακούσει συνειδητά.

Πρέπει πρώτα να σεβαστούμε τον γραμμένο νόμο και κατόπιν να γνωρίσουμε τις εντολές του Πανάγαθου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε. Τι μπορείτε να μας πείτε για την υλικότητα και τους νόμους που κυβερνούν τον τέταρτο Δαντικό ηλιακό κύκλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σεβαστέ κύριε, φίλοι, ακούστε με καλά: ο τέταρτος Δαντικός κύκλος αποτελείται από άτομα πολύ πιο πυκνά από εκείνα που έρχονται να δώσουν σχήμα και δομή στους τρεις προηγούμενους κύκλους.

Είναι πρόδηλο πως κάθε άτομο του τέταρτου καταχθόνιου κύκλου φέρει στην κοιλιά του 384 άτομα του Απόλυτου. Αυτός ο ειδικός τύπος ατόμων δίνουν στην τέταρτη βυθισμένη περιοχή, μία θέα φοβερά χονδροειδή και υλική, απέραντα πιο βαρεία και οδυνηρή από εκείνη που ζουν και αναπνέουν στους τρεις προηγούμενους κύκλους.

Δίχως άλλο, δεν είναι να εκπλήσσεται κανείς από το να βλέπει εκεί σε εκείνες τις περιοχές καταστήματα, μαγαζιά, κάθε τύπου εμπορεύματα, αυτοκίνητα, κάθε είδους πράγματα, που στο τέλος δεν είναι περισσότερο από απλές χονδροειδείς διανοητικές μορφές, αποκρυσταλλωμένες από τον νου των μακαριτών.

Ακόμα θυμάμαι μία πολύ περίεργη περίπτωση: μια νύχτα από τις τόσες, με το αστρικό μου σώμα χωμένος βαθειά μέσα σε αυτήν την καταχθόνια περιοχή των Ταρτάρων, εμπρός στην βιτρίνα ενός πολυτελούς καταστήματος, (απλή διανοητική μορφή ενός βυθισμένου εμπόρου) έπρεπε να καλέσω τον Βάαλ, εκείνον τον τρομερό μάγο των σκοταδιών, ντυμένο με χιτώνα χρώματος αίματος και ανατολίτικο τουρμπάνι χρώματος κόκκινου· ήρθε μέχρις εμένα καθισμένος σε ένα κάρο. Πίσω, οι οπαδοί του τον έφερναν σπρώχνοντας την άμαξα του· το αριστερό άτομο, πεσμένος άγγελος, λάμψη του στερεώματος σε άλλους καιρούς, κοιτάζοντάς με με μίσος όρμησε κατά πάνω μου δαγκώνοντάς με στο δεξί μου χέρι.

Είναι φανερό πως τον εξόρκισα και τελικά εκείνο το φάντασμα χάθηκε μέσα στα σκοτάδια της τρομερής κατοικίας του Πλούτωνα.

Ω! φίλοι· τρομάζει κανείς σε αυτές τις περιοχές με το να βλέπει τόσους εκμεταλλευτές κορμιών και ψυχών. Εκεί παίχτες λαχείων και της τράπουλας, εκεί πολλοί ιερείς και ιεράρχες, αποκρυφιστές και ακόρεστοι βλέπουν με απληστία τις περιουσίες των άλλων.

Πράγματι γεμίζει κανείς με τρόμο με το να βλέπει τόσους αρχιερείς και αναχωρητές, μετανοούντες και θεοσεβείς που αγάπησαν την ανθρωπότητα παρ’ όλη την φιλαργυρία τους.

Ζουν, όλοι αυτοί οι απολεσθέντες της τέταρτης Βυθισμένης περιοχής, πιστεύοντας ακόμα πως τα πάνε πολύ καλά, και το πιο σοβαρό είναι πως ποτέ δεν θα δεχόντουσαν το συγκεκριμένο γεγονός του ότι πάνε άσχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν σε αυτόν τον τέταρτο Δαντικό κύκλο, υπάρχουν Δάσκαλοι της Λευκής Αδελφότητας που να διδάσκουν σε αυτούς που κατοικούν εκεί, με τον σκοπό να καταλάβουν ότι πάνε άσχημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ιεροφάντες του φωτός, NIRMANAKAYAS της ευσπλαχνίας, ΚΑΒΙRES λαμπροί, τέκνα της Φλόγας· υπάρχουν παντού και πολλοί από αυτούς έχουν απαρνηθεί κάθε ευτυχία για να ζήσουν στα βάθη της αβύσσου, με τον σκοπό να βοηθήσουν τους αποφασιστικά χαμένους.

Δυστυχώς οι κάτοικοι των Ταρτάρων μισούν τους γιους του Φωτός, τους κατατάσσουν στην κατηγορία των διεστραμμένων, τους φωνάζουν με τον χαρακτηρισμό «λευκά δαιμόνια», τους καταριούνται και ποτέ δεν θα δεχόντουσαν την ιδέα ότι πάνε άσχημα.

Οι αποφασιστικά χαμένοι πάντα πιστεύουν πως βαδίζουν από τον δρόμο του καλού, της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν στον τέταρτο Δαντικό κύκλο υπάρχει αέρας, φωτιά, νερό, γη ή κάτι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένη κυρία, τα πολύ φιλάργυρα άτομα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταλλοποιηθεί υπερβολικά· σας προσκαλώ λοιπόν, να καταλάβετε πως ο τέταρτος κύκλος είναι ουσιωδώς μεταλλικός ή ορυκτός, υπερβολικά πυκνός.

Εμφανώς τα πλάσματα που ζουν στο νερό, τα ψάρια, δεν βλέπουν το στοιχείο στο οποίο ζουν, παρομοίως εμείς που ζούμε στο στοιχείο αέρα, δεν βλέπουμε τέτοιο στοιχείο· έτσι επίσης όποιοι ζουν στο ορυκτό στοιχείο, θα μπορούσαν να δουν διανοητικές μορφές, τις φιγούρες καταστημάτων, μπαρ, ταβέρνες, τράπεζες κτλ, αλλά δεν θα δουν το στοιχείο στο οποίο ζουν, αυτό θα είναι γι’ αυτούς τόσο διαφανές όπως ο αέρας.

Τι θα πούμε τώρα για το στοιχείο νερό; Εμφανώς μέσω αυτού του στοιχείου είναι που αποκρυσταλλώνεται το αιώνιο ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας, κάνοντας δυνατή την αμοιβαία διατροφή όλων των πλασμάτων. Εάν θα έμενε η γη χωρίς νερό, εάν οι θάλασσες στέγνωναν, εάν εξαφανίζονταν τα ποτάμια, θα πέθαιναν όλα τα πλάσματα που κατοικούν πάνω στην επιφάνεια της γης. Με αυτό αποδεικνύεται απόλυτα το συμπαγές και τελειωτικό γεγονός πως το νερό είναι ο πράκτορας μέσω του οποίου αποκρυσταλλώνεται ο νόμος του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας.

Στον τέταρτο Δαντικό κύκλο, τα νερά είναι μαύρα και το βασικό στοιχείο, επαναλαμβάνω, είναι το ορυκτό.

Μήπως δεν παραβιάζουν τον νόμο οι σπάταλοι και οι φιλάργυροι; Μήπως δεν μεταβάλλουν την ισορροπία της οικονομικής ζυγαριάς των λαών; Μήπως δεν μεταβάλλουν τον τρόπο εφαρμογής του αιώνιου ΤΡΩΓΩ-ΑΥΤΟ-ΕΓΩΚΡΑΤΙΚΟ της Κοσμικής Κοινότητας; Συλλογιστείτε σε όλα αυτά αγαπημένοι φίλοι, κυρίες και κύριοι.

Κεφάλαιο 9

Πέμπτος δαντικός κύκλος

Η ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

Φίλοι, κύριοι, κυρίες, θα συνομιλήσουμε τώρα λιγάκι σχετικά με την πέμπτη φυσική παραδιάσταση ή του Άρη κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του γήινου κόσμου μας.

Πριν από όλα, αρμόζει να διευκρινίσουμε κατά τρόπο εμφατικό, πως δεν βρισκόμαστε εδώ περιγράφοντας το ορυκτό βυθισμένο βασίλειο του πλανήτη Άρη αυτό καθ’ εαυτό.

Αναφερόμαστε αποκλειστικά σε αυτό το παραδιάστατο τμήμα που είναι τοποθετημένο κάτω από την επιδερμίδα της Γης, συσχετισμένο με την δόνηση του τύπου του Άρη.

Ούτε μιλάω για τον ουρανό του Άρη, ούτε για τον αναφερόμενο πλανήτη. Αυτό που λέγω αναφέρεται αποκλειστικά στην πέμπτη χαμηλή παραδιάσταση του πλανήτη μας γη και αυτό είναι όλο.

Μου αρέσει να διευκρινίζω όλα αυτά, με τον σκοπό να αποφύγω κακές ερμηνείες, καθότι ο νους, όπως είναι ήδη γνωστό, μπορεί να πέσει σε πολλά λεπτά σφάλματα.

Στον πέμπτο Δαντικό κύκλο, εξέχουν ασυζητητί οι είρωνες, οι βίαιοι, οι υψηλόφρονες, εγωιστές, υπερήφανοι άνθρωποι.

Στις κολάσεις του πλανήτη Άρη, αυτόν καθ’ εαυτόν, όπως ήδη μελετήσαμε στο βιβλίο μας με τον τίτλο «Τα τρία βουνά», ανακαλύπτει ο εσωτεριστής ερευνητής τρομερούς Ακουελάρες[1], εκπληκτικούς τεμπέληδες, τρομερές στρίγγλες, Μπρούχες, Καλχόνας[2] ή όπως θέλετε να τους ονομάζετε.

Όμως, στον πέμπτο Δαντικό κύκλο κάτω από την επιδερμίδα της γης, τμήμα τύπου Άρεως, δεν εξέχουν πραγματικά οι οπαδοί της Σελήνης με τους αηδιαστικούς τους τεμπέληδες, που τόσο τρόμαζαν τους Τρώες στις Στροφάδες νήσους του Αιγαίου πελάγους.

Εκεί ο Δάντης Αλιγγέρι, ο γερός Φλωρεντινός μαθητής του Βιργιλίου, ο ποιητής της Μάντοβας, ανάμεσα στα θολά νερά και στην βρωμερή λάσπη βλέπει μόνον πολλούς υπερήφανους, που εδώ πάνω στην επιφάνεια της γης λάμπουν αγέρωχοι στα πλούσια παλάτια και στα επιδεικτικά μέγαρα.

Το πλέον οδυνηρό αυτής της βδελυρής περιοχής, είναι το να πρέπει να συναντάται καθένας από τους απολεσθέντες με τις ίδιες τους τις χιλιαπλές διαβολικές δημιουργίες.

Ασυζητητί, η συνείδηση μποτιλιαρισμένη σε όλα αυτά τα ψυχικά ακόλουθα που αποτελούν το Εγώ, το «εμένα τον ίδιο», το ««εσένα τον ίδιο»», πρέπει να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με όλα της τα στοιχεία.

Εγώ είδα σε εκείνες τις βυθισμένες περιοχές πολλή λάσπη, στάσιμα νερά και υπέρτατο πόνο.

Ακόμα θυμάμαι με τρόμο κάποιο απελπισμένο πλάσμα το όποιο βυθισμένο ανάμεσα σε κείνον τον βόρβορο της πικρίας, απελπισμένο προσπαθούσε να κρυφτή από τα απαίσια βλέμματα ορισμένων ανατριχιαστικών τεράτων, που στο βάθος του ίδιου του δικού του ψυχισμού ήταν Εγώ που προσωποιούσαν βιαιότητες, μέρη του ίδιου του του εαυτού.

Να αποφεύγεις το ίδιο σου τον εαυτό; το Εγώ να αποφεύγει το Εγώ; φόβος, τρόμος!

Η συνείδηση, εμπρός στον εαυτό της, αντιμέτωπη με το μακιαβελικό βασανιστήριο αδύνατο να περιγραφή με λόγια.

Εκείνα τα Εγώ, μέρη του ζωντανού πλάσματος που από αυτά ήθελε να ξεφύγει, δεν είχαν τα μάτια μπροστά όπως οι υπόλοιποι θνητοί· αυτά τα απαίσια μάτια βρίσκονταν δεξιά και αριστερά σαν αυτά των πουλιών.

Ήταν ψυχικά ακόλουθα της βίας, που φέροντας συμβολικά όπλα ήθελαν να επιτεθούν στο πλάσμα που κρύβονταν, και δίχως άλλο, αυτό το τελευταίο και οι επιτιθέμενοι του ήταν όλοι ψυχικά ακόλουθα, μέρη αποτελούμενα από το ίδιο Εγώ, το Εγώ πληθυνόμενο στην ολότητά του. Να κυλιούνται ανάμεσα σε τόση λάσπη, να αποφεύγουν τον εαυτό τους, να αισθάνονται τρόμο από τον ίδιο τους τον εαυτό, το Εγώ να αντιμετωπίζει το Εγώ, μέρη του εαυτού μου να αντιμετωπίζουν τον ίδιο μου τον εαυτό, είναι οπωσδήποτε ο τρόμος των τρόμων, το αχαρακτήριστο, ο τρόμος που δεν έχει λόγια για να εκφρασθεί.

Έτσι είναι πως η συνείδηση των μακαριτών, στην πέμπτη παραδιάσταση του πλανήτη γη, καταλήγει να γνωρίσει τις ίδιες της τις κακίες, τους ίδιους της τους τρόμους, τις ασυνήθεις βίες, τον απαίσιο θυμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, έχω παρατηρήσει πως αναφερόμενοι στον πέμπτο Δαντικό κύκλο του πλανήτη Άρη, μας λέτε πως εκεί υπάρχουν Ακουελάρες και ξεσπάσματα θυμού δίχως άλλο, όταν αναφέρεστε στον τέταρτο Δαντικό ηλιακό κύκλο μας πληροφορείτε πώς σε ότι αφορά το άστρο Ήλιος, είναι καθαρό από Εγώ, αν και ο Άρης αντιστοιχεί ένα βήμα προς τα εμπρός στην διαδικασία της μυήσεως. Εάν κατανοείτε την ερώτηση μου, θα θέλατε να την ξεκαθαρίσετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε φίλε, Έχω πει στο ορυκτό βυθισμένο βασίλειο του Άρη, δηλαδή στις Κολάσεις του πλανήτη Άρη μπορεί ο εσωτεριστής ερευνητής να συνάντηση βεβαίως τις καταχθόνιες στρίγγλες και τους φοβερούς τους Ακουελάρες· ΟΧΙ στον ουρανό του ούτε στην πλανητική του επιφάνεια. Έχω πει επίσης πως στο ορυκτό βυθισμένο βασίλειο του Ήλιου που μας φωτίζει και δίνει ζωή, μέσα στις απλώς φυσικές παραδιαστάσεις του, τα πάντα είναι καθαρά Εκεί δεν βλέπουμε τους οπαδούς της Σελήνης, ούτε τους ανατριχιαστικούς τεμπέληδες, ούτε τους ακολούθους του Σίμωνα του μάγου· θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ακόμη και για μια στιγμή πως θα μπορούσαν να ζήσουν μέσα στα σωθικά του ακτινοβολούντος Ήλιου, οι οπαίοι του αριστερού χεριού και οι μάντεις του Πύθωνα.

Είναι φανερό πως οι ηλιακές δονήσεις θα κατέστρεφαν, θα εξουδετέρωναν αμέσως κάθε ακάθαρτη ύπαρξη.

Επαναλαμβάνω αυτό που προηγουμένως είπα: στον Ήλιο μπορούν να κατοικούν επίσημα μόνον τα ηλιακά πνεύματα, τα άρρητα όντα τα οποία βρίσκονται πιο πέρα από το καλό και το κακό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Λέτε εσείς πως στην πέμπτη παραδιάσταση του πλανητικού οργανισμού, μερικά Εγώ αντιμετωπίζουν άλλα και ότι επίσης η συνείδηση αντιμετωπίζει αυτά τα Εγώ τα τρομερά κακά από την οργισμένη φύση τους.

Σημαίνει αυτό πως η συνείδηση είναι ένας τρίτος σε διαφωνία, και αποτελεί μέρος του «εμένα ο ίδιος»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, η ερώτηση σας είναι σημαντική και με την μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα σπεύσω να σας την διευκρινίσω.

Πριν απ’ όλα είναι επείγον να ξέρουμε πως το Εγώ, το «εμένα ο ίδιος», το «εσένα τον ίδιο», δεν είναι κάτι ατομικό.

Βεβαίως το Εγώ είναι ένα σύνολο από ψυχικά ακόλουθα· αυτά τα τελευταία μπορούμε επίσης να τα επονομάσουμε Εγώ.

Το δικό μας Εγώ, λοιπόν, είναι ένα σύνολο από μικρά Εγώ φιλόνικα και φωνακλάδικα, τα οποία κουβαλάμε μέσα μας.

Εάν αυτά τα ονομάσουμε δαιμόνια, δεν θα διαπράξουμε ειδικό καθοριστικό λάθος.

Αναλύονται προσεκτικά αυτό το θέμα, μπορούμε να φθάσουμε στο λογικό συμπέρασμα πως τέτοια εγώ-δαιμόνια, προσωποποιούν καθαρά τα ψυχολογικά μας ελαττώματα.

Σας προσκαλώ, κύριοι και κυρίες, να καταλάβετε συγκεκριμένα πως κάθε ένα από αυτά τα εγώ-διαβόλους, φέρει στο εσωτερικό του ορισμένο ποσοστό καλά καθορισμένο από την ίδια μας την συνείδηση.

Στην πέμπτη φυσική παραδιάσταση του πλανήτη μας γη, συμβαίνει πως η συνείδηση αντιμετωπίζει τον ίδιο της τον εαυτό, αυτογνωρίζεται κοιτάζοντας τον εαυτό της με πολλά μάτια από πολλές γωνίες, ανάλογα με κάθε ένα από τα Εγώ της.

Είναι αναμφίβολο πως η συνείδηση προσπαθεί να αποφεύγει τον εαυτό της, τα ίδια της τα αντιπροσωπευτικά ελαττώματα, τις ίδιες της τις διαβολικές δημιουργίες.

Καταλήγει καθόλου ευχάριστο για τους μακαρίτες το να προσπαθούν να αποφεύγουν τον εαυτό τους, να αισθάνονται τρόμο για τον εαυτό τους, να προσπαθεί ένα μέρος των φοβερών και τρομερών βλεμμάτων να κρύβεται από το άλλο μέρος ή μέρη του ίδιου του του εαυτού.

Θέλω να βοηθήσω με κάποιον τρόπο όλους εκείνους που με ακούνε, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά ένα παράδειγμα πολύ ακριβές.

Εδώ στο Μεξικό, στην είσοδο του Κάστρου του Chapultepek έχουμε το σαλόνι των καθρεπτών, οι επισκέπτες βλέπουν τον εαυτό τους σε κάθε ένα από αυτά τα κρύσταλλα κατά τρόπο εντελώς διαφορετικό.

Μερικοί καθρέπτες από αυτούς αποσυνθέτουν την φιγούρα μας, κάνοντας μας να φαινόμαστε σαν γίγαντες άλλων καιρών, άλλοι μας δίνουν την θέα ασήμαντων νάνων, άλλος είναι αυτός που μας δίνει την όψη κοντόχονδρων φιγούρων τρομακτικά παχύσαρκων· σε άλλους μακριές παραμορφωμένες φιγούρες, λεπτές και ανατριχιαστικές· σε άλλους παραμορφώνεται η όψη μας, κάνοντας την να εμφανίζεται με χέρια και πόδια τερατώδη κτλ.

Φανταστείτε για μια στιγμή κάθε μία από αυτές τις φιγούρες να ήταν κάποιο από τα Εγώ μας, ζωντανή προσωποποίηση των λαθών μας.

Τι θα συνέβαινε με όλα αυτά τα πλάσματα των πολλαπλών καθρεπτών, μέρη του «Εγώ ο ίδιος», του εμένα τον ίδιο, του Εγώ που φέρουμε μέσα μας, εάν τρομοκρατημένα το κάθε ένα από αυτά θα ήθελε ανεξάρτητα να φεύγει από τα άλλα;

Εμείς μετατρεμμένοι σε όλα αυτά τα πολλαπλά Εγώ, κάθε ένα από τα μέρη μας τρομοκρατημένα από κάθε ένα από τα μέρη μας, κάθε τρόμος τρομοκρατημένος από κάθε τρόμο· αυτό είναι ένα βάσανο χειρότερο και από εκείνο του Ταντάλου· να εκεί λοιπόν το βάσανο στον πέμπτο Δαντικό κύκλο.

Βεβαίως κύριοι και κυρίες, το Εγώ που φέρουμε μέσα μας, αποτελείται από χιλιάδες δαιμόνια Εγώ, που αντιπροσωπεύουν τα ψυχολογικά μας ελαττώματα.

Συμβαίνει πως τέτοιο άθροισμα διαβόλων, ελέγχουν την οργανική μηχανή εδώ στον φυσικό κόσμο και δεν διατηρούν καμία συμφωνία μεταξύ τους.

Όλοι αυτοί μάχονται για την κυριαρχία, όλοι τους θέλουν να ελέγχουν τα βασικά κέντρα της οργανικής μηχανής· όταν ένα από αυτά κυβερνάει για μια στιγμή αισθάνεται σαν αφεντικό, ο αρχηγός, ο μοναδικός, δίχως άλλο, μετά εκθρονίζεται και γίνεται άλλο ο αρχηγός.

Τώρα θα σας εξηγήσω, κύριοι και κυρίες, τον λόγο για τον οποίο τα ανθρώπινα πλάσματα είμαστε γεμάτα από εσωτερικές αντιθέσεις. Εάν μπορούσαμε να δούμε τον εαυτόν μας σε έναν καθρέπτη ολόσωμο, έτσι όπως είμαστε, θα αισθανόμασταν τρομοκρατημένοι από τον εαυτό μας.

Αυτό το τελευταίο είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός της πέμπτης φυσικής παραδιάστασης του πλανήτη γη· δίχως άλλο, στην αναφερθείσα σκοτεινή περιοχή, ο τρόμος είναι ακόμη πιο ωμός, πιο ρεαλιστικός, μέχρι τέτοιο σημείο ώστε κάθε ένα από τα μέρη φεύγει χωρίς παρηγοριά, τρομαγμένο, προσπαθώντας να κρυφτεί από κάθε ένα των άλλων μερών.

Η συνείδηση χωρισμένη σε πολλαπλά κομμάτια, τρόμος της κολάσεως, μυστήριο, τρομερά πράγματα των σκοταδιών του Μίνωα. ΑΧ! ΑΧ! ΑΧ!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν και είναι φανερό πως αυτή η φυσική παραδιάσταση του πλανήτη μας γη είναι πολύ πιο πυκνή και υλική από ότι οι άλλες, θα θέλατε να μας εξηγήσετε ποια στοιχεία είναι χαρακτηριστικά της πυκνότητάς της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: κύριε, φίλοι, βεβαίως ο πέμπτος Δαντικός κύκλος είναι πιο πυκνός από ότι οι τέσσερεις προηγούμενοι, πράγμα το όποιο οφείλεται στην ατομική του σύνθεση.

Πρέπει να ξέρετε πως κάθε άτομο της πέμπτης βυθισμένης περιοχής φέρει στην κοιλιά του 48Ο άτομα του Ιερού Απόλυτου Ήλιου.

Είναι φανερό λοιπόν, πως η πέμπτη βυθισμένη περιοχή έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ περισσότερο χονδροειδείς από ότι οι προηγούμενες· κατά συνέπεια η οδύνη είναι μεγαλύτερη εκεί.

Εκατομμύρια καταδικασμένων κατοικούν σε αυτήν την ζώνη της Γης, άτομα που κτυπιούνται αμοιβαία, βλάσφημοι που καταριούνται τον αιώνιο ζώντα Θεό, πρόσωπα γεμάτα μίσος και εκδίκηση, υπερήφανοι, οργισμένοι, ορμητικοί, δολοφόνοι και κακεντρεχείς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πως προχωρούν πολύ καλά· κανείς δεν υποθέτει ούτε και για μία στιγμή πως βαδίζει από τους δρόμους των σκοταδιών και του τρόμου και πως τα πάει άσκημα. Όλοι αυτοί αισθάνονται άγιοι και ταλαντούχοι· μερικοί από αυτούς αυτοθεωρούνται, κατατάσσοντας τον εαυτό τους σαν θύματα της αδικίας· όλοι τους γενικά κορδώνονται πως είναι δίκαιοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με τις εννέα εργασίες που πραγματοποιούνται στο δεύτερο βουνό της ανάστασης, θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δουλειάς της πέμπτης παραδιάστασης του πλανήτη Άρη και του πέμπτου Δαντικού κύκλου του πλανήτη γη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλε, φίλοι, σας καλώ να κατανοήσετε το τι είναι η εργασία της διάλυσης του Εγώ. Αναμφίβολα όταν βυθιζόμαστε στις δικές μας ατομικές κολάσεις μέσω του διαλογισμού με τον σκοπό να κατανοήσουμε αυτά ή εκείνα τα ψυχολογικά ελαττώματα, είναι αναντίρρητο πως ερχόμαστε σε επαφή με αυτήν ή εκείνη την φυσική παραδιάσταση.

Αφού η πέμπτη βυθισμένη περιοχή είναι το βασικό τμήμα της οργής, εμφανώς με το να προσπαθούμε να κατανοήσουμε κατά τρόπον απόλυτο τις διάφορες διαδικασίες του θυμού, του θάρρους, της βίας, της υπεροπτικότητας κτλ, ερχόμαστε σε επαφή με τον αναφερθέντα πέμπτο Δαντικό κύκλο.

Είναι απαραίτητο να κάνουμε μία καθαρή διαφοροποίηση, μεταξύ εκείνων των απάνθρωπων στοιχείων που σχετίζονται με τους εννέα Δαντικούς κύκλους του πλανήτη Γη, κάτω από την επιδερμίδα αυτού του θλιβερού κόσμου, και τα παρασυνειδητά στοιχεία που, μέσα στον ψυχισμό μας, διατηρούν στενή σχέση με τις κολάσεις της Σελήνης, του Ερμή, Αφροδίτης, Ήλιου, Άρη, Δία, Κρόνου, Ουρανού και Ποσειδώνα.

Όμως ακούστε με καλά, κύριοι και κυρίες για να μην υπάρχουν συγχύσεις· κάνετε διαχωρισμό μεταξύ ουρανών και κολάσεων· ο ουρανός του κάθε ενός, από αυτούς τους αναφερθέντες πλανήτες, είναι τελείως διαφορετικός από την κόλαση του καθενός από τους ίδιους.

Να μαθαίνετε πάντα να τοποθετείτε οποιαδήποτε πλανητική κόλαση μέσα στο βυθισμένο ορυκτό βασίλειο του ίδιου του πλανήτη.

Ο ουρανός είναι κάτι διαφορετικό· είναι περιοχή φωτός, αρμονίας, ευτυχίας.

Δεν θα μπορούσαμε να εισέλθουμε σε οποιονδήποτε από αυτούς τους πλανητικούς ουρανούς, χωρίς προηγουμένως να έχουμε εργαστεί στις αντίστοιχες κολάσεις τους.

Κοιτάξτε τα πράγματα από αυτήν την άποψη: είναι φανερό πως ποτέ δεν θα μπορούσαμε να εισέλθουμε στον ουρανό του Άρη, χωρίς προηγουμένως να έχουμε εργασθεί στην Αριανή κόλαση, μέσα στα ζωντανά σωθικά του ίδιου του βυθισμένου ορυκτού βασιλείου.

Στην κόλαση του Άρη, στις φυσικές του παραδιαστάσεις, πρέπει να εξαλείφουμε ορισμένες ψυχικές μαγγανικές καταστάσεις, παρασυνείδητες και απάνθρωπες.

Αυτή η τάξη εργασιών, είναι δυνατή μόνο σε εκείνα τα ιερά άτομα γνωστά σαν Potestades και που ετοιμάζονται για να φθάσουν στον ουρανό του Άρη, την κατάσταση των Αρετών.

Δίχως άλλο, οποιαδήποτε εργασία ανάμεσα στα σωθικά των άλλων κόσμων του ηλιακού συστήματος, διατηρεί κάποια ψυχική σχέση με τα αντίστοιχα τμήματα του της κολάσεως του πλανήτη Γη.

Μην ξεχνάτε, κύριοι και κυρίες, τους νόμους των ανταποκρίσεων, αναλογιών και αριθμολογίας.

Ούτως ή άλλως, είναι επείγον να ξέρουμε πως εάν στις κολάσεις του πλανήτη Άρη οφείλουμε να εξαλείψουμε ψυχικές μαγγανικές παρασυνείδητες καταστάσεις, στο αντίστοιχο πέμπτο κολασμένο τμήμα του πλανήτη γη, περιοριζόμαστε μόνο στο να εξαλείψουμε τις διαδικασίες της οργής, υπεροπτικότητας κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΕΚΤΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ή ΤΟΥ ΔΙΑ

Διακεκριμένοι φίλοι, σήμερα θα μελετήσουμε με πλήρη σαφήνεια, τον έκτο δαντικό κύκλο ή του Δία, βυθισμένο κάτω από την επιδερμίδα του πλανήτη γη.

Αναμφίβολα αυτή η παραδιαστατική περιοχή είναι ακόμη πιο πυκνή από τις πέντε προηγούμενες, οφειλόμενο στην ατομική της κατασκευή.

Είναι καλό να ξέρετε πως κάθε άτομο του έκτου Δαντικού κύκλου, φέρει στην κοιλιά του 576 άτομα του Ιερού Απόλυτου Ήλιου.

Αναντίρρητα, τέτοιος τύπος ατόμου υπερβολικά βαρύς, είναι η αίτια που προκαλεί άλλες αιτίες μιας τρομερής υλικότητας.

Οι άνθρωποι οι όποιοι ζουν βυθισμένοι σε αυτήν την περιοχή κολάσεως, εμφανώς ελέγχονται από 576 νόμους, που κάνει από τις υπάρξεις τους κάτι υπερβολικά πολύπλοκο και δύσκολο.

Ο χρόνος γίνεται τρομακτικά αργός σε αυτήν την περιοχή· κάθε λεπτό φαίνεται ένας αιώνας και κατά συνέπεια, η ζωή γίνεται ανιαρή και ανυπόφορη.

Εάν αναλύσουμε προσεκτικά την δόνηση του Δία στην υπερβατική πλανητική άποψή του, ανακαλύπτουμε αυτήν την μυστηριώδη δύναμη, η οποία δίνει το σκήπτρο στους βασιλείς και την μήτρα στους ιεράρχες των διαφόρων ομολογημένων θρησκειών.

Είναι λοιπόν, ο πλανήτης Δίας στο απεριόριστο διάστημα, καταπληκτικά μυστικιστικός, βασιλικός μεγαλειώδης.

Η αντίθεσή του στην βυθισμένη παραδιάσταση, κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας, έχει εκ των πραγμάτων ως αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε κατοικία των άθεων υλιστών, εχθρών του αιώνιου.

Σε αυτήν την περιοχή ζουν επίσης οι βλάσφημοι, εκείνοι που μισούν όλα όσα έχουν γεύση θεϊκότητας και οι αιρετικοί, αυτοί που καλλιεργούν το δόγμα του διαχωρισμού.

Αισθάνεται κανείς γεμάτος πόνο όταν παρατηρεί, όπως κοιτάζει ο Δάντης, τους τόσους σκεπτικιστές εστεμμένους με την ιερατική μήτρα και άθεους που είναι βαλμένοι μέσα στον τάφο των ίδιων τους των παθών, μισών και περιορισμών.

Όταν σκεπτόμαστε τους μεγάλους νομοθέτες, κυρίαρχους και κύριους, που διευθύνουν τα κοινωνικά σύνολα, εμφανώς ανακαλύπτουμε τυράννους και τυραννίσκους που δημιουργούν επιπλοκές και πόνους από εδώ, από εκεί και παραπέρα.

Το αποτέλεσμα των τόσο σκοτεινών συμπεριφορών, αντιστοιχεί ακριβώς με τον έκτο Δαντικό κύκλο.

Δεν είναι λοιπόν, να εκπλήττεται κανείς πως σε αυτήν την σκοτεινή περιοχή της κατοικίας του Πλούτωνα, ο εσωτεριστής ερευνητής συναντάει όλους αυτούς τους ιεράρχες που έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους· είναι φανερό κατά συνέπεια πως τέτοιοι άνθρωποι υποφέρουν αφάνταστα.

Ο Δίας σαν πατρικός φίλος πάντα γενναιόδωρος, έχει την δυσοίωνη αντίθεση του σε αυτούς τους κάκιστους οικογενειάρχες, που έχοντας βουνά από αγαθά αρνούνται ψωμί, κατοικία και προστασία στα παιδιά τους.

Αναμφίβολα, σε αυτήν την έκτη σκοτεινή αβυσσαλέα περιοχή, είναι όπου αυτές οι αμαρτωλές σκιές βρίσκουν την κατοικία τους μετά θάνατον.

Συνταράσσεται η συνείδηση του ερευνητή, με το να βλέπει στην σκοτεινή, βυθισμένη περιοχή του Αία αυτούς τους σκληρούς οικογενειάρχες· όμως το πλέον περίεργο, είναι πως πάντοτε αυτοί, εδώ στον κόσμο, κάτω από το φως του Ήλιου, πίστευαν για τον εαυτό τους πως είναι γεμάτοι χάρες, δίκαιοι και καλοσυνάτοι και μερικοί από αυτούς μέχρι που ήσαν βαθύτατα θρησκευόμενοι.

Υπάρχουν επίσης σε αυτήν την τρομερή κατοικία, αρχηγοί οικογενειών που πόθησαν την εσωτερική αυτοπραγμάτωση του Είναι, παρ’ όλες τις σκληρότητές τους, οι πρόγονοί τους τους πίστευαν σαν πολύ καλούς· η συμπεριφορά τους, έξω από τις πόρτες του σπιτιού τους, ήταν φαινομενικά ορθή· οπωσδήποτε όμως, μέσα στην κατοικία τους υπήρχε θρήνος και θλίψη.

Καταπληκτικοί υπερευσεβείς με υποκριτική πραότητα και με στάσεις κωμικών· ανυπόφοροι φυτοφάγοι από αυτούς που κάνουν το φαγητό μια θρησκεία της κουζίνας.

Εγώ θα τους έλεγα υποκριτές, Φαρισαίους, ασπρισμένα πτώματα, για να μιλήσω με τον τόνο του Μεγάλου Καβίρ Ιησού· δίχως άλλο, αυτό ακριβώς δεν θα το έλεγαν ποτέ οι οπαδοί τους ή εκείνοι που θα τους έβλεπαν μέσα σε ωραία σαλόνια του ψευδο-εσωτεριστικού η ψευδο-αποκρυφιστικού τύπου.

Δεν είναι καθόλου παράξενο το να βρει κανείς στην έκτη βυθισμένη υποδιαστατική περιοχή οικογενειάρχες έντιμους και ειλικρινείς, άλλα όμως τρομερά λανθασμένους· αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν δεν το έκαναν και αυτό που δεν έπρεπε να κάνουν, αυτό το έκαναν. Ορισμένοι από αυτούς τους κυρίους ήταν καταπληκτικά φανατικοί στον κόσμο στον όποιο ζούσαν, και με ξύλο και μαστίγιο δίδαξαν θρησκεία στα παιδιά τους, λες κι αυτό θα μπορούσε να μαθευτεί με μαστιγώματα.

Απαίσια υποκείμενα τα οποία συννέφιασαν σπίτια πικραίνοντας την ζωή των πλασμάτων τους.

Ό Δίας ευσπλαχνικός όπως πάντα, μεγαλόδωρος και αλτρουιστής, πρέπει να έχει την αντίθεση του, κάτω από την επιδερμίδα της γης, στην έκτη βυθισμένη παραδιάσταση.

Ποια θα ήταν η αντίθεση της γενναιοδωρίας; ο εγωισμός, η τοκογλυφία, η κατάχρηση, αυτό είναι φανερό.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο το να βρει κανείς, σε αυτήν την παρανθρώπινη περιοχή, αυτόν που μονοπωλεί όλα τα αγαθά της γης για τον εαυτό του, όπως ένας Σαναγκαμπρίλ και οι οπαδοί του.

Έτσι λοιπόν, κάθε θρησκευτική αντίθεση, κάθε αντιπαραβολή του Δία, πρέπει να συναντάται αναπόφευκτα στον έκτο κύκλο κολάσεως κάτω από την επιδερμίδα της γης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, έχω παρατηρήσει πως αναφέρετε ότι ο χρόνος είναι τρομαχτικά μακρύς, πως τα λεπτά φαίνονται αιώνες πράγμα που οφείλεται στην μεγάλη πυκνότητα αυτής της βυθισμένης περιοχής του Δία. Είναι ο χρόνος μακρύς για τα βάσανα ή τα βάσανα είναι μακρά για τον χρόνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε που κάνετε την ερώτηση, ας μου επιτραπεί να σας πληροφορήσω πως ο χρόνος υπάρχει μόνο από απόψεως απλώς υποκειμενικής, διότι βεβαίως δεν έχει μία αντικειμενική πραγματικότητα.

Ξεκινώντας από αυτήν την βασική αρχή, φθάνουμε στο λογικό συμπέρασμα πως ο χρόνος είναι μία βυθισμένη υποσυνείδητη δημιουργία.

Αναντίρρητα, ο χρόνος σε κάθε παρασυνειδησιακή ζώνη ή καλύτερα θα λέγανε, σε εκείνο το απάνθρωπο που υπάρχει σε κάθε έναν από εμάς, πρέπει να γίνεται κάθε φορά πιο αργός στους πιο βαθιούς πυθμένες της υλικότητας.

Με άλλα λόγια θα πω το ακόλουθο: στο απλώς διανοητικό επίπεδο, ο χρόνος δεν είναι τόσο αργός όπως στα πιο βαθειά υποσυνείδητα επίπεδα·

Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο υποσυνείδητη είναι η περιοχή του σύμπαντος στο οποίο κατοικούμε, τόσο πιο αργός θα είναι ο χρόνος, θα πάρει μία μεγαλύτερη εμφάνιση της πραγματικότητας.

Εδώ στον φυσικό κόσμο στον όποιο ζούμε, πάνω στην επιφάνεια της γης και στο φως του Ήλιου, υπάρχουν λεπτά που φαίνονται αιώνες και υπάρχουν αιώνες που φαίνονται λεπτά, τα πάντα εξαρτώνται από την ψυχολογική κατάσταση στην όποια βρισκόμαστε.

Είναι φανερό πως σε πλήρη ευτυχία, δώδεκα ώρες μοιάζουν με ένα λεπτό. Είναι φανερό πως μία στιγμή υπερβολικού πόνου φαίνεται ένας αιώνας.

Ας σκεφτούμε τώρα την άβυσσο, στις βυθισμένες αβυσσαλέες περιοχές, στην πόλη του DITE, την καταραμένη πόλη στο βάθος των σκοτεινών Ταρτάρων· εκεί οι απολεσθέντες αισθάνονται πως κάθε λεπτό μετατρέπεται σε απαίσια πίκρα.

Πιστεύω πως τώρα ο κύριος που έκανε την ερώτηση θα καταλάβει σε βάθος την απάντησή μου.

ΕΡΏΤΗΣΗ: Έτσι είναι πράγματι Δάσκαλε, αλλά καθώς αναφέρετε καταστάσεις συνειδήσεως, όπως υποσυνειδησία, ασυνειδησία και παρασυνειδησία μήπως αυτό σημαίνει πως όταν μιλάμε για παραδιαστάσεις αυτές αναφέρονται επίσης σε καταστάσεις συνειδήσεως;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι παραδιαστάσεις της φύσης και του κόσμου υπάρχουν όχι μόνο στον πλανήτη γη, αλλά επίσης σε κάθε κοσμική μονάδα του απεριόριστου διαστήματος, ήλιους, σελήνες πλανήτες, γαλαξίες, αστέρια, αντι-αστέρια, αντι-γαλαξίες της αντι-ύλης κτλ.

Δεν είναι λοιπόν, αυτές οι φυσικές παραδιαστάσεις αποκλειστικά προϊόντα της υποσυνειδησίας και παρασυνειδησίας των διανοητικών ανθρωποειδών, αλλά το αποτέλεσμα μαθηματικών νόμων, που έχουν την καταγωγή τους σε κάθε ακτίνα της υπαρξιακής δημιουργίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θέλετε να πείτε δηλαδή, πως όταν αναφερόμαστε στην συνείδηση αυτή καθ’ εαυτή πρέπει να σκεφθούμε πως αυτή, είναι ελεύθερη από τον χρόνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριε, κύριοι, κυρίες, θέλω με έμφαση να σας πω πως στον Ιερό Απόλυτο Ήλιο, ο χρόνος είναι 49 φορές πιο γρήγορος από ότι εδώ στην γη.

Αναλύοντας αυτή την ανακοίνωση με λογική λέμε: αφού ο χρόνος είναι δημιουργία απλώς υποκειμενική του διανοητικού ανθρωποειδούς, είναι φανερό πως έχει σαν αποτέλεσμα να είναι 49 φορές πιο αργός από ότι στον Ιερό Απόλυτο Ήλιο.

Διευκρινίζω με άλλα λόγια πως ο νους του ανθρωποειδούς κατέχει 49 υποσυνείδητα διαμερίσματα και γι’ αυτό λέγεται πως ο χρόνος, εδώ, ανάμεσα στα δίποδα τριεγκεφαλικά ή τρικεντρικά που λανθασμένα ονομάζονται άνθρωποι, είναι 49 φορές πιο αργός απ’ ότι στον Ιερό Απόλυτο Ήλιο.

Χρησιμοποιώντας τώρα την επαγωγική διαδικασία, την διδασκόμενη από τον Αριστοτέλη στην θεία του εντελέχεια, θα συμπεράνουμε: εάν ο χρόνος στον Ιερό Απόλυτο Ήλιο είναι 49 φορές πιο γρήγορος απ’ ότι στο διανοητικό επίπεδο του ανθρωποειδούς, εμφανώς, αυτό σημαίνει πως στον Ιερό Ήλιο ο χρόνος δεν υπάρχει. Εκεί όλα είναι μία αιώνια στιγμή, ένα αιώνιο τώρα.

Βλέποντας τώρα αυτό που ονομάζουμε συνείδηση, μελετώντας την με σύνεση, θα ανακαλύψουμε το αρχικό παραδεισιακό, παρθενικό Είναι, ελεύθερο από κάθε υποσυνείδητη διαδικασία, πιο πέρα από τον χρόνο.

Δηλαδή, η συνείδηση αυτή καθ’ εαυτή, δεν είναι ένα προϊόν του χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συγχωρήστε με Δάσκαλε, εάν φαίνομαι κάπως επίμων, άλλα έχω διατηρήσει την αντίληψη ότι σύμφωνα με το πως πάμε αφυπνίζοντας την συνείδηση, οι παρασυνειδησιακές και υποσυνειδησιακές καταστάσεις παύουν να υπάρχουν διότι μετατρέπονται σε συνειδητές. Είναι λανθασμένο αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριε αυτή η ερώτηση μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα: είναι φανερό ότι οι παρασυνείδηση, ασυνειδησία, υποσυνειδησία, βυθισμένες καταστάσεις του Πλούτωνα, εξαφανίζονται ριζικά όταν η συνείδηση αφυπνίζεται.

Στην έκτη βυθισμένη διάσταση, ο χρόνος μας γίνεται υπερβολικά μακρύς, πράγμα που οφείλεται στο καθαρό και καταφανές γεγονός των υποσυνείδητων, ασυνείδητων, και παρασυνείδητων καταστάσεων· όμως στο Νιρβάνα δεν υπάρχει ο χρόνος, πράγμα που οφείλεται στο ισχυρό και τελειωτικό γεγονός του ότι σε αυτήν την θεία περιοχή δεν υπάρχει το Εγώ, ούτε το υποσυνείδητο, ούτε οι αναφερθείσες αβυσσαλέες καταστάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: με αυτή την ομιλία που ειλικρινά με εκπλήσσει, διότι ποτέ πριν δεν είχα συσχετίσει τον χρόνο με τις καταστάσεις της υποσυνείδησης, φθάνω στο συμπέρασμα πως το ασυνείδητο, το παρασυνείδητο και το υποσυνείδητο για τα οποία τόσο μας μιλούν οι ψυχολόγοι, είναι στην πραγματικότητα αρνητικές και σατανικές καταστάσεις, και πως είναι τα εμπόδια για να αυτοπραγματωθεί ο άνθρωπος. Βρίσκομαι στον σωστό δρόμο, Δάσκαλε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μας έχει ειπωθεί με επίσημο τρόπο, πως χρειαζόμαστε να μετατρέψουμε το υποσυνείδητο σε συνειδητό. Εμείς εγκλείουμε μέσα σε αυτές τις ιδέες μετατροπής επίσης τις παρασυνείδητες και ασυνείδητες καταστάσεις.

Να αφυπνίσουμε συνείδηση είναι το ριζικό· μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τον δρόμο που θα μας οδηγήσει μέχρι την τελική απελευθέρωση.

Οπωσδήποτε η αντίληψη χρόνος, που τόσο πικρή κάνει την ζωή στην έκτη βυθισμένη διάσταση και στους διάφορους Δαντικούς κύκλους των Ταρτάρων, εξαλείφεται τελειωτικά όταν ξυπνάει η συνείδηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μας είπατε πως η έκτη βυθισμένη περιοχή του Δία είναι η αντίθεση του πλανήτη Δία που περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Παρατηρώ Δάσκαλε, πως δεν αναφερθήκατε, όταν μιλήσατε για άλλους Δαντικούς Κύκλους, πως ήταν οι αντιθέσεις των πλανητών στους οποίους αντιστοιχούν, θα θέλατε να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριε, κύριοι και κυρίες, οπωσδήποτε οι εννέα κύκλοι κολάσεων είναι πάντα η αρνητική αντιθετική άποψη των σφαιρών της Σελήνης, Ερμή, Αφροδίτης, Ήλιου, Άρη, Δία, Κρόνου, Ουρανού και Ποσειδώνος. Πιστεύω πως ήδη κάτι έχω πει σε περασμένες ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα και πως έχουμε ζωγραφίσει την υπάρχουσα σχέση ανάμεσα σε εκείνους τους κόσμους και τις εννέα βυθισμένες ζώνες κάτω από την επιδερμίδα του πλανήτη μας γη. Ψάχνοντας κάτι παρόμοιο σε όλα αυτά, θα δείτε πως κάθε άτομο κάτω από το φως του Ήλιου, προβάλλει παντού την ίδια του την σκιά· κάτι παρόμοιο θα βρείτε ανάμεσα σε κάθε έναν από αυτούς τους εννέα κόσμους του ηλιακού συστήματος και τις αντίστοιχές τους σκιές ή σκοτεινές ζώνες, καταχθόνιες, μέσα στα σωθικά του πλανήτη στον οποίο ζούμε, έγινε κατανοητό;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας πείτε εάν κατοικείται η βυθισμένη περιοχή του πλανήτη Δία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένη κυρία, επιτρέπω στον εαυτό μου να σας πληροφορήσει και να πληροφορήσω όλους τους ανθρώπους που με ακούνε, πως στις φυσικές παραδιαστάσεις του βυθισμένου ορυκτού βασιλείου του πλανήτη Δία, υπάρχουν δαιμόνια τρομερά διεστραμμένα, πλάσματα που πάνε σε καθοδική εξέλιξη, άνθρωποι που οδηγούνται προς τον δεύτερο θάνατο. Διευκρινίζω, δεν ομιλώ για τον ουρανό του Δία, περιορίζομαι αποκλειστικά στο να αναφέρω το ορυκτό βυθισμένο βασίλειο αυτού του πλανήτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούμε να θεωρήσουμε πως παρόλο το ότι στις κολάσεις του Δία, υπάρχουν τρομερά κακεντρεχή όντα σε καθοδική εξέλιξη, βρίσκονται αυτές οι κολάσεις σε αντίθεση με τις κολάσεις του Δαντικού κύκλου του πλανήτη γη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλε, το καταχθόνιο αντιστοιχεί στο καταχθόνιο, δεν υπάρχει καμία αντίθεση μεταξύ των κολάσεων του Δία και του έκτου Δαντικού κύκλου που είναι βυθισμένος κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του δικού μας κόσμου της γης.

Πρέπει να ψάξουμε αντιθέσεις αποκλειστικά ανάμεσα στις λαμπερές και σκοτεινές απόψεις του Δία.

Αναμφίβολα οι μεγαλοπρέπειες του Δία έχουν το αντίθετο τους, τις σκιές τους, όχι μόνο μέσα στα σωθικά εκείνου του λαμπρού πλανήτη, αλλά επίσης κάτω από τον φλοιό του ταραγμένου μας κόσμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα υλικά ή στοιχεία που συνθέτουν αυτήν την καταχθόνια περιοχή της έκτης βυθισμένης διάστασης του πλανητικού μας οργανισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλοι, ήδη είπαμε σε περασμένες ομιλίες πως οι κάτοικοι αυτού ή εκείνου του φυσικού στοιχείου ποτέ δεν αντιλαμβάνονται το στοιχείο στο οποίο ζουν. Τα ψάρια δεν βλέπουν ποτέ το νερό· εμείς, οι κάτοικοι αυτού του τρισδιάστατου κόσμου του Ευκλείδη, δεν αντιλαμβανόμαστε ποτέ τον αέρα που αναπνέουμε, δεν τον βλέπουμε· οι σαλαμάνδρες δεν βλέπουν την φωτιά. Έτσι επίσης εκείνοι που κατοικούν μέσα στο πέτρινο στοιχείο, το βραχώδες, ποτέ δεν βλέπουν αυτό το στοιχείο, αντιλαμβάνονται μόνο αντικείμενα, πρόσωπα, συμβάντα κτλ.

Βέβαια, η πετρώδης πυκνότητα της έκτης κατοικίας του Πλούτωνα, καταντάει αβάσταχτη, τρομερά πυκνή, τώρα θα εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Δάντης έβλεπε τόσους καταδικασμένους χωμένους μέσα στους τάφους τους.

Δεν πρόκειται για τάφους με την λογοτεχνική έννοια της λέξης· μόνο θέλουμε να αναφέρουμε, με αυτές τις ταφικές καταστάσεις, συνθήκες αρκετά στενές, περιορισμένες της υποσυνείδησης και παρασυνείδησης κλπ. Είναι οδυνηρές συνθήκες της ζωής στην έκτη αβυσσαλέα περιοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΕΒΔΟΜΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ή ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Φίλοι που μαζευτήκατε πάλι εδώ, πρέπει να συνομιλήσουμε βαθειά σε σχέση με την βυθισμένη σφαίρα του ΚΡΟΝΟΥ.

Οπωσδήποτε δεν μιλάμε γύρω από την αιώνια καταδίκη ή την τιμωρία χωρίς τέλος.

Αναντίρρητα, η αιώνια καταδίκη αυτή καθ’ εαυτή δεν υπάρχει και κάθε τιμωρία όσο σοβαρή και εάν είναι αυτή, πρέπει να έχει ένα όριο πάνω από το οποίο να βασιλεύει η ευτυχία.

Διαφωνούμε τότε ριζικά με την ιερατική ορθοδοξία, σχετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αναμφίβολα οι διαδικασίες της καθοδικής εξέλιξης της ζωής, που πραγματοποιούνται μέσα στα σωθικά της γης, στις βυθισμένες παραδιαστάσεις κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας, τελειώνουν με τον δεύτερο θάνατο, μετά από τον όποιο ελευθερωμένη η Ουσία, αποκαθιστάμενη η πρωτόγονη αγνότητα του ψυχικού υλικού, πρέπει να ξαναρχίσουν αναπόφευκτα νέες διαδικασίες αποκλειστικά του τύπου της ανοδικής εξέλιξης.

Εξέχει λοιπόν, απτή και προφανής, η αντίθεση μας στο δόγμα μιας καταδίκης απολύτως αιώνιας.

Γίνεται απλώς φανερός ο δικός μας τρόπος να κατανοούμε τον εξαγνισμό των σφαλμάτων. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να συλλάβουμε πως κάποιος λογαριασμός εξιλέωσης, όσο και αν ήταν σοβαρός, δεν θα έφθανε τελικά σε ένα τέλος.

Είναι φανερό πως η Θεία δικαιοσύνη δεν θα αποτύγχανε ποτέ. Κάθε σφάλμα όσο σοβαρό και αν είναι αυτό, έχει την αντίστοιχη ακριβώς μαθηματική του εξιλέωση. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει κανείς περισσότερο από όσο οφείλει, και εάν η θεϊκότητα εισέπραττε περισσότερο από το οφειλόμενο δεν θα ήταν δίκαιη.

Άρχισα έτσι την σημερινή μας ομιλία αγαπημένοι μου φίλοι, κατά τρόπον προοιμίου πριν να μπω στην βυθισμένη σφαίρα του Κρόνου, με τον αναπόφευκτο σκοπό να κατανοήσετε την άποψή μας, την από πλευράς εσωτερισμού και αποκρυφισμού, την ριζικά αντίθετη σε κάθε αιρετικό δογματισμό. Θα εμβαθύνουμε λοιπόν τώρα, λιγάκι ακόμα σε αυτό το ζήτημα των βυθισμένων σφαιρών.

Στην περασμένη μας ομιλία, μελετήσαμε καθοριστικά τον έκτο Δαντικό κύκλο, και σήμερα αρμόζει να εισχωρήσουμε τολμηρά στον έβδομο, ή του Κρόνου.

Εάν διαβάσουμε προσεχτικά την Θεία Κωμωδία του Δάντη, θα συναντήσουμε αυτήν την περιοχή που έχει μεταβληθεί σε έναν ωκεανό αίματος και φωτιάς.

Ας μας επιτρέπουν την ελευθερία να πούμε πως αυτή η άποψη είναι εντελώς αλληγορική ή συμβολική αν θέλουμε να εννοούμε το συγκεκριμένο και οριστικό γεγονός πως στην περιοχή του Κρόνου υπερισχύει, κατά τρόπον καθοριστικό, κάποιο χρώμα κοκκινωπό αιματώδες που χαρακτηρίζει σημαδιακά το βίαιο ζωώδες πάθος.

Όταν μιλάμε για χρώματα, πρέπει να ξέρουμε πως πάνω από το ηλιακό φάσμα, στις ανώτερες διαστάσεις της φύσης και του κόσμου, λάμπει όλη η κλίμακα των υπεριωδών και κάτω από το Ηλιακό φάσμα λάμπει μοιραία η κλίμακα του υπέρυθρου. Αυτό το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό των παραδιαστάσεων της φύσης κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας.

Έτσι λοιπόν, εκείνο το κόκκινο παθιασμένο και αιματώδες χρώμα της βυθισμένης περιοχής του Κρόνου, δεν θα μπορούσε να εκτεθεί στον δικό μας τρισδιάστατο κόσμο του Ευκλείδη.

Αυτό το χρώμα συναντά το αντίθετό του σε άλλο όμοιο της κλίμακας του υπεριώδους πάνω στην αναφερθείσα τρισδιάστατη περιοχή.

Καταλήγει ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πως ο καθένας που εισέρχεται στον έβδομο Δαντικό κύκλο, φέρει στην φωτεινή του αύρα το απεχθές αιματώδες χρώμα, που οπωσδήποτε τον κάνει παρόμοιο με αυτήν την βυθισμένη ζώνη του πλανήτη μας.

Είναι λοιπόν, ο έβδομος Δαντικός κύκλος, η κατοικία των βίαιων ενάντια στην φύση, των βίαιων ενάντια στην τέχνη, των απατηλών, των βίαιων ενάντια στον Θεό, των βίαιων ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό, ενάντια στα ίδια τους τα αγαθά και ενάντια στα αγαθά των άλλων.

Μετακινούμενος με το αστρικό μου σώμα, κατά τρόπο συνειδητό και θετικό σε αυτήν την βυθισμένη περιοχή, μπόρεσα να γίνω μάρτυρας της βίας που βασιλεύει σε τόσο τρομακτική περιοχή από πικρίες.

Ακόμα θυμάμαι δύο σημαντικούς δαίμονες, τους οποίους πλησίασα με διπλωματία, με τον σκοπό να μην πληγώνω αδυναμίες και προκαλέσω μη αναγκαίες ψυχολογικές αντιδράσεις. Εκφράστηκαν ενάντια στον κοσμικό Χριστό, τον αρνήθηκαν εμφατικά, αισθανόμενοι διεστραμμένα ικανοποιημένοι από την αθλία σατανική τους κατάσταση.

Παντού βασίλευε η βία μέσα στο βυθισμένο αιματώδες περιβάλλον. Φαινόντουσαν εδώ, εκεί, και παραπέρα, περιττές καταστροφές, τρομακτικά χτυπήματα ενάντια στα πράγματα, ενάντια στα άτομα, ενάντια στα πάντα.

Αισθάνθηκα σαν η επίδραση του Κρόνου, με τις οριστικά φυγοκεντρικές δυνάμεις του, να σκοπεύει να αποσυνθέσει τα πάντα σε αυτήν την περιοχή, να ελαττώνει σε κοσμική σκόνη πρόσωπα, έπιπλα, πόρτες κτλ.

Εξεπλάγην πολύ όταν συνάντησα εκεί ένα πολύ σεβαστό πλάσμα, του όποιου τα μάτια ακόμα βλέπουν το απαλό φως της ημέρας.

Επρόκειτο για έναν πολύ διάσημο γιατρό, ένα πραγματικό Σαμαρείτη, που στην ζωή του είχε προσφερθεί μόνο στο να θεραπεύει τους ασθενείς με πραγματική αγάπη και δίχως καμία εκμετάλλευση.

Θα προκαλούσε κατάπληξη αυτό που λέω τώρα. Πολλοί θα μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση λέγοντας μου, πως είναι δυνατόν ενώ είναι καλός, να πέσει στην περιοχή των κακών; Επίσης θα μπορούσαν να προβάλλουν επιχειρήματα γύρω από το ζήτημα της ζωής και του θανάτου· εκείνος ο παλικαρίσιος κύριος προφανώς ζει ακόμη, αναπνέει ακόμη κάτω από τον ήλιο, τότε γιατί κατοικεί στον έβδομο Δαντικό κύκλο;

Είναι αναγκαίο να δώσουμε απάντηση σε τέτοια αινίγματα, να ξεκαθαρίσουμε, να εξετάσουμε με ακρίβεια, να αναζητήσουμε και να ερευνήσουμε.

Εάν σκεφτούμε στην πολλαπλότητα του ΕΓΩ, δεν είναι παράξενο που οποιοδήποτε από αυτά τα ακόλουθα τα ψυχικά, σχετιζόμενο με το έγκλημα της βίας ενάντια στην φύση, βρίσκεται ζώντας στην βυθισμένη περιοχή που του αντιστοιχεί, ακόμα και αν η προσωπικότητά του ζει πάνω στην επιφάνεια της γης.

Είναι φανερό πώς αυτός ο γιατρός, εάν δεν διαλύσει το πολλαπλό του Εγώ, θα πρέπει να κατεβαίνει με την συγκομιδή της καθοδικής εξέλιξης ανάμεσα στα σωθικά του κόσμου για να εξέχει πολύ ιδιαίτερα στον έβδομο Δαντικό κύκλο.

Υπάρχει πολλή αρετή στους κακούς και υπάρχει πολλή κακία στους ενάρετους· αφού συμπληρωθεί ο κύκλος των 108 υπάρξεων που ανατίθεται σε κάθε ψυχή πάνω στην επιφάνεια της γης, είναι αναντίρρητο πως κατεβαίνει κανείς με την συγκομιδή της καθοδικής εξέλιξης, ακόμα και αν έχει ωραίες αρετές.

Δεν είναι περιττό να θυμηθούμε τώρα τον Μπρουνέτο Λατίνι, εκείνον τον ευγενή κύριο που με τόση αγάπη δίδαξε στον Φλωρεντινό Δάντη, τον δρόμο που οδηγεί στην αθανασία του ανθρώπου. Ευγενικό πλάσμα βυθισμένο σε εκείνη την άβυσσο, από το έγκλημα της βίας εναντίον της φύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πότε διαπράττουμε το έγκλημα της βίας εναντίον της φύσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σπεύδω να δώσω απάντηση στην κυρία που έχει κάνει την ερώτηση. Υπάρχει βία εναντίον της φύσης όταν βιαιοπραγούμε στα σεξουαλικά όργανα. Υπάρχει τέτοιο έγκλημα, όταν ο άνδρας υποχρεώνει την γυναίκα του να κάνει την σεξουαλική πράξη ενώ αυτή δεν έχει την διάθεση να το κάνει. Υπάρχει τέτοιο έγκλημα, όταν η γυναίκα υποχρεώνει τον άνδρα να κάνει την σεξουαλική πράξη μη ευρισκόμενος αυτός στην διάθεση να το κάνει.

Υπάρχει τέτοιο έγκλημα, όταν ο άνδρας αυτο-υποχρεώνεται, βιαιοπραγώντας στον εαυτό του, για να κάνει την σεξουαλική πράξη, όταν ο οργανισμός του δεν βρίσκεται σε κατάλληλες συνθήκες για αυτό.

Υπάρχει τέτοιο έγκλημα, όταν η γυναίκα αυτο-υποχρεώνεται να πραγματοποιήσει την σεξουαλική πράξη, όταν ο οργανισμός της δεν βρίσκεται σε συνθήκες πραγματικά ευνοϊκές.

Υπάρχει τέτοιο έγκλημα, σε εκείνους που διαπράττουν το κακούργημα του σεξουαλικού βιασμού, κατοχή άλλου ατόμου παρά την θέληση του ίδιου.

Όπως και αν θέλετε μέσα στους ρυθμούς του στίχου, επίσης βρίσκεται οποιοδήποτε από αυτά τα ψυχικά ακόλουθα, σχετιζόμενο με τις βιαιότητες εναντίον της φύσης, όταν υποχρεώνεται ο Φαλλός να έρχεται σε στύση, μη βρισκόμενος αυτός ο τελευταίος υπό συνθήκες πραγματικά ευνοϊκές για την σεξουαλική πράξη.

Υπάρχει βία εναντίον της φύσης όταν, με την πρόφαση του να εφαρμόσει κανείς την σεξουαλική μαγεία ή ακόμα με τις καλλίτερες προθέσεις να αυτο-πραγματωθεί, ο άνδρας αυτο-υποχρεώνεται να πραγματοποιήσει την χημική ένωση ή υποχρεώνει την γυναίκα του με αυτή την πρόθεση, μη ευρισκόμενα τα δημιουργικά όργανα στην ακριβή ερωτική στιγμή και σε συνθήκες ευνοϊκά αρμονικές, απαραίτητες για την σεξουαλική επαφή.

Υπάρχει βία εναντίον της φύσης, σε εκείνες τις κυρίες οι όποιες επειδή χρειάζονται εσωτερική αυτοπραγμάτωση, βιαιοπραγούν στην ίδια τους την φύση αυτο-υποχρεώνοντάς την ανελέητα για να πραγματώσουν την σεξουαλική επαφή μη ευρισκόμενες πραγματικά στις συνθήκες τις απαραίτητες για αυτό.

Υπάρχει βία ενάντια στην φύση, στους αυνανιζόμενους ή σε εκείνους που πραγματοποιούν την χημική σεξουαλική επαφή όταν η γυναίκα έχει την περίοδό της.

Υπάρχει βία ενάντια στην φύση, όταν οι σύζυγοι πραγματοποιούν την σεξουαλική ένωση όταν η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Υπάρχει βία εναντίον της φύσης, όταν εξασκείται το Vajroli Mudra δυνατού τύπου πολλές φορές την ήμερα ή την νύκτα, ενώ τα σεξουαλικά όργανα δεν βρίσκονται σε συνθήκες πραγματικά ευνοϊκές και αρμονικές.

Υπάρχει βία ενάντια στην φύση, όταν γίνεται η σεξουαλική μαγεία δύο συνεχόμενες φορές, παραβιάζοντας τους νόμους της δημιουργικής μαγνητικής παύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, στην περίπτωση που ο σύζυγος δεν έχει την ακριβή ικανότητα αλλά εντούτοις εφαρμόζει την σεξουαλική μαγεία, παραβιάζει και έτσι επίσης την φύση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με μεγάλη ευχαρίστηση σπεύδω να απαντήσω στον κύριο που κάνει την ερώτηση. Συμβαίνει πως το όργανο που δεν χρησιμοποιείται ατροφεί. Εάν κάποιος, εάν οποιοσδήποτε άνδρας παραμείνει εγκρατής κατά τρόπο ριζικό και απόλυτο, είναι φανερό πως θα έβλαπτε τον εαυτό του, διότι θα γινότανε ανίκανος.

Πραγματικά, εάν ένας τέτοιος άνδρας θα ήθελε να θεραπευθεί από αυτό το κακό, θα μπορούσε να το κατορθώσει πολύ καλά εφαρμόζοντας την σεξουαλική μαγεία, ένωσης του Φαλλού και της Μήτρας χωρίς εκσπερμάτωση.

Είναι φανερό πως στην αρχή μία τέτοια ένωση θα αποτελούσε κάτι το αδύνατο, οφειλόμενο ακριβώς στην έλλειψη στύσης του φαλλού.

Δίχως άλλο όταν προσπαθεί να το κάνει πλησιάζοντας τον Φαλλό στην Μήτρα με την αμοιβαία ανταλλαγή χαδιών, δεν υπάρχει βιασμός εναντίον της φύσης, παρά μόνο θεραπευτική ερωτική ιατρική, απαιτητή για να πραγματοποιήσει αυτή την θεραπεία.

Κατ’ αρχήν αυτή η κατηγορία ασθενών μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια κλινική ιατρική θεραπεία, βασιζόμενοι στις συμβουλές του ιατρού, με τον σκοπό ακριβώς να επιτύχουν τις πρώτες σεξουαλικές επαφές.

Είναι φανερό πως εάν το ζευγάρι απομακρύνεται πριν από τον οργασμό για να αποφευχθεί η εκσπερμάτωση, το σπέρμα ξανα-αφομοιώνεται στον οργανισμό δυναμώνοντας εξαιρετικά το σεξουαλικό σύστημα, του όποιου το αποτέλεσμα είναι ακριβώς η θεραπεία.

Σε όλη αυτήν την διαδικασία επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει βιασμός εναντίον της φύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, όταν μιλάτε για βία εναντίον της φύσης αναφέρεστε αποκλειστικά στην βία του ανθρώπινου οργανισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε φίλε, θέλω να ξέρετε κατά τρόπο ξεκάθαρο και τελειωτικό πως όταν μιλάμε για βία εναντίον της φύσης, αναφερόμαστε κατά τρόπο εμφατικό σε κάθε τύπο σεξουαλικού βιασμού, διευκρινίζοντας καθαρά τα σεξουαλικά όργανα των ανθρωπίνων υπάρξεων.

Δεν θέλω να πω με αυτό πως δεν υπάρχουν άλλοι τύποι βίας εναντίον της φύσης.

Εάν κάποιος υποχρεώνει παραδείγματος χάριν τα κατώτερα πλάσματα της φύσης να πραγματοποιήσουν τεχνητή ένωση, παραβιάζοντας την ελεύθερη βούληση, θα υπήρχε βία εναντίον της φύσης. Εάν κάποιος εφήρμοζε την τεχνητή γονιμοποίηση στα ζώα, όπως συνηθίζεται σήμερα, θα υπήρχε βία εναντίον της φύσης.

Υπάρχει βία εναντίον της φύσης όταν μοιχεύουμε ή όταν αλλοιώνουμε τα λαχανικά και τα φρούτα με τα διάσημα εμβόλια που έχουν εφεύρει οι αυτοθεωρούμενοι σοφοί αυτής της μαύρης εποχής της Κάλι Γιούγκα.

Υπάρχει βία εναντίον της φύσης, όταν ευνουχίζουμε ή όταν βάζουμε να ευνουχίζουν τα κτήνη.

Είναι λοιπόν, αναρίθμητα τα εγκλήματα που εισέρχονται σε αυτή την κατηγορία Βίας εναντίον της φύσης.

Ω, φίλοι, κύριοι και κυρίες που με ακούτε, άνθρωποι που λαμβάνετε αυτό το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του 1973-1974, να θυμάστε πως το έγκλημα κρύβεται επίσης μέσα στο λιβάνι των ναών, μέσα στα ωραία κάδρα που ο ζωγράφος δημιουργεί στο καναβάτσο του επίσης το κρύβεται έγκλημα, ανάμεσα στις υπέροχες αρμονίες με τις όποιες μας τέρπει ο μουσικός εδώ σε αυτόν τον πλανήτη Γη, επίσης κρύβεται το έγκλημα. Μέσα στο άρωμα της παρακλήσεως που ψιθυρίζεται γλυκύτατα στους ναούς, επίσης κρύβεται το έγκλημα.

Το έγκλημα ντύνεται με το ένδυμα του άγιου, του μάρτυρα, του αποστόλου και ακόμα αν και φαίνεται απίστευτο, καμουφλάρεται με ενδύματα ιερέων και ιερουργεί στους βωμούς.

Θυμηθείτε φίλοι, κύριοι και κυρίες, τον Γκουίντο Γκουέρα, που αναφέρει ο Δάντης, εγγονό της ντροπαλής Γκουαλντράτα, ευγενής κύριος που κατά την διάρκεια της ζωής του έκανε τόσα με το ταλέντο του και το σπαθί του.

Θυμηθείτε επίσης τον Tegghiaio Aldobrandi, του όποιου η φωνή θα έπρεπε να έχει την ευγνωμοσύνη του κόσμου· ευγενείς άρρενες, οι όποιοι τώρα ζουν σε αυτόν τον έβδομο κύκλο κολάσεως, με το έγκλημα της βίας εναντίον της φύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, Εάν αποσυνθέσουμε το Εγώ της βίας ενάντια στην φύση ή περίπου όλα τα Εγώ που έχουν μποτιλιαρισμένη την Ουσία μας, αλλά όμως μας μένει κάποιο Εγώ, θα πέσουμε επίσης σε οποιονδήποτε από αυτούς τους Δαντικούς κύκλους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένη κυρία, με χαροποιεί η ερώτηση σας που καταλήγει πολύ έγκαιρη. Θα μπορούσε κανείς να εξαφανίσει από την ψυχή του εκείνα τα ψυχικά ακόλουθα που έχουν σχέση με το έγκλημα της βίας εναντίον της φύσης, και δίχως άλλο, να πέσει σε οποιονδήποτε από τους άλλους Δαντικούς κύκλους. Ενώ το ζωώδες Εγώ υπάρχει σε μας, είναι φανερό πως είμαστε εξασφαλισμένοι υποψήφιοι για την άβυσσο και τον δεύτερο θάνατο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, Εάν πλέον έχουμε φθάσει στην τελευταία από τις 108 υπάρξεις που μας έχουν προσδιοριστεί σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και εργαζόμαστε ήδη στο Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού, θα μας έδιναν άλλη ευκαιρία για να τελειώσουμε την εργασία μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευγενική κυρία, πολύ με ευχαριστεί να σας ακούω· να ξέρετε με απόλυτη διαύγεια πως οι νόμοι της φύσης δεν κυβερνώνται από τύραννους, παρά από δίκαιες και τέλειες υπάρξεις.

Εάν κάποιος παρά το ότι, έχει συμπληρώσει τον κύκλο των 108 υπάρξεων, εισέρχεται στο Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού και αποσαρκωθεί ενώ βρίσκεται στον πραγματικό δρόμο, είναι φανερό πως θα βοηθηθεί δίνοντάς του καινούργιες υπάρξεις με τον σκοπό ώστε να επιτύχει την εσωτερική του αυτοπραγμάτωση άλλα Εάν παρεκκλίνει από τον μυστικό δρόμο, εάν αποστάτησε, εάν δεν αποσυνέθετε το Εγώ και υποτροπιάζει στα ίδια του τα εγκλήματα, αναπόφευκτα θα έπεφτε στην άβυσσο της απώλειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από αυτό που έχετε εκθέσει προηγουμένως κατά την διάρκεια αυτής της διάλεξης, φθάνω στο συμπέρασμα πως αφού εξελισσόμαστε καθοδικά στις ατομικές αβύσσους της φύσης, είμαστε πραγματικά κάτοικοι όλων των Δαντικών κύκλων του πλανητικού μας οργανισμού. Σκέφτομαι σωστά, Δάσκαλε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θέλω να πω στον κύριο που κάνει την ερώτηση, πως βεβαίως έχει δίκιο. Όταν κάποιος εισέρχεται στην βυθισμένη καθοδική εξέλιξη της φύσης, κατέρχεται χρονικά αργά, από κύκλο σε κύκλο, εξέχοντας πολύ ειδικά σε εκείνη την ζώνη όπου ειδικά βρίσκεται το χειρότερο αμάρτημα του.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, τι μας λέτε για τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες, αυτοί διαπράττουν βία εναντίον της φύσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, η ερώτηση σας μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα: Είναι επείγον να καταλάβετε πως οι ομοφυλόφιλοι και οι λεσβίες, βυθίζονται αναπόφευκτα στον έβδομο Δαντικό κύκλο η του Κρόνου, ακριβώς από το έγκλημα της βίας εναντίον της φύσης.

Θέλω να κατανοήσετε πως αυτή η κατηγορία των εκφυλισμένων, εχθρών του Τρίτου Λόγου, είναι πραγματικά περιπτώσεις χαμένες, σπόροι που δεν καρποφορούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, οι λεσβίες και ομοφυλόφιλοι έρχονται, έτσι από καρμικό νόμο ή έχει κάποια σχέση η γέννηση αυτών των παιδιών με την κληρονομικότητα; Ποιος από τους δύο παράγοντες διοικεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακούω την ερώτηση που κάνει ο διεθνής Γνωστικός Ιεραπόστολος Ε.V.Ο. εδώ στην πατριαρχική έδρα της Γνωστικής Κίνησης, στην πόλη του Μεξικού: Κύριοι και κυρίες, αρμόζει να ξέρετε πως εκείνα τα ανθρωποειδή που σε προηγούμενες ζωές κατακρημνίστηκαν με σφοδρότητα στον δρόμο του σεξουαλικού εκφυλισμού, εμφανώς εξελίσσονται καθοδικά από ύπαρξη σε ύπαρξη, έρχονται τελικά σαν ομοφυλόφιλοι ή λεσβίες πριν εισέλθουν στους κόσμους της κολάσεως.

Είναι λοιπόν, ο λεσβιασμός και η ομοφυλοφιλία, το αποτέλεσμα του εκφυλισμού σε προηγούμενες ζωές· μοιραία καρμική συνέπεια. ... αυτό είναι όλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, εάν μία λεσβία η ένας ομοφυλόφιλος κατόρθωναν για μία στιγμή να έχουν γνώση της τιμωρίας τους από το Κάρμα του εκφυλισμού τους και ζητούσε από τον Νόμο μία βοήθεια, αυτός θα μπορούσε να του παραχωρήσει την χάρη να επιστρέφει στην φυσιολογική του κατάσταση ή δεν έχει την απαραίτητη δύναμη για να ζητήσει αυτή την ευεργεσία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύριοι και κυρίες: υπάρχει μία παροιμία που λέει: Συν Αθηνά και χείρα κίνει. Η θεία ευσπλαχνία βρίσκεται στο πλευρό της δικαιοσύνης, αλλά όμως τα έργα είναι αγάπη και όχι καλές προθέσεις.

Εάν κάποιος από αυτούς τους εκφυλισμένους του παρασεξουαλικού μετανοούσε πραγματικά, να το αποδείκνυε με συγκεκριμένα γεγονότα, ξεκάθαρα και τελειωτικά, να παντρευτεί αμέσως με ένα άτομο του αντίθετου φύλου και αληθινά να μπαίνει στον δρόμο της αυθεντικής και πραγματικής σεξουαλικής αναγέννησης.

Το να θρηνούν, να προσεύχονται και να ικετεύουν αυτού του τύπου οι εγκληματίες, είναι σωστό· αλλά να πράττουν, να αποδεικνύουν με γεγονότα την μετάνοια, μόνο έτσι είναι δυνατή η σωτηρία για αυτήν την τάξη πλασμάτων.

Δίχως άλλο, είναι πολύ δύσκολο για τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες, να έχουν πλέον θάρρος, επιθυμία πραγματική για να το ξεπεράσουν.

Αναμφίβολα πρόκειται για ανθρώπους εντελώς εκφυλισμένους, στους όποιους πλέον δεν λειτουργούν ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, σάπιοι σπόροι, στους οποίους είναι σχεδόν αδύνατον να συναντήσει κανείς μία επιθυμία για αναγέννηση.

Ορισμένα υποκείμενα αυτής της τάξης έχουν κάνει από το έγκλημα τους μία μυστική μεταμφίεση με ενδύματα αγιότητας, αυτοί οι τελευταίοι παράγοντες της ανθρώπινης σαπίλας, είναι ακόμα χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι.

Δεν πρέπει λοιπόν να σφυρηλατούμε ψευδαισθήσεις όσον αφορά αυτά τα άτομα, είναι χαμένες περιπτώσεις, εκτρώσεις της φύσης, ολοκληρωτικές αποτυχίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, κατά συνέπεια, όποιοι απωθούν το αντίθετο φύλο έχουν χάσει κάθε ελπίδα να πραγματωθούν ή μένει καμιά πόρτα ανοιχτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε φίλε, ακούστε, ο παρασεξουαλισμός συμβολίζεται στην αρχαία Καβάλα με τις δύο γυναίκες του Αδάμ, την Λιλίθ και την Ναεμά. Η Λιλίθ αυτή καθεαυτή, ειλικρινά εκφράζει αλληγορικά τον πλέον τερατώδη σεξουαλικό εκφυλισμό.

Στην σφαίρα της Λιλίθ συναντούμε πολλούς αναχωρητές ερημίτες, καλόγερους και καλόγριες κλεισμένους σε μοναστήρια, που μισούν θανάσιμα το σεξ.

Επίσης, στην προαναφερθείσα σφαίρα συναντάμε, όλες εκείνες τις γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά και που δολοφονούν τα νεογεννηθέντα πλάσματά τους, πραγματικές ύαινες της διαστροφής.

Άλλη άποψη της σφαίρας της Λιλίθ αντιστοιχεί στους παιδεραστές, ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες.

Αναντίρρητα, τόσον αυτοί που απωθούν βίαια το σεξ, καθώς επίσης και όσοι κάνουν κατάχρησή του πέφτοντας στην ομοφυλοφιλία και στον λεσβιασμό, είναι χαμένες περιπτώσεις, πλάσματα τρομερά επιβλαβή· γι’ αυτήν την κατηγορία ανθρώπων όλες οι πόρτες είναι κλειστές, εκτός από μία, της μετανοίας.

Η σφαίρα της Ναεμά αντιπροσωπεύεται από άλλο τύπο βιαστών εναντίον της φύσης, των απερίγραπτων πόρνων, των πορνών της απέχθειας κλπ, πρόσωπα που βρίσκονται πολύ καλά καθορισμένα στον τύπο του Δον Χουάν Τενόριο ή του Καζανόβα και μέχρι του διαβολικού τύπου που είναι το χειρότερο από τα χειρότερα.

Κύριοι και κυρίες, ας συνεχίσουμε τώρα μιλώντας λιγάκι όσον αφορά την βία ενάντια στον Θεό. Φθάνοντας σε αυτό το σημείο της ομιλίας μας, θέλω να θυμηθώ τον Καπανέα, τον γέροντα της Κρήτης, ένας από τους επτά βασιλείς που πολιόρκησε την Θήβα και που τώρα ζει στην βυθισμένη ζώνη του Κρόνου, κάτω από τον γεωλογικό φλοιό της γης μας.

Ο Φλωρεντινός Δάντης, μαθητής του Βιργιλίου, ο μέγας ποιητής της Μάντουας στην Θεία Κωμωδία του αναφέρει αυτήν την τρομερή περίπτωση που σχετίζεται με αυτό το ιδιαίτερο θέμα.

«Εκείνη η σκιά φώναζε; Όπως ήμουνα στην ζωή, είμαι και μετά θάνατον. Ακόμα και αν ο Δίας κούραζε τον σιδηρουργό του, από τον οποίο πήρε πάνω στον θυμό του την σουβλερή αστραπή που με χτύπησε την τελευταία ημέρα της ζωής μου· αν και θα έκανε να κοπιάσουν ο ένας μετά τον άλλον, όλοι οι μαύροι εργάτες του Μονγκιμπέλο, φωνάζοντας: Βοήθα με, Βοήθα με, καλέ Ήφαιστε! όπως έκανε στην μάχη της Φλέγρας, ακόμα και αν με σαΐτευε με όλες του τις δυνάμεις, δεν θα κατόρθωνε να με εκδικηθεί τελείως».

Η αλαζονεία και η υπερηφάνεια των βίαιων ενάντια στο θείο, είναι το χειρότερο μαρτύριο στην έβδομη βυθισμένη παραδιάσταση. Υπάρχει βία ενάντια στην θεϊκότητα όταν δεν υπακούμε τις ανώτερες διαταγές, όταν πράττουμε ενάντια στην ίδια μας την ζωή, όταν βλασφημούμε με θυμό. Υπάρχουν πολλοί λεπτοί τρόποι βίας ενάντια στο θείο: αναμφίβολα, ο βίαιος ενάντια στον Θεό, αυτός που δεν θέλει τίποτε με μυστικιστικές ή πνευματικές υποθέσεις, αυτός που υποθέτει πως μπορεί να υπάρξει χωρίς την θεία ευσπλαχνία και που στο βάθος της ψυχής του, εξυψώνεται ενάντια σε όλα εκείνα που μπορεί να έχουν οσμή θεϊκότητας.

Υπάρχει βία ενάντια στον Θεό, σε εκείνο το υποκείμενο που είναι αυτάρκες και που χαμογελάει ηλιθιωδώς και κατά τρόπο σκεπτικιστικό, όταν ακούει υποθέσεις που κατά κάποιο τρόπο έχουν σχέση με πνευματικά θέματα της ζωής.

Υπάρχει βία ενάντια στον θεό, στους απατεώνες του διανοητικού, σε αυτούς που αυτοθεωρούνται σοφοί και που αρνούνται κάθε πνευματική δυνατότητα στον άνθρωπο, σε αυτούς που πιστεύουν πως έχουν σαν μονοπώλιο την παγκόσμια γνώση, σε αυτούς που είναι υπόδειγμα της σοφίας, στους αγνοούντες μορφωμένους που όχι μόνο αγνοούν, άλλα επιπλέον αγνοούν ότι αγνοούν. Στους εικονοκλάστες οι όποιοι όταν αναλύουν θρησκευτικές αρχές τις αρνούνται τελείως άλλα που αφήνουν τους οπαδούς τους χωρίς μια καινούργια πνευματική βάση, Υπάρχει βία ενάντια στον Θεό, στους Μαρξιστές Λενινιστές, στους ψευδοσοφούς που αφαίρεσαν από την ανθρωπότητα τις πνευματικές άξιες.

Μου έρχεται στην μνήμη σε αυτές τις στιγμές, μία συνάντηση με τον Κάρολο Μαρξ, στους βυθισμένους κόσμους.

Τον βρήκα σε αυτές τις τρομερές περιοχές· εκείνο το υποκείμενο είχε αφυπνιστεί στο κακό και για το κακό δίχως άλλο, ήταν ένας πεσμένος Μποδισάτβα.

Τον ακολουθούσε ο Λένιν σαν μία σκοτεινή σκιά, ασυνείδητος. Βαθύτατα κοιμισμένος.

Ρώτησα τον Μαρξ με τα εξής λόγια: πέρασαν ήδη πολλά χρόνια που έχετε αποσαρκωθεί, το κορμί σας έγινε σκόνη μέσα στον τάφο και δίχως άλλο το συναντώ ζωντανό σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν που κατέληξε η υλιστική διαλεκτική σας;

Εκείνο το υποκείμενο, κοιτάζοντας το ρολόι του που είχε στον καρπό του χεριού του, δεν τόλμησε να μού δώσει κάποια απάντηση· γύρισε την πλάτη και αποσύρθηκε, σε μερικά μέτρα απόσταση, εκτόξευσε ένα ανατριχιαστικό σαρκαστικό γέλιο. Μέσω της διαίσθησης κατόρθωσα να συλλάβω την ζωντανή ουσία αυτού του γέλιου· σε αυτό ήτανε η απάντηση που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε με την ακόλουθη φράση: Αυτή η διαλεκτική δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία φάρσα, μια φλυαρία για να εξαπατήσει τους απερίσκεπτους.

Είναι περίεργο να ξέρει κανείς πως όταν ο Καρλ Μαρξ αποσαρκώθηκε έλαβε θρησκευτικές τιμές ταφής Μεγάλου Ραβίνου.

Στην πρώτη κομμουνιστική διεθνή ο Κάρολος Μαρξ σηκώθηκε όρθιος λέγοντας: κύριοι, εγώ δεν είμαι Μαρξιστής.

Υπήρξε τότε έκπληξη ανάμεσα στους παριστάμενους, φωνές κραυγές και από αυτό γεννήθηκαν πολλά πολιτικά σχήματα, Μπολσεβίκοι, Μενσεβίκοι, Αναρχικοί, Αναρχοσυνδικαλιστές κλπ. Έτσι λοιπόν, καταλήγει ενδιαφέρον να ξέρουμε πως ο πρώτος εχθρός του Μαρξισμού ήταν ο Κάρολος Μαρξ.

Σε ένα περιοδικό των Παρισίων, μπορούμε να διαβάσουμε το εξής: Διά μέσου του θριάμβου του παγκοσμίου προλεταριάτου, θα δημιουργήσουμε την Παγκόσμια Ρωσική Σοσιαλιστική Δημοκρατία, με πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ και θα αρπάξουμε όλα τα πλούτη των εθνών για να πραγματωθούν οι προφητείες των αγίων μας προφητών του Ταλμούδ.

Βεβαίως αυτές δεν μπορούν να είναι φράσεις ενός υλιστή, ενός άθεου· ο Μαρξ όταν ένας θρησκευτικά φανατικός Ιουδαίος.

Δεν θέλω τώρα σε αυτήν την ομιλία να κάνω κριτική σε θέματα πολιτικά αναφέρομαι κατά τρόπο εμφατικό σε ζητήματα ουσιαστικώς αποκρυφιστικά.

Ο Κάρολος Μαρξ οπωσδήποτε κινούμενος πραγματικά από θρησκευτικό φανατισμό, εφεύρε ένα καταστρεπτικό όπλο για να μετατρέψει σε κοσμική σκόνη όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αυτό το όπλο είναι έξω από κάθε αμφιβολία, μία διαλεκτική που ποτέ δεν θα αντέξει μία ανάλυση σε βάθος.

Αναφέρομαι στην υλιστική διαλεκτική.

Οι απατεώνες του διανοητικού ξέρουν πολύ καλά πως για την κατεργασία ενός τέτοιου ψεύδους, μιας τέτοιας φάρσας, ο Μαρξ χρησιμοποίησε την μεταφυσική διαλεκτική του Χέγκελ.

Φανερά, απογύμνωσε αυτό το έργο από όλες τις μεταφυσικές αρχές που του έδωσε ο συγγραφέας του και με αυτό διασκεύασε την φλυαρία του.

Δεν περιττεύει να επαναλάβουμε σε αυτήν την ομιλία, πως ο Μάρξ, σαν συγγραφέας τέτοιου ψεύδους, τέτοιας φάρσας, τέτοιας κομμουνιστικής διαλεκτικής, ποτέ δεν πίστεψε σε αυτήν και για αυτό δεν είχε καμιά δυσκολία στο να εξομολογηθεί αυτό που αισθάνεται σε μία πλήρη συνάθροιση, φωνάζοντας: «Κύριοι, εγώ δεν είμαι Μαρξιστής». Αναμφίβολα αυτός ο κύριος απλώς εκτέλεσε ένα από τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, που λέγει: «Δεν πειράζει αν εμείς πρέπει να γεμίσουμε τον κόσμο με υλισμό και με απεχθή αθεϊσμό. Την ήμερα κατά την όποια θα θριαμβεύουμε, θα διδάξουμε την θρησκεία του Μωϋσή παγκοσμίως, κωδικοποιημένα και κατά τρόπο διαλεκτικό και δεν θα επιτρέψουμε στον κόσμο καμία άλλη θρησκεία.

Με αυτό, δεν θέλω να καταδικάσω καμία ιδιαίτερη φυλή· ειλικρινά, αναφέρομαι σε μερικά σημιτικά άτομα με μακιαβελικά σχέδια. Αυτοί είναι οι Μαρξ, Λένιν, Στάλιν κτλ.

Από αυστηρά αποκρυφιστικής άποψης, μπόρεσα να διαπιστώσω πως ο αναφερθείς πεσμένος Μποντισάτβα, πάλεψε με την θεϊκότητα με τον τρόπο του, χρησιμοποιώντας ένα πονηρό όπλο για να καταστρέψει τις υπόλοιπες θρησκείες.

Ο Μαρξ ήταν ένας ιερέας, ένας ραβίνος της ιουδαϊκής θρησκείας, ευσεβής πιστός της διδασκαλίας των προγόνων του.

Αυτό που εκπλήσσει, είναι η ευπιστία των ανόητων, οι όποιοι θεωρώντας τον εαυτό τους πολυμαθή, πέφτουν, στην σκεπτικιστική παγίδα την βαλμένη από τον Κάρολο Μαρξ.

Αυτοί οι αφελείς της Ολιστικής Μαρξιστικής-Λενινιστικής διαλεκτικής, εμφανώς γίνονται βίαιοι ενάντια στην θεϊκότητα και για αυτόν τον λόγο, εισήλθαν στον Έβδομο Δαντικό κύκλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, στο τάγμα των Μασόνων στο οποίο ανήκω, λέγεται πως η θρησκεία βοηθάει τον άνθρωπο να πεθαίνει καλά και ο Μασονισμός βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει καλά, γι’ αυτό πιστεύω πως οι περισσότεροι από τους μασόνους που γνωρίζω, αγνοούν το τι είναι θρησκεία και την συγχέουν με κάτι το εντελώς αρνητικό, μιας και συζητάμε για την βία ενάντια στον Θεό. Θα θέλατε να μας δώσετε την σωστή σύλληψη του τι σημαίνει θρησκεία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καλέ φίλε που κάνετε την ερώτηση, εκτιμητέ κύριε, άτομα που με ακούτε: θρησκεία προέρχεται από την λατινική λέξη Religare που σημαίνει να ξανα-ενώσουμε την ψυχή με τον Θεό.

Ο μασονισμός δεν είναι ακριβώς μία θρησκεία, είναι ας πούμε μία αδελφότητα παγκόσμιου τύπου, δίχως άλλο, θα ήταν πολύ σκόπιμο το να μελετούσε αυτό το Άξιο Ίδρυμα την επιστήμη της θρησκείας.

Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε ώστε κάποιος να ταχθεί σε αυτήν ή εκείνη την αίρεση· κάθε ένας είναι ελεύθερος να σκεφθεί όπως θέλει. Εμείς περιοριζόμαστε να συμβουλέψουμε την μελέτη της επιστήμης της θρησκείας.

Αυτή η τελευταία, είναι ακριβώς στην πιο καθαρή της μορφή Γνωστικισμός, σοφία του θείου τύπου. Βαθύς αναλυτικός εσωτερισμός, υπερβατικός αποκρυφισμός.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέψατε μου να επιμένω αγαπημένε Δάσκαλε, αφού άκουσα σε κάποια ομιλία μέσα στην Γνωστική διδασκαλία, πως το σύμπαν έχει δημιουργηθεί από 7 Μασονικές στοές και αυτό αναμφίβολα ένωσε τον αρχικό μασονισμό με τον Πατέρα, αιτία για την όποια έχω την αντίληψη πως σε σύνθεση ο Μασονισμός είναι ο κοινός παρανομαστής όλων των θρησκειών και γι’ αυτό προέρχεται από την Γνώση, θα θέλατε να μου το ξεκαθαρίσετε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτιμητέ φίλε, εκείνοι που έχουν μελετήσει βαθύτατα τον Μασονισμό ενός Ραγκόν ή του Λέντ Μπέτερ ξέρουν πολύ καλά πως ο εσωτεριστικός απόκρυφος Μασονισμός, υπήρξε όχι μόνο κάτω από τις πύλες του Ναού της Ιερουσαλήμ, αλλά επίσης στην αρχαία Αίγυπτο και στην βυθισμένη Ατλαντίδα· δυστυχώς, αυτό το έντιμο Ίδρυμα, εισήλθε στον κύκλο της καθοδικής εξέλιξης της εποχής της Κάλι Γιούγκα, η εποχή του σιδήρου στην όποια τωρινά βρισκόμαστε.

Δίχως άλλο, είναι φανερό πως στην μελλοντική έκτη μεγάλη Φυλή, θα έχει μία λαμπρή αποστολή να εκτελέσει, ακριβώς όταν αναστηθούν οι παντοδύναμοι εσωτεριστικοί πολιτισμοί του παρελθόντος.

Δεν αρνούμαστε την θεία καταγωγή αυτού του Ιδρύματος· γνωρίζουμε πλέον πως οι επτά κοσμοκράτορες ιερούργησαν με άγια λειτουργία κατά το ξημέρωμα της Μεγάλης Ημέρας, όταν γονιμοποίησαν την χαώδη ύλη για να αναβλύσει η ζωή.

Από αιώνα σε αιώνα, μέσω των διαφόρων κοσμικών Γύρων, τα εργαστήρια γίνονται κάθε φορά περισσότερο και περισσότερο πυκνά, για να φθάσουν τελικά στην κατάσταση που βρίσκονται τελευταία.

Εμείς συνιστούμε στους αδελφούς μασόνους να μελετήσουν σε βάθος τον εσωτερισμό του Σολομώντος και την θεία σοφία της γης των Φαραώ.

Είναι αναγκαίο, είναι επείγον ώστε οι αδελφοί μασόνοι να μη πέσουν στον σκεπτικιστικό Μαοϊσμό-Λενινισμό, διαλεκτική ηλιθίων, να μη εκφραστούν εναντίον της θεϊκότητας, διότι αυτό, εκτός του ότι είναι αντίθετο σε ένα εσωτεριστικό τάγμα θείας καταγωγής, θα τους οδηγούσε αναπόφευκτα στον έβδομο Δαντικό κύκλο, την καταχθόνια περιοχή των βίαιων ενάντια στον Θεό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, πως καταλογίζεται το συγκεκριμένο γεγονός ορισμένων Γνωστικών οι όποιοι πιστεύοντας πως είναι ταυτισμένοι με την διδασκαλία του Χριστού, επίσης είναι ταυτισμένοι με την αντίθετη πλευρά, που είναι ο Μαρξιστικός αθεϊσμός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, συμβαίνει ότι δεν παύουν να υπάρχουν στα ρεύματα αποκρυφιστικού ή εσωτεριστικού τύπου ορισμένα στοιχεία που είναι ειλικρινείς που επιθυμούν πραγματικά να εργαστούν για έναν καλύτερο κόσμο.

Είναι αναντίρρητο πως αυτοί, δηλητηριασμένοι από κόκκινη προπαγάνδα και επιθυμώντας να δημιουργήσουν εδώ στον δυτικό κόσμο τον Σοβιετικό Παράδεισο, εργάζονται με ενθουσιασμό για να κατορθώσουν την τελική πραγματοποίηση αυτής της μεγάλης επιθυμίας

Συγχυσμένοι ειλικρινείς και άνθρωποι με υπέροχες προθέσεις, αλλά όμως συγχυσμένοι. Θυμηθείτε πως ο δρόμος που οδηγεί στην άβυσσο, είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.

Εάν αυτά τα άτομα ζούσαν για ορισμένο χρόνο σαν εργάτες στην Σοβιετική Ένωση, είμαι βέβαιος πως επιστρέφοντας σε αυτήν την περιοχή του δυτικού κόσμου, θα εκδηλώνονταν λυσσωδώς σαν αντικομουνιστές.

Προκύπτει πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πως στο Δυτικό ημισφαίριο, υπάρχουν περισσότεροι κομμουνιστές από ότι στην Σοβιετική Ένωση. Αυτό που συμβαίνει είναι πως εκεί, πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, ήδη οι άνθρωποι γνωρίζουν την κομμουνιστική πραγματικότητα, την έχουν ζήσει και γι’ αυτό, δεν μπορούν να εξαπατηθούν από την κόκκινη προπαγάνδα. Αντίθετα, καθώς εδώ ακόμα δεν έχουμε κυβέρνηση του Μαρξιστικού-Λενινιστικού τύπου, οι κόκκινοι ταραξίες μπορούν να παίζουν με τους άμυαλους με τον ίδιο τρόπο όπως η γάτα παίζει με το ποντίκι πριν το κατασπαράξει.

Από την αυστηρά εσωτεριστική άποψη, μπορούμε να βεβαιώσουμε κατά τρόπο εμφατικό το ακόλουθο: στους βυθισμένους κόσμους, στις καταχθόνιες περιοχές της έβδομης Δαντικής παραδιάστασης, οι κομμουνιστές φορούν μαύρους χιτώνες, είναι πραγματικά άτομα του αριστερού χεριού, ιερείς της μαύρης μαγείας.

Θα ολοκληρώσω λέγοντας: η Αξιοσέβαστη Μεγάλη Λευκή Στοά, έχει κατατάξει τον Μαρξισμό-Λενινισμό, σαν πραγματική και αυθεντική μαύρη μαγεία.

Εκείνοι που έχουν δει τον κρυφό δρόμο, που οδηγεί στην τελική απελευθέρωση, δεν θα μπορέσουν να ανήκουν στις γραμμές του αριστερού χεριού χωρίς να πέσουν για αυτόν τον λόγο στο αμάρτημα της βίας ενάντια στον Θεό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, όταν όλοι μας ξέρουμε το τι είναι η άπατη και πάντα το σχετίζουμε με τα πράγματα του οικονομικού τύπου. Αγκαλιάζει άλλο τύπο άπατης αυτή η αμαρτία που εξαγνίζεται στον έβδομο Δαντικό κύκλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλοι, υπάρχουν πολλοί τύποι άπατης και είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Ο Δάντης συμβολίζει την άπατη σαν όψη σκοτεινή ανατριχιαστική· μας ζωγραφίζει ο Δάντης το τέρας της άπατης κατά τον έξης τρόπο: το πρόσωπο της ήταν εκείνο ενός ανδρός δίκαιου, τόσο καλοσυνάτη ήταν η εμφάνιση της, η εξωτερική, και το υπόλοιπο του σώματος, εκείνο μιας δηλητηριώδους έχιδνας. Είχε δύο απαίσια πρόσωπα γεμάτα τρίχες μέχρι τις μασχάλες, και την πλάτη, το στήθος και τα πλευρά, κατά τέτοιο τρόπο περιτριγυρισμένο με ταινίες και καρφίτσες που δεν υπήρχε τουρκικό πέπλο ούτε ταρτήσια, τόσο πλούσιο σε χρώματα, που να μπορούσε να συγκριθεί με εκείνα τα δίχτυα της αράχνης.

Είπε ο Δάντης πως στην ουρά αυτή της μορφής, υπήρχε ένα τρομερό κεντρί. Αυτό το σύμβολο εκφράζει πολύ καλά το αμάρτημα της άπατης. Ας σκεφτούμε για μια στιγμή τα διάφορα χρωματιστά λουριά από χρώματα με τα οποία ο απατεώνας τυλίγει το θύμα του, στο αξιοσέβαστο πρόσωπο με το όποιο εμφανίζονται οι απατεώνες, το σώμα τους της δηλητηριώδους οχιάς, τα τρομαχτικά νύχια και το κεντρί με το οποίο πλήττουν τα θύματα τους.

Είναι τόσο διαφορετικοί οι τύποι της άπατης που τρομάζει κανείς πραγματικά. Υπάρχει απάτη, σε εκείνον που σχηματίζει έναν εσωτεριστικό κύκλο και μετά τον εγκαταλείπει.

Υπάρχει άπατη, σε εκείνον που ανοίγει ένα Λουμισιάλ και αμέσως το διαταράσσει με τα εγκλήματα του, ερωτευμένος πλέον με την ξένη γυναίκα, είτε αποπλανώντας την με σκοπό να ασκήσει την σεξουαλική μαγεία, μοιχεύοντας στα κρυφά, επιθυμώντας την Ίσιδα του Ναού, εκμεταλλευόμενος τους αδελφούς του ιερού, υποσχόμενος αυτό που δεν μπορεί να τηρήσει, κηρύττοντας αυτό που δεν εφαρμόζει, κάνοντας το αντίθετο από αυτό που διδάσκει, σκανδαλίζοντας, πίνοντας οινοπνευματώδη προς έκπληξη των ευσεβών κλπ.

Υπάρχει άπατη στον άνδρα που υπόσχεται γάμο σε μία γυναίκα και δεν τηρεί τον λόγο του· στην γυναίκα που δίνει τον λόγο της σε έναν άνδρα και που μετά τον εξαπατά ερωτευόμενη άλλον άνδρα· σε αυτόν το πάτερ φαμίλια που υπόσχεται στον γιό ή την κόρη αυτό ή εκείνο το δώρο, αυτήν ή εκείνη την βοήθεια, και που δεν τηρεί την υπόσχεση κλπ. Όλες αυτές οι μορφές άπατης είναι βία ενάντια, ενάντια στην τέχνη, γι’ αυτό και ο Δάντης τις παρουσιάζει αλληγορικά με το τρομακτικό τέρας με πρόσωπο αξιοσέβαστο. Υπάρχει άπατη στο άτομο που ζητάει δανεικά και δεν επιστρέφει τα χρήματα, υπάρχει άπατη στους πωλητές λαχείων και στα τυχερά παιγνίδια, διότι τα θύματα πεπεισμένα πως μπορούν να κερδίσουν, χάνουν τα χρήματα τους και αισθάνονται εξαπατημένοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, εννοούμε πως ο έβδομος Δαντικός κύκλος είναι πιο πυκνός από όλους τους προηγούμενους γι’ αυτό και θα μας ευχαριστούσε να μας εξηγούσατε την υλική σύνθεση της αναφερθείσης παραδιάστασης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλοι, η έβδομη βυθισμένη περιοχή ή του Κρόνου, είναι μιας υλικής πυκνότητας που εκπλήσσει, καθώς κάθε άτομο σε αυτήν την βυθισμένη περιοχή κατέχει στα σωθικά του 672 άτομα του Απόλυτου.

Είναι φανερό πως αυτός ο ειδικός τύπος ατόμου, είναι αρκετά πιο βαρύς και για αυτόν τον λόγο η έβδομη βυθισμένη περιοχή καταλήγει αρκετά χονδροειδής και οδυνηρή.

Καθώς λοιπόν ίσος αριθμός νόμων (672), κυβερνούν αυτή την καταχθόνια βυθισμένη περιοχή κάτω από το γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας, η ζωή καταντάει εκεί αβάσταχτη, πολύ δύσκολη, τρομερά πολύπλοκη και τρομαχτικά βίαιη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, θα επιθυμούσα να ξέρω εάν το στοιχείο ή τα στοιχεία στα όποια κινούνται οι κάτοικοι του αναφερθέντος κύκλου, δεν φαίνεται σε αυτούς αν και πιστεύουν επίσης πως πάνε πολύ καλά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έντιμοι φίλοι, θέλω να ξέρετε πως αυτή η σπηλαιώδης περιοχή του πλανήτη μας, είναι ένα μείγμα ορυκτών και φωτιάς.

Δίχως άλλο, εκεί οι φλόγες γνωρίζονται μόνο από το αποτέλεσμά τους, από την βία, από τα ενστικτώδη και βίαια κτυπήματα κτλ.

Επαναλαμβάνω αυτό που προηγουμένως είπα στην αρχή αυτής της ομιλίας: αυτό που ο Δάντης συμβόλιζε με αίμα, είναι αποκλειστικά το αιματώδες χρώμα της σεξουαλικής βίας στην αύρα των απολεσθέντων και στην παρανθρώπινη ατμόσφαιρα αυτής της ζώνης.

Αναμφίβολα ποτέ δεν θα σκεπτόταν ένας κάτοικος αυτής της περιοχής του Κρόνου, κάτι κακό για τον εαυτό του. Αυτοί υποθέτουν πάντα πως βαδίζουν στον δρόμο της ευθύτητας και της δικαιοσύνης· ορισμένοι από αυτούς ξέρουν πως είναι δαίμονες άλλα αυτοπαρηγορούνται με την ιδέα πως έτσι είναι όλα τα ανθρώπινα πλάσματα.

Όμως αυτοί που δεν αγνοούν ότι είναι δαίμονες, ποτέ δεν θα δεχόντουσαν την ιδέα πως είναι κακοί, καθότι αυτοί πιστεύουν ακράδαντα πως είναι άτομα του καλού, δίκαια και ευθέα.

Εάν κάποιος τους επέπληττε για τα εγκλήματα τους, εάν τους κατέκριναν, εάν τους καλούσαν σε μετάνοια, θα αισθάνονταν προσβεβλημένοι, δυσφημισμένοι και θα αντιδρούσαν με πράξεις βίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.

ΟΓΔΟΟΣ ΔΑΝΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ή ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Φίλοι μου, έχουμε συναθροισθεί απόψε, 18 Νοεμβρίου 1972, δέκατο έτος του Υδροχόου, με τον σκοπό να μελετήσουμε τον όγδοο Δαντικό κύκλο, τον βυθισμένο κάτω από τον γήινο φλοιό, στις παραδιαστάσεις της φύσης.

Εισερχόμενοι σε επεξηγήσεις, πρέπει ν’ αρχίσουμε να ξαναπεράσουμε αυτά που έχουμε ήδη πει σε άλλα κείμενα, σε σχέση με τον μαύρο ταντρισμό.

Είναι φανερό πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες ταντρισμού: Πρώτον λευκός Ταντρισμός, Δεύτερον μαύρος Ταντρισμός, Τρίτον γκρι Ταντρισμός.

Οι Ινδουιστές μας μιλούν ειλικρινά όσον αφορά το πύρινο φίδι των Μαγικών μας Δυνάμεων, αυτήν την ηλιακή ηλεκτρονική δύναμη που ανεβαίνει από το μεδούλι της σπονδυλικής στήλης των ασκητών. Είναι φανερά πως το υπερβατικό Φόχατ, αναπτύσσεται αποκλειστικά με τον λευκό ταντρισμό. Έχουμε δώσει το κλειδί στα προηγούμενα βιβλία μας· δίχως άλλο θα το επαναλάβουμε: Ένωση των Λίγκαμ-Γιόνι (Φαλλού-Μήτρας) , δίχως εκσπερμάτωση του ιερού σπέρματος.

Ο μαύρος Ταντρισμός είναι διαφορετικός: υπάρχει ένωση των Λίγκαμ-Γιόνι, μαγικές ιεροτελεστίες και εκσπερμάτωση.

Το αποτέλεσμα σε αυτήν την συμπαγή περίπτωση είναι η αφύπνιση του πύρινου φιδιού στην αυστηρά αρνητική του μορφή.

Είναι φανερό πως η ιερή Φωτιά κατακρημνίζεται στον μαύρο Ταντρισμό από τον κόκκυγα προς την ατομική κόλαση του ανθρώπου, τότε εμφανίζεται η ουρά του σατανά, το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ.

Ό γκρι Ταντρισμός έχει άλλους σκοπούς, ζωώδης απολαύσεις χωρίς υπερβατικούς πόθους.

Θα απασχοληθούμε τώρα λοιπόν, κατά τρόπο επεξηγηματικό, με ότι αφορά το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ.

Υπάρχουν δύο φίδια, το πρώτο (αυτό του λευκού Ταντρισμού), είναι το φίδι του μπρούντζου που θεράπευε τους Ισραηλίτες στην έρημο, ανεβαίνοντας νικηφόρα από τον νωτιαίο μυελό.

Το δεύτερο, είναι το φίδι του πειρασμού της Εδέμ, ο τρομακτικός πύθων, που σερνόταν στην λάσπη της γης και που ο Απόλλων εκνευρισμένος, πλήγωσε με τα δόρατά του.

Το πρώτο, το μπρούντζινο φίδι, η ανερχόμενη φωτιά, έχει την εξουσία να αφυπνίσει τα Τσάκρας της σπονδυλικής στήλης, ανοίγει, θα λέγαμε, τις επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννου και μας μετατρέπει σε θεούς τρομερά θεϊκούς.

Το δεύτερο ανοίγει επτά Τσάκρας που βρίσκονται χαμηλά στην κοιλιά, τις επτά πόρτες της κόλασης, όπως λένε οι Μωαμεθανοί.

Πολλά έχουν λεχθεί όσον αφορά την Κουνταλίνη, την ελικοειδή φιδίσια δύναμη που αναπτύσσεται υπέροχα στο σώμα κάθε λευκού Ταντρικού. Όμως εμείς βεβαιώνουμε μόνον, πως κανείς δεν θα μπορούσε να απολαύσει τις εξουσίες του φωτεινού Φιδιού, χωρίς να καταβροχθιστεί προηγουμένως από το ίδιο.

Τώρα θα εξηγήσετε, φίλοι και αδελφοί της Γνωστικής Κίνησης, ποιος είναι ο λόγος για τον όποιο οι μύστες των Ινδιών έχουν χαρακτηρισθεί σαν Nagas (Φίδια).

Οι μεγάλοι ιεροφάντες της Βαβυλώνας, Αιγύπτου, Ελλάδος, Χάλδαιας κτλ, ονόμαζαν τους εαυτούς τους φίδια.

Στο φιδίσιο Μεξικό, ο Κετζαλκόατλ, ο Μεξικανός Χριστός, καταβροχθίστηκε από το φίδι και γι’ αυτό έλαβε τον τίτλο του Ιπτάμενου φιδιού.

Ο Wotan ήταν ένα φίδι διότι τον είχε καταπιεί το φίδι.

Καταλήγει σαν αποτέλεσμα απτό και έκδηλο πως ο γάμος εκ βάθους, η ολοκληρωτική ένωση της Θείας Μητέρας με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή, του πύρινου φιδιού των Μαγικών μας δυνάμεων με τον Σίβα, τον Τρίτο Λόγο, τον Αρχι- Ιεροφάντη και Αρχι-Μάγο, είναι δυνατή μόνον όταν καταβροχθιστούμε από το φίδι· τότε λοιπόν επέρχεται δοξασμένη η ανάσταση του Κρυμμένου Δάσκαλου μέσα ας εδώ και τώρα.

Προσκαλώ τώρα όλο αυτό το ακροατήριο που με ακούει, και όλη γενικά την Γνωστική Κίνηση, σε έναν συλλογισμό βαθύ πάνω στην αντίθεση.... Είναι αναντίρρητο πως το τρομερό φίδι Πύθων, είναι το αντίθετο αρνητικό και μοιραίο, η σκιά θα λέγαμε, η ριζική αντίθεση του φιδιού του φωτός.

Αναμφίβολα στην άβυσσο, η αλήθεια καμουφλάρεται με σκοτάδια.

Εάν στις ανώτερες διαστάσεις της φύσης και του κόσμου καταβροχθιζόμαστε από το μπρούντζινο φίδι που θεράπευε τους Ισραηλίτες στην έρημο, είναι φανερό πως στον όγδοο Δαντικό κύκλο οι καταδικασμένοι καταβροχθίζονται από το τρομερό προκλητικό φίδι της Εδέμ, τότε λοιπόν μετατρέπονται σε φίδια δηλητηριώδη, τρομακτικά κακεντρεχή.

Θέλω να κατανοήσετε ολοκληρωτικά, πως το φίδι πρέπει πάντα να μας καταβροχθίζει, ή από την φωτεινή άποψη ή στον όγδοο σκοτεινό κύκλο της κόλασης.

Καταλήγει λυπηρό το μοιραίο δείπνο του τρομερού προκλητικού φιδιού της Εδέμ, να καταβροχθίζει τους απολεσθέντες με τον σκοπό να τους καταστρέφει, να τους αποσυνθέτει να τους μετατρέπει σε κοσμική σκόνη για να ελευθερώσει την Ουσία, για να επανορθώσει την αρχαία πραγματική αγνότητα της ίδιας.

Μόνο έτσι κατορθώνει η ψυχή να χειραφετηθεί από τα οδυνηρά Τάρταρα.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πως το φίδι πάντα καταστρέφει το Εγώ, πότε από την λαμπερή γραμμή, με βάση συνειδητές δουλειές και ηθελημένες ταλαιπωρίες, πότε από την σκοτεινή γραμμή, στον όγδοου κύκλου των μοιραίων.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πως το Εγώ πάντα πρέπει να διαλύεται, όσο και αν κοστίζει, με την θέληση μας ή ενάντια στην θέληση μας και πως το φίδι, αναπόφευκτα πρέπει να μας καταβροχθίσει, νικητές ή αποτυχημένους.

Αυτό το προκλητικό φίδι της Εδέμ, αυτός ο τρομερός Πύθωνας, είναι η αρνητική άποψη της Θείας Μητέρας· αφού εκπληρωθεί η εργασία του στην κόλαση, επιστρέφει στην θετική του πόλωση στην φωτεινή περιοχή.

Βλέπετε λοιπόν, φίλοι και φίλες, με ποιόν τρόπο η Θεία Μητέρα αγαπά το παιδί της, όποιοι βαδίζουν χαμένοι, οι μαύροι Ταντρικοί, αναπτύσσοντας το φίδι των μοιραίων, καταδικάζονται αναπόφευκτα στον δεύτερο θάνατο.

Οι Μπόνζος και Ντούγπας του κόκκινου τουρμπανιού δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποφύγουν την Θεία Μητέρα Κουνταλίνη· αυτή θα τους καταβροχθίσει αναπόφευκτα, όσο και αν κοστίσει.

Στον όγδοο κύκλο κόλασης κατοικούν δυστυχώς οι ψευτο-αλχημιστές (οι Μαύροι Ταντρικοί) οι κιβδηλοποιοί των μετάλλων, εκείνοι που κρυστάλλωναν αρνητικά, για να είμαστε πιο σαφείς, εκείνοι που αντί να κρυσταλλώσουν το Σεξουαλικό Υδρογόνο Si12 στα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι, το κρυστάλλωσαν αρνητικά για να μετατραπούν πραγματικά σε μύστες της σκοτεινής πλευράς, που αναπόφευκτα καταλήγουν να καταβροχθίζονται από το τρομερό φίδι των μοιραίων.

Θέλω όλοι να έχετε υπόψιν πως υπάρχουν δύο τύποι αλχημείας, δύο τύποι θανάτου του Εγώ και δύο τύποι συμποσίου που δέχεται το φίδι.

Εσείς μπορείτε να διαλέξετε τον δρόμο, διαλέξτε, σας δίνουν την γνώση, είσαστε μπρος στο δίλημμα του είναι ή του μη είναι της φιλοσοφίας.

Αλλοίμονό σας, υποψήφιοι για τον δεύτερο θάνατο, τα μαρτύρια σας θα είναι τρομακτικά, μόνο έτσι θα μπορέσετε να πεθαίνετε στην σκοτεινή κόλαση.

Με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσε να χειραφετηθεί η Ουσία; Με ποιόν άλλον τρόπο θα μπορούσε να απελευθερωθεί για να ξαναρχίσει έναν νέο κύκλο ανοδικής εξέλιξης, πού αναμφίβολα πρέπει να ξαναρχίσει από την σκληρή πέτρα;

Στον όγδοο κύκλο της κολάσεως συναντάμε επίσης τους παραχαράκτες τους κίβδηλους, αυτούς που υποσκελίζουν τους ανθρώπους, τους αιμομίκτες, τους σπορείς δυσαρεσκειών, τους κακούς συμβούλους, αυτούς που υπόσχονται και δεν κρατούν τον λόγο τους, αυτούς που δημιουργούν σκάνδαλα και επίσης αυτούς που δημιουργούν ταραχές, τους ψεύτικους και ψεύτες κτλ .

Αυτή η όγδοη βυθισμένη περιοχή είναι η αντίθεση, το αντίθετο, η αρνητική άποψη του ΟΥΡΑΝΟΥ.

Είναι πολύ ενδιαφέρων εκείνος ο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Μας έχει λεχθεί πως ο Βόρειος και Νότιος πόλος του ΟΥΡΑΝΟΥ αντικρίζουν εναλλακτικά προς τον Ήλιο.

Όταν ο θετικός πόλος εκείνου του πλανήτη προσανατολίζεται προς την πλευρά του άστρου Βασιλέως, η αρσενική ενέργεια επιβάλλεται πάνω στην επιφάνεια της γης.

Όταν ο αρνητικός πόλος εκείνου του κόσμου προσανατολίζεται προς τον απαστράπτοντα Ήλιο, τότε η θηλυκή δύναμη κυβερνά στον ταραγμένο κόσμο μας.

Κάθε κύκλος ή μαγνητική περίοδος του ΟΥΡΑΝΟΥ είναι 42 ετών· έτσι λοιπόν, άνδρες και γυναίκες εναλλάσσουν την εξουσία τους εδώ στην Γη, σε κύκλους ή περιόδους 42 ετών.

Η πλήρης περίοδος του ΟΥΡΑΝΟΥ συνίσταται σε 84 χρόνια, 42 του αρσενικού τύπου και 42 του θηλυκού τύπου.

Ας παρατηρήσουμε καλά τις συνήθειες των ανθρώπων, την ιστορία, και θα δούμε εντατικές εποχές αρσενικής δραστηριότητας, όπως την εποχή της πειρατείας παραδείγματος χάριν, όταν όλες οι. θάλασσες της γης γέμισαν με κουρσάρους, και εποχές όπως η παρούσα ή όπως εκείνη κατά την όποια οι Αμαζόνες εγκατέστησαν την σεληνιακή λατρεία τους και κυβερνούσαν μεγάλο μέρος της Ευρώπης, κάνοντας τον κόσμο να τρέμει.

Κάθε αρσενικό κύκλο λοιπόν, τον ακολουθεί ένας θηλυκός και αντιστρόφως· όλα εξαρτώνται από την πόλωση του Ουρανού και από τον τύπο της ενέργειας που από αυτόν τον πλανήτη έρχεται στην γη.

Είναι καλό να ξέρετε, για το καλό της μεγάλης Αιτίας, πως οι σεξουαλικοί αδένες ελέγχονται από τον Ουρανό.

Χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε ολοκληρωτικά πως τα γυναικεία ωάρια επίσης ελέγχονται από τον Ουρανό.

Αυτός ο πλανήτης, σαν κυβερνήτης της νέας εποχής του Υδροχόου, φέρνει μία πλήρη επανάσταση στον θλιμμένο μας κόσμο.

Δεν είναι λοιπόν, να παραξενεύεται κανείς, πως στην βυθισμένη περιοχή του Ουρανού, κάτω από τον φλοιό της Γης μας, καθορίζονται οι σεξουαλικές απόψεις των τελειωτικά απολεσθέντων, και το προκλητικό φίδι της Εδέμ που καταβροχθίζει τους πεσμένους για να αρχίσει η καταστροφική διαδικασία σε μεγάλη κλίμακα, μέχρι να καταλήξει στον δεύτερο θάνατο.

Στο περασμένο μας βιβλίο με τίτλο «Τα τρία Βουνά» είπαμε πως στο βυθισμένο ορυκτό Βασίλειο του πλανήτη Ουρανού, ο μυημένος πρέπει να αποσυνθέσει τον κακό κλέφτη, τον Κάκο ή Gestas, όπως εμφανίζεται στο Χριστιανικό Ευαγγέλιο.

Ο Αγαθός ή Dimas, ο καλός κλέφτης, είναι εκείνη η εσωτερική δύναμη που από τα βάθη του Είναι μας, κλέβει το Σεξουαλικό Υδρογόνο Si12, για την ίδια μας την εσωτερική αυτοπραγμάτωση.

Ο Κάκος, ο κακός κλέφτης, ο τρομερός Gestas, είναι εκείνη η απαίσια δύναμη, ο σκοτεινός που κλέβει την δημιουργική ενέργεια για το κακό.

Δεν είναι υπερβολικό να πληροφορήσουμε, πως το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ, αποτέλεσμα της κακής χρήσης της δημιουργικής ενέργειας της κλεμμένης από τον Κάκο, δεν αναπτύσσεται μόνο στους μαύρους αλχημιστές ή σκοτεινούς Ταντριστές, άλλα επίσης στους αποφασιστικά απολεσθέντες, αν και αυτοί δεν είχαν καμία μαγική γνώση.

Περνώντας τώρα στην αντιθετική σφαίρα του ΟΥΡΑΝΟΥ, στα αβυσσαλέα βάθη του πλανήτη γη, από τον νόμο των αντιθέσεων και της αναλογίας των αντιθέτων και από απλή ανταπόκριση, επίσης πρέπει να καταστραφεί ο ανατριχιαστικός Κάκος.

Ας δείτε εσείς λοιπόν, κύριοι και κυρίες, αυτές οι φωτεινές απόψεις, και σκοτεινές αντιθέσεις, σε τι τρόπο ανταποκρίνονται και κατά ποιον τρόπο αναπτύσσονται.....

ΕΡΩΤΗΣΗ: Το προκλητικό φίδι της Εδέμ είναι το ίδιο το Ιερό Φίδι Δάσκαλε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτιμητέ αδελφέ, πολύ ενδιαφέρουσα μου φαίνεται η ερώτηση σου και σπεύδω να σου απαντήσω.

Είναι φανερό πως στην κόλαση η αλήθεια καμουφλάρεται με σκοτάδια.

Καταλήγει κάπως ασύνηθες να ξέρουμε πως το φίδι μπορεί να πολωθεί κατά τρόπο θετικό ή αρνητικό.

Αυτό θέλει να πει, πως το προκλητικό φίδι της Εδέμ, αν και είναι η σκοτεινή αντίθεση του φιδιού του φωτός, είναι αναμφίβολα η αρνητική πόλωση του μπρούντζινου φιδιού που θεράπευε τους Ισραηλίτες στην έρημο.

Εκπλήσσει να ξέρουμε πως το ακτινοβολούν φίδι πολώνεται κατ’ αυτόν τον μοιραίο τρόπο και αυτό μας καλεί να κατανοήσουμε πως το κάνει για το καλό του ίδιου του παιδιού του, για να καταστρέψει στην κόλαση τα απάνθρωπα στοιχεία που φέρουμε μέσα και να μας ελευθερώσει από τα τρομαχτικά νύχια του πόνου· έτσι είναι η αγάπη κάθε Θείας Μητέρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπημένε Δάσκαλε, καθώς είναι φανερό πως το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων αυτού του πλανήτη δεν εφαρμόζουν ούτε τον λευκό Ταντρισμό ούτε τον μαύρο, παρά μόνο τον γκρι, που είναι η σεξουαλική πράξη με την έκχυση του Ενς Σέμινις και χωρίς καμιά υπερβατική επιθυμία, σας ρωτάω εάν όλο αυτό το πλήθος εισέρχεται αυτόματα στον όγδοου Δαντικού κύκλου, εξ ίσου όπως και αυτοί που εφαρμόζουν τον μαύρο ταντρισμό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, η ερώτηση σου είναι πολύ έξυπνη και θέλω να καταλάβετε την απάντηση μου! Είναι καλό να ξέρετε πως κάθε γκρι Ταντρισμός μετατρέπεται σε μαύρο, αναπόφευκτα.

Όταν κάποιος κατεβαίνει στην κόλαση, αφυπνίζεται αρνητικά.

Αυτό το μοιραίο ξύπνημα οφείλεται στην ανάπτυξη του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ.

Πρέπει λοιπόν, να ξέρουμε κατά επείγοντα τρόπο, πως κάθε πορνεύων, αν και αγνοεί τον μαύρο Ταντρισμό, εκ των γεγονότων είναι Ταντρικός και αναπόφευκτα έρχεται να είναι μια καταχθόνια προσωπικότητα, με εντελώς αναπτυγμένο το προκλητικό φίδι της Εδέμ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, όταν μιλήσατε για τον δεύτερο κύκλο των παραδιαστάσεων, μας εξηγήσατε πως εκεί κατοικούν οι πορνεύοντες και μόνο για να ξεκαθαρίσουμε την ιδέα, θα επιθυμούσα να ξέρω τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους πορνεύοντες που κατοικούν στον κύκλο του Ερμή και αυτών που εισέρχονται στον όγδοο Δαντικό κύκλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Φίλοι, φίλες, η λαγνεία είναι η ρίζα του Εγώ, του «Εμένα τον ίδιο», του «Εσένα τον ίδιο»· αυτό μας καλεί να κατανοήσουμε πως η τάση προς την λαγνεία, η πορνεία, υπάρχει αναντίρρητα σε κάθε μία από τις εννέα φυσικές παραδιαστάσεις κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας.

Δίχως άλλο υπάρχει μία διαφορά σε όλο αυτό· στην βυθισμένη σφαίρα του Ερμή, το τρομακτικό Cuatlicue ή Proserpina, το προκλητικό φίδι της Εδέμ δεν καταβροχθίζει εντούτοις τα παιδιά του· μόνον στην όγδοη βυθισμένη περιοχή προσφέρει στον εαυτό του το τρομαχτικό του συμπόσιο.

Τώρα θα εξηγήσουμε γιατί ο Φλωρεντινός Δάντης βλέπει στον όγδοο κύκλο εκατομμύρια από ανθρώπινα πλάσματα κομματιασμένα, να αιμορραγούν, να πληγώνονται με τα νύχια τους και με τα δόντια τους, αποκεφαλισμένα κτλ, κτλ.

Είναι φανερό πως σε τέτοια βυθισμένη περιοχή αρχίζει η διαδικασία της οστεοποίησης, κρυσταλλοποίησης, ορυκτοποίησης και καταστροφής κάθε Εγώ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η περιγραφή που μας έχετε κάνει όσον αφορά την αγάπη της Θείας Μητέρας, που είτε είναι στην πλευρά του φωτός, είτε στα σκοτάδια, ελευθερώνει το παιδί της, την Ουσία, ακόμα και από τον δρόμο του πιο τρομερού πόνου μέσα στα σωθικά της γης. Πως συμβαίνει λοιπόν, ώστε πολλοί μαύροι μάγοι με αφυπνισμένη την συνείδηση, εν γνώσει του πόνου που πρέπει να περάσουν, επιμένουν στον δρόμο του μαύρου Ταντρισμού και του δεύτερου θανάτου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, είναι καλό όλοι οι εδώ παρόντες να ξέρουν πως ορισμένοι αφυπνίζονται για το Φως και ορισμένοι για τα σκοτάδια, όπως ήδη το έχω πει σε περασμένα βιβλία.

Δίχως άλλο, υπάρχει, μία ριζική διαφορά μεταξύ αυτών που αφυπνίζονται θετικά και αυτών που το πράττουν κατά τρόπον αρνητικό.

Αναμφίβολα, οι απολεσθέντες, όποιοι έχουν αφυπνισθεί στο κακό και για το κακό, αν και ξέρουν πως πρέπει να εξελιχθούν καθοδικά μέσα στα σωθικά του κόσμου, μέχρι τον δεύτερο θάνατο, πριν να αποκαταστήσουν την πραγματική αρχέγονη αγνότητα του ψυχικού υλικού, δεν μετανοούν για τον διαλεγμένο δρόμο, διότι έχουν κάνει από την καθοδική τους εξέλιξη, από τον μοιραίο τροχό του Σαμσάρα, μία θρησκεία, έναν μυστικισμό.

Δεν είναι περιττό να πληροφορήσω αυτό το ακροατήριο, πως οι μύστες του αριστερού χεριού έχουν Ναούς στις βυθισμένες περιοχές, όπου λατρεύουν την αρνητική πλευρά του φιδιού. Βεβαίως, αυτές οι απάνθρωπες υπάρξεις, ποτέ δεν αγνοούν την τύχη που τους περιμένει· αντιθέτως επιθυμούν να την επισπεύσουν για να χειραφετηθούν και να βγουν ελεύθεροι στο φως του Ήλιου, με τον σκοπό να ξαναρχίσουν μία νέα εξέλιξη που θα πρέπει να αρχίσει, όπως ήδη έχω πει, από την σκληρή πέτρα και συνεχίζοντας από το φυτικό και ζωικό, έως ότου ξανακατακτήσουν την κατάσταση του διανοητικού ανθρωποειδούς.

Όταν κανείς μιλάει με τον Γιαχβέ, μπορεί να διαπιστώσει καθαρά πως οι απολεσθέντες απεχθάνονται τον Ηλιακό λόγο και βρίσκονται εντελώς ερωτευμένοι με τον τροχό του Σαμσάρα (κύκλος φαύλος και μοιραίος).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν καταλαβαίνω, Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, πως είναι δυνατόν ώστε ένας κάτοικος αυτής της βυθισμένης παραδιάστασης του όγδοου Δαντικού κύκλου, του οποίου η Ουσία είναι μποτιλιαρισμένη στο τρομερό ενώ της λαγνείας, να μπορεί έστω και επιφανειακά να αφυπνίσει συνείδηση, επειδή για να συμβεί αυτό, η Ουσία πρέπει να είναι ελεύθερη από το Εγώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένε κύριε, επαναλαμβάνω αυτό που προηγουμένως ήδη είπα πως μερικοί αφυπνίζονται για το φως και άλλοι για τα σκοτάδια.

Φθάνοντας σε αυτό το μέρος της ομιλίας μας απόψε, θα αναφέρουμε μία παράγραφο του Δανιήλ, του προφήτη. Ας δούμε την Βίβλο (Δανιήλ κεφ 12, παρ 2-4): «Και πολλοί των κοιμωμένων στην σκόνη της γης θα σηκωθούν, ορισμένοι για την αιώνια ζωή και άλλοι για την ντροπή και την αιώνια σύγχυση. Και οι κατανοούντες θα λάμψουν όπως η λάμψη του στερεώματος και αυτοί που δίδαξαν την δικαιοσύνη στα πλήθη, όπως τα άστρα, στην αιωνιότητα. Όμως εσύ Δανιήλ, κλείσε αυτά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο μέχρι το τέλος του καθορισμένου χρόνου, ώσπου να διδαχθούν πολλοί και να αυξηθεί η γνώσις».

Καθώς πλέον βρισκόμαστε στους χρόνους του τέλους και καθώς η επιστήμη έχει αυξηθεί σκανδαλωδώς, αρμόζει να αφαιρέσουμε την σφραγίδα από το βιβλίο και να ξεκαθαρίσουμε την προφητεία.

Επαναλαμβάνω, το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ έχει την εξουσία να αφυπνίσει την συνείδηση εκείνων που εισέρχονται στην άβυσσο, όπου ακούγεται μόνο το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών.

Μπορούμε λοιπόν, να αφυπνίσουμε την συνείδηση κατά τρόπο φωτεινό και θετικό, μέσω της ηθελημένης διαλύσεως του Εγώ, ή να την αφυπνίσουμε στο κακό και για το κακό, μέσω της ανάπτυξης του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ.

Ο κάθε ένας μπορεί να διαλέξει τον δρόμο του: η προφητεία του Δανιήλ έχει διακηρυχθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, γνωρίζω πολλούς πνευματικούς σοφούς οι όποιοι με όλη την ειλικρίνεια ζουν απομακρυσμένοι από τις σεξουαλικές πράξεις, δηλαδή είναι άγαμοι, και εντούτοις από όσα αντιλαμβάνομαι, δεν βρίσκονται καταταγμένοι σε κανένα από τα τρία Τάντρας για τα όποια μας έχετε μιλήσει. Μήπως αυτά τα άτομα δεν θα εισέλθουν σε αυτήν την περιοχή της κόλασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αλλοίμονο σε σας, υποκριτές, Φαρισαίοι, ασπρισμένοι τάφοι, διεστραμμένη γενεά φιδιών, που καθαρίζετε το πιάτο και το βάζο, ενώ από μέσα είστε γεμάτοι από σαπίλα.

Το φαρισαϊκό Εγώ είναι δραστήριο στο βάθος πολλών πιστών· αυτοί καμαρώνουν πως είναι άγιοι και σοφοί, αγνοί και τέλειοι, άλλα κατά βάθος είναι τρομακτικά πορνεύοντες.

Το φαρισαϊκό Εγώ ευλογεί τα φαγητά όταν κάθεται στο τραπέζι, έχει ικανότητες ευσπλαχνίας, αυτο-εξαπατάται θεωρώντας τον εαυτό του ταλαντούχο, αλλά εις τα βάθη του εαυτού του, κρύβει απερίγραπτες προθέσεις και μακιαβελικούς σκοπούς που τους δικαιολογεί με καλές προθέσεις.

Στον όγδοο Δαντικό κύκλο, τέτοιοι μακάριοι καταβροχθίζονται αθεράπευτα από το προκλητικό φίδι της Εδέμ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δάσκαλε, τι μπορείτε να μας πείτε για την πυκνότητα και τα στοιχεία που ολοκληρώνουν αυτή την παραδιάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διακεκριμένοι φίλοι, ο όγδοος Δαντικός κύκλος είναι μια περιοχή πετρώδης και πύρινη ταυτοχρόνως, εκεί η φωτιά βασανίζει πραγματικά τους απολεσθέντες.

Αυτή η βυθισμένη περιοχή του Ουρανού, κάτω από τον γεωλογικό φλοιό του πλανήτη Γη, έχει κρυσταλλοποιήσεις ανυπόφορης υλικότητας.

Δεν περιττεύει να θυμηθούμε με απόλυτη διαύγεια που τρομάζει, πως στην αναφερόμενη ζώνη κάθε άτομο φέρει στην κοιλιά του 768 άτομα του Ιερού Απόλυτου Ήλιου.

Έτσι λοιπόν, κάθε άτομο από αυτά είναι τρομακτικά πυκνό, και γι’ αυτό, δεν καταπλήσσει το ότι σε αυτήν την περιοχή η υλικότητα είναι ακόμη πιο πυκνή από ότι στους επτά προηγούμενους κύκλους.

Ίδιος αριθμός νόμων (768), ελέγχει όλες τις δραστηριότητες του όγδοου κύκλου κόλασης και γι’ αυτό η ζωή σε αυτήν την βυθισμένη ζώνη της κόλασης καταλήγει αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη, συνεπώς, τα βάσανα γίνονται τρομακτικά εντονότερα στην σκοτεινή ζώνη της αρνητικής άποψης του ουρανού, κάτω από την επιδερμίδα της Γης.[1] Νυχτερινή συνάντηση μάγων και μαγισσών.

[2] Μαύρες μάγισσες.